Arhivă PH 2020

Ședință extraordinară 30.12.2020

  Proiect de hotărâre pentru menținerea valabilității „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020”, și completarea HCL Avrig nr. 50-120-2016 (data publicării: 12/01/2021 06:00 | descărcări: 155)

Ședință ordinară 23.12.2020 

  Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui pentru luna ianuarie 2021 (data publicării: 18/12/2020 10:23 | descărcări: 181)

  PLAN ACTIUNI vmg 2021 (data publicării: 18/12/2020 10:22 | descărcări: 190)

  Proiect de hotărâre peivind aprobarea planului de lucrări VMG, pentru anul 2021 (data publicării: 18/12/2020 10:22 | descărcări: 200)

  PLAN ACTIUNI 2021 persoane condamnate (data publicării: 18/12/2020 10:21 | descărcări: 180)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări, persoane condamnate, anul 2021 (data publicării: 18/12/2020 10:20 | descărcări: 172)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Avrig la Programul privind creșterea eficienței energiei energetice..... (data publicării: 18/12/2020 10:20 | descărcări: 286)

  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită echipamente IT Lic Gh Lazăr (data publicării: 18/12/2020 10:19 | descărcări: 194)

  Anexa PH contract sponsorizare (data publicării: 18/12/2020 10:19 | descărcări: 182)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare SC Octano Downstream SRL (data publicării: 18/12/2020 10:18 | descărcări: 419)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asistenta juridica (data publicării: 18/12/2020 10:18 | descărcări: 198)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere (data publicării: 18/12/2020 10:17 | descărcări: 219)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract ANL (data publicării: 18/12/2020 10:17 | descărcări: 222)

  Calcul chirie 2020 ANL - anexa 1 si 2 (data publicării: 18/12/2020 10:16 | descărcări: 218)

  Proiect de hotărâre actualizare chirie locuințe pentru tineri (data publicării: 18/12/2020 10:15 | descărcări: 165)

  Proiect de hotărâre stabilire statii taxi pe raza orașului Avrig (data publicării: 18/12/2020 10:14 | descărcări: 187)

  Anexe_regulament (data publicării: 18/12/2020 10:14 | descărcări: 85)

  REGULAMENT trafic greu (data publicării: 18/12/2020 10:13 | descărcări: 139)

  nota_fundamentare_trafic_greu_regulament (data publicării: 18/12/2020 10:13 | descărcări: 127)

  Studiu_de_trafic (data publicării: 18/12/2020 10:12 | descărcări: 122)

  Proiect_hot_-Regulament_regim_acces_circulatie_vehicule_peste_35_tone_in_orasul_Avrig_trafic (data publicării: 18/12/2020 10:11 | descărcări: 114)

  Anexă la PH comisie circulație, Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de circulație a orasului Avrig (data publicării: 18/12/2020 10:11 | descărcări: 165)

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de circulatie (data publicării: 18/12/2020 10:10 | descărcări: 198)

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de ordine publică (data publicării: 18/12/2020 10:08 | descărcări: 168)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse pentru OSIF Avrig (data publicării: 18/12/2020 09:57 | descărcări: 185)

  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în ADI APĂ și APĂ CANAL (data publicării: 18/12/2020 09:56 | descărcări: 196)

  Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (data publicării: 18/12/2020 09:56 | descărcări: 176)

  Anexa 5 -Regulament (data publicării: 18/12/2020 09:55 | descărcări: 115)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicării: 18/12/2020 09:55 | descărcări: 108)

  Anexa 3 Zonare localitati (data publicării: 18/12/2020 09:54 | descărcări: 82)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicării: 18/12/2020 09:54 | descărcări: 123)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicării: 18/12/2020 09:53 | descărcări: 207)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2021 (data publicării: 18/12/2020 09:53 | descărcări: 174)

  Anexă la PH validare dispoziție rectificare buget local 2021 (data publicării: 18/12/2020 09:52 | descărcări: 196)

  Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției de rectificare a bugetului local pentru anul 2021 (data publicării: 18/12/2020 09:51 | descărcări: 188)

Sedință Extraordinară 09.12.2020

  PH privind înfiintarea serviciului de iluminat public al orașului Avrig (data publicării: 09/12/2020 13:05 | descărcări: 227)


  PH privind aprobarea punerii la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată” a terenurilor necesare (data publicării: 09/12/2020 13:05 | descărcări: 187)


  PH privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 - 2020”, (data publicării: 09/12/2020 13:04 | descărcări: 230)


  PH alegere viceprimar al orașului Avrig (data publicării: 09/12/2020 12:58 | descărcări: 186)


  PH privind constituirea comisiei de validare si verificare a voturilor (data publicării: 09/12/2020 12:57 | descărcări: 197)

Ședință extraordinară 26.11.2020

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat anexă la HCL 97 din 29.08.2018 (data publicării: 25/11/2020 18:17 | descărcări: 222)

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 92 din 2020 (data publicării: 25/11/2020 18:17 | descărcări: 206)

  5. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren CF 109355 în domeniul public al județului Sibiu (data publicării: 25/11/2020 18:16 | descărcări: 200)

  4. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire autorizații taxi (data publicării: 25/11/2020 18:16 | descărcări: 195)

  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ (data publicării: 25/11/2020 18:14 | descărcări: 195)

  2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice (data publicării: 25/11/2020 18:13 | descărcări: 177)

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicării: 25/11/2020 18:11 | descărcări: 206)

Ședință extraordinară 23.09.2020

  Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru pentru asezări informale (data publicării: 23/09/2020 11:33 | descărcări: 603)

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPTEMBRIE 2020 (data publicării: 23/09/2020 11:32 | descărcări: 210)

Ședință ordinară 31.08.2020

  Proiect hot-alegere președinte ședință luna Septembrie 2020 (data publicării: 26/08/2020 12:19 | descărcări: 233)

  Proiect hot - Abrogare HCL 24 din 2019 TAXA CASATORIE - initiatori consilierii locali PMP (data publicării: 26/08/2020 12:18 | descărcări: 261)

  222.Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanale pe domeniul forestier-padure domeniul public (data publicării: 26/08/2020 12:17 | descărcări: 207)

  Proiect hot.-aviz favorabil ridicare troita intersectia Sacadate (data publicării: 26/08/2020 12:16 | descărcări: 227)

  ANEXA - REGULAMENT TAXE URGENTA AUTORIZATIE CONSTRUIRE (data publicării: 26/08/2020 12:16 | descărcări: 287)

  Proiect hot- instituirea unei taxe speciale de urgenta pt eliberare autorizatie de construire (data publicării: 26/08/2020 12:15 | descărcări: 206)

  Proiect hot - modificare HCL 24/2019 taxa Stare Civila (data publicării: 26/08/2020 12:14 | descărcări: 224)

  Stat functii Serv.pol.loc.iulie.2020 (data publicării: 26/08/2020 12:13 | descărcări: 229)

  Stat functii Dir.asist.soc.iulie.2020 (data publicării: 26/08/2020 12:13 | descărcări: 241)

  Stat functii Ap.primar iulie 2020 (data publicării: 26/08/2020 12:12 | descărcări: 220)

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate primar si servicii subordonate (data publicării: 26/08/2020 12:12 | descărcări: 220)

  Anexa ph aprobare documentatie cadastrala de dezmembrare a imobilului CF 109277 (data publicării: 26/08/2020 12:04 | descărcări: 251)

  Proiect hot -aprobare documentatie dezmembrare CF 109277 Statie epurare (data publicării: 26/08/2020 11:59 | descărcări: 232)

  ANEXA - Deviz DELGAZ GRID-extindere retea gaz str Unirii (data publicării: 26/08/2020 11:58 | descărcări: 299)

  Proiect hot- extindere conducta gaz presiune redusa str.Unirii localitatea Avrig (data publicării: 26/08/2020 11:58 | descărcări: 223)

  Anexa 1 si 2 - Deviz general si indicatori specifici - extindere conducta de gaze naturale - Dutina (data publicării: 26/08/2020 11:57 | descărcări: 250)

  Proiect hot- extindere retea alimentare cu gaze naturale in zona Dutina oras Avrig (data publicării: 26/08/2020 11:56 | descărcări: 236)

  ANEXA - SF mixt Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Asezamant Cultural din orasul Avrig (data publicării: 26/08/2020 11:56 | descărcări: 745)

  Anexa - DEVIZ Reabilitare si modernizare Casa de cultura Avrig (data publicării: 26/08/2020 11:55 | descărcări: 225)

  Parte scrisa - DALI (data publicării: 26/08/2020 12:23 | descărcări: 219)

  Proiect hot - aprobare indicatori tehnico-economici SF mixt Reabilitare Casa de cultura Avrig (data publicării: 26/08/2020 11:34 | descărcări: 196)

  Anexa deviz Modernizare drum Bradu (data publicării: 26/08/2020 12:19 | descărcări: 220)

  Proiect hot - aprobare indicatori investitie Modernizare drum Primaria veche Bradu (data publicării: 26/08/2020 11:34 | descărcări: 222)

  ANEXA -Acord de parteneriat actualizat Marsa Proiect Imbunatatirea calitatii vietii loc Marsa (data publicării: 26/08/2020 11:29 | descărcări: 235)

  Proiect hot-aprobarea modificarii Acordului de parteneriat pt realizarea proiectului Imbunatatirea calitatii vietii populatiei (data publicării: 26/08/2020 11:28 | descărcări: 216)

  Anexa- Devize generale Proiect Imbunatatirea vietii localitatea Marsa (data publicării: 26/08/2020 11:27 | descărcări: 242)

  Proiect hot - aprobarea indicatorilor actualizati pt obiectiv Reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei Marsa (data publicării: 26/08/2020 11:26 | descărcări: 234)

  Proiect hot- aprobarea proiectului si a cheltuielilor Imbunatatirea calitatii vietii in loc.Marsa (data publicării: 26/08/2020 11:26 | descărcări: 242)

  Proiect hot -scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice insolvabile August 2020 (data publicării: 26/08/2020 11:25 | descărcări: 228)

  ANEXA - Procedura acordare facilitati fiscale (data publicării: 26/08/2020 11:24 | descărcări: 252)

  Proiect hot-acordare facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora (data publicării: 26/08/2020 11:23 | descărcări: 218)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie - Iunie 2020 (data publicării: 26/08/2020 11:21 | descărcări: 243)

  Proiect de hotarare rectificare buget local AUG 2020 (data publicării: 26/08/2020 11:14 | descărcări: 216)

Ședință ordinară 30.06.2020

  Proiect hot-alegere președinte ședință luna Iulie 2020 (data publicării: 25/06/2020 14:46 | descărcări: 242)

  Anexa - Protocol de colaborare oras Avrig si Scoala de Arta si Meserii Sibiu (data publicării: 25/06/2020 14:45 | descărcări: 236)

  Proiect hot - incheiere Protocol colaborare intre orasul Avrig si Scoala Populara de Arte si Meserii Sibiu (data publicării: 25/06/2020 14:45 | descărcări: 269)

  Anexa - Protocol IPJ SIBIU-UAT AVrig- (data publicării: 25/06/2020 14:44 | descărcări: 295)

  Proiect hot -Protocol colaborare intre orasul Avrig-Politia Local si Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu (data publicării: 25/06/2020 14:43 | descărcări: 243)

  Proiect hot - aprobare documentatie cadastrala prin diminuare teren intravilan 60 mp Marsa CF 101547 (data publicării: 25/06/2020 14:43 | descărcări: 263)

  Proiect hot - restrictionare circulatie in orasul Avrig (data publicării: 25/06/2020 14:42 | descărcări: 236)

  Proiect hot - actualizare componenta Comisie circulatie oras Avrig (data publicării: 25/06/2020 14:42 | descărcări: 259)

  Proiect hot-repartizare in regim inchiriere apartament bloc ANL Marsa (data publicării: 25/06/2020 14:41 | descărcări: 234)

  Anexa -strategia sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:41 | descărcări: 287)

  Anexa -formulare sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:40 | descărcări: 254)

  Anexa -caiet sarcini sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:40 | descărcări: 245)

  Anexa - indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:39 | descărcări: 159)

  Anexa - indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:38 | descărcări: 244)

  Anexa - fisa de date sura 18,06,2020 (data publicării: 25/06/2020 14:38 | descărcări: 237)

  Anexa - contract Sura (data publicării: 25/06/2020 14:36 | descărcări: 217)

  Proiect hot -abrogare HCL 50-2020 si aprobare documentatie licitatie Statii SORTARE SI COMPOSTARE (data publicării: 25/06/2020 14:35 | descărcări: 270)

  Proiect hot - modificarea HCL 146-2019 Regulament taxa speciala salubrizare (data publicării: 25/06/2020 14:34 | descărcări: 229)

  Proiect hot - acordare mandat primar in AGA ADI Apa tarife apa si canal 01.07. 2020 (data publicării: 25/06/2020 14:32 | descărcări: 262)

  Anexa nr.1 - Metodologia acordare ajutor financiar bone (1) (data publicării: 25/06/2020 14:29 | descărcări: 257)

  Anexa 2 la Metodologie acordare servicii buna -declarație proprie răspundere-1 (data publicării: 25/06/2020 14:28 | descărcări: 237)

  ANEXA 1 la -Metodologia acordare ajutor financiar bone (data publicării: 25/06/2020 14:27 | descărcări: 250)

  Proiect hot - aprobare Metodologie pt acordare ajutor financiar familiilor pt bone (data publicării: 25/06/2020 14:26 | descărcări: 233)

  Anexa 3 la raport standardul minim de cost (data publicării: 25/06/2020 14:26 | descărcări: 286)

  Anexa 2 Tipuri de servicii- plata (data publicării: 25/06/2020 14:23 | descărcări: 273)

  Proiect hot - modificare anexe servicii sociale acordate persoanelor varstnice la domiciliu (data publicării: 25/06/2020 14:22 | descărcări: 237)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Liceu Gh Lazar Avrig -martie, aprilie, mai 2020 (data publicării: 25/06/2020 14:19 | descărcări: 220)

Ședință ordinară 27.05.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020 (data publicării: 22/05/2020 08:11 | descărcări: 229)

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanale în fondul forestier-padure domeniul public (data publicării: 22/05/2020 08:09 | descărcări: 277)

  Anexa la HCL nr.____2020-actualizare date pozitie nr 65 bunuri domeniul public oras Avrig (data publicării: 22/05/2020 08:08 | descărcări: 260)

  Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig (data publicării: 22/05/2020 08:06 | descărcări: 288)

  DALI Mihai Eminescu si Prundu Mare (data publicării: 22/05/2020 08:05 | descărcări: 427)

  Deviz AVRIG M.Eminescu si Prundu Mare - general (data publicării: 22/05/2020 08:03 | descărcări: 268)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare străzi, Mihai Eminescu și Prundu Mare, oraș Avrig” (data publicării: 22/05/2020 08:01 | descărcări: 243)

  Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte încheiate între Orașul Avrig și S.C. ENEV Avrig SRL (data publicării: 22/05/2020 08:00 | descărcări: 262)

  Anexa 2 prelungire conditionata inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicării: 22/05/2020 07:59 | descărcări: 238)

  Anexa 1 prelungire contracte inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicării: 22/05/2020 07:58 | descărcări: 291)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL-T2 Mârșa, str. Carpați nr. 2 (data publicării: 22/05/2020 07:56 | descărcări: 271)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr. 32/09.06.2010 încheiat între Orașul Avrig și S.C. Telekom România Communications S.A. (data publicării: 22/05/2020 07:54 | descărcări: 268)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acesteia, pentru anul 2020 (data publicării: 22/05/2020 07:52 | descărcări: 268)

  Anexa INDICATORI PERFORMANTA OSIF 2020 (data publicării: 22/05/2020 07:51 | descărcări: 251)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A., pentru anul 2020 (data publicării: 22/05/2020 07:49 | descărcări: 222)

  Anexa - Program masuri eficientizare activitate inscriere date in Registrul Agricol (data publicării: 22/05/2020 07:48 | descărcări: 280)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol al orașului Avrig (data publicării: 22/05/2020 07:46 | descărcări: 316)

  Anexa la HCL MAI 2020 scoatere din evidenta persoane decedate 05.2020 (data publicării: 22/05/2020 07:46 | descărcări: 277)

  Anexa LA HCL scoatere din evidenta fiscala MAI 2020 mutare domiciliu (data publicării: 22/05/2020 07:44 | descărcări: 282)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicării: 22/05/2020 07:43 | descărcări: 260)

  Anexa - Procedura DAREA IN PLATA (data publicării: 22/05/2020 07:41 | descărcări: 489)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată (data publicării: 22/05/2020 07:40 | descărcări: 281)

  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8 % (data publicării: 22/05/2020 07:37 | descărcări: 240)

  ANEXA 7 SITUAȚII FINANCIARE (data publicării: 22/05/2020 07:37 | descărcări: 301)

  ANEXA 6 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE DEZVOLTARE (data publicării: 22/05/2020 07:36 | descărcări: 248)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicării: 22/05/2020 07:35 | descărcări: 233)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicării: 22/05/2020 07:34 | descărcări: 254)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (2) (data publicării: 22/05/2020 07:33 | descărcări: 255)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (1) (data publicării: 22/05/2020 07:32 | descărcări: 227)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (2) (data publicării: 22/05/2020 07:31 | descărcări: 238)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (1) (data publicării: 22/05/2020 07:30 | descărcări: 221)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicării: 22/05/2020 07:29 | descărcări: 235)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicării: 22/05/2020 07:27 | descărcări: 245)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (2) (data publicării: 22/05/2020 07:26 | descărcări: 246)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (1) (data publicării: 22/05/2020 07:23 | descărcări: 261)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019 (data publicării: 22/05/2020 07:15 | descărcări: 236)

  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig, pe anul 2020 (data publicării: 22/05/2020 07:12 | descărcări: 272)

Ședință ordinară 29.04.2020

  PH privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Aprilie 2020 (data publicării: 24/04/2000 15:07 | descărcări: 351)

  PH privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei de inchiriere pașunat alpin (data publicării: 24/04/2020 15:09 | descărcări: 393)

  Anexa la PH privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicării: 24/04/2020 15:11 | descărcări: 304)

  PH privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (data publicării: 24/04/2020 15:13 | descărcări: 279)

  Anexa la ph privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” (data publicării: 24/04/2020 15:15 | descărcări: 276)

  PH privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” (data publicării: 24/04/2020 15:16 | descărcări: 239)

  PH privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2020” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicării: 24/04/2020 15:17 | descărcări: 270)

  privind trecerea unui imobil –teren si constructii administrative si social culturale, din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Judetului Sibiu (data publicării: 24/04/2020 15:18 | descărcări: 277)

  PH privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Direcția pentru Evidența Persoanelor (data publicării: 24/04/2020 15:20 | descărcări: 258)

  PH privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire (data publicării: 24/04/2020 15:27 | descărcări: 278)

  Anexa la ph privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicării: 24/04/2020 15:29 | descărcări: 252)

  PH privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicării: 24/04/2020 15:30 | descărcări: 274)

Ședință ordinară 25.03.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Aprilie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 251)

  Proiect de hotărâre privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club Sportiv „Viitorul Șelimbăr ” (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de așternere tratamente bituminoase (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 262)

  Proiect de hotărâre privind acordare drept de uz și servitute în favoarea Vodafone România. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 297)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în administrarea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării în regim de închiriere, apartamente situate în bloc T2 – A.N.L., str. Carpați nr. 2, localitatea Mârșa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 283)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuintelor de tip ANL aflate în proprietatea private a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 277)

  Proiect de hotărâre privind menținerea protocoalelor de colaborare între orașul Avrig și unitățile administrative teritoriale cu care avem încheiate protocoale de colaborare (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 208)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat, la Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de către domnul Ciovână Dumitru și doamna Marcu Iuliana (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea Asociației PROIECTELE PANDOREI. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 1 la HCL nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 252)

  Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, intocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 242)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

Ședință ordinară 19.02.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Martie 2020. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 251)

  Proiect de hotărâre privind interzicerea executării de drumuri artizanale în fondul forestier, pădure, proprietatea publică a orașului Avrig. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general Orașului Avrig, pentru activitatea desfășurată in anul (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 220)

  Anexa criterii cadru (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Anexa nr. 2 Stat funcții (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Anexa nr. 1 Stat funcții (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 246)

  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Avrig, pentru anul 2020. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

Ședință ordinară 29.01.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Februarie 2020. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 317)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism – Construire casă de locuit (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Ana Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul F. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 312)

  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 354)

  Anexă la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 258)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa, (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 232)

  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 233)

  Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr.558/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 224)

  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

Ședință extraordinară  09.01.2020

  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut