Sedinta Consiliu Local Avrig 27 Aprilie 2017


ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate, in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “ Purtata Avrigului” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Orasul Avrig si Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr. 8.697/05.04.2017, formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii Consiliului Local Avrig nr.36/28.02.2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223 Avrig nr.top 22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig, nr.cad.2656/nr.top 21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 – localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

11.Proiect de hotarare privind   modificarea anexelor 1 si 3 la  Hotararea Consiliului Local  Avrig nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a  Statului de  functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea cotei de carburant pentru autoturismul DACIA LOGAN SB-20-POA,  aprobata prin HCL nr.16/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai

Initiator: Primarul orasului

Sedinta de indata 28 Martie 2017

  ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2017,  intocmit de   S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Initiator:  Primarul orașului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A

Initiator:  Primarul orașului Avrig

 

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

Emisă in Avrig la data de 27 Martie 2017

 

                         

 

                            PRIMAR                                                                   AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                               SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

Sedinţa ordinară la data de 22 Martie 2017

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig, pentru anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Enev Avrig S.R.L. pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37, orașul Avrig”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi  în localitatea Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind continuarea contractului de închiriere nr. 32/19.05.2014 în beneficiul domnului Căbuz Vasile jr.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei  juridice a imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru  renovarea    imobilului situat in orașul  Avrig str.Horea nr.8 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

informarea sefului Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig cu privire la starea drumurilor din localitatea Bradu precum si starea drumurilor forestiere;

adresa Fundatiei Samuel von Brukenthal nr.324/08.03.2017ș

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

Sedinţa ordinară la data de 28 Februarie 2017

Sedinţa ordinară la data de 28 Februarie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2017 ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarrae privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului
9.Proiect de hotarare privind mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente anului 2017.
Initiator: Primarul orasului
12.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a imobilului teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral 106842.
Initiator: Primarul orasului
15.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat la parterul Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Initiator: Primarul orasului
18.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de calitatea apei in fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
19.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Initiator: Primarul orasului
20.Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol cadru de parteneriat intre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.106/176/2016 privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei crese in orasul Avrig, in curtea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII.
Initiator: Viceprimarul orasului
23.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.28/100/2019 privind finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, pentru investitia Rabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul National de Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” in vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
26.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig “, actualizati la cota de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati la cota TVA de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
28. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:
– oferta de vanzare teren in loc. Sacadate a domnlui Burnete Andrei Ilie;
– adresa consilierilor locali PMP Avrig cu privire la realizarea PUZ ului pentru zona Dutina Avrig;
– adresa SC GOA SA referitoare la achizitionare gunoiera compactoare;
-solicitarea cetatenilor orasului Avrig cu privire la alinierea stradala a imobilelor din zona Dutina;

Sedinta ordinara Consiliul Local Avrig – 21 decembrie 2016

Sedinţă ordinară a Consiliului Local Avrig de la data de 21 Decembrie 2016, ora 16,00 din Sala Pavilion Avrig.
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Viorel
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei Mihu Silvia.
4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de rectificare a bugetului local pe anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite
7. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin aportul in numerar al orasului Avrig.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.
11. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.
12. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe – politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .
13. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.
14. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.
15. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu
16. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.
17. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

DIVERSE:
– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna noiembrie 2016;
– informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea Parcului National Muntii Fagaras;
– cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate nr.16.618/08.12.2016;

MARIME FONT
CONTRAST