Stiri din Avrig

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 25 Aprilie 2018

Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   D I S P U N :   Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 25 Aprilie 2018, ora […]

Convocare sedinta ordinara 28 Martie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 306/ 2018 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară   Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D I S […]

Citeste toate stirile