Convocarea Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 367/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

(mai mult…)

Ședința de constituire a noului Consiliu Local Avrig

Sâmbătă, 25 Iunie, începând cu ora 15:00 a avut loc în sala Pavilion ședința de constituire a noului Consiliu Local din Avrig, consiliu rezultat în urma scrutinului din data de 5 iunie, 2016. La ședință au participat  invitați speciali precum și cetățeni ai orașului.Instituția Prefectului a fost reprezentată de doamna Subprefect Anca Livia Șandru iar din partea Judecătoriei Avrig, Judecator Muntean Codruța-Elena.

(mai mult…)