Convocare sedinta ordinara 20 decembrie 2017

Convocare sedinta ordinara 20 decembrie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.777 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 20 DECEMBRIE  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

  1. 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Noiembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a modalitatii de valorificare a acesteia, pentru anul  2018.  

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind  modificarea Organigramei si a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii prin cumparare  a  imobilului – constructii  si teren,  situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.29

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea  investitiilor efectuate de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, din contul IID, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la  PUZ SI RLU ,, Dezmembrare teren in mai multe corpuri funciare distincte (42 corpuri) in vederea construirii mai multor case de locuit; Imprejmuire imobilelor rezultate si bransarea acestora la utilitati  extindere trup intravilan, situat în Extravilanul satului Sacadate F.N., beneficiar Opriţa Ana  .

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  „Modernizare strada Mihai Viteazu în orașul Avrig”

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  IANUARIE  2018.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

 

– informare cu privire la segmentul de drum ce leaga DN 1 Sibiu – Brasov de satul Sacadate si segmental de 1.3 km care leaga DN 1 Sibiu –Brasov de barajul care apartine de Hidrocentrala Arpasu de jos;

– adresa Asociatiei Culturale Traditii si Obiceiuri Avrigene;

– raportul activitatilor desfasurate cu ocazia proiectului Comorile din Tara Oltului  editia de gala  a X a;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie locala  al orasului Avrig – Noiembrie 2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 14 Decembrie 2017.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  CONVOCATOR-sedinta ordinara 20 Decembrie 2017 (data publicării: 15/12/2017 14:26 | descărcări: 310)

  Dispozitia 777-2017-convocare Consiliu local in sedinta ordinara 22 Decembrie 2017 (data publicării: 15/12/2017 14:28 | descărcări: 334)

  Proiect hot.-modificarea Statului de functii (data publicării: 15/12/2017 14:28 | descărcări: 288)

  Proiect hot.-stabilire program audiente consilieri 2018 (data publicării: 15/12/2017 14:28 | descărcări: 349)

  Proiect hot-achizitionare imobil Avrig str Gh Lazar nr.29 (data publicării: 15/12/2017 14:28 | descărcări: 320)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Decembrie 2017 (data publicării: 15/12/2017 14:28 | descărcări: 190)

  Proiect hot-aprobare documentatie DALI si indicatori - Modernizare str Mihai Viteazu (data publicării: 15/12/2017 14:29 | descărcări: 296)

  Proiect hot-aprobare volum masa lemnoasa 2018 (data publicării: 15/12/2017 14:29 | descărcări: 294)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Noiembrie 2017 (data publicării: 15/12/2017 14:29 | descărcări: 335)

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ si RLU sat Sacadate beneficiar Oprita (data publicării: 15/12/2017 14:29 | descărcări: 359)

  Proiect hot-utilizare fond IID pt lucrari 2018 efectuate de SC Apa Canal SA (data publicării: 15/12/2017 14:29 | descărcări: 352)

 

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut