Începând cu data de 01.03.2019, conform Hotărârii Consiliului Local Avrig nr.24/2019 din 27.02.2019, pentru oficierea căsătoriilor în afara sălii de oficiere a căsătoriilor din cadrul Primăriei orașului Avrig, se achită o taxă specială în cuantum de 1000 lei.

Cererile pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei Avrig, se depun cu 20 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul Primăriei orașului Avrig.
Depunerea dosarului de căsătorie se face cu respectarea prevederilor legale în materie.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei Avrig, se achită la casieria Primăriei orașului Avrig, în termen de 10 zile cuprinse între data depunerii documentelor la Biroul de stare civilă și data oficierii căsătoriei.

  Informare_Regulament UE Nr.1191-2016 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 346)

  Inregistrarea nasterii. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:00 pm | descărcări: 546)

  Incheierea casatoriei (data publicării: decembrie 14, 2016 1:00 pm | descărcări: 8.134)

  Inregistrarea decesului. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:03 pm | descărcări: 502)

  Rectificarea actelor de Stare Civila (data publicării: decembrie 14, 2016 1:03 pm | descărcări: 529)

  Inregistrarea actelor de Stare Civila ale cetatenilor romani incheiate in strainatate (data publicării: decembrie 14, 2016 1:04 pm | descărcări: 501)

  Inscrierea in actele de Stare Civila a unor hotarari straine - statutul civil al cetatenilor romani (data publicării: decembrie 14, 2016 1:19 pm | descărcări: 530)

  Schimbarea numelui si-sau a prenumelui pe cale administrativa. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:21 pm | descărcări: 794)

  Divort pe cale administrativă.. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:22 pm | descărcări: 509)

  Eliberarea, la cerere a certificatelor de Stare Civila, nastere/casatorie/deces. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:23 pm | descărcări: 1.476)

  Completarea formularelor E 401 (componenta familiei, acordarea prestatiilor familiale). (data publicării: decembrie 14, 2016 1:24 pm | descărcări: 5.259)

  Lista state cu care România a semnat convenții, tratate, acorduri în materie de stare civilă.. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:24 pm | descărcări: 328)

  Lista state semnatare ale convenției de la Haga. (data publicării: decembrie 14, 2016 1:43 pm | descărcări: 449)

  Eliberarea la cerere a livretelor de familie (data publicării: decembrie 14, 2016 1:44 pm | descărcări: 568)

  Transcrierea certificatelor de nastere intocmite in strainatate (data publicării: decembrie 14, 2016 1:45 pm | descărcări: 630)