Stiri din Avrig

SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA APRILIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 266 / 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară   Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   D […]

Proiectul de buget pentru anul 2019

Primăria Orașului Avrig, cu sediul pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 10 Avrig   INFORMEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE CONSULTARE PUBLICULUI INTERESAT, proiectul de buget pentru anul 2019.  

Citeste toate stirile