Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Convocare sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara.

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara  la data de 9 Ianuarie 2018, ora 16.00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

                                                   ORDINE  DE  ZI:

  1. Proiect de hotarare privind  acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.

      Initiator: Primarul Orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

       Initiator; Primarul Orasului Avrig

3.Proiect de hotarare privind participarea orasului Avrig la Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale

Initiator; Primarul Orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Clubului Sportiv Fotbal Club Avrig.

Initiator; Primarul Orasului Avrig

 

 Art.2:Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

            Emisă in Avrig la data de 4 Ianuarie 2018

 

                            PRIMAR                                                           AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                  SECRETAR  

                                                                                                 MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot - acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului 2017 (data publicarii: ianuarie 5, 2018 1:28 pm | descarcari: 238)

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Avrig in FC Avrig (data publicarii: ianuarie 5, 2018 1:28 pm | descarcari: 231)

  Proiect hot-mandatare primar in ADI Eco Sibiu pt vot impotriva majorarii tarife cu Tracon (data publicarii: ianuarie 5, 2018 1:29 pm | descarcari: 222)

  Proiect hot-participarea oras Avrig la Programul Operational 2014-2020-modernizare Liceu Mirs (data publicarii: ianuarie 5, 2018 1:29 pm | descarcari: 253)

 

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close