Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu 31 octombrie 2016

  Dispozitie convocare Consiliu Local

  Convocator - sedinta ordinara 31 octombrie 2016

  Proiect hot-acord parteneriat cu Societatea de Antropologie..

  Proiect hot-administrare eficienta Baza Sportiva Avrig..

  Proiect hot-alegere presedinte de sedinta in ordine alfabetica.

  Proiect hot-aprobare Plan ocupare functii publice 2017.

  Proiect hot-atestare la domeniul public imobil CF 102237 Avrig.

  Proiect hot-doc tehnico-economica Construire capela mortuara Marsa.

  Proiect hot-excludere-retragere com Harseni din ADI As de Apa.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico economica -Extindere cladire Primarie.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico-economica Reparatie drum Marsa.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico-economica SF construire Skatepark.

  Proiect hot-modificare Stat de functii apart specialitate primar si SPAS .

  Proiect hot-prelungire contract inchiriere cu Orange.

  Proiect hot-rectificare buget local.

  Proiect hot-validare delegat satesc Sacadate si Glamboaca .

  Proiect hot-vanzarea directa a materialului lemnos Ocol.

Urmatoarele proiecte de hotarari au fost transmise si discutate si in comisiile de specialitate

  Proiect hot-achizitionare si instalare sistem supraveghere video

  Proiect hot-intocmire documentatie -Extindere iluminat public

Programul de lucru in Primaria Orasului Avrig

Conform dispozitiei cu  nr. 585 din 2016 privind stabilirea programului de lucru al Primariei orasului Avrig, incepand cu data de 01.10.2016, programul de lucru in Primaria orasului Avrig se desfasoara in urmatoarele intervale orare:

Luni – Joi : 7:30 – 16:00
Vineri: 7:30 – 13:30

Pentru urmatoarele compartimente si servicii din cadrul Primariei orasului Avrig:

  • Serviciul Impozite si Taxe Locale, Autorizare Libera Initiativa
  • Compartimentul Agricol si Cadastru
  • Serviciul Public de Asistenta Sociala
  • Serviciul de Arhitectura si Urbanism
  • Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

programul de lucru se va desfasura in urmatoarele intervale orare:

Luni                7:30 – 16:00
Marti               7:30 – 18:30
Miercuri- Joi   7:30 – 16:00
Vineri:            7:30 – 13:30

Convocare sedinta de consiliu 31 august

D I S P O Z I Ţ I A   NR. _514___/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

(mai mult…)

Convocarea Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 367/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

(mai mult…)

Ședința de constituire a noului Consiliu Local Avrig

Sâmbătă, 25 Iunie, începând cu ora 15:00 a avut loc în sala Pavilion ședința de constituire a noului Consiliu Local din Avrig, consiliu rezultat în urma scrutinului din data de 5 iunie, 2016. La ședință au participat  invitați speciali precum și cetățeni ai orașului.Instituția Prefectului a fost reprezentată de doamna Subprefect Anca Livia Șandru iar din partea Judecătoriei Avrig, Judecator Muntean Codruța-Elena.

(mai mult…)