Anunt cu privire la depunerea declarațiilor de căsătorie on-line

Anunt cu privire la depunerea declarațiilor de căsătorie on-line

A N U N Ț  IMPORTANT

 

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ.

 

DECLARAȚIILE DE CĂSĂTORIE ÎNSOȚITE DE DOCUMENTELE PREVĂZUTE DE LEGE(certificatele de naștere; actele de identitate; certificatele medicale prenupțiale; când este  cazul, sentinte de divorț/certificate de divorț; certificate deces) SE VOR TRANSMITE EXCLUSIV ON-LINE PE ADRESA DE E-MAIL A PRIMĂRIEI COMPETENTE SĂ OFICIEZE CĂSĂTORIA NUMAI CA URMARE A PROGRAMĂRII ON-LINE/TELEFONICE  A DATEI ȘI OREI ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI( office@primaria-avrig.ro).

 

DATA DEPUNERII DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ESTE DATA TRANSMITERII ON-LINE A DECLARAȚIEI. Se respectă dispozițiile art. 27 alin.(1) din Legea nr.119/1996: căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării cât și data încheierii căsătoriei( declarația de căsătorie se afișează în extras la sediul Primăriei Avrig și se comunică când este cazul la locul de domiciliu  al soțului care nu domiciliază pe raza orașului Avrig, în ziua primirii on-line a declarației ).

DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL VOR FI PREZENTATE CU OCAZIA OFICIERII CASATORIEI, DATĂ LA CARE SE VA SEMNA ȘI DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE ÎN FATA OFIȚERULUI DE STARE CIVILĂ.

 

PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ NU SE ACORDĂ DISPENSELE PREVĂZUTE DE ART.24(4) ALIN.(2) ȘI (3) ȘI ART. 27(5) ALIN.(2) DIN LEGEA nr.119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Nu se aprobă oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei; nu se aprobă oficierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut de art. 27 alin.(1); nu se aprobă oficierea căsătoriei la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

 

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă  la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți.

 

Viitorii soți însoțiți de doi martori se vor prezenta la sediul primăriei.

 

Pentru alte detalii privind completarea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei vă rugăm să ne contactați la nr. telefon 0269/523101( tasta 4).

  casatorie (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 316)

  ANEXA NR.27 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  Declaraţia de căsătorie 2 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut