Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: psoft

Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig

Proiect “ Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”

 

In data de 29.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru  proiectul  „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, cod SMIS 125049, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat.

Valoarea totală a proiectului este de 24.095.776,80 lei, din care  valoarea finanțării nerambursabile este de 22.704.486,51 lei ( 19.692.666,92 lei reprezintă contribuția UE și 3.011.819,59 lei reprezintă contribuția națională).

Perioada de implementare a proiectului este  de 91 luni, respectiv în perioada  01.07.2015 – 31.01.2023, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din localitatea Mârșa, orașul Avrig prin îmbunătățirea infrastructurii de educație și realizarea unui mediu urban favorabil dezvoltării socio-economice a orașului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Componenta 1 ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport din localitatea Mârșa” –  Creșterea calității actului educațional în orașul Avrig prin reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii de învățământ ”Liceul Tehnologic Mârșa”, care deservește un număr de aprox. 360 de elevi.

Componenta 2 ”Construire pista pentru biciclete şi rigole betonate pe DJ 105G Avrig – Racoviţa – Tălmaciu – Sadu – Râu Sadului – limită jud. Vâlcea, km 0+919 – 3+050” – Facilitarea mobilității populației de pe raza UAT Avrig prin construirea pistei de biciclete si a rigolelor betonate pe DJ 105 G Avrig – Mârșa, km. 0+919-3+050.

Prin acest proiect se dorește creșterea calității actului educațional  prin reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii educaționale Liceul Tehnologic Mârșa, în strânsa legătură cu creșterea facilității mobilității populației pe raza UAT Avrig, prin construirea unei piste de biciclete între Avrig și Mârșa. Pista de bicicleta le va oferi locuitorilor posibilitatea de a se deplasa cu bicicleta în condiții de siguranță și va fi si un mijloc de petrecere a timpului liber având o influență pozitivă asupra stării de sănătate a populației și asupra creșterii gradului de confort al populației.

 

Rezultatele concrete care vor fi realizate prin proiect sunt următoarele:

  • în cadrul componentei 1 vor fi reabilitate, modernizate și dotate clădirea grădiniței, clădirea liceului și sala de sport. De asemenea se vor construi și dota un teren de sport exterior și un loc de joaca pentru copii amenajat în curtea grădiniței, se va realiza amenajarea exterioară a curții infrastructurii de învățământ și se va reabilita împrejmuirea exterioara
  • în cadrul componentei 2 se vor construi două piste de biciclete care vor face legătura dintre Orașul Avrig și localitatea aparținătoare  Mârșa, pe ambele sensuri de mers ale DJ 105G, pe  o lungime efectiva de 2131 m.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020: http://www.inforegio.ro și https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2021

  Referat aprobare ph stabilire impozite si taxe 2021 (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 64)

  Raport spcialitate taxe si impozite impozite 2021 (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 56)

  PH taxe si impozite (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 61)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 75)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 37)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 32)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 22)

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 33)

Dispoziția nr. 469 privind convocarea CL Avrig în ședință extraordinară în data de 26.11.2020 ora 15

  Dispoziția nr. 469 privind convocarea CL Avrig în ședință extraordinară în data de 26.11.2020 ora 15 (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:45 pm | descarcari: 44)

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot fi vizualizate accesând link-ul https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Fă-ți vocea auzită de autorități!

Dragi locuitori,

Avem plăcerea să vă  invităm la dezbaterea pentru Strategia jde dezvoltare a județului organizată de Consiliul Județean Sibiu -“ Fă-ți vocea auzită de autorități! “

Avem rugămintea să vă conectați cu 5-10 minute mai repede în întâlnire. Tot ceea ce trebuie să faceți este să apăsați pe acest link –  Click here to join the meeting

Agenda evenimentului – 13.11.2020

  • 10.00 – 10.10–  Importanța dialogului cu cetățenii, despre dezvoltarea județului, Daniela Cîmpean – președinta Consiliului județean Sibiu
  • 10.10 – 10.25–   “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu-Strategia 2030” – despre proiect și chestionarul propus cetățenilor, Oana Popa – director executiv Direcția Strategii și Proiecte
  • 10.25 – 10.35–  Procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Sibiu și abordarea participativă,  Andrea Floria – expert planificare strategică și Cristina Cojoacă – manager proiect și director general ACZ Consulting
  • 10.35 – 12.00– Dezbateri. Întrebări și răspunsuri

Opinia voastră este importantă pentru noi! Vă așteptăm!

Primar

David Adrian Dumitru

Fă-ți vocea auzită de autorități!

Dragi locuitori ai județului Sibiu,

 

Consiliul Județean Sibiu are în curs de elaborare Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu: 2021-2030. La etapa actuală, de analiză și diagnoză, proiectul prevede un proces amplu de consultare publică, ce include dezbateri în teritoriu și un chestionar pentru cetățenii județului.

 

Vă invităm să participați la dezbaterile din teritoriu organizate în județ, în regim hibrid, după cum urmează:

 

11.11.2020, orele 10-12 – Săliște – Microregiunea Mărginimea Sibiului

11.11.2020, orele 13-15 – Miercurea Sibiului – Microregiunea Țara Secașelor

12.11.2020, orele 10-12 – Agnita – Microregiunea Valea Hârtibaciului

12.11.2020, orele 13-15 – Mediaș – Microregiunea Podișul Mediașului / Valea Târnavelor

13.11.2020, orele 10-12 – Avrig – Microregiunea Țara Oltului

13.11.2020, orele 13-15 – Sibiu, sediul CJS – Municipiul Sibiu

Pentru participarea online la dezbatere va trebui să accesați linkul pe care îl veți primi pe adresa de mail indicată de dumneavoastră, pe care vă rugăm să ne-o comunicați la Consiliul Județean Sibiu pe adresa de mail: programe@cjsibiu.ro, împreună cu numele dumneavoastră, localitatea de domiciliu și dezbaterea /dezbaterile la care doriți să participați.

 

Ex. Ioan Popescu, sat Presaca – comuna Păuca, 11.11.2020, orele 13-15 – dezbateri la Miercurea Sibiului – Microregiunea Țara Secașelor și 13.11.2020, orele 13-15 – dezbateri la Sibiu, sediul CJS – Municipiul Sibiu, ioan.popescu@yahoo.com.

 

Pentru prezența fizică la întâlnire, vă rugăm să vă înscrieți la Consiliul Județean Sibiu,  printr-un email, cu datele precizate mai sus, la adresa: programe@cjsibiu.ro  sau telefonic la 0269/217733, int. 128 (persoană de contact Dana Lupică) și veți fi contactat pentru confirmarea rezervării, în limita locurilor disponibile, datorită restricțiilor impuse.

 

Termenul limită de înscriere pentru fiecare din dezbateri este cu o zi înainte de data stabilită, până la ora 13.

Pentru orice alte informații suplimentare: Dana Lupică, 0269/217733 int. 128.