Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu Local 21 decembrie 2016

Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu Local Avrig – 21 decembrie 2016

Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 21 Decembrie 2016, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2016.

 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Viorel

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei Mihu Silvia.

 1. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de rectificare a bugetului local pe anul 2016.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite

 1. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin aportul in numerar al orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe – politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .

 1. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.

 1. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu

 1. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

DIVERSE:

sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna noiembrie 2016;

informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea Parcului National Muntii Fagaras;

cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate nr.16.618/08.12.2016;

 

Emisă in Avrig la data de 15 Decembrie 2016.

 

Dispozitia 719-2016-convocare CL Avrig in sedinta ordinara -decembrie 2016

Dezbatere publica – impozite si taxe 2017, marti 13 dec, ora 13:00

Primaria Avrig supune spre dezbatere publica propunerile de impozite si taxe pentru anul 2017.
Avrigenii care au propuneri sau recomandari privind nivelul impozitelor pentru anul 2017 sunt rugati sa participe la dezbaterea publica care va avea loc in data de 13 decebrie 2016, ora 13 in sala de sedinte a Primariei Orasului Avrig.
Propuneri de impozite si taxe pentru anul 2017:

Ziua Națională a României la Avrig

Ziua Națională a României va fi sărbătorită la Avrig, joi 1 decembrie, după următorul program:

Program solemn (Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori) la monumentele eroilor ora 9:00 Biserica „Duminica Floriilor” Avrig, Catedrala Avrig, ora 9:30 localitatea Săcădate și ora 10:00 localitatea Bradu.

ora 11:00 “Un secol de istorie prin oameni, locuri, întâmplări vazut in fotografii” – Vernisaj de fotografie – Muzeul Avrig.
Peste 300 de fotografii care cuprind crâmpeie de locuri și de viață din Avrigul secolului trecut vor putea fi admirate in Muzeul Avrig.

ora 15:00 Întâmpinarea membrilor Familiei Regale a României – Gara Avrig
(Sosirea Trenului Regal la Avrig este programată pt. ora 15:23)
Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu vor sosi la Avrig cu Trenul Regal, unde vor poposi pentru aproximativ 25 de minute. Conform programului şi protocolului deosebit deja stabilit, întâmpinarea membrilor Familiei Regale a României va fi asigurată de primarul Avrigului, Adrian Dumitru David. După ce vor coborî din tren şi vor asista la momentul oficial al intonării Imnului de Stat al României şi Imnului Casei Regale, membrii delegaţiei vor saluta oficialităţile prezente şi mulţimea adunată în faţa Gării Avrig. Apoi va fi vizitată expoziţia prilejuită de aniversarea a 125 de ani de la inaugurarea tronsonului de cale ferată Făgăraş – Sibiu şi a Gării Avrig. Călătoria Trenului Regal de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României este deja o tradiţie, iar traseul simbolic străbătut este diferit de la un an la altul. Pentru călătoria din acest an, Trenul Regal va străbate traseul Sinaia – Sibiu. Avrigul este singura localitate din judeţ, în afara Sibiului unde Trenul Regal va poposi cu ocazia acestei călătorii aniversare.

Va asteptam cu drag!
Primaria Orasului Avrig

1-decembrie-la-avrig-4

Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu 29.11.2016

  Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu 29.11.2016

  Dispozitie convocare sedinta ordinara

  Proiect hota-constituire Comisie de circulatie oras Avrig

  Proiect hot-acordare cadouri Craciun elevi-2016

  Proiect hot-alegere presedinte de sedinta ordine varsta

  Proiect hot-alegere presedinte sedinta

  Proiect hot-anulare obligatii fiscale datorate de societati radiate di Registrul Comertului

  Proiect hot-aprobare documentatie -Constructie capela Avrig

  Proiect hot-aprobare documentatie Modernizarea str Ghe Lazar

  Proiect hot-aprobare indicatori tehnico-economici - Casa de Cultura

  Proiect hot-aprobare pret vanzare pomi Craciun

  Proiect hot-aprobare volum masa lemnoasa si modalitate de valorificare 2017

  Proiect hot-atestare la domeniul public imobil CF 102237. Avrig

  Proiect hot-modificare anexa la HCL 73-143-contract inchiriere Orange - pret

  Proiect hot-preluare bunuri rezultate proiect Extindere reabilitare infrastructura papa si apa uzata

  Proiect hot-pret pornire licitate masa lemnoasa fond forestier

  Proiect hot-scutire plata taxe locale dl.Radu Gelu

  Proiect hot-stabilire amplasament skatepark

  Proiect hot-stabilire chirie ANL anuul 2017

  Anexa la ph pret referinta masa lemnoasa

  Anexa la ph-actualizare bunuri avrig

  Anexa la ph-anulare evidenta fiscala SC radiate din Registrul Comertului

  Anexa la ph-comisie de circulatie oras Avrig

  Anexa la PH-modificare anexa-pret 100 euro la HCL 73-143-act aditional prelungire contract inchiriere cu Orange RomaniaAnexa la PH-modificare anexa-pret 100 euro la HCL 73-143-act aditional prelungire

Campanie de colectare de deseuri electrice

Campanie de colectare de de seuri electrice: SÂMBĂTĂ 5 noiembrie, între orele 10.00 si 18.00, locuitorii pot depune deseurile electrice si electrocasnice vechi sau defecte (orice aparat care se baga în
priza sau func ioneaza cu baterii):
 • La masina de colectare
 • La cortul RoRec de lânga Primaria Avrig
Pentru informatii si programari privind preluarea gratuita de la domiciliu, apeleaza: 0800 444 800
Pentru institutii si agenti economici, la preluarea GRATUITA de la sediu se întocmesc Procese Verbale de scoatere din uz a echipamentelor electrice si electronice vechi sau defecte.
Fiecare deponent poate primi Tichete Cadou pentru:
 • aparate electrice mari întregi (combine, vitrine si lazi frigorifice, frigidere, congelatoare, mașini automate de spălat rufe si vase, uscător de haine);
 • orice alte aparate electrice predate întregi, în greutate de minim 20 kg.”

Noul website al Primariei Avrig

De la data de 1 noiembrie 2016, noul website al instituției va deveni operațional la adresa www.primaria-avrig.ro. Noul website are o structura îmbunătățită fata de varianta anterioara, permite utilizarea cu ușurință și poate fi accesat de pe orice terminal fix sau mobil.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetățenilor, oferindu-le dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală și în același timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să cunoască orașul și pe noi.
Așteptăm opiniile și recomandările cetățenilor la adresa office@primaria-avrig.ro pentru a putea îmbunătăți permanent pagina orașului nostru.

Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu 31 octombrie 2016

  Dispozitie convocare Consiliu Local

  Convocator - sedinta ordinara 31 octombrie 2016

  Proiect hot-acord parteneriat cu Societatea de Antropologie..

  Proiect hot-administrare eficienta Baza Sportiva Avrig..

  Proiect hot-alegere presedinte de sedinta in ordine alfabetica.

  Proiect hot-aprobare Plan ocupare functii publice 2017.

  Proiect hot-atestare la domeniul public imobil CF 102237 Avrig.

  Proiect hot-doc tehnico-economica Construire capela mortuara Marsa.

  Proiect hot-excludere-retragere com Harseni din ADI As de Apa.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico economica -Extindere cladire Primarie.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico-economica Reparatie drum Marsa.

  Proiect hot-intocmire doc tehnico-economica SF construire Skatepark.

  Proiect hot-modificare Stat de functii apart specialitate primar si SPAS .

  Proiect hot-prelungire contract inchiriere cu Orange.

  Proiect hot-rectificare buget local.

  Proiect hot-validare delegat satesc Sacadate si Glamboaca .

  Proiect hot-vanzarea directa a materialului lemnos Ocol.

Urmatoarele proiecte de hotarari au fost transmise si discutate si in comisiile de specialitate

  Proiect hot-achizitionare si instalare sistem supraveghere video

  Proiect hot-intocmire documentatie -Extindere iluminat public