Anunt privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni din domeniile cultural şi sportiv

Anunt privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni din domeniile cultural şi sportiv

A N U N Ţ

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă : Primăria oraşului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, Avrig, judeţul Sibiu, telefon 0269523101, fax 0269524401, e-mail office@primaria-avrig.ro.

 

UAT Avrig anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni din domeniile cultural şi sportiv, ȋn conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) şi art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005. Reglementări legale : Legea nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordonanţa de Guvern nr. 51/1998 privind ȋmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, Hotărarea Consiliului Local nr. 176/29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Avrig pentru activiţăti nonprofit de interes local, actualizată . Având ȋn vedere faptul că bugetul local pe anul 2019 şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost aprobate cu ȋntârziere ȋn data de 18.04.2019, neaplicarea accelerarii procedurii de selecţie a ofertelor ar ȋmpiedica implementarea  proiectelor ȋn timp util.

  • Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă ȋn vederea desfăşurarii de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
  • Bugetul alocat programului este publicat ȋn programul anual de finanţare fonduri nerambursabile. Finanţarea asigurată de Consiliul Local va fi maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 83.000 lei pentru activităţi culturale.
  • Data limită pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă este 22.05.2019, ora 16.00, la registratura Primă Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua ȋn data de 24.05.2019, ora 13.00 şi se vor face ȋn ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, ȋn limita bugetului alocat. Soluţionarea contestaţiilor se va face ȋn data de 28.05.2018, ora 16.00.

Informaţii suplimentare despre procedura de selecţie şi documentele necesare ȋn vederea ȋnscrierii sunt disponibile pe site-ul autoritaţii finanţatoare, www.primaria-avrig.ro, sectiunea «Informaţii de interes public » .

 

  Rezultat evaluare si selectia proiectelor (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 259)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut