An Denumire Document
2019 Raport activitate Comisia pentru buget, activități economice, comerciale, turism, agricultură, fond forestier, amenajarea teritoriului și urbanism Vizualizare
An Denumire Document