Primăria Orașului Avrig • Muzeul Orășenesc Avrig •Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe 

Proiectul omagial
EX-LIBRIS GL 200 • 140 OG. CĂRȚILE LUI GHEORGHE LAZĂR ȘI ALE LUI ONISIFOR GHIBU DIN COLECȚIA MUZEULUI ORĂȘENESC AVRIG

 

La comemorarea a 200 de ani de la trecerea la Domnul a lui Gheorghe Lazăr și la aniversarea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu – Avrig 16-17 Septembrie 2023

Lansat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe (MNCR), proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) își propune cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale, punerea în lumină a personalităților care i-au fost modele solide, definitorii, ca și a multiplelor legături și colaborări cu personalități din vremea sa etc. Anul 2023, declarat și la MNCR „Anul Onisifor Ghibu” este marcat de împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui savant (31 mai 1883).

În acest context s-a impus și marcarea legăturilor și afinităților multiple ale lui Onisifor Ghibu cu Gheorghe Lazăr și a apărut oportunitatea (prin acceptul Primăriei Orașului Avrig, domnul Adrian Dumitru David și sprijinul custodelui muzeului, doamna Maria Grancea) inițierii unui proiect cu titlul: Ex-Libris GL 200 • 140 OG. Cărțile lui Gheorghe Lazăr și ale lui Onisifor Ghibu din Colecția Muzeului Orășenesc Avrig. Acest proiect și-a propus digitizarea colecției de carte aparținând lui Gheorghe Lazăr (în „Anul Gheorghe Lazăr”) pe care o deține Muzeul Orășenesc Avrig, colecție recuperată de Onisifor Ghibu și donată parțial (10 din 13 volume) muzeului probabil în 1972.

Operațiunile editoriale s-au derulat în cursul lunilor august și septembrie. Proiectul a fost integrat în configurația obiectivelor proiectului MNCR menționat și al manifestărilor privind comemorarea Marelui Învățat și Dascăl Național din 2023, întemeietor de școală în limba română Gheorghe Lazăr, la 200 de ani de la trecerea sa la Domnul (17 septembrie 2023).

Proiectul a realizat digitizarea și valorificarea muzeală interactivă a colecției de cărți (12, dintre 3 coligate, rezultând 9 volume = 3600 p.) care au făcut parte din biblioteca lui Gheorghe Lazăr, identificate de Onisifor Ghibu în Avrig (1942-1943), în 1971 fiind donate muzeului local în curs de organizare, inaugurat în actuala clădire 1979. Cărțile, în limbile latină, greacă, ebraică, germană au fost procurate de Gheorghe Lazăr, în bună parte, probabil în perioada studiilor sale la Universitatea din Viena; au fost tipărite în sec. al XVIII-lea și în primul deceniu al sec. al XIX-lea la Viena, Salzburg, Frankfurt/Main, Tyrnavia etc.; poartă însemnările lui Onisifor Ghibu, datate 1942-1943, care le atestă proveniența din biblioteca lui Gheorghe Lazăr; unele au chiar semnătura acestuia din urmă.

Astfel că semnificația aparte a acestei colecții de carte veche se leagă de două personalități majore ale științei și culturii românești unite peste timp prin crez, preocupări științifice, afinități spirituale și simțire națională (Gheorghe Lazăr s-a numărat printre mentorii și modelele lui Onisifor Ghibu); aceste personalități beneficiază în 2023 de omagieri importante: 200 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779 – 17 septembrie 1823) și 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu (31 mai 1883 – 31 octombrie 1972). Cărțile sunt expuse în prima sală a expoziției muzeului, rezervată lui Gheorghe Lazăr, nu au făcut până acum obiectul unor studii detaliate, iar publicul nu avea posibilitatea consultării, din motive impuse de conservarea bunurilor.

Prin colaborarea MNCR cu Muzeul Orășenesc Avrig (custode Maria Grancea) în perioada 16-19 august, muzeograful Corneliu Beldiman a efectuat scanarea integrală în premieră a celor 9 volume. Produsul editorial muzeal digital care a rezultat este un catalog amplu însoțit de texte privind proiectul MNCR, viața și opera lui Gheorghe Lazăr, fișele bibliologice ale cărților, tabele sinoptice, fișierele pdf cu extrase extinse (circa 50 p. din fiecare volum). El este destinat în special uzului marelui public, având două versiuni (Editura Techno Media, Sibiu): pe suport optic (DVD) și online.

Produsul editorial este conceput pentru a fi accesabil de pe orice terminal digital, valențele interactive fiind asigurate optim prin folosirea iphonului/smartphonului în fața exponatelor din sala muzeului. El se lansează în data de 16 septembrie la Avrig, cu ocazia lucrărilor sesiunii anuale de comunicări științifice din cadrul Școlii Academice „Gheorghe Lazăr”, organizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române (acad. Emilian M. Dobrescu), Primăria Orașului Avrig (primar Adrian Dumitru David) și Biblioteca Orășenească Avrig (Maria Grancea).

O valorificare exhaustivă a datelor acumulate în urma documentării (publicarea integrală a versiunii digitale a volumelor) se va realiza în ediția a doua a publicației, care va apărea, de asemenea, în această toamnă.

Adresăm mulțumiri celor care au sprijinit realizarea și apariția acestei lucrări: Domnului dr. Valerii Kavruk, managerul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; Domnului dr. Dan Lucian Buzea, șeful Secției Muzeologie al aceleiași instituții; Domnului Adrian Dumitru David, primarul Orașului Avrig; Doamnei Lidia Bădilă, consilier al primarului Orașului Avrig; doamnei Maria Grancea, custode al Muzeului Orășenesc Avrig; Doamnei Viorica Spiridon, supraveghetor în cadrul muzeului menționat; Domnului Cosmin-Crăciun Cruciat; Doamnei Gabriela Mircea; Domnului Florin Bogdan; Domnului Nicolae Stancu, directorul Editurii Techno Media din Sibiu; soției mele iubite, Diana-Maria.

Corneliu Beldiman

 

 

Corneliu Beldiman (editor), EX-LIBRIS GL 200 • 140 OG. CĂRȚILE LUI GHEORGHE LAZĂR ȘI ALE LUI ONISIFOR GHIBU DIN COLECȚIA MUZEULUI ORĂȘENESC AVRIG, Sibiu, Editura Techno Media, 2023

 

© 2023 Primăria Orașului Avrig și editorul
ISBN 978-606-616-512-9 (ediția digitală pe suport optic – DVD)
ISBN 978-606-616-513-6 (ediția digitală online)

Titlu

URL

1 Colonius, Johann Philipp
Systema Arithmeticum Speciosum

https://online.anyflip.com/sfmih/gxyu/

2 Friedrich II
Hinterlassene Werke Friedrichs II

https://online.anyflip.com/sfmih/lxwk/

3 Horváth, Johann Baptist
Institutiones Metaphysicæ,

https://online.anyflip.com/sfmih/apag/

4 Horváth, Johann Baptist
Brevis Introductio in Philosophiam

https://online.anyflip.com/sfmih/ilpo/

5 Jahn, Johann
Introductio in Libros Sacros

https://online.anyflip.com/sfmih/wvtd/

6 Jahn, Johann
Archaeologia Biblica

https://online.anyflip.com/sfmih/qfnf/

7 Pařízek, Aleš Vincenc
Uiber Lehrmethode in Volkschulen

https://online.anyflip.com/sfmih/exkl/

8 Pehem, Josef Johan Nepomuc
Praelectionum in Jus Ecclesiasticum

https://online.anyflip.com/sfmih/ytmg/

9 Psalida, Athanasio Petride
Vera Felicitas sive Fundamentum Omnia

https://online.anyflip.com/sfmih/mtmi/

10 Vierthaler, Franz Michael
Literaturzeitung vom Jahre 1800

https://online.anyflip.com/sfmih/nmwa/

11 Weiss, Emanuel Adam
Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/yllg/

12 Weiss, Emanuel Adam
Neueres Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/cpwn/

13 Weiss, Emanuel Adam
Neueres Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/lcte/

*Ediție digitală online