Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Noiembrie

D I S P O Z I Ţ I A nr.594 / 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 28 NOIEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
3. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Octombrie 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3
4. Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Racota Gheorghe, domiciliat in Avrig, str.Avram Iancu, nr.6.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
6. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vânzare a pomilor de Crăciun in anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile Statului către titularul contractului de inchiriere nr.32/19.05.2014.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
8. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103615 Avrig, CF vechi 187 Bradu, nr.top.69 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103614 Avrig, CF vechi 803 Bradu, nr.top.68 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
10. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
11. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

– adresa domnului Stoica Gheorghe Daniel cu privire la reglementarea situatiei actuale a terenului inscris in CF 107961;
– Decizia nr.1.3/29.10.2018 a Curtii de Conturi Sibiu de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.1.2/12.012018 la SC GOA SA Avrig;
– adresa nr.26.403/12.11.2018 a INVESTROMANIA cu privire la implementare unui proiect de investitie pe o suprafata de 50 ha teren;
– scrisoarea de intentie nr.25.402/30.10.2018 a domnului Stroila Gabriel, privind cumpararea unei suprafete de teren situate in fosta cazarma militara din Marsa;
– adresa nr.26.891/15.11.2018 a Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu – Serviciul ordine publica;
– cererea nr.24.845/22.10.2018 a SC Trans Aral SRL privind cumpararea unui teren in suprafat de 3200 mp in localitatea Marsa;
Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 22 Noiembrie 2018.

PRIMAR

DAVID ADRIAN DUMITRU

 

AVIZAT

SECRETAR MIRCEA GRANCEA

  Anexa 1 tablou valori impozabile taxe si impozite anul 2019 (data publicării: 26/11/2018 11:10 | descărcări: 335)

  Anexa 2 - taxe si impozite Zonarea terenurilor extravilane (data publicării: 26/11/2018 11:10 | descărcări: 211)

  Anexa 3 impozite si taxe -zonarea localitatilor (data publicării: 26/11/2018 11:11 | descărcări: 249)

  Anexa 4 impozite si taxe 2019-vehicule lente (data publicării: 26/11/2018 11:11 | descărcări: 279)

  Proiect de hotarare rectificare buget local NOV 2018 (data publicării: 26/11/2018 11:11 | descărcări: 308)

  Proiect hot-acordare cadouri pentru elevi sarbatori iarna 2018 - Copy (data publicării: 26/11/2018 11:12 | descărcări: 288)

  Proiect hot-ajutor de urgenta pt Racota Gheorghe (data publicării: 26/11/2018 11:12 | descărcări: 331)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Decembrie 2018 (data publicării: 26/11/2018 11:12 | descărcări: 261)

  Proiect hot-aprobare pret vanzare pomi Craciun 2018 comercializati de Ocol Izvorul Florii (data publicării: 26/11/2018 11:13 | descărcări: 298)

  Proiect hot-aprobare taxe si impozite locale 2019 (data publicării: 26/11/2018 11:13 | descărcări: 214)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 103615 (data publicării: 26/11/2018 11:13 | descărcări: 283)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren intravilan Bradu CF 103614 CF vechi 803 (data publicării: 26/11/2018 11:13 | descărcări: 386)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Octombrie 2018 (data publicării: 26/11/2018 11:14 | descărcări: 320)

  Proiect hot-manadatare primar pt semnare act aditional 2 ADI ECO SIBIU concesiune activitate salubrizare (data publicării: 26/11/2018 11:14 | descărcări: 296)

  Proiect hot-mandatare primar in ADI ECO SIBIU sa voteze aprobarea noului Regulament de salubrizare jud Sibiu (data publicării: 26/11/2018 11:14 | descărcări: 317)

  Proiect hot-vanzare locuinta catre titular contract Cabuz Vasile (data publicării: 26/11/2018 11:14 | descărcări: 397)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut