Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig în şedinţă ordinară – 27 aprilie 2017

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27  Aprilie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate, in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “ Purtata Avrigului” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Orasul Avrig si Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr. 8.697/05.04.2017, formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii Consiliului Local Avrig nr.36/28.02.2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223 Avrig nr.top 22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig, nr.cad.2656/nr.top 21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 – localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

11.Proiect de hotarare privind   modificarea anexelor 1 si 3 la  Hotararea Consiliului Local  Avrig nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a  Statului de  functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea cotei de carburant pentru autoturismul DACIA LOGAN SB-20-POA,  aprobata prin HCL nr.16/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. 13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai

Initiator: Primarul orasului

 

 

DIVERSE:

– sinteza activitatilor desfasurate de serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – martie 2017;

– informarea Asociatiei Colinele Transilvaniei;

– informarea Biroului proiecte cu finantare international cu privire la investitiile la nivel de UAT Avrig ;

– adresa Politiei orasului Avrig privind stabilirea unor masuri de reglementarea a circuulatiei  in orasul Avrig;

– solicitarea Clubului Sportiv Pro Cycling pentru desfasurarea competitiei de ciclism;

– adresa SC GOA SA – tabele agenti economici care detin contracte de salubritate;

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 Emisă in Avrig la data de 20 Aprilie   2017.

 

                             PRIMAR                                                                 AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR 

                                                                                                   MIRCEA  GRANCEA

 

  Proiect hotarare-alegerea presedintelui de sedinta pentru Mai 2017 (data publicării: 21/04/2017 13:50 | descărcări: 307)

  Proiect hotarare-aprobare agenda activitati cultural-sportive 2017 (data publicării: 21/04/2017 13:50 | descărcări: 330)

  Proiect hotarare-aprobare documentatie cadastrala - imobil Mirsa (data publicării: 21/04/2017 13:51 | descărcări: 339)

  Proiect hotarare-sustinere financiara FC Avrig (data publicării: 21/04/2017 13:51 | descărcări: 468)

  Proiect hotarare-contract colaborare cu CJ Alba - Adi Eco Sibiu si ADI Salubris (data publicării: 21/04/2017 13:52 | descărcări: 338)

  Proiect hotarare-decontare naveta cadre didactice-Martie 2017 (data publicării: 21/04/2017 13:54 | descărcări: 296)

  Proiect hotarare-modificare anexa 1 si 3 la HCL 24-2017-Organigrama Ocol Izvorul Florii (data publicării: 21/04/2017 13:54 | descărcări: 343)

  Proiect hotarare-modificare cota carburant pentru SB 20 POA - Politia Locala Avrig (data publicării: 21/04/2017 13:55 | descărcări: 338)

  Proiect hotarare-parteneriat cu Asociatia -Societatea Academica de Antropologie -Sibiu (data publicării: 21/04/2017 13:55 | descărcări: 323)

  Proiect hotarare-respingerea plangerii prealabile formulata de dl. Barna Ioan (data publicării: 21/04/2017 13:56 | descărcări: 305)

  Proiect hotarare-sustinere activitate Asociatia Purtata Avrigului (data publicării: 21/04/2017 13:56 | descărcări: 340)

  Proiect hotarare-sustinere activitate Asociatia Vatra Satului Sacadate (data publicării: 21/04/2017 13:57 | descărcări: 314)

  Proiect hotarare-transmitere in folosinta gratuita catre ISU Sibiu-imobil (data publicării: 21/04/2017 13:58 | descărcări: 320)

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut