Stiri din Avrig

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig în şedinţă ordinară – 27 aprilie 2017

  Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D I S P U N :   Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27  Aprilie  2017, ora […]

Anunt selectie membrii Consiliul de Administrație al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORASULUI  AVRIG, în calitate de de Autoritate Publica Tutelara, prin comisia de selecție desemnata prin Hotărârea Consiliului local nr. 70/2017, anunță începerea procesului de selecție prealabila pentru 5 membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiența în imbunatatirea performantei societății sau regiei autonome pe care le-au administrat sau condus, pentru Consiliului de Administrație […]

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată – 28 martie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 249 / 2017 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată.   Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(4), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   […]

Citeste toate stirile