Denumire Instituție

În atenția cetățenilor

Dispozițiile art. 321 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificări și completări ulterioare stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că : „Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.”

Reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art 321 cod civil  „Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”

Art. 322 alin . (1) din același act normativ stabilește că: „Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.”

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei, revine găzduitorului.

În acest context vă aducem la cunoștință că este necesar consimțământul scris al celuilat soț în situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei și, totodată în acest caz se impune prezentarea unui extras de carte funciară care atestă acest fapt.

  Protocol de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor (data publicării: 22/06/2020 21:11 | descărcări: 389)


  Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania (data publicării: 26/10/2016 20:03 | descărcări: 745)


  Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si solicita schimbarea domiciliului (data publicării: 26/10/2016 20:04 | descărcări: 635)


  Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane (data publicării: 26/10/2016 20:05 | descărcări: 563)


  Eliberarea actului de identitate pe baza de procura speciala (data publicării: 26/10/2016 20:06 | descărcări: 585)


  Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului (data publicării: 26/10/2016 20:08 | descărcări: 1.025)


  Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania (data publicării: 26/10/2016 20:09 | descărcări: 565)


  Eliberarea actului de identitate la pierderea furtul distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior (data publicării: 26/10/2016 20:09 | descărcări: 720)


  Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani (data publicării: 26/10/2016 20:11 | descărcări: 986)


  Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei (data publicării: 26/10/2016 20:12 | descărcări: 1.990)


  Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (data publicării: 26/10/2016 20:13 | descărcări: 767)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate (data publicării: 26/10/2016 20:15 | descărcări: 1.109)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (data publicării: 26/10/2016 20:15 | descărcări: 614)


  Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (data publicării: 26/10/2016 20:16 | descărcări: 591)


  Cerere catre serviciul de evidenta a persoanelor (data publicării: 26/10/2016 20:17 | descărcări: 666)


  Cerere catre directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date Bucuresti (data publicării: 26/10/2016 20:19 | descărcări: 545)


  Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (data publicării: 26/10/2016 20:20 | descărcări: 626)


  Program de audiente la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Avrig (data publicării: 26/10/2016 20:20 | descărcări: 630)


  Program de lucru cu publicul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Avrig (data publicării: 26/10/2016 20:21 | descărcări: 1.036)