Arhivă HCL 1 – 142 / 2020

Ședință extraordinară  30.12.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 142-2020 privind menținerea valabilității „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” și completarea HCL Avrig nr. 50-120-2016 (data publicării: 12/01/2021 05:59 | descărcări: 180)

Ședință ordinară 23.12.2020

  HOTĂRÂREA NR. 141-2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021 (data publicării: 06/01/2021 09:30 | descărcări: 171)

  ANEXĂ LA HCL 140-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:29 | descărcări: 167)

  HOTĂRÂREA NR. 140-2020 privind aprobarea Planului de lucrări pentru anul 2021 pentru persoanele beneficiare VMG (data publicării: 06/01/2021 09:29 | descărcări: 158)

  ANEXĂ LA HCL 139-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:28 | descărcări: 149)

  HOTĂRÂREA NR. 139-2020 privind aprobarea Planului de lucrări pt anul 2021 persoane condamnate și sancționate contravențional (data publicării: 06/01/2021 09:22 | descărcări: 139)

  HOTĂRÂREA NR. 138-2020 privind aprobarea participării UAT Avrig la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile cu destinație de unități de învă (data publicării: 06/01/2021 09:20 | descărcări: 162)

  HOTĂRÂREA NR. 137-2020 privind darea în folosință gratuită a unui număr de 10 calculatoare către Licrul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig (data publicării: 06/01/2021 09:20 | descărcări: 164)

  Anexa la HCL nr. 136-2020 contract sponsorizare (data publicării: 06/01/2021 09:20 | descărcări: 167)

  HOTĂRÂREA NR. 136-2020 privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizării din partea SC Octano Dowstream SRL. (data publicării: 06/01/2021 09:19 | descărcări: 161)

  HOTĂRÂREA NR. 135-2020 privind aprobarea prelungirii contractului nr. 1-03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian (data publicării: 06/01/2021 09:19 | descărcări: 186)

  HOTĂRÂREA NR. 134-2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere (data publicării: 06/01/2021 09:15 | descărcări: 199)

  HOTĂRÂREA NR. 133-2020 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 106-01.12.2015 pentru locuința situată în localitatea Mârșa, str. Carpați, nr. 2 (data publicării: 06/01/2021 09:14 | descărcări: 143)

  Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la HCL 132-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:14 | descărcări: 158)

  HOTĂRÂREA NR. 132-2020 privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, situate în blocul ANL-T2 Mârșa, str. Carpați, nr. 2 (data publicării: 06/01/2021 09:14 | descărcări: 169)

  HOTĂRÂREA NR. 131-2020 privind stabilirea amplasamentelor pentru stațiile de taxi de pe raza orașului Avrig (data publicării: 06/01/2021 09:13 | descărcări: 181)

  Anexe la Regulament acces și circulație vehicule cu MMA mai mare de 3,5 tone (data publicării: 06/01/2021 09:08 | descărcări: 228)

  Anexa la HCL 130-2020 Regulament acces și circulație vehicule MMA mai mare de 3,5 tone (data publicării: 06/01/2021 09:08 | descărcări: 421)

  H O T Ă R Â R E A NR. 130-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație al vehiculelor cu MMA mai mare de 3,5 tone (data publicării: 06/01/2021 09:07 | descărcări: 211)

  Anexă la HCL nr. 129-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:06 | descărcări: 199)

  HOTĂRÂREA NR. 129-2020 privind constituirea Comisiei de circulație a orașului Avrig (data publicării: 06/01/2021 09:06 | descărcări: 143)

  HOTĂRÂREA NR. 128-2020 privind constituirea comisiei locale de ordine publică a orașului Avrig (data publicării: 06/01/2021 09:05 | descărcări: 181)

  Anexă la HCL NR.127-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:04 | descărcări: 287)

  HOTĂRÂREA NR. 127-2020 privind aprobarea unor măsuri dispuse de Legea nr. 46-2008 privind Codul Silvic, Regiei Publice Locale OSIF R.A. (data publicării: 06/01/2021 09:04 | descărcări: 202)

  HOTĂRÂREA NR. 126-2020 privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în AGA ADI Asociația de Apă și în AGA SC Apă Canal S.A. Sibiu (data publicării: 06/01/2021 09:03 | descărcări: 172)

  HOTĂRÂREA NR. 125-2020 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de SC GOA SA, începând cu 01.01.2021 (data publicării: 06/01/2021 09:03 | descărcări: 149)

  Anexa 5 la HCL nr. 124-2020 (data publicării: 06/01/2021 09:03 | descărcări: 160)

  ANEXA nr. 4 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicării: 06/01/2021 09:02 | descărcări: 179)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicării: 06/01/2021 09:02 | descărcări: 171)

  Anexa nr.2 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicării: 06/01/2021 09:01 | descărcări: 145)

  Anexa nr. 1 Taxe și impozite pentru anul 2021 (data publicării: 06/01/2021 09:01 | descărcări: 218)

  HOTĂRÂREA NR. 124-2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 (data publicării: 06/01/2021 09:00 | descărcări: 189)

  Anexă la HCL 123-2020 validare dispoziție rectificare buget local 2021 (data publicării: 06/01/2021 08:59 | descărcări: 167)

  HOTĂRÂREA NR. 123-2020 pentru validarea Dispoziției nr. 509-2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicării: 06/01/2021 08:45 | descărcări: 165)

Ședință extraordinară 09.12.2020

  HOTĂRÂREA NR. 122 din 2020 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Avrig (data publicării: 22/12/2020 08:05 | descărcări: 179)

  HOTĂRÂREA NR. 121 din 2020 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a terenurilor necesare pentru realizarea investițiilor (data publicării: 22/12/2020 08:04 | descărcări: 119)

  HOTĂRÂREA NR. 120 din 2020 privind aprobarea SF pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.....” (data publicării: 22/12/2020 08:04 | descărcări: 173)

  HOTĂRÂREA NR. 119 din 2020 privind alegerea viceprimarului orașului Avrig (data publicării: 22/12/2020 08:04 | descărcări: 193)

  HOTĂRÂREA NR. 118 din 2020 privind constituirea comisiei de validare și de numărare a voturilor exercitate în mod secret în cadrul ședințelor CL Avrig (data publicării: 22/12/2020 08:03 | descărcări: 175)

Ședință extraordinară 26.11.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 117 din 2020 privind alegerea președintelui pentru luna decembrie 2020 (data publicării: 22/12/2020 07:59 | descărcări: 179)

  HOTĂRÂREA NR. 116 din 2020 privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului proiectului ” Îmbunătățirea calității vieții populației în loc. .Mârșa” (data publicării: 22/12/2020 07:58 | descărcări: 104)

  HOTĂRÂREA NR. 115 din 2020 pentru modificarea HCL nr. 92 din 2020 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației din loc. Mârșa” (data publicării: 22/12/2020 07:57 | descărcări: 172)

  HOTĂRÂREA NR. 114 din 2020 privind trecerea unui imobil în domeniul public al județului Sibiu (data publicării: 22/12/2020 07:57 | descărcări: 189)

  HOTĂRÂREA NR. 113 din 2020 privind desemnarea reprezentantilor CL în CA scoli (data publicării: 22/12/2020 07:28 | descărcări: 166)

  HOTĂRÂREA NR. 112 din 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice (data publicării: 22/12/2020 07:27 | descărcări: 168)

  H O T Ă R Â R E A NR. 111 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicării: 22/12/2020 07:26 | descărcări: 178)

Ședință extraordinară 19.11.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 110 din 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Avrig (data publicării: 22/12/2020 07:25 | descărcări: 175)

  H O T Ă R Â R E A NR. 109 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pt luna noiembrie 2020 (data publicării: 22/12/2020 07:24 | descărcări: 156)

Ședință extraordinară 23.09.2020

  Hotărârea nr. 108 constituire grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale din UAT Avrig (data publicării: 25/09/2020 07:58 | descărcări: 207)

  HOTĂRÂREA NR. 107- rectificare buget local SEPT 2020 (data publicării: 25/09/2020 07:51 | descărcări: 235)

Ședință ordinară 31.08.2020

  HOTĂRAREA NR. 106 privind alegerea presedintelui de sedinte pentru luna septembrie 2020 (data publicării: 10/09/2020 12:46 | descărcări: 205)

  HOTĂRAREA NR. 105 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan „TRIADA MTB Avrig”, in orasul Avrig (data publicării: 10/09/2020 12:45 | descărcări: 209)

  HOTĂRAREA NR. 104 privind acordarea unui Suport alimentar pentru prescolarii si elevii Liceului Teoretic Gh. Lazar Avrig (data publicării: 10/09/2020 12:45 | descărcări: 216)

  HOTĂRAREA NR. 103 privind acordul ridicării unei troițe în satul Glâmboaca (data publicării: 10/09/2020 12:44 | descărcări: 209)

  ANEXA HCL 102- REGULAMENT TAXE URGENTA AUTORIZATIE CONSTRUIRE (data publicării: 10/09/2020 12:43 | descărcări: 333)

  HOTĂRAREA NR. 102 privind instituirea unei taxe speciale pentru emiterea în regim de urgența a autorizațiilor de construire (data publicării: 10/09/2020 12:42 | descărcări: 206)

  HOTĂRAREA NR. 101 privind modificarea HCL 24 din 2019 taxa stare civilă (data publicării: 10/09/2020 12:42 | descărcări: 217)

  Stat functii Serv.pol.loc.iulie.2020 (data publicării: 10/09/2020 12:40 | descărcări: 106)

  Stat functii Dir.asist.soc.iulie.2020 (data publicării: 10/09/2020 12:40 | descărcări: 128)

  Stat functii Ap.primar iulie 2020 (data publicării: 10/09/2020 12:37 | descărcări: 161)

  HOTĂRAREA NR. 100 privind modificarea Statului de funcții (data publicării: 10/09/2020 12:36 | descărcări: 202)

  Anexă HCL 99- privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren intravilan -statia de epurare (data publicării: 10/09/2020 12:35 | descărcări: 220)

  HOTĂRAREA NR. 99 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren intravilan inscris în CF 109277 (data publicării: 10/09/2020 12:34 | descărcări: 212)

  ANEXA 98 - Deviz DELGAZ GRID-extindere retea gaz str Unirii (data publicării: 10/09/2020 12:33 | descărcări: 200)

  HOTĂRAREA NR. 98 privind extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe str Unirii (data publicării: 10/09/2020 12:33 | descărcări: 204)

  Anexa 1 si 2 HCL 97- Deviz general si indicatori specifici - extindere conducta de gaze naturale - Dutina (data publicării: 10/09/2020 12:32 | descărcări: 214)

  HOTĂRAREA NR. 97 privind extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale in zona Dutina (data publicării: 10/09/2020 12:31 | descărcări: 224)

  ANEXA HCL 96- SF mixt Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Asezamant Cultural din orasul Avrig (data publicării: 10/09/2020 12:29 | descărcări: 319)

  Anexa HCL 96 - DEVIZ Reabilitare si modernizare Casa de cultura Avrig (data publicării: 10/09/2020 12:28 | descărcări: 185)

  HOTĂRAREA NR. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici SF mixt Casa de cultură (data publicării: 10/09/2020 12:28 | descărcări: 231)

  ANEXA 95- Deviz drum cu podete Modernizare drum Bradu (data publicării: 10/09/2020 12:26 | descărcări: 154)

  ANEXA HCL 95 - Parte scrisa - DALI Modernizare drum Bradu (data publicării: 10/09/2020 12:25 | descărcări: 188)

  HOTĂRAREA NR. 95 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drum primăria veche” (data publicării: 10/09/2020 12:22 | descărcări: 213)

  ANEXA HCL 94 -Acord de parteneriat actualizat Marsa Proiect Imbunatatirea calitatii vietii loc Marsa (data publicării: 10/09/2020 12:21 | descărcări: 241)

  HOTĂRAREA NR. 94 privind aprobarea modificarii Acordului de parteneriat proiect Marsa (data publicării: 10/09/2020 12:21 | descărcări: 196)

  Anexa HCL 93-Devize generale Proiect Imbunatatirea vietii localitatea Marsa (data publicării: 10/09/2020 12:20 | descărcări: 163)

  HOTĂRAREA NR. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect Mârșa (data publicării: 10/09/2020 12:17 | descărcări: 140)

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației...Mârșa” și cheltuielilor legate de proiect (data publicării: 10/09/2020 12:13 | descărcări: 201)

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind scăderea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicării: 10/09/2020 12:12 | descărcări: 201)

