Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată – 28 martie 2017

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată – 28 martie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 249 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată.

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(4), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă de indată  la data de 28 Martie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a oraşului Avrig cu următoarea,

 

                                                   ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2017,  intocmit de   S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Initiator:  Primarul orașului Avrig

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A

Initiator:  Primarul orașului Avrig

 

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

Emisă in Avrig la data de 27 Martie 2017

 

                         

 

                            PRIMAR                                                                   AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                               SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut