An Denumire Document
2019 Raport activitate Comisia pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultură, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism Vizualizare
2021 RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SI SOCIALĂ A ORASULUI AVRIG 2021 Vizualizare
An Denumire Document