2017

  Raportul primarului privind starea economica si sociala a orasului Avrig (2017)

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI ORASULUI AVRIG PENTRU ANUL 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face public următoarele rapoarte de activitate pentru anul 2016

  SVSU

MARIME FONT
CONTRAST