Convocarea Consiliului Local al orasulul Avrig in sedinta ordinara – 31 Mai 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Mai  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2016  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

  1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2

Initiator: Primarul orasului

 

  1. Proiect de hotarare privind  repartizarea apartamentului nr.37, et.IV, din blocul T2 ANL Marsa  nr.2, in regim de inchiriere .

Initiator: Primarul orasului

 

  1. Proiect de hotarare privind   aprobarea executarii lucrarilor de reparatii a strazilor Serbota, Stadionului,  Canepii- tronson Fabrica de Sticla-Moara, din Orasul Avrig

Initiator: Primarul orasului

 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”

Initiator: Primarul Orasului

 

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Programului  “Reconstructie ecologica” in oraşul  Avrig.

Initiatori: consilierii locali PMP

 

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea subtraversarii drumului de interes local DE 3030/112 pentru realizarea investitiei “Infintare plantatie de afini HBF Avrig “ in zona Pusta,  beneficiar SC Happy Blueberry Farm SRL.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

-oferta nr.12497/19.05.2017 pentru vanzarea imobilului doamnei Dobre Doriana Andra ;

-cererea nr.11564/10.05.2017 a Protopopiatului Ortodox Roman Avrig –Parohia Bradu, pentru acordarea unui sprijin financiar;

-adresa nr.11782/8.05.2017privind lucrarile ce se vor realiza de SC Apa Canal SA in cadrul proiectului POIM

-adresa nr. 520/4.04.2017 a SC Gospodarire Oraseneasca SA Avrig privind infintarea unor platforme betonate.

-adresa nr.720/22.05.2017 privind persoanele juridice care detin contract de salubritate .

-adresa nr.11863/11.05.2017 privind emiterea unui aviz de principiu pentru Consiliului Judetean Sibiu in vederea gestionarii  unitare a ciinilor fara stapan si participarea in calitate de membrii la infintarea acestei asociatii.

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

 

 

            Emisă in Avrig la data de 25 Mai 2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                       SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

  Proiect hotarare - alegerea presedintelui de sedinta pt Iunie 2017 (data publicării: 26/05/2017 20:05 | descărcări: 336)

  Proiect hotarare - aprobare bilant 2016, raport gestiune - Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig (data publicării: 26/05/2017 20:08 | descărcări: 364)

  Proiect hotarare - aprobare subtraversare drum local -investitie Infiintare plantatie afini (data publicării: 26/05/2017 20:09 | descărcări: 347)

  Proiect hotarare - decontare naveta cadre didactice Aprilie 2017 (data publicării: 26/05/2017 20:10 | descărcări: 371)

  Proiect hotarare - executie lucrari reparatii la Piata Agroalimentara Avrig (data publicării: 26/05/2017 20:10 | descărcări: 351)

  Proiect hotarare - executie lucrari tratament bituminos strazi Avrig (data publicării: 26/05/2017 20:11 | descărcări: 410)

  Proiect hotarare - prelungire contracte ANL 2017 si stabilire chirie (data publicării: 26/05/2017 20:12 | descărcări: 408)

  Proiect hotarare -reconstructie ecologica-consilierIi PMP (data publicării: 26/05/2017 20:13 | descărcări: 362)

  Proiect hotarare-repartizare ap 37 ANL catre Militaru Marian Danut (data publicării: 26/05/2017 20:13 | descărcări: 327)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut