Arhivă HCL 1 – 124/ 2021

Anul 2021

Ședință ordinară 31.08.2021

  HCL nr. 124-2021 privind suplimentarea unor suprafețe de teren închiriate în Piața Agroalimentară Avrig (data publicării: 03/09/2021 12:35 | descărcări: 93)

  HCL nr. 123-2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 03/09/2021 12:33 | descărcări: 78)

  HCL nr. 122-2021 aprobarea continuarii prestarii servciului de catre GOA (data publicării: 03/09/2021 12:33 | descărcări: 87)

  Anexă Parteneriat cu Porumbacu de Jos (data publicării: 03/09/2021 12:32 | descărcări: 154)

  HCL nr. 121-2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Comuna Porumbacu de Jos (data publicării: 03/09/2021 12:32 | descărcări: 81)

  Anexă Parteneriat cu Asociația Valea Avrigului (data publicării: 03/09/2021 12:32 | descărcări: 122)

  HCL nr. 120-2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Valea Avrigului (data publicării: 03/09/2021 12:31 | descărcări: 83)

  HCL nr. 119-2021 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul ADI Asociația de Apă Sibiu a UAT-urilor Boița și Orlat (data publicării: 03/09/2021 12:30 | descărcări: 61)

  HCL nr. 118-2021 privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat (data publicării: 03/09/2021 12:30 | descărcări: 96)

Ședință ordinară 29.07.2021

  HCL nr. 117-2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 31-2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local (data publicării: 13/08/2021 10:11 | descărcări: 102)

  Anexa nr. 2 stat de funcții (data publicării: 13/08/2021 10:11 | descărcări: 83)

  Anexa 1 stat functii (data publicării: 13/08/2021 10:08 | descărcări: 94)

  hCL 116-2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig (data publicării: 13/08/2021 10:07 | descărcări: 106)

  Anexă ROF Primărie (data publicării: 13/08/2021 10:06 | descărcări: 128)

  HCL 115-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei orașului Avrig (data publicării: 16/08/2021 10:13 | descărcări: 23)

  Atestat certificat administrator condominii (data publicării: 13/08/2021 10:02 | descărcări: 91)

  Cerere eliberare atestat (data publicării: 13/08/2021 10:01 | descărcări: 82)

  Regulament privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicării: 13/08/2021 10:00 | descărcări: 112)

  HCL nr. 114-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicării: 13/08/2021 10:00 | descărcări: 91)

  HCL nr. 113-2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 17586-13.07.2021 formulată de către dl Vasile-Vilhelm GRAMA împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:59 | descărcări: 66)

  HCL nr. 112-2021 privind atribuirea a două autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul orașului Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:59 | descărcări: 107)

  HCL nr. 111-2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 16481-30.06.2021 formulată de către S.C. MARC PALM S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:57 | descărcări: 95)

  Anexa nr. 2 D.A.L.I. Amenajare alei in localitatea Marsa (data publicării: 13/08/2021 09:56 | descărcări: 26)

  ANEXA NR. 1 Deviz - alei Marsa 2021 (data publicării: 13/08/2021 09:56 | descărcări: 85)

  HCL nr. 110-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare alei în localitatea Mârșa” – orașul Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:54 | descărcări: 89)

  Anexă DALI imobil nr. 31 (data publicării: 13/08/2021 09:53 | descărcări: 22)

  ANEXA NR 1 DEVIZ imobil nr 31 (data publicării: 13/08/2021 09:52 | descărcări: 90)

  HCL nr. 109-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 31 (data publicării: 13/08/2021 09:52 | descărcări: 76)

  Anexă contract (data publicării: 13/08/2021 09:51 | descărcări: 87)

  HCL 108-2021 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spațiul situat în orașul Avrig, str. Sașilor, nr. 12, înscris în CF 105994 Avrig, top 410,411, școală și teren (data publicării: 13/08/2021 09:50 | descărcări: 80)

  FORMULARE (data publicării: 13/08/2021 09:49 | descărcări: 34)

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI (data publicării: 13/08/2021 09:49 | descărcări: 84)

  DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE (data publicării: 13/08/2021 09:48 | descărcări: 59)

  Anexa nr. 1 amplasament (data publicării: 13/08/2021 09:47 | descărcări: 87)

  hCL 107-2021 privind închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 40 mp, situat în Mârșa, str. Călțun, bl G5, proprietate publică a orașului Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:46 | descărcări: 109)

  Anexe 1-5 nomenclator (data publicării: 13/08/2021 09:45 | descărcări: 92)

  HCL 106-2021 Privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Avrig (data publicării: 13/08/2021 09:45 | descărcări: 109)

  Anexa formulare procedura (data publicării: 13/08/2021 09:44 | descărcări: 25)

  Plan interviu (data publicării: 13/08/2021 09:44 | descărcări: 20)

  Matricea profilului Consiliului de Administrație (data publicării: 13/08/2021 09:43 | descărcări: 32)

  SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI (data publicării: 13/08/2021 09:43 | descărcări: 16)

  PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ȘI AL CANDIDATULUI LA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC GOA SA (data publicării: 13/08/2021 09:42 | descărcări: 13)

  PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru desemnarea membrilor CONSIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 13/08/2021 09:42 | descărcări: 21)

  HCL 105-2021 privind definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală, al membrilor Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 13/08/2021 09:41 | descărcări: 19)

  HCL nr. 104-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, (data publicării: 13/08/2021 09:40 | descărcări: 78)

Ședință ordinară 30.06.2021

  HCL nr. 103-2021 privind constituirea comisiei pentru organizarea și administrarea pajiştilor permanente proprietate privată a orașului Avrig (data publicării: 07/07/2021 08:18 | descărcări: 127)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 102-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:18 | descărcări: 37)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 102-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:19 | descărcări: 25)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 102-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:17 | descărcări: 100)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 102-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:16 | descărcări: 96)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 102-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:16 | descărcări: 89)

  HCL nr. 102-2021 privind încheierea actului adițional nr. 3 la Contractele de prestări servicii, încheiate între CL Avrig și CL unor comune învecinate (data publicării: 07/07/2021 08:15 | descărcări: 92)

  Anexa 4 - Plan de situația Glâmboaca (data publicării: 07/07/2021 08:14 | descărcări: 97)

  Anexa 3- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.3.pdf (data publicării: 07/07/2021 08:14 | descărcări: 87)

  Anexa 2- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.2.pdf (data publicării: 07/07/2021 08:13 | descărcări: 69)

  Anexa 1- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.1.pdf (data publicării: 07/07/2021 08:13 | descărcări: 88)

  HCL nr. 101-2021 pentru completarea HCL nr. 120-2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului Avrig (data publicării: 07/07/2021 08:12 | descărcări: 138)

  Anexa nr. 2 la HCL 100-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:12 | descărcări: 113)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 100-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:11 | descărcări: 77)

  HCL nr. 100-2021 privind desființarea Pieței Agroalimentare Colonia Sticla (data publicării: 07/07/2021 08:11 | descărcări: 88)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 99-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:10 | descărcări: 96)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 99-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:10 | descărcări: 92)

  HCL nr. 99-2021 privind stabilirea unor măsuri pentru facilitarea colectării selective a deșeurilor menajere în orașul Avrig (data publicării: 07/07/2021 08:04 | descărcări: 75)

  Anexa la HCL nr. 98-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:03 | descărcări: 106)

  HCL nr. 98-2021 privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicării: 07/07/2021 08:02 | descărcări: 118)

  ANEXĂ LA HCL NR. 97-2021 (data publicării: 07/07/2021 08:02 | descărcări: 76)

  HCL nr. 97-2021 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 pentru activități nonprofit de interes local (data publicării: 07/07/2021 08:01 | descărcări: 77)

  HCL nr. 96-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 07/07/2021 07:58 | descărcări: 96)

Ședință extraordinară 16.06.2021

  HCL nr. 95-2021 privind modificarea HCL nr. 64-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții în domeniul ordinii publice și gospodăririi (data publicării: 18/06/2021 10:20 | descărcări: 91)

  HCL nr. 94-2021 privind aprobarea executării unor lucrări de reparații a drumului de acces strada Lacului din Avrig și tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului - str. Unirii din Avrig (data publicării: 18/06/2021 10:19 | descărcări: 99)

  Anexa la HCL trecere imobil in dom public al jud Sibiu (data publicării: 18/06/2021 10:18 | descărcări: 28)

  HCL nr. 93-2021 privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109636 Avrig, nr. cadastral 109636, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicării: 18/06/2021 10:18 | descărcări: 93)

Ședință ordinară 31.05.2021

  HCL nr. 92 privind asocierea Orașului Avrig cu Asociația Proprietarilor de terenuri Bradu, orașul Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:37 | descărcări: 125)

  HCL nr. 91-2021 pentru modificarea și completarea HCL nr. 46-2020 privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:37 | descărcări: 93)

  HCL nr. 90-2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUD-Construire hală service auto, beneficiar Elena MANIȚIU (data publicării: 14/06/2021 12:36 | descărcări: 125)

  HCL nr. 89-2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament local de urbanism -Construire fermă bovine, beneficiar S.C. Belmont Properties SRL (data publicării: 14/06/2021 12:36 | descărcări: 109)

  Anexă repartizare locuințe (data publicării: 14/06/2021 12:36 | descărcări: 83)

  HCL nr. 88-2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:35 | descărcări: 106)

  HCL nr. 87-2021 privind încetarea contractului de închiriere nr. 94-01.06.2015 încheiat cu dna Cătălina PRODEA și schimbarea locuinței atribuite dnei Ionela MITOCARU cu o locuință vacantă (data publicării: 14/06/2021 12:33 | descărcări: 90)

  Anexă prelungire contracte (data publicării: 14/06/2021 12:32 | descărcări: 106)

  HCL nr. 86-2021 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicării: 14/06/2021 12:31 | descărcări: 69)

  HCL nr. 85-2021 privind acordarea dreptului de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și balastiera Mârșa pentru SC Total NSA SRL (data publicării: 14/06/2021 12:25 | descărcări: 106)

  Anexă la HCL nr. 84-2021 (data publicării: 14/06/2021 12:25 | descărcări: 107)

  HCL nr. 84 privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Boița, pentru gestionarea câinilor fără stăpân (data publicării: 14/06/2021 12:23 | descărcări: 103)

  HCL nr. 83-2021 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2021” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicării: 14/06/2021 12:19 | descărcări: 79)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 82-2021 (data publicării: 14/06/2021 12:19 | descărcări: 119)

  Anexa 3 la HCL nr. 82-2021 (data publicării: 14/06/2021 12:18 | descărcări: 123)

  Anexele nr. 1 si nr. 2 LA hcl NR. 82-2021 (data publicării: 14/06/2021 12:18 | descărcări: 104)

  HCL nr. 82-2021 privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren proprietate publică a orașului Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:18 | descărcări: 91)

  Anexă la HCL nr. 81 (data publicării: 14/06/2021 12:17 | descărcări: 109)

  HCL nr. 81 privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:17 | descărcări: 129)

  HCL nr. 80-2021 privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară MONTE FĂGĂRAȘ BÎLEA-CAPRA (data publicării: 14/06/2021 12:16 | descărcări: 92)

  HCL nr. 79-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 14/06/2021 12:15 | descărcări: 112)

  HCL nr. 78-2021 privind modificarea unor comisii constituite la nivelul Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 14/06/2021 12:15 | descărcări: 108)

Ședință extraordinară 15.05.2021

  HCL nr. 77-2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în cadrul comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă (data publicării: 15/06/2021 05:24 | descărcări: 74)

  Anexă la HCL nr. 76 -2021 (data publicării: 15/06/2021 05:24 | descărcări: 109)

  HCL nr. 76-2021 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig (data publicării: 15/06/2021 05:23 | descărcări: 108)

  Anexă la HCL nr. 75-2021 (data publicării: 15/06/2021 05:23 | descărcări: 117)

  HCL nr. 75-2021 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 15/06/2021 05:22 | descărcări: 92)

  HCL nr. 74-2021 privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului înscris în CF nr. 109636-Avrig (data publicării: 15/06/2021 05:21 | descărcări: 81)

Ședință ordinară 21.04.2021

  Anexă la HCL nr. 73-2021 SC-AVRIG_MEMORIU-DALI-SEMNAT (data publicării: 29/04/2021 06:14 | descărcări: 180)

  HCL nr. 73-2021 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect (data publicării: 29/04/2021 06:13 | descărcări: 170)

  Anexă la HCL nr. 72-2021 - PIEE Avrig 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:12 | descărcări: 172)

  HCL nr. 72-2021 privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice al orașului Avrig – actualizat în anul 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:12 | descărcări: 110)

  HCL nr. 71-2021 Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 16-2020 (data publicării: 29/04/2021 06:12 | descărcări: 147)

  Caiet de sarcini iluminat public (data publicării: 29/04/2021 06:11 | descărcări: 160)

  Regulament iluminat public (data publicării: 29/04/2021 06:10 | descărcări: 122)

  Studiu de oportunitate iluminat public (data publicării: 29/04/2021 06:10 | descărcări: 165)

  HCL nr. 70-2021 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Avrig (data publicării: 29/04/2021 06:09 | descărcări: 107)

  HCL nr. 69-2021 privind desemnarea Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 29/04/2021 06:09 | descărcări: 155)

  HCL nr. 68-2021 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Aurel FLOREA (data publicării: 29/04/2021 06:08 | descărcări: 153)

  HCL nr. 67-2021 decontare navetă cadre didactice luna martie (data publicării: 29/04/2021 06:08 | descărcări: 104)

  HCL nr. 66-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% (data publicării: 29/04/2021 06:08 | descărcări: 98)

  ANEXA III BUGET VENITURI PROPRII 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:07 | descărcări: 163)

  ANEXA II PROGRAMUL DE INVESTITII BUGET LOCAL 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:07 | descărcări: 166)

  ANEXA I BUGET LOCAL 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:06 | descărcări: 139)

  HCL nr. 65-2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021 (data publicării: 29/04/2021 06:05 | descărcări: 170)

Ședință ordinară 31.03.2021

  Anexă la HCL nr. 64-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:57 | descărcări: 132)

  HCL nr. 64-2021 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2021 (data publicării: 28/04/2021 11:57 | descărcări: 127)

  Anexă la HCL 63-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:57 | descărcări: 128)

  HCL nr. 63-2021 Pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în anexa la HCL nr. 17-2021 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân (data publicării: 28/04/2021 11:56 | descărcări: 144)

  ANexă la hCL nr. 62-2021 Raportul informării (data publicării: 28/04/2021 11:56 | descărcări: 147)

  HCL nr. 62-2021 Privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru proiectul – „Construire Hală service (data publicării: 28/04/2021 11:55 | descărcări: 111)

  Anexă la HCL nr. 61-2021 Plan de ordine și siguranță publică (data publicării: 28/04/2021 11:55 | descărcări: 109)

  HCL nr. 61-2021 Privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig pentru anul 2021 (data publicării: 28/04/2021 11:55 | descărcări: 138)

  Anexă la HCL nr. 60-2021 PLan de riscuri (data publicării: 28/04/2021 11:54 | descărcări: 138)

  HCL nr. 60-2021 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2021 (data publicării: 28/04/2021 11:54 | descărcări: 113)

  HCL nr. 59-2021 Privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi disponibile conform Registrului special al autorizațiilor (data publicării: 28/04/2021 11:53 | descărcări: 155)

  Anexă la HCL nr. 58-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:53 | descărcări: 137)

  HCL nr. 58-2021 Privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 108188 Avrig nr. top 52,53,54 și însușirea documentației cadastrale de rectificare suprafață (data publicării: 28/04/2021 11:52 | descărcări: 146)

  Anexe la HCL nr. 57-2021 vânzare la licitație publică (data publicării: 28/04/2021 11:52 | descărcări: 104)

  HCL nr. 57-2021 Privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 109590, nr. cadastral 109590 (data publicării: 28/04/2021 11:51 | descărcări: 161)

  Anexele nr. 1, 2 și 3 la HCL nr 56-2021 vanzare catre dl Dumitru PADUREAN (data publicării: 28/04/2021 11:51 | descărcări: 156)

  HCL nr. 56-2021 Privind aprobarea vânzării imobilelor teren înscrise în CF nr. 109596 Avrig nr.top 22578-71-2-22, respectiv CF nr. 109604 Avrig , nr. top 22578-71-2-23 aferente unei construcții (data publicării: 28/04/2021 11:50 | descărcări: 118)

  HCL nr. 55-2021 Pentru modificarea și completarea HCL nr. 114-2020 privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109355 Avrig, nr. cadastral 109355 (data publicării: 28/04/2021 11:49 | descărcări: 89)

  Anexe 1,2,3, 4 ȘI 5 hcl 54-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:49 | descărcări: 104)

  HCL nr. 54 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 108550 Avrig (data publicării: 28/04/2021 11:45 | descărcări: 141)

  Anexă la HCL 53-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:44 | descărcări: 111)

  HCL nr. 53-2021 Privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol (data publicării: 28/04/2021 11:44 | descărcări: 167)

  Anexa la HCL nr. 52-2021 Regulament publicitate (data publicării: 28/04/2021 11:43 | descărcări: 140)

  HCL nr. 52-2021 Privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate în unitatea administrativ teritorială Avrig (data publicării: 28/04/2021 11:43 | descărcări: 168)

  ANexa la HCL nr. 51-2021 Regulament cimitir (data publicării: 28/04/2021 11:42 | descărcări: 248)

  HCL nr. 51-2021 Privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a orașului Avrig și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 28/04/2021 11:42 | descărcări: 130)

  Anexa la hCL nr. 50-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:41 | descărcări: 110)

  HCL nr. 50-2021 Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și suflet” (data publicării: 28/04/2021 11:41 | descărcări: 154)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 49-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:40 | descărcări: 44)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 49-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:39 | descărcări: 106)

  HCL nr. 49-2021 Privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Avrig (data publicării: 28/04/2021 11:38 | descărcări: 111)

  HCL nr. 48-2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Clubului Sportiv ”Fotbal Club Avrig” (data publicării: 28/04/2021 11:36 | descărcări: 155)

  HCL nr. 47-2021 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații privind bunurile aparținând domeniului public și privat (data publicării: 28/04/2021 11:34 | descărcări: 130)

  Anexă la HCL nr. 46-2021 (data publicării: 28/04/2021 11:30 | descărcări: 85)

  HCL nr. 46 Privind aprobarea devizulului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, întocmite de OSIF (data publicării: 28/04/2021 11:25 | descărcări: 152)

  Documentație atribuire (data publicării: 28/04/2021 11:25 | descărcări: 101)

  ANEXA NR. 3 LA HCL 45-2021 STUDIU DE OPORTUNITATE - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 28/04/2021 11:24 | descărcări: 139)

  ANEXA NR. 1 LA HCL 45-2021 STRATEGIA DE CONTRACTARE - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 28/04/2021 11:22 | descărcări: 138)

  HCL nr. 45-2021 privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deseurilor municipale din zona 2 Avrig (data publicării: 28/04/2021 11:22 | descărcări: 157)

  Anexa la HCL nr. 44-2021 BVC GOA (data publicării: 28/04/2021 11:21 | descărcări: 144)

  HCL nr. 44-2021 Privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Gospodărire Orășenească S.A. (data publicării: 28/04/2021 11:20 | descărcări: 98)

  Anexă la HCL nr. 43-2021 burse elevi (data publicării: 28/04/2021 11:20 | descărcări: 156)

  HCL nr. 43-2021 Privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig aferente anului 2021 (data publicării: 28/04/2021 11:19 | descărcări: 112)

  HCL nr. 42-2021 Privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 28/04/2021 11:18 | descărcări: 123)

Ședință ordinară 24.02.2021

  HCL nr. 41 alegere președinte luna martie 2021 (data publicării: 10/03/2021 11:22 | descărcări: 144)

  HCL nr. 40 privind menținerea protocolului cu Turnu Rosu Caini fara stapan (data publicării: 10/03/2021 11:21 | descărcări: 140)

  HCL nr. 39 stabilire perioadă inventariere (data publicării: 10/03/2021 11:21 | descărcări: 133)

  Anexa-plan de actiune servicii sociale 2021 (data publicării: 10/03/2021 11:17 | descărcări: 180)

  HCL nr. 38 privind aprobarea planului anual de asistenta sociala (data publicării: 10/03/2021 11:17 | descărcări: 141)

  HCL nr. 37 privind trecerea unui imobil în domeniul public al jud. Sibiu (data publicării: 10/03/2021 11:16 | descărcări: 128)

  HCL nr. 36 inchiriere spatiu piata agroalimentară (data publicării: 10/03/2021 11:16 | descărcări: 170)

  HCL nr. 35 privind desemnarea reprezentantului în AGA ADI ECO si GOA (data publicării: 10/03/2021 11:15 | descărcări: 149)

  HCL nr. 34 privind modificarea HCL 6-2021 comisia sociala si de analiza (data publicării: 10/03/2021 11:14 | descărcări: 136)

  HCL nr. 33 modificare HCL nr. 13-2019aprobare proiect creșă (data publicării: 10/03/2021 11:14 | descărcări: 156)

  Anexa Deviz General indicatori actualizati (data publicării: 10/03/2021 11:13 | descărcări: 87)

  HCL nr. 32 aprobare deviz general actualizat construire creșă în orașul Avrig (data publicării: 10/03/2021 11:13 | descărcări: 171)

  Regulament CL Avrig (data publicării: 10/03/2021 11:12 | descărcări: 80)

  HCL nr. 31 aprobare Regulament CL Avrig (data publicării: 10/03/2021 09:43 | descărcări: 154)

  Anexa 4 - Stat functii Dir.asist.soc. feb. 2021 (data publicării: 10/03/2021 09:42 | descărcări: 153)

  Anexa nr 3- Stat functii Serv.pol.loc.feb.2021 (data publicării: 10/03/2021 09:41 | descărcări: 143)

  Anexa nr 2 - Stat functii Serv.evid.pers feb.2021 (data publicării: 10/03/2021 09:40 | descărcări: 157)

  Anexa 1 - Stat functii Ap spec.primar feb.2021 (data publicării: 10/03/2021 09:34 | descărcări: 117)

  HCL nr. 30 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicării: 10/03/2021 09:34 | descărcări: 146)

  HCL nr. 29 privind continuitatea prestării serviciului GOA (data publicării: 10/03/2021 09:33 | descărcări: 171)

  HCL nr. 28 privind constituirea fondului de accesibilizare OSIF (data publicării: 10/03/2021 09:32 | descărcări: 140)

  BVC OSIF (data publicării: 10/03/2021 09:32 | descărcări: 149)

  HCL nr. 27 privind aprobarea BVC OSIF 2021 (data publicării: 10/03/2021 09:31 | descărcări: 167)

  HCL nr. 26 privind reglementarea situatiei juridice Școala Glamboaca (data publicării: 10/03/2021 09:31 | descărcări: 164)

  HCL nr. 25 privind decontarea navetei cadrelor didactice (data publicării: 10/03/2021 09:29 | descărcări: 144)

  HCL nr. 24 aprobare rețea școlară pe raza UAT Avrig (data publicării: 10/03/2021 09:28 | descărcări: 135)

  ANEXA 7 BILANT 31.12.2020 + ANEXE (data publicării: 10/03/2021 09:28 | descărcări: 104)

  ANEXA 6 CE CHELTUIELI 10 SD 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:27 | descărcări: 77)

  ANEXA 5 CE VENITURI 10 SF 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:26 | descărcări: 80)

  ANEXA 5 CE CHELTUIELI 10 SF 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:26 | descărcări: 95)

  ANEXA 4 CE VENITURI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:25 | descărcări: 78)

  ANEXA 4 CE CHELTUIELI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:24 | descărcări: 84)

  ANEXA 3 CE VENITURI 02 SD 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:23 | descărcări: 80)

  ANEXA 3 CE CHELTUIELI 02 SD 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:22 | descărcări: 82)

  ANEXA 2 CE VENITURI 02 SF 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:21 | descărcări: 70)

  ANEXA 2 CE CHELTUIELI 02 SF 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:21 | descărcări: 81)

  ANEXA 1 CE VENITURI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:20 | descărcări: 88)

  ANEXA 1 CE CHELTUIELI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 10/03/2021 09:19 | descărcări: 92)

  HCL nr. 23-2021 cont execuție bugetară (data publicării: 10/03/2021 09:14 | descărcări: 127)

Ședință ordinară 27.01.2021

  HCL nr. 22 privind alegerea președintelui pe luna februarie 2021 (data publicării: 09/02/2021 10:58 | descărcări: 166)

  HCL nr. 21 privind actualizarea echipei mobile de intervenție, violență domestică (data publicării: 09/02/2021 10:57 | descărcări: 146)

  HCL nr. 20 privind stabilirea salariilor funcționarilor publici și a aparatului de specialitate (data publicării: 09/02/2021 10:56 | descărcări: 161)

  HCL nr. 19 privind aprobarea documentației de urbanism-Aftode Ioan (data publicării: 09/02/2021 10:55 | descărcări: 162)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 18 (data publicării: 09/02/2021 11:06 | descărcări: 159)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 18 (data publicării: 09/02/2021 11:06 | descărcări: 155)

  Anexa nr. 2 la HCL nr 18 (data publicării: 09/02/2021 11:05 | descărcări: 133)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 18 (data publicării: 09/02/2021 11:04 | descărcări: 163)

  HCL nr. 18 privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii între Consiliul local al orașului Avrig și Consilii Locale ale UAT-urilor vecine (data publicării: 09/02/2021 10:55 | descărcări: 152)

  Anexă la HCL nr. 17 privind actualizarea tarifelor de ecarisaj (data publicării: 09/02/2021 11:03 | descărcări: 140)

  HCL nr. 17 privind actualizarea tarifelor pentru serviciul de ecarisaj (data publicării: 09/02/2021 10:54 | descărcări: 132)

  Anexă la HCL nr. 16 privind modificarea HCL nr. 11-2020 (data publicării: 09/02/2021 11:02 | descărcări: 150)

  HCL nr. 16 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11-2020 (data publicării: 09/02/2021 10:54 | descărcări: 186)

  HCL nr. 15 privind schimbarea temporara a destinatiei Sălii de sport oraș Avrig in centru vaccinare împotriva COVID-19 (data publicării: 09/02/2021 10:53 | descărcări: 164)

  HCL nr. 14 privind aprobarea numărului maxim de posturi pt asistenți personalipt anul 2021 (data publicării: 09/02/2021 10:52 | descărcări: 161)

  HCL nr. 13 privind prelungirea dreptului de folosință gratuită a microbuzului marca Opel, de către Liceul Teoretic Gh. Lazăr Avrig (data publicării: 09/02/2021 10:52 | descărcări: 165)

  HCL nr. 12 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pajiște proprietate privată a orașului Avrig (data publicării: 09/02/2021 10:51 | descărcări: 185)

  HCL nr. 11 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 107-25.01.2016 pt locuința situată în Mârșa, str. Carpați , nr. 2, bl T2 (data publicării: 09/02/2021 10:51 | descărcări: 144)

  HCL nr. 10 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicării: 09/02/2021 10:50 | descărcări: 148)

  Anexa nr 2 PH - DALI Prundu Mic (data publicării: 09/02/2021 11:01 | descărcări: 151)

  Anexa nr. 1 - Deviz general - strada Prundu Mic (data publicării: 09/02/2021 10:59 | descărcări: 136)

  HCL nr. 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare str. Prundu Mic, în orașul Avrig” (data publicării: 09/02/2021 10:50 | descărcări: 145)

  HCL nr. 8 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și modalitatea de valorificare a acesteia pentru anul 2021 (data publicării: 09/02/2021 10:49 | descărcări: 140)

  HCL nr. 7 privind actualizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism (data publicării: 09/02/2021 10:49 | descărcări: 142)

  HCL nr. 6 privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de ANL (data publicării: 09/02/2021 10:48 | descărcări: 156)

  HCL nr. 5 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali (data publicării: 09/02/2021 10:48 | descărcări: 145)

  HCL nr. 4 privind desemnarea reprezentanților CL în comisia de evaluare a performanțelor secretarului general al UAT Avrig (data publicării: 09/02/2021 10:47 | descărcări: 159)

  HCL nr. 3 privind prelungirea termenului de acordare a facilități (data publicării: 09/02/2021 10:47 | descărcări: 184)

  HCL nr. 2 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru anul 2021 (data publicării: 09/02/2021 10:46 | descărcări: 159)

  ANexă la HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției nr. 521-2020 (data publicării: 09/02/2021 10:42 | descărcări: 151)

  HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției nr. 521-21.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicării: 09/02/2021 10:42 | descărcări: 148)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut