Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară 08.01.2018

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară 08.01.2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 2 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 08.01 2019, ora 16,00 in sala de sedinte a  Primariei  Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 

  • Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

 

    Initiator:Primarul orasului Avrig

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

                   Emisă in Avrig la data de 3.01.2019

                         

                    

                        PRIMAR                                        AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                SECRETAR

                                                                                      MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 326)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut