Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ – Închiriere imobil teren fâneață

ANUNȚ

 

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii.

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Primăria oraului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii, pentru amenajare spațiu verde, închiriere conform HCL nr. 76/2018, HCL nr. 119/2018 și OUG nr. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul:

20 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2019, ora 10.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 08.10.2019, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.10.2019, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu
  2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul Oficial, partea VI, în vederea publicării: 13.09.2019

 

                                                                                               PRIMAR

                                                                                DAVID ADRIAN DUMITRU

 

 

                                                              COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI LICITAȚII

                                                                                      MORARIU DANIELA

  Anunt monitor (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 255)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close