Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 – Avrig

În atenția

Cetățenilor Orașului Avrig si a tuturor celor interesați ,

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 urmăreşte ca în peste 80% din instituţiile publice să fie luate măsuri preventive, să fie reduse cu cel puţin 50% cazurile de fraudă în achiziţii publice, dar şi oportunităţile la corupţia din sectorul privat.

O condiție importantă a bunei guvernări și a consolidării capacității administrative umane, o constituie construirea climatului de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi personalul din administrația publică.

Prin DISPOZITIA NR.137/2017 privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție s-a constituit grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 la nivelul Orașului Avrig , grup compus din :

  • Berghea Ramona Dorina – Viceprimar – Coordonator pentru SNA
  • Petrar Mirela Ileana  – Inspector   – Persoană de contact expert pentru SNA
  • Udrescu Victorița – Inspector –  Consilier de etică
  • Moldor Maria Mirela  – Referent   –  Persoană responsabilă cu implementarea legii accesului 

                                                                   la informaţii și transparenţă decizională

In vederea îndeplinirii sarcinilor  stabilite prin dispoziţia mai sus menţionată, respectiv:

  • Identificarea vulnerabilităţilor și activităţilor /funcţiunilor cu risc de corupţie
  • Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluţiile acestor probleme
  • Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupție și a măsurilor de remediere a acestora
  • Elaborarea și transmiterea planului de integritate,

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei nationale anticorupţie pe perioada 2016-2020 constituit la nivelul Orașului Avrig ,  pune la dispoziţia celor interesați următoarea adresă de contact :

                                               anticoruptie@primaria-avrig.ro

Se pot primi pe adresa mai sus menționată sesizări ale actelor de corupție precum și propuneri de masuri pentru  preîntâmpinarea  unor astfel de acte.

De asemenea prin intermediul acestei comisii se vor face anunțuri privind dezbaterile ce vor avea loc pe aceasta tema.

Transparența, eficacitatea şi eficiența, responsabilitatea şi operativitatea în asigurarea serviciilor publice, ca principii ale bunei guvernări, pot deveni obiective tangibile inclusiv în măsura în care personalul din administrația publică, în primul rând corpul funcționarilor publici, este unul profesionist, performant şi care practică standarde etice şi de integritate apte să consolideze climatul de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi aceștia.


           Viceprimar – Coordonator pentru SNA,   Berghea Ramona Dorina

 

articol pdf

Bugetul Avrigului pentru 2017, în dezbatere publică

Primăria Orașului Avrig anunță organizarea dezbaterii publice „Proiectul de buget pe anul 2017”, marți, 14.03.2017 de la orele 16:00, sala ”Pavilion” a orașului Avrig.

Cetățenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la acest proiect.

Toate recomandările formulate în cadrul dezbaterii vor fi înaintate Consiliului Local al orașului Avrig.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat aici pe site cat și la Centrul de Informare Cetățeni în holul Primăriei Orașului Avrig.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de 0269 523 101.

BUGET LOCAL 2017 - PROIECT
BUGET VENITURI PROPRII 2017 PROIECT
LISTA DE INVESTITII 2017 INVATAMANT PROIECT
LISTA DE INVESTITII 2017 PROIECT
Raport aprobare buget 2017

 Cetățenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la acest proiect.

Toate recomandările formulate în cadrul dezbaterii vor fi înaintate Consiliului Local al orașului Avrig.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat aici pe site cat și la Centrul de Informare Cetățeni în holul Primăriei Orașului Avrig.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de 0269 523 101.

 

Primar

David Adrian Dumitru

 

Adunare cetățeneasca Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig

Primăria orașului Avrig inițiază o acțiune de consultare a cetățenilor cu privire la stabilirea prioritatilor pentru bugetul local și va invita sa luați parte la Focus-group-ul cu tema „Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig” care va avea loc in data de 20 februarie 2017, ora 16:00 la Primăria Orasului Avrig.
 
Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere si la adresa de email: office@primaria-avrig.ro sau pot înregistra adrese scrise la secretariatul primăriei orașului Avrig din strada Gh. Lazar, nr 10.
 
 

New Housing Complex in TownPress Nearly Complete

The process often starts with a planning stage in which plans are prepared by an architect and approved by the client and any regulatory authority. Then the site is cleared, foundations are laid and trenches for connection to services such as sewerage, water, and electricity are established.

Report From Monday’s Financial Town Meeting

A town meeting is a form of direct democratic rule, used primarily in portions of the United States – principally in New England – since the 17th century, in which most or all the members of a community come together to legislate policy and budgets for local government.

2015 Municipal Election Results

Local elections vary widely across jurisdictions. In electoral system that roughly follow the Westminster model, a terminology has evolved with roles such as Mayor or Warden to describe the executive of a city, town or region, although the actual means of elections vary.

Job Opportunity: Police Chief

A Chief of Police, also known as Police Chief or sometimes shortened to just Chief, is the title typically given to the top official in the chain of command of a police department, particularly in North America. Alternate titles for this position include Police Commissioner, Colonel (according to Rhode Island State Police), Police Superintendent, and Chief Constable.