Convocare sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

Convocare sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara.

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara  la data de 9 Ianuarie 2018, ora 16.00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

                                                   ORDINE  DE  ZI:

  1. Proiect de hotarare privind  acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.

      Initiator: Primarul Orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

       Initiator; Primarul Orasului Avrig

3.Proiect de hotarare privind participarea orasului Avrig la Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale

Initiator; Primarul Orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Clubului Sportiv Fotbal Club Avrig.

Initiator; Primarul Orasului Avrig

 

 Art.2:Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

            Emisă in Avrig la data de 4 Ianuarie 2018

 

                            PRIMAR                                                           AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                  SECRETAR  

                                                                                                 MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot - acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului 2017 (data publicării: 05/01/2018 13:28 | descărcări: 291)

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Avrig in FC Avrig (data publicării: 05/01/2018 13:28 | descărcări: 290)

  Proiect hot-mandatare primar in ADI Eco Sibiu pt vot impotriva majorarii tarife cu Tracon (data publicării: 05/01/2018 13:29 | descărcări: 281)

  Proiect hot-participarea oras Avrig la Programul Operational 2014-2020-modernizare Liceu Mirs (data publicării: 05/01/2018 13:29 | descărcări: 320)

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut