Convocare sedinta ordinara 29  Noiembrie  2017

Convocare sedinta ordinara 29  Noiembrie  2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.757 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 29  Noiembrie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. 2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Octombrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe de catre Ocolul Silvic Izvorul Florii RA Avrig, a lemnului de lucru fasonat, cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm, catre persoanele fizice si catre unitatile de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de sta sau de la bugetul local, care nu desfasoara activitate economica.

Initiator: Primarul orasului

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu valorile contractate pentru obiectivul de investitii” REABILITARE SI MODERNIZARE SALA DE FESTIVITATI  LA LICEUL TEHNOLOGIC MARSA, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum sat  Bradu, de la Școala Generală la Crucea Eroilor”.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei și căi de acces la blocurile 17, 22, 22B, 20 și 21 – intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modernizare alei și spații verzi în zona blocurilor 22A, 26, 27, 25B, 25A, 25 și 28 – intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig

Initiator: Primarul orasului

8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului  local al orasului Avrig, pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind acordul pentru mentinerea panoului publicitar de promovare a Muzeului National Brukenthal Sibiu

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru  munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2018, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dotării Centrului de Permanență Avrig cu un aparat defibrilator.

Initiatori: consilierii locali

15.Proiect de hotarare privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazar, nr.27,Jud.Sibiu

Initiator:Primarul Orasului

16.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 48.200 lei din bugetul local al Orasului Avrig pentru  acordarea  de cadouri pentru elevii cu ocazia sarbatorilor de iarna 2017.

Initiator:Primarul Orasului

17.Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 la HCL Avrig nr.134/30.10.2015 privind Regulamentul de organizare si functionare a Cimitirului Orasenesc Avrig.

Initiator:Primarul Orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Decembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

 

– Nota Control nr.16.199/30.09.2017 a Institutiei Prefectului – jud.Sibiu;

– Decizia nr.42/16.11.2017 si Raportul de audit financiar, a Camerei de Conturi Sibiu;

– adresa Bisericii Romane Unita cu Roma – Parohia Greco Catolica Bradu;

-oferta  intocmire documentatie pentru realizare obiectiv “ Reabilitare trotuare si amenajare sipot pe str.Bisericii”;

-oferta doamnei Beres Elena Alina, privind vanzarea imobilului din str.Gh Lazar nr.29 Avrig;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 23 Noiembrie  2017.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  Anexa 1 - Regulament acordare finantari nerambursabile (data publicării: 23/11/2017 16:52 | descărcări: 421)

  Anexa 1-Regulament ocupare domeniul public terase sezoniere (data publicării: 23/11/2017 16:53 | descărcări: 326)

  Anexa 2 la HCL ____-contract finantare nerambursabila (data publicării: 23/11/2017 16:54 | descărcări: 315)

  Anexa 2-cerere-ocupare domeniul public (data publicării: 23/11/2017 16:55 | descărcări: 321)

  Proiect hot- dotare Centru Pernanenta Avrig cu aparat defibrilator (data publicării: 23/11/2017 16:55 | descărcări: 301)

  Proiect hot-acordare cadouri pt elevi -Sarbatori iarana 2017 (data publicării: 23/11/2017 16:55 | descărcări: 312)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Decembrie 2017 (data publicării: 23/11/2017 16:59 | descărcări: 309)

  Proiect hot-aprobare impozite si taxe locale 2018 (data publicării: 23/11/2017 16:55 | descărcări: 337)

  Proiect hot-aprobare indicatori actualizati -Reabilitare SSala festivitati Mirsa (data publicării: 23/11/2017 16:56 | descărcări: 336)

  Proiect hot-aprobare lucrari publice 2018 cu beneficiari de VMG (data publicării: 23/11/2017 16:56 | descărcări: 291)

  Proiect hot-aprobare Regulament finantari nerambursabile (data publicării: 23/11/2017 16:56 | descărcări: 451)

  Proiect hot-aprobare Regulament ocupare domeniul public al orasului Avrig (data publicării: 23/11/2017 16:57 | descărcări: 313)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Octombrie 2017 (data publicării: 23/11/2017 16:57 | descărcări: 305)

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnica Amenajare alei bl 17,22, 22 B, 20 si 21 (data publicării: 23/11/2017 16:58 | descărcări: 315)

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico economica Reabilitare drum Bradu (data publicării: 23/11/2017 16:58 | descărcări: 315)

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico economica Reabilitare drum Bradu_1 (data publicării: 23/11/2017 16:58 | descărcări: 290)

  Proiect hot-mentinerea panoului publicitar Muzeu S Brukenthal (data publicării: 23/11/2017 16:59 | descărcări: 326)

  Proiect hot-plan lucrari 2018 cu persoane condamnate -munca in folosul comunitatii (data publicării: 23/11/2017 16:59 | descărcări: 347)

  Proiect hot-vanzare directa lemn lucru fasonat (data publicării: 23/11/2017 16:59 | descărcări: 333)

  Proiect de hotarare rectificare buget local NOV 2017 (data publicării: 24/11/2017 11:37 | descărcări: 311)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut