Selectie dosare concurs ocupare post vacant


  Anunt angajare Primaria orasului Avrig

  Tematica si Bibliografia


  Anunt privind organizarea concursului de ocupare a trei posturi vacante de muncitori necalificat in cadrul Primariei orasului Avrig

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat


  Anunt angajare- MUNCITOR NECALIFICAT

  BIBLIOGRAFIE-Muncitor necalificat


  Anunt organizare examen promovare Primaria orasului Avrig

  Bibliografie promovare- Agricol


  Centralizator rezultate examen promovare

  Centralizator rezultate concurs ocupare functie publica Primaria Avrig


  ANUNT - asistent medical


  Centralizator rezultate

  Rezultatul probei scrise casier

  Proces verbal selectie dosare casier

  Anunt promovare septembrie

  Bibliografie promovare- Relatii cu Publicul

  BIBLIOGRAFIE politie locala 2019


  Proces verbal selectie dosare inspector

  Anunt angajare Primaria orasului Avrig-inspector fp.

  BIBLIOGRAFIE inspector princ. taxe 2019


  Anunt angajare Primaria orasului Avrig

  BIBLIOGRAFIE inspector casier deb. taxe 2019


  Rezultatul concursului pentru postul de sofer

  BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

  Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer.

  Anunt concurs angajari 23-25 Aprilie 2019

  BIBLIOGRAFIE- ingrijitor cladiri

  Centralizator rezultate concurs Primaria Avrig

  Rezultatul probei scrise

  Rezultatul selectiei dosarelor - Concurs pentru ocuparea functiilor publice - Consilier juridic si Inspector debutant

  Anunt concurs angajari 11/13 Martie 2019

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat

  ANUNT PROMOVARE Sem I

  BIBLIOGRAFIE Promovare Functionari Sem I 2019


  Anunt angajare inspector si consilier juridic

  BIBLIOGRAFIE consilier juridic taxe 2019

  BIBLIOGRAFIE inspector debutant taxe 2019


  Anunt angajare zidar

  BIBLIOGRAFIE zidar


  ANUNT promovare grad prof. trim. IV 2018

  BIBLIOGRAFIE promovare administrator cimitir

  BIBLIOGRAFIE promovare sofer


  Centralizator rezultate

  Rezultatul probei scrise

  Selectia dosarelor

  Anunt angajare Inspector Buget Contabilitate

  Bibliografie - Inspector Buget Contabilitate


  Centralizator rezultate

  Rezultatul selectiei dosarelor pentru functia de inspector asistent - Compartiment administratie publica 03.11.2018

  Anunt pentru organizarea concursului de ocupare a functiei publice de inspector asistent in cadrul Compartimentului Administratie Publica

  Bibliografie inspector asistent in cadrul Compartimentului Administratie Publica


  ANUNT PROMOVARE sem II 2018

  BIBLIOGRAFIE promovare functionari sem II 2018

  Rezultatele examenului 28.11.2018


  Rezultatul probei scrise la examenul pentru functii publice de executie din Serviciul de Arhitectura si Urbanism


  Anunt angajare Serviciul de impozite si taxe locale

  BIBLIOGRAFIE taxe si impozite contractuali


  Rezultatul selectiei dosarelor pentru functiile publice de executie vacante de inspector asistent si inspector debutant

  Anunt angajare inspectori

  Bibliografie urbanism-mediu

  Bibliografie urbanism


  ANUNT promovare grad prof. trim. III 2018

  BIBLIOGRAFIE administrator baza sportiva

  BIBLIOGRAFIE promovare SPAS 2018


  Anunt angajare muncitori

  BIBLIOGRAFIE sef formatie muncitori

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat


 

  Concurs de recrutare functia arhitect sef orasul Avrig.

  Ordin


 

  Rezultatul selectiei dosarelor pentru functia de inspector, asistent

  Anunt concurs functii publice

  Bibliografie urbanism


  ANUNT Post Politie Locala

  BIBLIOGRAFIE Post Politie Locala


  Centralizator rezultate concurs muncit. necalificati Primaria Avrig

  Anunt ocupare 3 posturi muncitor necalificat - rezultat proba scrisa

  Anunt concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor necalificat in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat.

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat.

  Proces verbal


  Rezultatul probei scrise examenului pentru recrutare pe postul contractual vacant sudor.


  Rezultatul examenului sustinut, promovare inspector de specialitate, gradul II

  ANUNT promov grad prof. sem. I 2018 contract

  Bibliografie promovare 2018


  Rezultat proba scrisa concurs Politia Locala Avrig

  Rezultat selectie dosare Politia Locala

  Anunt concurs: Serviciul Public de Politie Locala. Politist local III, grad profesional asistent 05 martie 2018

  BIBLIOGRAFIE Politie Locala


  16.02.2018 - Selectie dosare concurs sudor si asistent medical comunitar

  Anunt concurs. Sudor în cadrul Serviciului de Administrarea a Domeniului Public şi Privat şi asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

  Tematica si Bibliografie asistent medical

  BIBLIOGRAFIE sudor

 


  Centralizator rezultate concurs 20.12.2017

  Rezultat proba conscurs

  Rezultatul selectie dosarelor de inscriere la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie 20.12.2017

  Biroul Lucrari Publice si Administrarea Patrimoniului

  Bibliografie Biroul Lucrari Publice si Administrarea Patrimoniului

 


  Proces verbal rezultat selectie dosare

  ANUNT promovare sem I 2017

  BIBLIOGRAFIE promovare functionari sem II 2017.


  Anunt angajare sofer microbuz scolar, 08 noiembrie 2017

  BIBLIOGRAFIE sofer

 


 

  Anunt concurs Arhitect sef al orasului Avrig


 

  Anunt, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector, grad profesional superior

  Bibliografie inspector


 

  Anunt angajare ingrijitor 2017


  Anunt angajare, 1 sofer, 1 hingher, 2 muncitori necalificati. In cadrul Serviciului Public Administrarea Pietelor, Targurilor, Spatiilor Verzi si Ecarisaj

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat

  BIBLIOGRAFIE sofer

 


 

  Anunt angajare Compartimentul protectia mediului. Inspector, grad profesional debutant

  Bibliografie lucrari publice.

  Bibliografie urbanism-mediu.

 


  Anunt, Serviciul Arhitectura si Urbanism - Compartimentul protectia mediului

  Bibliografie lucrari publice

  Bibliografie urbanism-mediu


  Anunt muncitori necalificati

  BIBLIOGRAFIE muncitor necalificat


Școala Gimnazială Avrig anunță concurs pentru ocuparea postului vacant:

MUNCITOR DE INTREȚINERE, perioadă nedeterminată.

anunt concurs muncitor 20-feb.-2017 12-13-48 (1)


  Anunt promovare sem I 2017. Inspector, grad profesional


  ANUNT angajare inspector si consilier juridic

  Bibliografie consilier juridic

  Bibliografie insp. sup. lucrari publice


  Anunt angajare - consilier juridic, inspector achizitii publice, inspector lucrari publice

  Bibliografie consilier juridic

  Bibliografie inspector achizitii

  Bibliografie inspector lucrari publice


  Anunt angajare - asistent social, grad profesional practicant

  Bibliografie - asistent social


  Anunt angajare - sofer - asistent medical - inspector relatii cu publicul

  Bibliografie - Sofer

  Bibliografie - Relatii cu Publicul

  Tematica si Bibliografie Ocupare Post AMC

MARIME FONT
CONTRAST