Festival Concurs National de Muzica Populara Florile Oltului

Regulament/Condiţii de participare:

Festivalul  pentru tineri cu vârsta peste 14 ani până la 45.

*Concurenţii vor interpreta atât la preselecţie cât şi în concurs, o doină sau o baladă fără acompaniament muzical şi un cântec cu acompaniament muzical, specific zonei pe care o reprezintă. Acompaniamentul concurenţilor se va realiza cu negative muzicale pe disc audio sau pe alt support (stick). Cazarea participantilor din afara judetului Sibiu se va deconta in limita unei sume.


*Înscrierea la concurs se va face până la data de 12 Iulie 2017 pe baza:

Fişa de înscriere însoţită de o copie după cartea de identitate.

 

Fişa de înscriere, copia cărţii de identitate  pot fi expediate prin poştă pe adresa:

 Strada Gheorghe Lazar, nr 10, Oras Avrig, Judet Sibiu sau prin e-mail catre: bibavrig@yahoo.com.


Juriul va fi compus din personalităţi ale genului, specialişti în domeniul etnomuzicologiei, etnografiei şi folclorului muzical şi literar românesc.
Transportul va fi suportat de către concurenţi sau de instituţiile pe care le reprezintă.

 

Se vor acorda următoarele premii:

– Trofeul „Florile Oltului”   1.000 ron ( Premiul I )
– Premiul II  800 ron
-Premiul III 500  ron
-Premiul de popularitate 200 ron

Gala Laureaţilor se vor desfăşura în data de 16 Iulie 2017.

  FIŞĂ DE PARTICIPARE concurs

 

Convocarea Consiliuli Local al oraşului Avrig in şedinţa ordinară in data de JOI – 29.06.2017

Se convoacă  Consiliul Local al oraşului Avrig in şedinţa ordinară in data de JOI – 29.06.2017, ora  16,00 in sala Pavilion  a  oraşului Avrig.

( numele şi prenumele – ordine alfabetică) – apartenenţa politică

 

 

1. Badea Gheorghe PSD
2. Bădilă Radu Constantin PMP
3. Berghea Ramona Dorina FDGR
4. Brana Emil Vasile PSD
5. Bucur Costică Candidat independent
6. Farcaș Gheorghe PNL
7. Florea Gheorghe Aurel PSD
8. Jugărean Florin PNL
9. Klingeis Arnold-Gunter FDGR
10. Klingeis Leopold -Alfred FDGR
11. Lăzăroaie Lazăr Teodor PNL
12. Mihu Silvia PSD
13. Paraschiv Alexandru PMP
14. Popa Simona – Maria PNL
15. Sava Liviu Ioan PNL
16. Stoișor Ciprian PNL
17. Stoica Gheorghe Daniel PMP

 

 

                                                        PRIMAR

                                         DAVID ADRIAN DUMITRU

  Proiect de hotarare -acord pt intocmire documentatie dezmembrare str Riului-Avrig

  Proiect de hotarare -vanzare directa imobil catre SC Ventureli Prod SRL

  Proiect hotarare -aprobare cotizatie oras Avrig la ADI ECO Sibiu 2017

  Proiect hotarare -avizare retea scolara 2017-2018

  Proiect hotarare -decontare naveta cadre didactice Aprilie 2017

  Proiect hotarare -desemnare reprezentant CL Avrig in AGA SC GOA SA

  Proiect hotarare -initiat de consilierii PMP-transparenta - montare GPS pe auto din dotarea Primariei Avrig

  Proiect hotarare -modificare si completare HCL 20-2017-initiere procedura selectie SC GOA SA

  Proiect hotarare -modificare Stat functii aparat specialitate Primar oras Avrig

  Proiect hotarare -respingere plangere prealabila formulata de dl Barna Ioan si Barna Ana

  Proiect hotarare -alegerea presedintelui de sedinta pt Iunie 2017

  Proiect hotarare -respingere plangere prealabila formulata de dl Stoica Ilie.

  Proiect hotarare -organizare festival Florile Oltului si restrictionare circulatie 2017.

Convocarea Consiliului Local al orasulul Avrig in sedinta ordinara – 31 Mai 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Mai  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2016  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  repartizarea apartamentului nr.37, et.IV, din blocul T2 ANL Marsa  nr.2, in regim de inchiriere .

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind   aprobarea executarii lucrarilor de reparatii a strazilor Serbota, Stadionului,  Canepii- tronson Fabrica de Sticla-Moara, din Orasul Avrig

Initiator: Primarul orasului

 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”

Initiator: Primarul Orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Programului  “Reconstructie ecologica” in oraşul  Avrig.

Initiatori: consilierii locali PMP

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea subtraversarii drumului de interes local DE 3030/112 pentru realizarea investitiei “Infintare plantatie de afini HBF Avrig “ in zona Pusta,  beneficiar SC Happy Blueberry Farm SRL.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

-oferta nr.12497/19.05.2017 pentru vanzarea imobilului doamnei Dobre Doriana Andra ;

-cererea nr.11564/10.05.2017 a Protopopiatului Ortodox Roman Avrig –Parohia Bradu, pentru acordarea unui sprijin financiar;

-adresa nr.11782/8.05.2017privind lucrarile ce se vor realiza de SC Apa Canal SA in cadrul proiectului POIM

-adresa nr. 520/4.04.2017 a SC Gospodarire Oraseneasca SA Avrig privind infintarea unor platforme betonate.

-adresa nr.720/22.05.2017 privind persoanele juridice care detin contract de salubritate .

-adresa nr.11863/11.05.2017 privind emiterea unui aviz de principiu pentru Consiliului Judetean Sibiu in vederea gestionarii  unitare a ciinilor fara stapan si participarea in calitate de membrii la infintarea acestei asociatii.

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

 

 

            Emisă in Avrig la data de 25 Mai 2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                       SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

  Proiect hotarare - alegerea presedintelui de sedinta pt Iunie 2017

  Proiect hotarare - aprobare bilant 2016, raport gestiune - Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig

  Proiect hotarare - aprobare subtraversare drum local -investitie Infiintare plantatie afini

  Proiect hotarare - decontare naveta cadre didactice Aprilie 2017

  Proiect hotarare - executie lucrari reparatii la Piata Agroalimentara Avrig

  Proiect hotarare - executie lucrari tratament bituminos strazi Avrig

  Proiect hotarare - prelungire contracte ANL 2017 si stabilire chirie

  Proiect hotarare -reconstructie ecologica-consilierIi PMP

  Proiect hotarare-repartizare ap 37 ANL catre Militaru Marian Danut

Plata online pentru Impozite si Taxe Locale

Incepand cu data de 8 mai 2017 Compartimentul de Impozite si Taxe Locale Avrig a implementat posibilitatea achitarii online a taxelor si impozitelor datorate bugetului local Avrig prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale.

Persoanele fizice pot achita toate obligatiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro prin inregistrarea pe site sau Plata fara autentificare daca cuantumul va este deja cunoscut.

Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare si este patronat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Pentru platile efectuate online prin Ghiseul.ro catre bugetul local, contribuabilii din Orasul Avrig nu platesc nici un comision.
In Ghiseul.ro sunt inscrise in jur de 200 de primarii. Pe site se pot plati cu cardul impozite si taxe stabilite de institutiile publice inrolate in sistem precum si amenzi contraventionale cu deducerile aferente platii in 48 de ore.

Mai multe informatii pe situl https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public.

Programare interviu 04.05.2017

Programare pentru interviu al candidatilor pentru membru in Consiliul de administratie al S.C.Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Data desfasurarii 4 mai 2017 incepand cu ora 11ºº

 

Nr.Crt. Numele si prenumele Rezultatul sectiei dosarelor Observatii

programare pentru interviu

data/ora

1. Popescu Viorel Admis 4.05.2017/11ºº
2. Jugarean Daniela Admis 4.05.2017/11³º
3. Oancea Ioan Admis 4.05.2017/12ºº
4. Opriscan Mircea Admis 4.05.2017/12³º
5. Grancea Mircea Admis 4.05.2017/13ºº
6. Stoica Ilie Admis 4.05.2017/13³º
7. Iosof  Ilie Admis 4.05.2017/14ºº
8. Badila Costin Admis 4.05.2017/14³º

 

    Presedinte – comisie selectie                              Secretar -comisie selectie

David Adrian-Dumitru                                     Vintila Elena

  Programare interviu GOA 4.05.2017

Triada MTB Avrig

Triada MTB a ajuns deja în al 7 – lea sezon.

Datele de desfășurare a competițiilor în 2017 sunt:

06 – 07 Mai – Avrig Mountain Bike Race. Ca și anul trecut începem  sâmbătă cu competiții de Cross Country Eliminator și concursuri pentru copii și continuăm duminică cu concursul XCP căruia ne străduim să îi adăugăm și un traseu lung pentru cei care vor mai mult.

12 August – Geiger MTB Challenge. Mutarea la Păltiniș a fost de bun augur și ediția a 10 – a rămâne tot acolo. Arena Platoș Păltiniș va fi din nou gazda noastră pe durata weekend-ului. Traseele din acest an nu vor suferi modificări majore dar sperăm să adăugăm câteva evenimente conexe care să vă convingă să stați mai mult prin zonă.

https://www.facebook.com/events/219688725172214/

 

Tara oltului in Produse si Traditii – ed. III de primavara

Daca doriti sa achizitionati produse traditionale fabricate in Tara Oltului si sa descoperiti specificul gastronomic de aici sau daca iubiti animalele si doriti sa participati la o expozitie de patrupede, haideti la Festivalul „Tara Oltului in produse si traditii”, duminica 30 aprilie 2017 incepand cu ora 9 la intrarea in localitatea Bradu , dinspre Brasov.  Nu vor lipsi mestesugurile traditionale si portul local, dar si muzica si voia buna!

Festivalul „Tara Oltului in produse si traditii”, este o manifestare prin care se doreste realizarea unei mai bune promovari a produselor si traditiilor zonei dar si intarirea legaturilor dintre localitati si crearea de noi contacte.
Producatorii traditionali, mestesugarii, ofertantii de servicii, creatorii populari etc, din toate localitatile Tarii Oltului ce doresc sa participe si sa-si expuna produsele in cadrul acestei cunoscute manifestari, la standurile comunelor de provenienta, ne pot scrie la adresa bibavrig@yahoo.com sau la nr de telefon 0748 120 970  pentru a afla detalii suplimentare si inscriere.

In cadrul festivalului, vor fi organizate diverse expozitii, precum si un spectacol folcloric, sustinut de ansambluri, grupuri si solisti din localitatile zonei Tara Oltului.

Festivalul este organizat de Primaria Avrig prin Consiliul Local Avrig si Asociatia Crescatorilor de Animale Avrig .

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig în şedinţă ordinară – 27 aprilie 2017

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27  Aprilie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate, in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “ Purtata Avrigului” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Orasul Avrig si Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr. 8.697/05.04.2017, formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii Consiliului Local Avrig nr.36/28.02.2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223 Avrig nr.top 22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig, nr.cad.2656/nr.top 21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 – localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

11.Proiect de hotarare privind   modificarea anexelor 1 si 3 la  Hotararea Consiliului Local  Avrig nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a  Statului de  functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea cotei de carburant pentru autoturismul DACIA LOGAN SB-20-POA,  aprobata prin HCL nr.16/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. 13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai

Initiator: Primarul orasului

 

 

DIVERSE:

– sinteza activitatilor desfasurate de serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – martie 2017;

– informarea Asociatiei Colinele Transilvaniei;

– informarea Biroului proiecte cu finantare international cu privire la investitiile la nivel de UAT Avrig ;

– adresa Politiei orasului Avrig privind stabilirea unor masuri de reglementarea a circuulatiei  in orasul Avrig;

– solicitarea Clubului Sportiv Pro Cycling pentru desfasurarea competitiei de ciclism;

– adresa SC GOA SA – tabele agenti economici care detin contracte de salubritate;

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 Emisă in Avrig la data de 20 Aprilie   2017.

 

                             PRIMAR                                                                 AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR 

                                                                                                   MIRCEA  GRANCEA

 

  Proiect hotarare-alegerea presedintelui de sedinta pentru Mai 2017

  Proiect hotarare-aprobare agenda activitati cultural-sportive 2017

  Proiect hotarare-aprobare documentatie cadastrala - imobil Mirsa

  Proiect hotarare-sustinere financiara FC Avrig

  Proiect hotarare-contract colaborare cu CJ Alba - Adi Eco Sibiu si ADI Salubris

  Proiect hotarare-decontare naveta cadre didactice-Martie 2017

  Proiect hotarare-modificare anexa 1 si 3 la HCL 24-2017-Organigrama Ocol Izvorul Florii

  Proiect hotarare-modificare cota carburant pentru SB 20 POA - Politia Locala Avrig

  Proiect hotarare-parteneriat cu Asociatia -Societatea Academica de Antropologie -Sibiu

  Proiect hotarare-respingerea plangerii prealabile formulata de dl. Barna Ioan

  Proiect hotarare-sustinere activitate Asociatia Purtata Avrigului

  Proiect hotarare-sustinere activitate Asociatia Vatra Satului Sacadate

  Proiect hotarare-transmitere in folosinta gratuita catre ISU Sibiu-imobil

 

 

Anunt selectie membrii Consiliul de Administrație al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORASULUI  AVRIG, în calitate de de Autoritate Publica Tutelara, prin comisia de selecție desemnata prin Hotărârea Consiliului local nr. 70/2017, anunță începerea procesului de selecție prealabila pentru 5 membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiența în imbunatatirea performantei societății sau regiei autonome pe care le-au administrat sau condus, pentru Consiliului de Administrație ai S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. astfel:

 1. cel puţin doi dintre membri consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;
 2. cel puţin unul dintre membri consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniu stiintelor ingineresti si experienta in domeniu de minim 5 ani ;
 3. nu poate fi mai mult de un membru din rândul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau institutii publice;
 4. 4. majoritatea membrilor consiliului de administratie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138ˆ² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membri Consiliului de administraţie sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu o valabilitate de 30 de zile;
 • să nu fi fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecatorească pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de servicu, infracțiuni contra infăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru  infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracțiuni prevazute de Legea 85/2014 privind procedurile săvarșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcție;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă;
 • experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat, condus sau au avut funcţii de conducere;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 5 ani.

Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus, vor fi evaluaţi în baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori.

 

Dosarul de candidatura va cuprinde în mod obligatiriu urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 • CV în format Europass ;
 • Cazier judiciar;
 • Copie act identitate;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • Copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiei privind experiența în imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Declarație pe proprie raspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție;
 • Declarație de intenție intocmita în baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a  informatiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidatii își prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea societatii;
 • Copiile actelor prevazute vor fi prezentate și în original, în vederea verificarii conformitatii cu acestea, de către secretarul comisiei;

Dosarul de candidatura se depune la registratura Primariei orașului Avrig pana în data de 29 aprilie 2017, ora 12.

Etapele de desfășurare a selectiei:

 Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, constand în urmatoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – termen de 2-3 mai 2017;
 2. Interviul de selecție se va susține în data de 4 mai 2017, începând cu ora 11, la sediul Primariei orașului Avrig, pentru candidatii care au fost declarati admiși la etapa de selecție a dosarelor de candidatura, în baza unei programari prealabile ce va fi publicata pe site.
 3. Rezultatele finale se afiseaza pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig.

Persoana de contact: Vintila Elena – inspector resurse umane, tel 0269523101 int.25.

  Anexa 1 - scrisoarea de asteptari OUG 109-2011 - SC GOA SA

  Anexa 2 - declaratie proprie raspundere

  Calendar selectie