Arhivă HCL 2016-2019

Hotarari decembrie 2019

  HCL nr.154-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Ianuarie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 328)

  HCL nr.153-2019-cesiune contract de inchiriere nr.20-2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL nr.152-2019-aprobare Plan lucrari an 2020 executate cu beneficiari Legea 416-2001 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 360)

  HCL nr.151-2019-aprobare Plan lucrari 2020 pt munca in folosul comunitatii de catre persoane condamnate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 342)

  HCL nr.150-2019-repartizare in regim de inchiriere 3 apartamente bloc ANL Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 353)

  HCL nr.149-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice luna Noiembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 300)

  HCL nr.148-2019-aprobare Regulament organizare si functionare Sala Sport oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 338)

  HCL nr.147-2019-modificarea Anexei II la HCL 37-2019 Regulament transport taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 346)

  HCL nr.146-2019-modificare HCL Avrig nr.29-2019-aprobare Regulament instituire taxa de salubrizare oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 340)

  HCL nr.145-2019-stabilire impozite si taxe pt anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 468)

  HCL nr.144-2019-ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA incepand din 01.01.2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 317)

  HCL nr.143-2019-aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pt 2019 al SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 320)

  HCL nr.142-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 325)

Hotarari noiembrie 2019

 

  HCL nr.141-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Decembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  HCL nr.140 -2019-scaderea din evidenta fiscala persoane fizice -juridice radiate din ORC (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 397)

  HCL nr.139-2019-aprobare PUZ -Construire statie carburant beneficiar David Steluta (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  HCL nr.138-2019-intocmire raport evaluare pt imobile teren din fosta Unitate Militara Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 307)

  HCL nr.137-2019-aprobare Plan selectie reprezentant oras in Consiliu administratie Ocol Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 382)

  HCL nr.136-2019-modificarea anexei 2 la HCL 114-2019scrisoare asteptari Ocol Silvic Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 372)

  HCL nr.135-2019-incheierea unui contract individual de munca cu sef Ocol Izvorul Florii dl.Prodan Ovidiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 321)

  HCL nr.134-2019-aprobarea listei stabilire proprietate cereri locuinte ANL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 347)

  HCL nr.133-2019-acordarea cadourilor pt elevi Craciun 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 315)

  HCL nr.132-2019-incetare drept administrare asupra imobil CF 100556 Sala de sport Liceu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  HCL nr.131-2019-vanzare imobil CF 106842 aferent unei constructii proprietate privata Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  HCL nr.130-2019-decontare cheltuieli naveta pt cadrele didactice Octombrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

  HCL nr.129-2019-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pt aipare la sedinte a consilierilor locali (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 341)

  HCL nr.128-2019-actualizare componenta comisii specialitate Consiliu local Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 293)

  HCL nr.127-2019-alegerea viceprimarului orasului Avrig - dl.Gavrila Vasile (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 316)

  HCL nr.126-2019-validare mandat consilier local FDGR-Verdoni Ramona -Dakmar (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 317)

  HCL nr.125-2019-constatare incetare de drept mandat consilier FDGR -Girodi Ramona- Dorina (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 339)

  HCL nr.124-2019-validarea mandatului de consilier local PMP al dlui.Prisacariu Tiberiu - Bogdan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 350)

  HCL nr.123-2019-constatarea incetarii mandatului de consilier local Paraschiv Alexandru prin demisie (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  HCL nr.122-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

Hotarari Octombrie 2019

  HCL nr.121-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Noiembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  HCL nr.120-2019-acordare ajutor de urgenta familiei Ciorsac Razvan Cristian (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 341)

  HCL nr.119-2019-actualizarea chiriei la locuintele ANL Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 327)

  HCL nr.118-2019-modificarea HCL 98-2019-participare oras la ADI ITI Microregiunea Fagarasului (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 411)

  HCL nr.117-2019-aprobare documentatie cadastrala dezmembrare imobil CF 100153 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 350)

  HCL nr.116-2019-actualizare Anexa 3-lista bunuri concesionate catre Apa Canal (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 367)

  HCL nr.115-2019-aprobare Act aditional 2 la contractul de deszapezire incheiat cu SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

  HCL nr.114-2019 si Anexa 1-aprobare Scrisoare asteptari, Profil, Matrice Consiliul administratie Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 362)

  Anexa 2 la HCL 114-2019-aprobare Scrisoare de asteptari, Profil si Matric Consiliu administratie Ocol Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 309)

  HCL nr.113-2019-aprobare indicatori de performanta financiari membrii CA SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 296)

  HCL nr.112-2019-aprobare Plan de ordine si siguranta publica oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 341)

  HCL nr.111-2019-completarea HCL 120-2017-stabilire masuri pt fluiduzare trafic in oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  HCL nr.110-2019-modificarea HCL 95-2019-desemnare reprezentanti primar in Consiliu de administratie al scolilor -Bucur Costica -Liceu Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  HCL nr.109-2019-ratificarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu cabinet de avocat Aldea Adrian (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  HCL nr.108-2019-aprobare Regulament de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 356)

  HCL nr.107-2019-revocarea HCL Avrig 123-2013-stabilirea cotei-parti din sumele incasate cu titlu de chirie bunuri domeniul public (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 251)

  HCL nr.106-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice- Septembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  HCL nr.105-2019-rectificarea bugetului local pt anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

Hotarari Septembrie 2019

  HCL nr.104-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Octombrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  HCL nr.103-2019-desfiintarea aparatului permmanent de lucru al Consiliului Local Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 370)

  HCL nr.102-2019-contributie persoane varstnice beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL_nr.101-2019-incheierea_unui_Protocol_de_colaborare_intre_oras_Avrig_si_comuna_Carta_pt_gestionare_caini_fara_stapan.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL nr.100-2019-actualizarea tarifelor pt serviciile de gestionare a cainilor fara stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  HCL nr.99-2019-insusirea raportului pt informarea si consultarea publicului elaborare PUZ Construire ferma bovine (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 361)

  HCL_nr.98-2019-participarea_orasului_Avrig_la_constituirea_ADI_ITI_Microregiunea_Tara_Fagarasului.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  HCL nr.97-2019-prorogarea termenului de aprobare al tarifelor pt serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL nr.96-2019-aprobarea unor masuri dispuse de guvernanta corporativa RPL Ocol Silvic Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  HCL nr.95-2019-desemnarea reprezentantilor CL Avrig in consiliile de administratie al scolilor 2019-2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 252)

  HCL nr.94-2019-decontarea cheltuielilor de transport pt cadrele didactice -Iulie - August 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL nr.93-2019-anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 Decembrie 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 327)

  HCL nr.92-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

Hotarari Iulie 2019

  HCL 91 din 31.07.2019, privind alegerea președintelui pentru ședințele din luna august 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL 90 din 31.07.2019, privind preluarea contractului de închiriere nr. 327 din 18.08.2000 încheiat cu SC Vodafone România SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 367)

  HCL 89 din 31.07.2019, privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

  HCL 88 din 31.07.2019, pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 20 din 2014 privind stabilirea unor măsuri pt. stimularea încasării impozitelor și taxelor locale (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

  HCL 87 din 31.07.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 767)

  HCL 86 din 31.07.2019, privind plata sumei de 3340 reprezentând cheltuieli de judecată (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 296)

  HCL 85 din 31.07.2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de SC Gospodărire Orășenească SA, începând cu 01.08. 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  HCL 84 din 31.07.2019, privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig, aferente lunii iunie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

Hotarari Iunie 2019

  HCL 83-2019-alegerea presedinteșui de sedinta Iulie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  HCL 82-2019-stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  HCL 81-2019-implementare de catre uat Avrig a proiectului WIFI4U (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  HCL 80-2019-indreptare eroare materiala in cuprinsul art 2 al HCL 75-2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 295)

  HCL 79-2019-aprobare_act_aditional_la_Statut_ADI_Eco_Sibiu_si_Statut_actualizat.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 341)

  HCL 78-2019-decontare naveta cadre didactice Mai 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

Hotarari Mai 2019

  HCL 77-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iunie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  HCL 76-2019-stabilire tarife distanta maximale pt serviciul transport in regim taxi Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 354)

  HCL 75-2019-executare lucrari reparatii tratament bituminos str Serbota, Stadionului si drum Sacadate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  HCL 74-2019-aprobare Agenda activitati cultural sportive 2019 si activitati - parteneriate ale Bibliotecii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL 73-2019-aprobare schimb locuinte ANL intre titulari contract Dumitrana Elena si Mihai Ionela (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL 72-2019-prelungire contracte inchiriere locuinte ANL Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 351)

  HCL 71-2019-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev Avrig SRL 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 312)

  HCL 70-2019-mandatare primar in ADI Eco Sistem Avrig pt vot act aditional 6 la contract delegare 24-2013 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL 69-2019-insusire raport informare si consultare public pt elaborare PUZ beneficiar David Steluta (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 315)

  HCL 68-2019-insusire raport consultare public pt elaborare PUZ beneficiar Metropolis Com (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  HCL 67-2019-aprobare Plan anual actiune privind serviciile sociale 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 302)

  HCL 66-2019-aprobare Strategie dezvoltare Servicii Sociale Avrig 2019-2024-2029 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 245)

  HCL 65-2019-modificare anexa 2 HCL 35-105-2016-insusire varianta finala stema oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 293)

  HCL 64-2019-aprobare Regulament stabilire si sactionare fapte-contraventii ordine publica si gospodarire oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 510)

  HCL 63-2019-incetare acordare norma de hrana pt politistii locali (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  HCL 62-2019-aprobarea retelei scolare Avrig 2019-2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 293)

  HCL 61 - 2019- decontare cheltuieli naveta cadre didactice Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

Hotarari Aprilie 2019

  HCL 60-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna MAI 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  HCL 59-2019-aprobare Regulament activitate ridicare vehicule abandonate pe domeniul public (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  HCL 58-2019-acord pt ridicare troita de catre Asociatia Vatra Satului Sacadate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  HCL_57-2019-aprobare_PUZ_Construire_spalatorie_auto_beneficiar_Danciu_Ionut.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  HCL_56-2019-indexare_taxe_si_impozite_an_2020_cu_rata_inflatiei_46.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  HCL 55-2019-aprobare Regulament organizare si functionare Directia asistenta sociala Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 253)

  HCL_54-2019-modificare_Organigrama_si_Stat_de_functii_Primaria_Avrig.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL 53-2019- mandatare primar in AGA ADI Eco Sibiu pt vot majorare tarife prestate de Tracon (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  HCL 52-2019- avizare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 283)

  HCL 51-2019-ajustare tarife conexe prestate de SC GOA SA Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  HCL 50-2019- decontare naveta cadre didactice Martie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  HCL 49-2019-aprobarea bugetului local al orasului Avrig pt anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 233)

  Anexe la HCL 49-2019-buget local 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  Anexe la HCL 49-2019- buget local oras Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

Hotarari Martie 2019

  HCL 48-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  HCL 47-2019-desfasurare competitie ciclism montan TRIADA MTB 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 323)

  HCL 46-2019-organizare festival TARA OLTULUI IN PRODUSE SI TRADITII Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  HCL 45-2019-aprobare plafon publicare debitori obligatii restante (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 295)

  HCL 44-2019-reglementare situatie juridica imobil CF 103298 si dezmebrare in 3 corpuri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 330)

  HCL 43-2019-prelungire contracte inchiriere locuinte fond locativ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 315)

  HCL 42-2019-amplasare temporara suport tip cub publicitar (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 234)

  HCL 41-2019-insusire raport consultare public elaborare PUZ beneficiar Rotar Lucia (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 280)

  HCL 40-2019-stabilire componenta echipa mobila interventie urgenta cazuri violenta domestica (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 316)

  HCL 39-2019-actualizare componenta comisie tehnica de urbanism Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 257)

  HCL 38-2019-actualizare comisie organizare licitatii Ocol Izvorul Florii Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  HCL 37-2019-aprobare Regulament organizare si functionare transport in regim TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 348)

  HCL 36-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice Februarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 310)

  HCL 35-2019-aprobare cont executie bugetara trim IV 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Contract cadru atribuire gestiune taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  Caiet de sarcini contract atribuire gestiune taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 333)

  Anexa nr.13 , ecuson (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  Anexa nr.12 tarife orare zi si noapte PT DISTANTA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Anexa nr.11 tabel tarife orare zi si noapte (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  Anexa nr. 10 copie conformă cert de înregistrare inchiriere auto (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  Anexa nr. 9 copie conformă aut transport (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  Anexa nr. 8 copie conformă aut transport pers in reg de inchiriere (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  Anexa nr.7, Cerere eliberare autorizatie dispecerat taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 236)

  Anexa nr.6, Cerere participare la atribuirea unei autorizatii taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 304)

  Anexa nr.5 reg taxi, cerere eliberare autorizatie de transport (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 317)

  Anexa nr. 4 disp taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Anexa nr. 3 aut transport pe masina (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  Anexa nr. 2 aut transport (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  Anexa II , tarife percepute primarie (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

  Anexa I -Regulament taxi (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 527)

 

Hotarari 2019-02-27

  HCL 33-2019 - Avizarea Strategiei de contractare, Studiul și Documentație pt delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  HCL 32-2019 - Alegerea presedintelui pt sedintele Consiliului Local Avrig, din luna martie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL 31-2019 - Stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Avrig de catre consilierii locali ai orasului Avrig în anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 311)

  HCL 30-2019 - Actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Avrig pt activitati nonprofit de interes local (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 312)

  HCL 29-2019 - Aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud Sibiu, orasul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 401)

  HCL 28-2019 - Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 61-10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 353)

  HCL 27-2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Izvorul Florii” Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  HCL 26-2019 - Inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren în suprafata de 15mp, situat în orașul Avrig, str Sașilor,nr. 1, pozitia 7 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  HCL 25-2019 - Mentinerea protocoalelor de colaborare încheiate între orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 244)

  HCL 24-2019 - Stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civila (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 330)

  HCL 23-2019 - Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de învatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritoriala a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL 22-2019 - Actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a comisiei de circulatie in orașul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  HCL 21-2019 - Validarea mandatului de consilir local al dlui Gavrilă Vasile (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  HCL 20-2019 - Incetarea mandatului de consilier local al dlui Arnold Klingeis Gunter (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

Hotarari ianuarie 2019

  HCL 18-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Februarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  HCL 17-2019-incheiere protocol cu Consiliul Judetean Sibiu-Program Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

  HCL 16-2019-mandatare Primar pentru evaluare performante secretar oras 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  HCL 15-2019-aprobare deviz si antemasuratoare lucrari Ocol Izvorul Florii Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 222)

  HCL 13-2019-aprobare Proiect Construire cresa in orasul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 233)

  HCL 12-2019-trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului al Imobilului ISU Avrig CF 102223 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  HCL 11-2019-Acord parteneriat cu Asociatia Impreuna pentru tine (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  HCL 10-2019-aprobare numar asistenti personali ai persoanelor cu handicap pt 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 231)

  HCL 9-2019-aprobarea cesiunii contract inchiriere incheiat cu NASACOM SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  HCL 8-2019-aprobare contract cesiune a contractului de concesiune incheiat cu Tannenbaum SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 238)

  HCL 7-2019-stabilire masuri reglementare circulatie pietonala si rutiera zona centrala Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  HCL 6-2019-aprobare contract sponsorizare PREMIUM PORC (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  HCL 5-2019-desemnare reprezentant CL in CEAC unitati de invatamant 2018-2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  HCL 4-2019-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Decembrie 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 253)

  HCL 3-2019-utilizare excedent bugetar al anului 2018 pentru anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 243)

  HCL 2-2019 - Insusire Act constitutiv si Statut ADI Monte Fagaras Balea Capra (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 526)

  HCL 1-2019 - Acoperire din excedent bugetar deficit sectiune dezvoltare 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 332)

 

Horarari 2018-12-17

  HCL nr.142-2018-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  HCL nr.141-2018-acordare premii elevi Prier Andreea si Coman Adrian Ioan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  HCL nr.140-2018-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 108326 Avrig CF vechi 95 Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL nr.139-2018-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 104087 CF vechi 1346 Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 357)

  HCL nr.138-2018-propunerea de schimbare a destinatiei imobilului aflat in administrarea Liceului Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 322)

  HCL nr.137-2018-dotare Centru de Permanenta cu un detector de vene (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  HCL nr.136-2018-plan lucrari cu persoane majore beneficiare VMG L 416-2001 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  HCL nr.135-2018-plan lucrari cu persoanele condamnate sau sanctionate contraventional (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  HCL nr.134-2018-modificare Stat functii aparat specialitate primar si SPCLEP (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  HCL nr.133-2018-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Noiembrie 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

  HCL nr.132-2018-mnadatare primar sa semneze Act aditional 5 la contract delegare nr.24-2013 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 334)

