Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer.

Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer.

ANUNT

 

Primaria orasului Avrig organizeaza  in data de 3    si 5  iulie 2019 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, tr.II, din cadrul Serviciului Public de Administare a Domeniului Public si Privat.

Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata de HG. 1027/2014.

Conditii specifice sofer:

– Studii medii/generale, absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala postliceala;

– Posesor de permis de conducere categoria B, experienta minim 3 ani.

 

Examenul se organizeaza dupa cum urmeaza:

– proba scrisa si proba practica in data de 3 iulie 2019, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;

– interviu in ziua de 5 iulie 2019, ora 12 la sediul Primariei orasului Avrig;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei orasului Avrig, pana in data de 26 iunie 2019, ora 14.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere
  • actul de indentitate (copie si original)
  • copie dupa actele de studii
  • carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca
  • cazier judiciar
  • adeverinta medicala
  • curriculum vitate.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269523101, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

PRIMAR                            SECRETAR                    COMP. RESURSE UMANE

DAVID ADRIAN-D-TRU      GRANCEA MIRCEA        VINTILA ELENA

  Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 437)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut