Denumire Instituție

În atenția cetățenilor

Dispozițiile art. 321 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificări și completări ulterioare stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că : „Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.”

Reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art 321 cod civil  „Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”

Art. 322 alin . (1) din același act normativ stabilește că: „Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.”

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei, revine găzduitorului.

În acest context vă aducem la cunoștință că este necesar consimțământul scris al celuilat soț în situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei și, totodată în acest caz se impune prezentarea unui extras de carte funciară care atestă acest fapt.

  Protocol de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor (data publicării: 22/06/2020 21:11 | descărcări: 415)


  Documente necesare eliberare carte de identitate provizorii, cetățeni cu domiciliul în străinatate care locuiesc temporar în RO (data publicării: 08/11/2023 10:05 | descărcări: 52)


  Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si solicita schimbarea domiciliului (data publicării: 26/10/2016 20:04 | descărcări: 676)


  Documente necesare eliberare carte de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române (data publicării: 08/11/2023 10:05 | descărcări: 31)


  Eliberarea actului de identitate pe baza de procura speciala (data publicării: 26/10/2016 20:06 | descărcări: 621)


  Documente necesare eliberare act de identitate (data publicării: 08/11/2023 10:04 | descărcări: 182)


  Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania (data publicării: 26/10/2016 20:09 | descărcări: 598)


  Documente necesare eliberare act de identitate în caz de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare (data publicării: 08/11/2023 10:05 | descărcări: 58)


  Documente necesare eliberare act de identitate 14 ani (data publicării: 08/11/2023 10:04 | descărcări: 55)

  Documente necesare eliberării primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani (data publicării: 08/11/2023 10:06 | descărcări: 44)


  Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei (data publicării: 26/10/2016 20:12 | descărcări: 2.126)


  Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (data publicării: 08/11/2023 10:07 | descărcări: 52)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate (data publicării: 08/11/2023 10:07 | descărcări: 0)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în RO (data publicării: 08/11/2023 10:07 | descărcări: 30)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (data publicării: 08/11/2023 10:08 | descărcări: 27)


  Cerere catre serviciul de evidenta a persoanelor (data publicării: 26/10/2016 20:17 | descărcări: 701)


  Cerere catre directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date Bucuresti (data publicării: 26/10/2016 20:19 | descărcări: 569)


  Documente necesare înscrierii în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (data publicării: 08/11/2023 10:06 | descărcări: 57)


  Program de audiente la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Avrig (data publicării: 26/10/2016 20:20 | descărcări: 677)


  Program de lucru cu publicul (data publicării: 08/11/2023 10:03 | descărcări: 115)

  Termen soluționare cerere de eliberare act de identitate (data publicării: 08/11/2023 10:04 | descărcări: 46)

  Termen legal de solicitare eliberare act de identitate (data publicării: 08/11/2023 10:03 | descărcări: 52)