Stiri din Avrig

ANUNȚ – Închiriere imobil teren fâneață

ANUNȚ   Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; Primăria oraului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod […]

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

A N U N Ț   In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig, Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Avrig nr.120/31.07.2017 […]

Anunt-vanzare prin licitatie publica

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă vanzarea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 487 mp, proprietate privata a  orasul Avrig , situat in Marsa, str Uzinei , CF nr. 106842. Licitaţia va avea loc în data de 22.08. 2019, ora 12.00, la sediul Primăriei […]

Citeste toate stirile

MARIME FONT
CONTRAST