Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Avrig nr.120/31.07.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 22.09.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

 

  Proiect hot-completarea HCL Avrig nr.120-2017-masuri fluidizare trafic oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  Raport specialitate - montare stalpi flexibili din cauciuc (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 280)

  Raport specialitate stabilire sens unic Closca -Horea (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  Referat aprobare -completare HCL 120-2017 stabilire masuri fluidizare trafic rutier (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut