In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul  ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu.

     Inițiator-primarul orașului  

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 24.05.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității insoțit de raportul de specialitate.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-Regulament stabilire si sanctionare fapte care constituie contraventii oras Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 114)

  Raport pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza uat Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 124)

  REGULAMENT gospodarire avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 144)

 

MARIME FONT
CONTRAST