PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:

Proiect   de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală   – strada Cloșca, Oraș Avrig, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 04.01.2019, cu privire la Proiectul de hotarare mai sus mentionat, al  carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hotarare stabilire masuri pt reglentare circulatie in oras Avrig

  Plan semnalizare alei blocuri Avrig

  Zona rezidentiala 3

 


PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat in data de 20.12.2017:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelelor Mortuare din Orasul Avrig , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro pâna în data de  06.02.2018, cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot - aprobare Regulament functionare capela Avrig

 


In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat:

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2018 , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro pâna în data de 20 Noiembrie 2017, cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele

  Anexa 2 Zonare terenuri

  anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  referat impozite 2018

 

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primarul orașului Avrig aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

-proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local;

-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig;

 

care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al orașului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro  pâna în data de 20 Noiembrie 2017, cu privire la Proiectele de hotărâre sus-menționate, al cărui conținut il dam publicității insoțit de raportul de specialitate .

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-Regulament finantari nerambursabile

  Anexa 1-REGULAMENT ACORDARE FINANTARI NERAMBURSABILE

  Anexa 2- Contract finantare nerambursabila

  Raport-Regimul finantarilor nerambursabile

  Proiect hot-Regulament ocupare dom public terase

  Anexa 1- REGULAMENT OCUPARE TERASE

  Anexa 2-cerere ocupare dom public

  Raport-aprobare Regulament ocupare domeniu public -terase sezoniere

 

 

COMPLETARE  ORDINE  DE  ZI

1.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Rus Radu – Florin.

Initiator: primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.95/2017 privind aprobarea lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”.

Initiator: primarul orasului Avrig

  Proiect hotarare.-ajutor financiar pt Rus Radu

  Proiect hotarare-completare HCL 95-2017-executare lucrari la Piata agroalimentara Avrig

  Proiect hot-stabilire masuri fluidizare trafic rutier

 

PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat:

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2017 , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hotarare -aprobare taxe si impozite 2017

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele

  Anexa 2 Zonare terenuri

  anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  Raport la proiect hotarare - aprobare taxe si impozite 2017