ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ANUNT PUBLIC

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere şi a Ordinului nr. 356/2007pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003

 

1) Numarul autorizatiilor taxi supuse procedurii de atribuire -7 autorizaţii taxi după cum urmează : de la nr. 01 la nr. 07, inclusiv.

2) Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire –15.05.2019, ora 15.00

3) Solicitanți înscriși în lista de așteptare :

4) Documentele care trebuie depuse :

 1. a) cerere de participare la procedura de atribuire;
 2. b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
 3. c) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul a carui vechime nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;
 4. d) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
 5. e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c).

5) Data anunțării rezultatului atribuirii autorizațiilor taxi –31.05.2019.

6) Termen limită de depunere a contestațiilor : 07.06.2019

Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile de la data depunerii contestației. Dispoziția Primarului cu privire la rezolvarea contestației poate fi atacată în contencios administrativ în termenele legale prevăzute.

7) Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi –12.06.2019

8) Criteriile de departajare și punctajele care se acordă vor fi :

 1. A) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:
 • până la 1 an –10 puncte
 • intre 1si 2 ani –8 puncte
 • intre 2 si 3 ani –6 puncte
 • intre 3 si 4 ani –4 puncte
 • intre 4 si 5 ani–2 puncte

Notă : Vechimea se calculează scăzând din anul curent anul de fabricație al autoturismului

 1. B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
 • hibrid–15 puncte
 • euro VI –10 puncte
 • euro V –5 puncte
 1. C) Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie de aer condiţionat:

-volumul portbagajului :

 • clasa mare (peste 600 l ) -6 puncte
 • clasa medie (între 300l şi 600 l) -5 puncte
 • clasa mica (sub 300l) -3 puncte

−echiparea cu instalaţie de aer condiţionat -10 puncte

 1. D) Vechimea în ani de când transportatorul a desfăşurat autorizat activitatea de transport în regim taxi:
 • se acorda 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat
 1. E) Gradul de protecţie al pasagerilor:
 • peste 6 airbaguri – 8 puncte
 • intre 4 si 6 airbaguri – 6 puncte
 • intre 4 si 6 airbaguri – 4 puncte
 • 1 airbag – 1 punct
 1. F) Forma de deţinere asupra vehiculelor :
 • proprietate –2 puncte
 • leasing –1 puncte

G)Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de

 • peste 8 ore pe zi – 4 puncte
 • pana 8 ore pe zi – 2 puncte
 1. H) Dotări suplimentare ale vehiculului:
 • dispozitiv GPS monitorizare –5 puncte
 • perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi –7 puncte
 • dispozitiv de plată prin intermediul cardului –5 puncte
 • dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client –5 puncte

 

Notă :Formularele-tip pentru participarea la procedura de atribuire se găsesc la sediul Primăriei Orasului Avrig și online pe site-ul www.primaria-avrig.ro

  Declaratie vechime auto (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 258)

  Declaratie autorizatie transport (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  Declarație auto (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Anexa 6, Cerere participare la atribuirea unei autorizatii taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 179)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut