Stiri din Avrig

Convocare sedinta ordinara 28 Martie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 306/ 2018 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară   Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D I S […]

Citeste toate stirile