  ANEXA HCL 90 - Procedura acordare facilitati fiscale (data publicării: 10/09/2020 12:12 | descărcări: 271)

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (data publicării: 10/09/2020 12:11 | descărcări: 223)

  HOTĂRÂREA NR. 89 Decontare cheltuieli de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant Martie-Iunie 2020 (data publicării: 10/09/2020 12:09 | descărcări: 211)

  HOTĂRÂREA NR. 88 - rectificare buget local AUGUST 2020 (data publicării: 10/09/2020 12:09 | descărcări: 190)

Ședință ordinară 30.06.2020

  HCL nr.87-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iulie 2020 (data publicării: 16/07/2020 13:14 | descărcări: 209)

  Anexa la HCL nr.86-2020-aprobare documentatie cadastrala de prima inregistrare prin diminuare imobil (data publicării: 16/07/2020 13:13 | descărcări: 228)

  HCL nr.86-2020-aprobare documentatie cadastrala de prima inregistrare prin diminuare imobil (data publicării: 16/07/2020 13:13 | descărcări: 257)

  HCL nr.85-2020-completare HCL 138-2018 schimbare destinatie imobil Liceu Marsa (data publicării: 16/07/2020 13:12 | descărcări: 194)

  Anexa la HCL 84-2020- Protocol de colaborare oras Avrig si Scoala de Arta si Meserii Sibiu (data publicării: 16/07/2020 13:12 | descărcări: 258)

  HCL nr.84-2020-Protocol colaborare oras Avrig si Scoala Populara de Arte si Meserii Ilie Micu (data publicării: 16/07/2020 13:11 | descărcări: 227)

  Anexa la HCL 83 - 2020- Protocol IPJ SIBIU si Politia Locala Avrig (data publicării: 16/07/2020 13:11 | descărcări: 413)

  HCL nr.83-2020-Protocol colaborare Politia Locala si IPJ Sibiu (data publicării: 16/07/2020 13:10 | descărcări: 281)

  Anexa la HCL 82-2020-aprobarea documentatiei cadastrale prin diminuare suprafata Marsa CF 108136-2-7 (data publicării: 16/07/2020 13:00 | descărcări: 283)

  HCL nr.82-2020-documentatie cadastrala dezmembrare 60 mp Marsa CF 108136 (data publicării: 16/07/2020 13:00 | descărcări: 248)

  HCL nr.81-2020-stabilire restrictii circulatie in orasul Avrig (data publicării: 16/07/2020 12:59 | descărcări: 262)

  HCL nr.80-2020-actualizarea componentei comisiei de circulatie a orasului Avrig (data publicării: 16/07/2020 12:59 | descărcări: 240)

  HCL nr.79-2020-aprobare repartizare apartament bloc ANL Marsa (data publicării: 16/07/2020 12:58 | descărcări: 227)

  Anexa 8 la HCL 78- 2020 (data publicării: 16/07/2020 12:56 | descărcări: 229)

  ANEXA 7 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:55 | descărcări: 214)

  ANEXA 6 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:55 | descărcări: 245)

  ANEXA 5 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:54 | descărcări: 237)

  ANEXA 4 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:53 | descărcări: 203)

  ANEXA 3 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:53 | descărcări: 245)

  ANEXA 2 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:52 | descărcări: 265)

  ANEXA 1 la HCL 78-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:09 | descărcări: 257)

  HCL nr.78-2020-avizarea Strategiei, Studiului de fundamentare, Documentatia de atribuire contract (data publicării: 16/07/2020 12:08 | descărcări: 234)

  HCL nr.77-2020-modificarea Regulamentului de instituire si adminisrrarea a taxei speciale (data publicării: 16/07/2020 12:08 | descărcări: 243)

  ANEXA 3 la HCL 76-2020 -Angajament de plată anexa nr. 3 la metodologie-1 (data publicării: 16/07/2020 12:07 | descărcări: 527)

  Anexa 2 la Metodologie acordare servicii buna -declarație proprie răspundere-1-HCL 76-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:06 | descărcări: 223)

  ANEXA 1 la Metodologia acordare ajutor financiar bone- HCL 76-2020 (data publicării: 16/07/2020 12:06 | descărcări: 215)

  HCL nr.76-2020-Metodologie acordare ajutor financiar pt plata servicii de bona (data publicării: 16/07/2020 12:04 | descărcări: 244)

  Anexa 2 la HCL 75-2020 l standardul minim de cost ingrijire la domiciliu persoane varstnice (data publicării: 16/07/2020 12:04 | descărcări: 256)

  Anexa 1 la HCL 75-2020-Tipuri de servicii- plata (data publicării: 16/07/2020 12:03 | descărcări: 299)

  HCL nr.75-2020-modificarea Anexelor 2 si 3 la HCL 42-2018 servicii ingrijire persoane la domiciliu (data publicării: 16/07/2020 12:00 | descărcări: 219)

  HCL 74-2020-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Liceu Teoretic Gh Lazar Avrig (data publicării: 16/07/2020 11:59 | descărcări: 241)

Ședință ordinară 27.05.2020

  HCL nr.73-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iunie 2020 (data publicării: 11/06/2020 11:45 | descărcări: 249)

  Anexa la HCL nr.72-2020-actualizare date pozitie nr 65 bunuri domeniul public oras Avrig (data publicării: 11/06/2020 11:44 | descărcări: 251)

  HCL nr.72-2020-modificare pozitie inventar bunuri domeniul public nr inventar 65 (data publicării: 11/06/2020 11:43 | descărcări: 288)

  DALI Mihai Eminescu si Prundu Mare (data publicării: 11/06/2020 11:40 | descărcări: 227)

  Deviz AVRIG M.Eminescu si Prundu Mare - general (data publicării: 11/06/2020 11:40 | descărcări: 193)

  HCL nr.71-2020-aprobare indicatori tehnico-economici investitie Reabilitare str M Eminescu, Prundu Mare (data publicării: 11/06/2020 11:46 | descărcări: 188)

  HCL nr.70-2020-incetare contracte incheiate cu Enev Avrig SRL (data publicării: 11/06/2020 11:38 | descărcări: 254)

  Anexa 2 la HCL nr.69-2020 prelungire conditionata inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicării: 11/06/2020 11:38 | descărcări: 270)

  Anexa 1 la HCL nr.69-2020 prelungire inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicării: 11/06/2020 11:36 | descărcări: 256)

  HCL nr.69-2020-prelungire contracte inchiriere locuinte pt tineri bloc ANL Marsa (data publicării: 11/06/2020 11:36 | descărcări: 263)

  HCL nr.68-2020-prelungire valabilitate contract inchiriere incheiat cu Telekom Romania Communications (data publicării: 11/06/2020 11:35 | descărcări: 251)

  HCL nr.67-2020-aprobare volum masa lemnoasa si modalitate valorificare pt anul 2020 (data publicării: 11/06/2020 11:35 | descărcări: 252)

  Anexa la HCL nr.66-2020 INDICATORI PERFORMANTA OSIF 2020 (data publicării: 11/06/2020 11:34 | descărcări: 251)

  HCL nr.66-2020-aprobare indicatori performanta finaciari si nefinaciari pt membrii CA Ocol Izvorul Florii (data publicării: 11/06/2020 11:33 | descărcări: 247)

  Anexa la HCL nr.65-2020- Program masuri eficientizare activitate inscriere date in Registrul Agricol (data publicării: 11/06/2020 11:33 | descărcări: 254)

  HCL nr.65-2020-aprobare Program masuri activitate inscriere in Registrul Agricol (data publicării: 11/06/2020 11:32 | descărcări: 267)

  Anexa la HCL nr.64- 2020 scoatere din evidenta fiscala , mutare domiciliu (data publicării: 11/06/2020 11:32 | descărcări: 279)

  Anexa la HCL nr.64-2020 scoatere din evidenta persoane decedate 05.2020 (data publicării: 11/06/2020 11:30 | descărcări: 250)

  HCL nr.64-2020-scaderea din evidenta fiscala persoane fizice aflate in insolvabilitate (data publicării: 11/06/2020 11:30 | descărcări: 251)

  Anexa la HCL nr.63-2020-Procedura de analiza pt stingerea a creantelor prin dare in plata (data publicării: 11/06/2020 11:28 | descărcări: 253)

  HCL nr.63-2020-Procedura de analiza si solutionare cereri stingere creante prin dare in plata (data publicării: 11/06/2020 11:28 | descărcări: 239)

  HCL nr.62-2020-indexare impozite si taxe locale pt 2021 cu rata inflatiei de 3,8 (data publicării: 11/06/2020 11:27 | descărcări: 216)

  ANEXA 7 SITUAȚII FINANCIARE (data publicării: 11/06/2020 11:27 | descărcări: 191)

  ANEXA 6 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE DEZVOLTARE (data publicării: 11/06/2020 11:26 | descărcări: 197)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicării: 11/06/2020 11:26 | descărcări: 156)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicării: 11/06/2020 11:25 | descărcări: 189)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (2) (data publicării: 11/06/2020 11:16 | descărcări: 219)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (1) (data publicării: 11/06/2020 11:16 | descărcări: 200)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (2) (data publicării: 11/06/2020 11:12 | descărcări: 179)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (1) (data publicării: 11/06/2020 11:10 | descărcări: 147)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicării: 11/06/2020 11:04 | descărcări: 192)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicării: 11/06/2020 11:03 | descărcări: 186)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (2) (data publicării: 11/06/2020 11:02 | descărcări: 189)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (1) (data publicării: 11/06/2020 11:01 | descărcări: 191)

  HCL nr.61-2020-aprobarea contului anual de executie al bugetului local la 31 Decembrie 2020 (data publicării: 11/06/2020 10:59 | descărcări: 266)

  HCL nr.60-2020-rectificare buget local Avrig 2020 (data publicării: 11/06/2020 10:58 | descărcări: 250)

Ședință ordinară 29.04.2020

  HCL 59 - 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Mai 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  HCL 58 - 2020 privind stabilirea unor măsuri legate de plata taxei speciale de salubrizare în anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  HCL 57 - 2020 privind prorogarea termenului de plată a chiriei/redevenței pentru titularii de contracte de închiriere/concesiune având ca obiect spații proprietate a Orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  HCL 56 - 2020 privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei de închiriere pășunat alpin (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Anexa la HCL nr. 55 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 241)

  HCL 55 - 2020 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Anexele 1 si 2 la HCL 54 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 280)

  HCL 54 - 2020 privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015- 2020” (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL 53 - 2020 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2020” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Anexa nr 2 la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Anexa la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 263)

  HCL 52 - 2020 privind trecerea unui imobil –teren si constructii administrative si social culturale, din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Judetului Sibiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 302)

  Anexa la HCL 51 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 312)

  HCL 51 - 2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 283)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 fisa de date a achizitiei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 Contractul de delegare (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 208)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 caiet de sarcini (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 indicatori performanta (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 257)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 formulare FDA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

  Anexa nr. 3 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 254)

  Anexa nr. 2 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Anexa nr. 1 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  HCL nr. 50 - 2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Anexa nr. 1 la HCL 49 din 29.04.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 232)

  HCL 49 - 2020 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

Ședință ordinară 25.03.2020

  HCL nr.48-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Aprilie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 262)

  HCL nr.47-2020-completare Regulament organizare si functionare Consiliu Local Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  HCL nr.46-2020-Acord favorabil al Consiliului local Avrig pt Club Sportiv Viitorul Selimbar (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 240)

  HCL nr.45-2020-executie lucrari tratament bituminos (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  HCL nr.44-2020-acordare drept de uz si servitute in favoarea Vodafone Romania (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 247)

  HCL nr.43-2020-masuri in administrarea pasunilor proprietate privata a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 297)

  HCL nr.42-2020 - insusire raport consultare si informare public PUZ beneficiar Aftode Ioan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  HCL nr.41-2020- repartizare locuinte ANL Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 313)

  ANEXA la HCL nr.40-2020- Regulament vanzare locuinte anl (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 426)

  HCL nr.40-2020-Regulament vanzare locuinte tip ANL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 258)

  HCL nr.39-2020-mentinerea Protocoalelor cu UAT-urile vecine pt gestionarea cainilor fara stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  HCL nr.38-2020- participare oras Avrig in calitate de lider de parteneriat la Program pilot (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  HCL nr.37 -2020- aprobarea Planului de ordine si siguranta publica oras Avrig 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 247)

  ANEXA la HCL nr.37-2020- Planul de ordine si siguranta 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  HCL nr.36 - 2020 - aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 215)

  ANEXA la HCL nr.36-2020-plan de actiune servicii sociale 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  HCL nr.35-2020 - acceptare oferta donatie imobil apartament facuta de Ciovana Dumitru si Ciovana Iuliana (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  HCL nr.34-2020 - aprobarea contractului de sponsorizare si accept. spons. Asociatiei Proiectele Pandorei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  HCL nr.33-2020-indreptare eroare materiala din cuprinsul anexei 1 la HCL 145-2019-impozite si taxe 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  H O T Ă R Â R E A NR.32 / 2020 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, întocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  H O T Ă R Â R E A NR.31 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  H O T Ă R Â R E A NR.30/ 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 199)

Sedință ordinară 19.02.2020

  H O T Ă R Â R E A NR.29 / 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Martie 2020 (data publicării: 28/02/2020 09:09 | descărcări: 237)

  H O T Ă R Â R E A NR.28 / 2020 privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Avrig (data publicării: 28/02/2020 09:07 | descărcări: 254)

  Anexa la HCL 27/2020 (data publicării: 28/02/2020 09:18 | descărcări: 257)

  H O T Ă R Â R E A NR.27 / 2020 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL (data publicării: 28/02/2020 09:05 | descărcări: 215)

  H O T Ă R Â R E A NR.26 / 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020 (data publicării: 28/02/2020 09:04 | descărcări: 249)

  H O T Ă R Â R E A NR.25 / 2020 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig, pentru anul școlar 2019 -2020 (data publicării: 28/02/2020 09:02 | descărcări: 247)

  H O T Ă R Â R E A NR.24 / 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig (data publicării: 28/02/2020 09:01 | descărcări: 291)

  Anexa nr. 4 la HCL 23/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:53 | descărcări: 217)

  Anexa nr. 3 la HCL 23/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:52 | descărcări: 251)

  Anexa nr. 2 la HCL 23/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:51 | descărcări: 244)

  Anexa nr. 1 la HCL 23/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:50 | descărcări: 229)

  H O T Ă R Â R E A NR.23 / 2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicării: 28/02/2020 08:48 | descărcări: 258)

  Anexa Proiecte fonduri nerambursabile HCL 22/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:59 | descărcări: 242)

  Anexa nr. III la HCL 22/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:57 | descărcări: 257)

  Anexa nr II la HCL 22/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:56 | descărcări: 246)

  Anexa nr. I la HCL 22/2020 (data publicării: 28/02/2020 08:56 | descărcări: 268)

  H O T Ă R Â R E A NR. 22 / 2020 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2020 (data publicării: 28/02/2020 08:46 | descărcări: 226)

Ședință ordinară 29.01.2020

  Hotărârea nr. 21/2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Februarie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Anexa nr. 2 la HCL 20/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 242)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 292)

  Hotărârea nr. 20/2020 privind modificarea Anexelor la HCL Avrig nr.136/2019 și la HCL Avrig nr.137/2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 242)

  Hotărârea nr. 19/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiția „Reabilitare str.Nouă, Str.Oltului, str.Griviței în Orașul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor Prundu Mare și Mihai Eminescu - Orașul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea numărului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

  Hotărârea nr. 16/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, aferent zonei de studiu situată în extravilanul orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 235)

  Anexă la HCL nr. 15/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Hotărârea nr. 15/2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

  Hotărârea nr. 14/2020 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 227)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 238)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 134)

  Hotărârea nr. 13/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 243)

  Hotărârea nr. 12/2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 253)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 224)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 189)

  Hotărârea nr. 11/2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 263)

  Anexă la HCL nr. 10/2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 257)

  Anexa la HCL nr. 9/29.01.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  Hotărârea nr. 9/2020 privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 242)

  Hotărârea nr. 8/2020 privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  Hotărârea nr. 6/2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 217)

  Hotărârea nr. 5/2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 230)

  Hotărârea nr. 4 /2020 privind validarea Dispoziției nr. 558/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 238)

  Hotărârea nr. 3/2020 privind actualizarea componenței Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social – culturale, culte, protecția copilului și a familiei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 219)

  Hotărârea nr.2 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

Ședință extraordinară 09.01.2020

  HCL nr. 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 Primarul (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 198)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut