În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria Orașului Avrig, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, si ale HGR 123/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001,  instituția noastră prezintă informații de interes public comunicate din oficiu.