  HCL nr.131-2018-tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA incepand din ianuarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 334)

  HCL nr.131-2018-aprobare tarife salubrizare prestate de SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 339)

  HCL nr.130-2018-rectificare buget local 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

Hotarari 2018-11-28

  HCL_129-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Decembrie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

  HCL_128-2018-mandatare_Primar_in_ADI_Eco_Sibiu-semnare_act_aditional_nr.2 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  HCL_127-2018-mandatare_Primar_in_ADI_Eco_Sibiu_pt_vot_Regulament_serviciu_salubrizare (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  HCL_126-2018-atestare_la_domeniul_privat_teren_intravilan_Bradu_CF_103614_CF_vechi_803_Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  HCL_125-2018-atestare_apartenenta_la_domeniul_privat_teren_intravilan_Bradu_CF_103615_CF_vechi_187_Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  HCL_124-2018-vanzare_locuinta_din_fondul_locativ_catre_titular_contract_Cabuz_Vasile_ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 342)

  HCL_123-2018-pret_vanzare_pomi_Craciun_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  HCL_122-2018-ajutor_de_urgenta_pt_dl.Racota_Gheorghe (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  HCL_121-2018-acordare_cadouri_pt_elevi_Craciun_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL_120-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_Octombrie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 239)

  HCL_119-2018-aprobare_impozite_si_taxe_locale_pt_anul_2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 405)

  HCL_118-2018-rectificare_buget_local_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

Hotarari 2018-10-31

  HCL_117-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_Noiembrie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_115-2018-scoatere_din_functiune_si_casare_cladire_din_curtea_Primariei_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  HCL_114-2018-aviz_favorabil_pt_inchiriere_spatii_excedentare_la_Liceu_Tehnologic_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  HCL_113-2018-acord_favorabil_pt_amenajare_teren_sport_de_catre_Asociatia_Vatra_Satului_Sacadate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  HCL_112-2018-atestare_apartenenta_domeniul_privat_CF_108350_Avrig_intravilan_Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  HCL_111-2018-intocmire_documentatie_dezmembrare_imobil_CF_108419_Avrig_intravilan_Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  HCL_110-2018-aprobare_PUZ_Construire_hala_productie_beneficiar_SC_MAR.CO_EXPERTISE_SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL_109-2018-modificare_Stat_Functii_aparat_specialitate_Primar_si_Servicii_CL_ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

  HCL_108-2018-rectificare_buget_local_pt_anul_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  HCL_107-2018-decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_Septembrie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

Hotarari 2018-09-26

  HCL_106-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_Octombrie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 262)

  HCL_105-2018-aprobare_linie_credit_de_catre_SC_Enev_Avrig_SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL_103-2018-intocmire_documnentatie_tehnico_economica_Reabilitare_imobil_str_Gh_Lazar_nr_31 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_102-2018-organizare_eveniment_Nunta_de_aur_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  HCL_101-2018-rectificarea_bugetului_local_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  HCL_100-2018-decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_August_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

Hotarari 2018-08-29

  HCL_99-2018-_alegerea_presedintelui_de_sedinta_Septembrie_2018 (1) (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_98-2018-aprobare_SF_si_indicatori_obiectiv_Reabilitare_modernizare_gradinita_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  HCL_97-2018-participare_oras_Avrig_parteneriat_proiect_Imbunatatirea_calitatii_vietii_loc_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL_96-2018-modificare_HCL_26-96-2016_reprezentant_AGA_Apa_Canal (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  HCL_95-2018-modificare_HCL_14-84-2016-reprezentant_in_ADI_Eco_Sibiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 261)

  HCL_94-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_Iulie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  HCL_93-2018-desemnare_reprezentanti_CL_in_Consiliile_de_administratie_unitati_invatamant (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_92-2018-rectificare_buget_local_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  HCL_91-2018-actualizare_comisii_aprobate_prin_HCL_43-113-2016_SI_HCL_4-2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  HCL_90-2018-actualizare_comisii_aprobate_prin_HCL_1-71-2016_SI_HCL_6-76-2016 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 300)

Hotarari 2018-08-08

  HCL_89-2018-aprobare_proiect_Constructii_gradinite_regiunea_centru (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  HCL_88-2018-documentatie_alipire_imobile_aferente_infrastructurii_Liceului_Tehnologic_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

Hotarari 2018-07-31

  HCL_87-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_August_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 293)

  HCL_86-2018-insusire_raport_consultare_public_PUZ_beneficiar_SC_MAR_CO_EXPERTISE_ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 330)

  HCL_84-2018-actualizare_Comitet_local_pt_Situatii_de_Urgenta_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 316)

  HCL_83-2018-aprobare_SF_si_indicatori_pt_investitia_Construire_skatepark_in_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 293)

  HCL_82-2018-decontare_cheltuieli_naveta_pt_cadrele_didactice_-_Iunie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 296)

  HCL_80-2018-incetarea_mandatului_de_consilier_local_PNL_Jugarean_Florin (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 263)

Hotarari 2018-06-27

  HCL_79-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pentru_luna_Iulie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  HCL_78-2018-acordare_drept_servitute_gratuit_in_favoarea_SDEE_Transilvania (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 311)

  HCL_77-2018-insusire_raport_consultare_public_PUD_beneficiar_Danciu_Ionut_Florin (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 263)

  HCL_76-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_159_mp_CF_101311 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL_75-2018-aprobare_documentatie_cadastrala_diminuare_suprafata_CF_108136_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 325)

  HCL_74-2018-aprobare_documentatie_diminuare_CF_103298_Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 333)

  HCL_73-2018-actualizare_Regulament_Centru_servicii_comunitare_persoane_varstnice (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 358)

  HCL_72-2018-modificare_art.4_si_5_din_HCL_42-2018_stabilire_criterii_servicii_sociale (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  HCL_71-2018-act_aditional_contract_servicii_SC_Enev_Avrig_SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_70-2018_decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_Mai_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  HCL_69-2018-rectificare_buget_local_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

 

 

Hotarari 2018-06-12

  HCL_68-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Iunie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  HCL_67-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_terenuri_Piata_Agroalimentara_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 335)

  HCL_66-2018-_alocare_spatii_publicitare_in_ziar_Info_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 302)

  HCL_65-2018-insusire_documentatie_pt_obiectiv_investitional_Extindere_si_modernizare_iluminat_public_stradal (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  HCL_64-2018-prelungire_contracte_inchiriere_locuinte_ANL_Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  HCL_63-2018-concesionare_3_mp_catre_dna_Ristoiu_Ionela_Maria (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 309)

  HCL_61-2018-modificare_si_completare_HCL_120-2018-fluidizare_trafic (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 332)

  HCL_60-2018-acordare_mandat_special_pt_vot_preturi_la_apa_si_canal_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 326)

  HCL_59-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Aprilie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

Hotarari 2018-04-25

  HCL_58-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pentru_Mai_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL_57-2018-aprobare_DALI-Modernizare_str_Joagarului_oras_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  HCL_56-2018-aprobare_DALI_-Reparatie_str_Canepii_tronson_Fabrica_de_Sticla_-Moara_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  HCL_55-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_1000_mp_zona_Gruiuri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  HCL_54-2018-completare_anexa_la_Hcl_19-2013-caz_social_fam_Cepoi-racordare_retea_electrica (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_53-2018-incheiere_Protocol_colaborare_intre_oras_Avrig_si_oras_Victoria-gestionare_caini_fara_stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 280)

  HCL_52-2018-aprobare_documentatie_cadastrala_de_prima_inregistrare_teren_intravilan_CF_101547-Mirsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  HCL_51-2018-aprobare_bilant_-cont_profit_si_pierderi_Ocol_Izvorul_Florii_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 330)

  HCL_50-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Martie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

 

Hotarari 2018-03-28

  HCL_49-2018-alrgerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Aprilie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  HCL_48-2018-demolare_imobil_Avrig_str_Gh_Lazar_nr.31 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  HCL_47-2018-insusire_raport_consultare_public_PUZ_zona_Dutina_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 300)

  HCL_46-2018-aprobare_DALI_obiectiv_Modernizare_str_Pietrari_Avrig.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  HCL_45-2018-Comisia_Tehnica_de_urbanism_Avrig_si_Regulamentul_de_functionare.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 354)

  HCL_44-2018-desemnare_reprezentant_oras_Avrig_in_consiliu_administratie_ADI_Monte_Fagaras_Balea_Capra (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  HCL_43-2018-aderare_oras_Avrig_la_ADI_Monte_Fagaras_Balea_Capra (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 324)

  HCL_41-2018-ajutor_urgenta_pt_familia_Schiau_Ioan_si_Schiau_Dumitru.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  HCL_40-2018-Agenda_activitati_cultural_sportive_si_parteneriate_Biblioteca_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  HCL_39-2018-Regulament_administrare_si_functionare_capela_mortuara_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 341)

  HCL_38-2018-contract_de_mandat_al_administratorului_unic_al_SC_Enev_Avrig_SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  HCL_37-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Februarie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  HCL_36-2018-aprobare_retea_scolara_2018-2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 252)

  HCL_35-2018-aprobare_cont_executie_bugetara_trim_IV_2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 300)

  HCL_34-2018-achizitionare_imobil_Avrig_str_Gh_Lazar_nr.31 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 305)

Hotarari 2018-02-14

  HCL_nr.33-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Martie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  HCL_nr.32-2018-prelungire_contract_nr_19-2015_incheiat_c (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 259)

  HCL_nr.31-2018-prelungire_durata_contract_nr.11-2015_ibcheiat_cu_SC_Viagi_Com (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 283)

  HCL_nr.30-2018-prelungire_durata_contract_nr.7-2015-incheiat_cu_SC_Geiger_Transilvania (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 302)

  HCL_nr.29-2018-aprobare_Plan_anual_de_actiune_privind_serviciile_sociale_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 298)

  HCL_nr.28-2018-aprobare_masuri_in_administrarea_SC_Enev_Avrig_SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 309)

  HCL_nr.25-2018-aprobare_suport_alimentar_pt_prescolari_si_elevi_Liceu_Gheorghe_Lazar_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  HCL_nr.24-2018-decontare_cheltuieli_transport_pentru_cadre_didactice_Ianuarie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  HCL_nr.23-2018-aprobare_buget_SC_Enev_Avrig_SRL_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  HCL_nr.22-2018-aprobare_buget__Ocol_Izvorul_Florii_Avrig_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  HCL_nr.21-2018-aprobare_buget_SC_GOA_SA_Avrig_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  HCL_nr.20-2018-aprobare_buget_local_oras_Avrig_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 315)

Horarari 2018-01-31

  HCL_nr.19-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_Februarie_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  HCL_nr.18-2018-aprobare_SF_si_indicatori-Construire_cresa_in_oras_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 313)

  HCL_nr.17-2018-prelungire_contract_inchiriere__intre_oras_Avrig_si_dl_Botezatu_Alexandru (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  HCL_nr.16-2018-mentinerea_Protocoalelor_de_colaborare_cu_UAT_vecine_pt_gestionare_caini_fara_stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 300)

  HCL_nr.15-2018-aprobar_numar_asistenti_personali_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  HCL_nr.14-2018-transmitere_in_folosinta_gratuita_catre_SNTGN_Transgaz_Medias-teren_Sacadate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  HCL_nr.13-2018-aprobare_participare_Program_Rabla_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  HCL_nr.12-2018-ajustare_tarife_serviciul_salubrizare_prestat_de_SC_GOA_SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  HCL_nr.11-2018-cofinantare_proiect_regional_2014-2020_-_infrastructura_apa_si_apa_uzata (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  HCL_nr.10-2018-mandatare_primar_pt_evaluare_performante_individuale_secretar_oras_ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  HCL_nr.9-2018-actualizare_Regulament_organizare_si_functionare_Consiliul_local_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 333)

  HCL_nr.8-2018-aprobare_cuantum_si_numar_burse_acordate_elevilor_in_2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  HCL_nr.7-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_-Decembrie_2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  HCL_nr.6-2018-stabilire_normative_proprii_de_cheltuieli_actiuni_protocol.pdf (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  HCL_nr.5-2018-utilizare_excedent_bugetar_2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 247)

Horarari 2018-01-09

  HCL_3-2018-participare_oras_Avrig_la_POR_2014-2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

  HCL_2-2018-mandatare_primar_in_ADI_Eco_Sibiu_pt_vot (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  HCL_1-2018-acoperire_deficit_sectiune_dezvoltare_2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 283)

 

Arhive

  Hotarari 2017 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 591)

  Hotarari 2016 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 419)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut