Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig

Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig

Proiect “ Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”

 

In data de 29.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru  proiectul  „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, cod SMIS 125049, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat.

Valoarea totală a proiectului este de 24.095.776,80 lei, din care  valoarea finanțării nerambursabile este de 22.704.486,51 lei ( 19.692.666,92 lei reprezintă contribuția UE și 3.011.819,59 lei reprezintă contribuția națională).

Perioada de implementare a proiectului este  de 91 luni, respectiv în perioada  01.07.2015 – 31.01.2023, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din localitatea Mârșa, orașul Avrig prin îmbunătățirea infrastructurii de educație și realizarea unui mediu urban favorabil dezvoltării socio-economice a orașului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Componenta 1 ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport din localitatea Mârșa” –  Creșterea calității actului educațional în orașul Avrig prin reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii de învățământ ”Liceul Tehnologic Mârșa”, care deservește un număr de aprox. 360 de elevi.

Componenta 2 ”Construire pista pentru biciclete şi rigole betonate pe DJ 105G Avrig – Racoviţa – Tălmaciu – Sadu – Râu Sadului – limită jud. Vâlcea, km 0+919 – 3+050” – Facilitarea mobilității populației de pe raza UAT Avrig prin construirea pistei de biciclete si a rigolelor betonate pe DJ 105 G Avrig – Mârșa, km. 0+919-3+050.

Prin acest proiect se dorește creșterea calității actului educațional  prin reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii educaționale Liceul Tehnologic Mârșa, în strânsa legătură cu creșterea facilității mobilității populației pe raza UAT Avrig, prin construirea unei piste de biciclete între Avrig și Mârșa. Pista de bicicleta le va oferi locuitorilor posibilitatea de a se deplasa cu bicicleta în condiții de siguranță și va fi si un mijloc de petrecere a timpului liber având o influență pozitivă asupra stării de sănătate a populației și asupra creșterii gradului de confort al populației.

 

Rezultatele concrete care vor fi realizate prin proiect sunt următoarele:

  • în cadrul componentei 1 vor fi reabilitate, modernizate și dotate clădirea grădiniței, clădirea liceului și sala de sport. De asemenea se vor construi și dota un teren de sport exterior și un loc de joaca pentru copii amenajat în curtea grădiniței, se va realiza amenajarea exterioară a curții infrastructurii de învățământ și se va reabilita împrejmuirea exterioara
  • în cadrul componentei 2 se vor construi două piste de biciclete care vor face legătura dintre Orașul Avrig și localitatea aparținătoare  Mârșa, pe ambele sensuri de mers ale DJ 105G, pe  o lungime efectiva de 2131 m.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020: http://www.inforegio.ro și https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut