Dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul  ordinii publice și gospodăririi  orașului Avrig  jud.Sibiu

Dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul  ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu.

     Inițiator-primarul orașului  

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 24.05.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității insoțit de raportul de specialitate.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-Regulament stabilire si sanctionare fapte care constituie contraventii oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  Raport pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza uat Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  REGULAMENT gospodarire avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 521)

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut