Primăria Orașului Avrig, cu sediul pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 10 Avrig   INFORMEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE CONSULTARE PUBLICULUI INTERESAT, ELABORAREA  DOCUMENTAŢIEI PUZ ŞI ÎNTABULAREA STRĂZILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTE FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINĂ A ORAŞULUI AVRIG” .

 

     Informarea și consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei orașului Avrig, Biroul de Urbanism, str. Gheorghe Lazăr nr. 10, loc. Avrig, jud. Sibiu, telefon: 0269/523.101, email office@primaria-avrig.ro sau pe site-ul www.primaria-avrig.ro .

      Documentația  PUZ ŞI ÎNTABULAREA STRĂZILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTE FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINĂ A ORAŞULUI AVRIG” , se poate consulta la sediul Primăriei Orașului Avrig și se pot emite observatii, timp de maxim 7 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

       DEZBATEREA PUBLICĂ va  avea loc în data de 17.03.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei  orașului Avrig, Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.  

      Documentația se va afișa spre consultare pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu completările și modificările ulterioare.

 

DATA : 21.02.2018                                     Primar

                                                                                      David Adrian-Dumitru          

 

  MEMORIU_PUZ

  A0_Plan_de_situatie

  A1_Plan_reglementari_urbanistice

  A2_Plan_reglementari_echipare_edilitara

  A3_Proprietatea_asupra_terenurilor

 

MARIME FONT
CONTRAST