PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primaria orasului Avrig, supune dezbaterii publice urmatoarele proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig

Initiator-primarul orasului

  1. Proiect de  hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local

Initiator-primarul orasului

3.Proiect   de  hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea ordinii și liniștii publice in orașul Avrig – Cartierul Sticla

Inițiatori –consilierii locali;

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 23.02.2019, cu privire la Proiectele de hotarare mai sus mentionate, al  căror conținut il dăm publicității insoțit de rapoartele de specialitate.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul Primariei orasului Avrig.

 Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si autorizare regim taxi si regim inchiriere oras Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 206)

  Proiect hot-regimul finantarilor nerambursabile actualizare Regulament 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 164)

  Proiect hot-masuri pentru ordine si liniste in zona Sticla-schimbare destinatie Piata Sticla Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 162)

  Raport -aprobare Regulament organizare si functionare transport in regim taxi oras Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 198)

  Regulament acordare finantari nerambursabile-actualizat 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 322)

  Raport - privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in cartier Sticla (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 169)

 

 


PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:

 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de instituire  și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Sibiu – orașul Avrigcare urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 25.02.2019, cu privire la Proiectul de hotarare mai sus mentionat, al  carui continut il dam publicitatii.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 162)

  Regulament instituire taxa_ver nov14 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 308)

  Anexe Regulament taxa speciala (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 251)

 


PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:

Proiect   de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală   – strada Cloșca, Oraș Avrig, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 04.01.2019, cu privire la Proiectul de hotarare mai sus mentionat, al  carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hotarare stabilire masuri pt reglentare circulatie in oras Avrig (data publicarii: 3 decembrie 2018 10:11 | descarcari: 213)

  Plan semnalizare alei blocuri Avrig (data publicarii: 3 decembrie 2018 10:14 | descarcari: 215)

  Zona rezidentiala 3 (data publicarii: 3 decembrie 2018 11:47 | descarcari: 174)

 


PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat in data de 20.12.2017:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelelor Mortuare din Orasul Avrig , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro pâna în data de  06.02.2018, cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot - aprobare Regulament functionare capela Avrig (data publicarii: 20 decembrie 2017 12:41 | descarcari: 387)

 


In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat:

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2018 , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro pâna în data de 20 Noiembrie 2017, cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele (data publicarii: 20 octombrie 2017 18:04 | descarcari: 141)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: 20 octombrie 2017 18:04 | descarcari: 136)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: 20 octombrie 2017 18:03 | descarcari: 132)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: 20 octombrie 2017 18:03 | descarcari: 331)

  referat impozite 2018 (data publicarii: 20 octombrie 2017 18:02 | descarcari: 464)

 

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primarul orașului Avrig aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

-proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local;

-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig;

 

care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al orașului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau  pe email la adresa:office@primaria-avrig.ro  pâna în data de 20 Noiembrie 2017, cu privire la Proiectele de hotărâre sus-menționate, al cărui conținut il dam publicității insoțit de raportul de specialitate .

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-Regulament finantari nerambursabile (data publicarii: 21 septembrie 2017 15:03 | descarcari: 219)

  Anexa 1-REGULAMENT ACORDARE FINANTARI NERAMBURSABILE (data publicarii: 21 septembrie 2017 15:01 | descarcari: 272)

  Anexa 2- Contract finantare nerambursabila (data publicarii: 21 septembrie 2017 15:00 | descarcari: 226)

  Raport-Regimul finantarilor nerambursabile (data publicarii: 21 septembrie 2017 15:00 | descarcari: 601)

  Proiect hot-Regulament ocupare dom public terase (data publicarii: 21 septembrie 2017 14:59 | descarcari: 196)

  Anexa 1- REGULAMENT OCUPARE TERASE (data publicarii: 21 septembrie 2017 14:57 | descarcari: 267)

  Anexa 2-cerere ocupare dom public (data publicarii: 21 septembrie 2017 14:56 | descarcari: 242)

  Raport-aprobare Regulament ocupare domeniu public -terase sezoniere (data publicarii: 21 septembrie 2017 14:56 | descarcari: 253)

 

 

COMPLETARE  ORDINE  DE  ZI

1.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Rus Radu – Florin.

Initiator: primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.95/2017 privind aprobarea lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”.

Initiator: primarul orasului Avrig

  Proiect hotarare.-ajutor financiar pt Rus Radu (data publicarii: 28 iunie 2017 14:07 | descarcari: 210)

  Proiect hotarare-completare HCL 95-2017-executare lucrari la Piata agroalimentara Avrig (data publicarii: 28 iunie 2017 14:06 | descarcari: 276)

  Proiect hot-stabilire masuri fluidizare trafic rutier (data publicarii: 28 iunie 2017 14:05 | descarcari: 242)

 

PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat:

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2017 , care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hotarare -aprobare taxe si impozite 2017 (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:35 | descarcari: 300)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:35 | descarcari: 503)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:37 | descarcari: 309)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:37 | descarcari: 539)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:38 | descarcari: 421)

  Raport la proiect hotarare - aprobare taxe si impozite 2017 (data publicarii: 18 noiembrie 2016 14:38 | descarcari: 329)

 

MARIME FONT
CONTRAST