Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Convocare sedinta ordinara 31 August 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31  August  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din Liceul Tehnologic Mirsa, aferente lunii Iulie 2017.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind   prelungirea duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.36/2007.

                                                        Initiator: Primarul orasului Avrig

        3.Proiect de hotarare  pentru modificarea  HCL Avrig nr.34/30.04.2014 privind interzicerea comertului stradal de pe strazile Sasilor si Alexandru Vlahuta din orasul Avrig, modificata si completata prin HCL nr.116/2015.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1.         4. Proiect de hotarare privind  indreptarea unei erori materiale intervenite in cuprinsul anexei nr.3 la HCL nr.102/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier, pe raza Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind  ajustarea tarifelor si taxelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubrizare, de catre S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig

       6.Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “LUMEA COPIILOR” in perioada 9-10 septembrie 2017.

                                                                Initiator: Viceprimarul orasului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind  insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ si RLU”Amenajare iaz piscicol(exploatatie agricole-piscicultura,acvacultura)prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris””beneficiar SC GEIGER GROUP ROMANIA SRL.

                                                                   Initiator: primarul orasului Avrig

  1.         8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  septembrie 2017.

                                                                   Initiator: Primarul orasului Avrig

DIVERSE:

-adresa nr.1059/27.07.2017 a Liceului Tehnologic Marsa privind situatia salii de sport.

-adresa nr.18.687/31.07.2017 privind prezentarea sintezei activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al Orasului Avrig, pe luna iulie 2017.

-adresa nr.20.261/22.08.2017 a Asociatiei Culturale Traditii si Obiceiuri Avrigene.

 

   Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                               

            Emisă in Avrig la data de 24 August  2017.

 

                           PRIMAR                                                             AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                     SECRETAR  

                                                                                          MIRCEA  GRANCEA

  p h exceptie valorificare flori comert stradal (data publicarii: august 25, 2017 9:06 pm | descarcari: 274)

  p h chirie ocol silvic (data publicarii: august 25, 2017 9:06 pm | descarcari: 312)

  p h decont naveta (data publicarii: august 25, 2017 9:05 pm | descarcari: 277)

  p h indreptare materiala fluidizare trafic (data publicarii: august 25, 2017 9:04 pm | descarcari: 261)

  p h lumea copiilor (data publicarii: august 25, 2017 9:03 pm | descarcari: 258)

  p h revocare PUZ (data publicarii: august 25, 2017 9:03 pm | descarcari: 297)

  p h tarife servicii conexe (data publicarii: august 25, 2017 8:41 pm | descarcari: 298)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close