ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND FINANȚĂRI  NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND FINANȚĂRI  NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL

UAT Avrig anuntă acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni din domeniile cultural și sportiv, în conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) și art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005. Reglementări legale : Legea nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului Local nr. 176/29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Avrig pentru activități nonprofit de interes local. Având în vedere faptul că bugetul local pe anul 2018 și programul anual al finanțărilor nerambursabile au fost aprobate în data de 14.02.2018, neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar împiedica implementarea  proiectelor în timp util.

Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele juridice fară scop patrimonial a unor activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau  programe de interes public general, regional sau local.

Bugetul alocat programului este publicat în programul anual de finanțare fonduri nerambursabile. Finanțarea asigurată de Consiliul Local va fi maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 150.000 lei, din care : 135.000 lei – activități culturale și 15.000 lei – activități sportive.

Data limită pentru depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă este 16.03.2018, ora 13.00, la registratura Primăriei. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se vor efectua în data de 21.03.2018, ora 16.00 și se vor face in ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat. 

Informații suplimentare despre procedura de selecție și documentele necesare în vederea înscrierii sunt disponibile pe site-ul autorității finanțatoare, www.primaria-avrig.ro, secțiunea «Informații de interes public » .

  REGULAMENT ACORDARE FINANTARI NERAMBURSABILE (data publicării: 26/02/2018 15:13 | descărcări: 651)

  Anexe Regulament acordare finantari nerambursabile (data publicării: 26/02/2018 15:14 | descărcări: 667)

  Contract finantare nerambursabila (data publicării: 26/02/2018 15:15 | descărcări: 482)

  Rezultat selectie proiecte finantari neambursabile (data publicării: 22/03/2018 10:13 | descărcări: 455)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut