Convocare sedinta ordinara 31 August  2017

Convocare sedinta ordinara 31 August 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31  August  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din Liceul Tehnologic Mirsa, aferente lunii Iulie 2017.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind   prelungirea duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.36/2007.

                                                        Initiator: Primarul orasului Avrig

        3.Proiect de hotarare  pentru modificarea  HCL Avrig nr.34/30.04.2014 privind interzicerea comertului stradal de pe strazile Sasilor si Alexandru Vlahuta din orasul Avrig, modificata si completata prin HCL nr.116/2015.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1.         4. Proiect de hotarare privind  indreptarea unei erori materiale intervenite in cuprinsul anexei nr.3 la HCL nr.102/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier, pe raza Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind  ajustarea tarifelor si taxelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubrizare, de catre S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig

       6.Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “LUMEA COPIILOR” in perioada 9-10 septembrie 2017.

                                                                Initiator: Viceprimarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind  insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ si RLU”Amenajare iaz piscicol(exploatatie agricole-piscicultura,acvacultura)prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris””beneficiar SC GEIGER GROUP ROMANIA SRL.

                                                                   Initiator: primarul orasului Avrig

  1.         8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  septembrie 2017.

                                                                   Initiator: Primarul orasului Avrig

DIVERSE:

-adresa nr.1059/27.07.2017 a Liceului Tehnologic Marsa privind situatia salii de sport.

-adresa nr.18.687/31.07.2017 privind prezentarea sintezei activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al Orasului Avrig, pe luna iulie 2017.

-adresa nr.20.261/22.08.2017 a Asociatiei Culturale Traditii si Obiceiuri Avrigene.

 

   Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                               

            Emisă in Avrig la data de 24 August  2017.

 

                           PRIMAR                                                             AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                     SECRETAR  

                                                                                          MIRCEA  GRANCEA

  p h exceptie valorificare flori comert stradal (data publicării: 25/08/2017 21:06 | descărcări: 250)

  p h chirie ocol silvic (data publicării: 25/08/2017 21:06 | descărcări: 334)

  p h decont naveta (data publicării: 25/08/2017 21:05 | descărcări: 307)

  p h indreptare materiala fluidizare trafic (data publicării: 25/08/2017 21:04 | descărcări: 291)

  p h lumea copiilor (data publicării: 25/08/2017 21:03 | descărcări: 287)

  p h revocare PUZ (data publicării: 25/08/2017 21:03 | descărcări: 328)

  p h tarife servicii conexe (data publicării: 25/08/2017 20:41 | descărcări: 323)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut