Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 30 Mai 2018

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 30 Mai 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 383 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Mai 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

  1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA  si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre familia Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre doamna Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

  1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investițional „Extindere și modernizare iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare”.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa nr.4495/10.05.2018 a Primariei orasului Miercurea Sibiului jud.Sibiu privind gestionarea cainilor fara stapan;

– adresa Asociatiei Atitudine Civica Avrig privind programul “Casuta cu carti”;

– raport – decont eveniment “Mostenire din batrani “Mai 2018;

– raport narativ si financiar al Clubului Sportiv Pro Cycling  privind proiectul Avrig Mountain Bike Race 2018;

– adresa nr.11.862/08.05.2018 a Bibliotecii orasenesti Avrig cu privire la organizarea Festivalului Florile Oltului 2018;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig pentru luna Aprilie 2018;

– Ocolul Silvic Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de foc , depuse  pana la data de 30.04.2018;

– adresa nr.97/17.05.2018 a SC Enev Avrig SRL inregistrata la Primaria orasului Avrig sub nr.12.786/17.05.2018 cu privire la lucrarile de modernizare a liniei electrice din zona Valea Avrigului;

-cererea domnului Petria Mircea Iosif-nr.5645/6.03.2018 privind inchirierea sau cumpararea suprafetei de 159 mp teren.

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

Emisă in Avrig la data de 24 Mai   2018.

 

                               

 

                         PRIMAR                                                     AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect hot - aprobare indicatori tehnico-economici Extindere iluminat public stradal in Avrig si localitati.docx (data publicării: 28/05/2018 21:26 | descărcări: 271)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iunie 2018 (data publicării: 28/05/2018 21:26 | descărcări: 283)

  Proiect hot-concesionare 3 mp domeniul public intravilan catre Cabinet Medical Ristoiu Ionela (data publicării: 28/05/2018 21:26 | descărcări: 301)

  Proiect hot-concesionare 7,5 mp domeniul public pt fam Popescu (data publicării: 28/05/2018 21:27 | descărcări: 296)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Aprilie 2018 (data publicării: 28/05/2018 21:27 | descărcări: 274)

  Proiect hot-mandat special pt vot vaforabil aprobare preturi apa si canal 2018 (data publicării: 28/05/2018 21:27 | descărcări: 279)

  Proiect hot-modificare si completare HCL 120-2017-fluidizare trafic oras Avrig (data publicării: 28/05/2018 21:28 | descărcări: 304)

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere ANL Mirsa 2018 (data publicării: 28/05/2018 21:28 | descărcări: 298)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut