În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primarul orașului Avrig aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

-proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local;

-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig;

 

care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al orașului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectele de hotărâre sus-menționate, al cărui conținut il dam publicității insoțit de raportul de specialitate .

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut