Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 04/01/2022 Dispozitia 1 din 04.01.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 06 Ianuarie 2022 Vizualizare
2 06/01/2022 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minora S. S. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect cota de 3/16 din terenul în suprafață de 1100 mp înscris în CF nr. 109826 (nr. parcela din TP 2444/1/4/77) Nu există fișiere
3 06/01/2022 Încetare acordare indemnizație cuvenită dnei U. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
4 06/01/2022 Stabilire salariu dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
5 06/01/2022 Stabilire salariu domnului J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
6 06/01/2022 Stabilire salariu dnei O. P., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
7 06/01/2022 Stabilire salariu dnei I. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
8 06/01/2022 Stabilire salariu dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
9 06/01/2022 Stabilire salariu dnei S. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domnului Public și Privat Nu există fișiere
10 07/01/2022 Înlocuirea medicului coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 din orașul Avrig, str. Horea, nr. 15, județul Sibiu Nu există fișiere
11 10/01/2022 Încetarea dreptului la servicii sociale de îngrijire la domiciliu dnei B. V. Nu există fișiere
12 10/01/2022 Aprobare Plan de servicii întocmit pentru copilul A. M.-R. Nu există fișiere
13 11/01/2022 Convocarea de îndată a Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 13.01.2022 Vizualizare
14 12/01/2022 Constiruire comisie de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței, Școlii generale și a Sălii de Sport” – componenta 1 a Proeictului ”Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” Nu există fișiere
15 12/01/2022 Modificarea prin acordul părților a CIM al dnei O. L., încadrată îngrijitor cu 1/8 normă în cadrul Căminului Cultural Glâmboaca Nu există fișiere
16 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z D-M, asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
17 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E.-L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
18 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
19 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
20 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. R.-P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
21 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
22 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G.-E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
23 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
24 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
25 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. V., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
26 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M.-N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
27 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D.-M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
28 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui P. F., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
29 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M.-I., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
30 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei O. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
31 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
32 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V.-S., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
33 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
34 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei L. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
35 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui L. G., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
36 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei K.-L G.-I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
37 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C.-C., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
38 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei I. R.-D., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
39 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
40 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
41 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
42 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei F. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
43 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei F. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
44 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
45 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
46 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
47 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R.-I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
48 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
49 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
50 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. K.-I., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
51 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
52 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. N., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
53 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
54 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. G.-M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
55 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. M.-V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
56 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. E.-M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
57 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
58 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
59 12/01/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M.-T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
60 13/01/2022 Constituire comisie de recepție finală a lucrărilor privind obiectivul „Șanțuri colectoare ape pluviale în Țelinele Morii, oraș Avrig” Nu există fișiere
61 17/01/2022 Încadrearea dnei B. M. pe postul de îngrijitoare cu 1/4 normă în cadrul Centrului de Permanență Avrig Nu există fișiere
62 17/01/2022 Prelungirea valabilității CIM al dnei U. A., asistent personal al persoanei cu handicap grav Nu există fișiere
63 18/01/2022 Constituire comisie de verificare și evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de catering pachet alimentar acordat în baza O.U.G. Nr. 91/2021 pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, jud. Sibiu – unitate pilot Nu există fișiere
64 18/01/2022 Constituire comisie examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 21 februarie 2022 Nu există fișiere
65 18/01/2022 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
66 20/01/2022 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din bugetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
67 21/01/2022 Stabilire drept la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
68 21/01/2022 Încetarea dreptului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului la gaze și energie electrică a dnei B. G., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 16, ap. 13, jud. Sibiu Nu există fișiere
69 25/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combuastibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
70 25/01/2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31.01.2022 Vizualizare
71 25/01/2022 Menținerea dnei C. M. în funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare, Liberă Inițiativă Nu există fișiere
72 27/01/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna G. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
73 27/01/2022 Încetare prin acordul părților a CIM al dnei H. A., asistent personal Nu există fișiere
74 27/01/2022 Stabilire drept la alocația pentru susținerea familiei numitei C. I.-L., domiciliată în orașul Avrig, str. Lacului, nr. 35, ap. 16 Nu există fișiere
75 27/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familieipentru numita O. D., domiciliată în Avrig, str. S. Brukenthal, bl. E, ap. 13 Nu există fișiere
76 27/01/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita K. E., domiciliată în orașul Avrig, str. Lacului, nr. 5, ap. 16 Nu există fișiere
77 27/01/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. A., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 105 Nu există fișiere
78 27/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutor social pentru numitul V. L.-M., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Lacului, nr. 1, ap. 12 Nu există fișiere
79 27/01/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului U. I.-G., domiciliat în Sat Bradu, nr. 354 Nu există fișiere
80 31/01/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna Ianuarie 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
81 01/02/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul L. E.-G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
82 01/02/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
83 01/02/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna G A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
84 07/02/2022 Modificarea CIM al dnei U. A., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
85 07/02/2022 Prelungirea CIM al dnei V. E.-L., asistent personal, gradația 5 Nu există fișiere
86 07/02/2022 Încetare CIM al dnei D. L., asistent personal Nu există fișiere
87 08/02/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl D. C.-V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
88 09/02/2022 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 14.02.2022 Vizualizare
89 09/02/2022 Împuternicirea unui responsabil cu arma utilitară în cadrul Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat – Compartiment Ecarisaj Nu există fișiere
90 09/02/2022 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Z. D., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Unirii, nr. 134 Nu există fișiere
91 10/02/2022 Încetarea dreptului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dlui M. V.-I., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Râului, nr. 12F Nu există fișiere
92 10/02/2022 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minorii D. I.-L. și D. S.-A. la dezmembrarea imobilului rezultat în urma dezmembrării în suprafață de 550 mp și anexei în suprafață de 134 mp Nu există fișiere
93 10/02/2022 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22 și 24 februarie 2022 pentru ocuparea postului contractual vacant de zidar din cadrul Serviciului de Aministrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
94 15/02/2022 Acordarea unui ajutor de urgență dnei S. A., cu domiciliul în orașul Avrig, Sat Mârșa, bl. K7, ap. 11 Nu există fișiere
95 16/02/2022 Prelungirea valabilității CIM al dlui P. F., asistent personal al persoanei cu handicap grav Nu există fișiere
96 16/02/2022 Avansare în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei B. M.-M., inspector casier, treapta II, gradația 3, în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare, Liberă Inițiativă Nu există fișiere
97 16/02/2022 Avansare în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei B. M.-L., consilier IA, gradația 3, în cadul Cabinetului priamrului Nu există fișiere
98 16/02/2022 Avansare în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei S. M.-I., consilier achiziții publice, grad profesional superior, gradația 3, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
99 16/02/2022 Încetarea gratuității la trasportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoana cu handicap grav V. D. G. și asistentul personal V. E.-L., ambele cu domiciliul în Sat Mârșa, str. I. Munteanu, bl. A, ap. 22 Nu există fișiere
100 18/02/2022 Îmncetarea acordării indemnizației cuvenită minorului L. E.-G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
101 18/02/2022 Numirea persoanelor responsabile cu derularea programului POAD 2019-2022 Nu există fișiere
102 22/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru cererea dnei I. E. Nu există fișiere
103 22/02/2022 Acordarea indeminzației cuvenită persoanelor cu handicap pentru M. M.-G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
104 23/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
105 23/02/2022 Prelungirea acordării indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul M. F.-A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
106 23/02/2022 Încetarea CIM al dlui L. G., asistent personal Nu există fișiere
107 24/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei C. M.-C., domiciliată în orașul Avrig, str. Badea Cârșan, nr. 12 Nu există fișiere
108 24/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei H. A.-M., domiciliată în Sat Mârșa, bl. B, ap. 8 Nu există fișiere
109 24/02/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru suținerea familiei nimitei A. E.-M., domiciliată în orașul Avrig, str. Tudor Vladimirescu, nr. 80 și locuiește fără forme legale în orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 22A, ap. 9 Nu există fișiere
110 24/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru suținerea familiei pentru numita D. L., domiciliată în orașul Avrig, str. Lacului, nr. 9, ap. 10 Nu există fișiere
111 24/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familieipentru numita M. L., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 12F Nu există fișiere
112 24/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. E., domiciliată în orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 4 Nu există fișiere
113 24/02/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei A. G., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 155 Nu există fișiere
114 24/02/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a ajutorului social pentru numita M. M.-F., domiciliată în orașul Avrig, Sat Mârșa, bl. T2, ap. 18 Nu există fișiere
115 24/02/2022 Încadrarea dlui P. G. pe postul de zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
116 24/02/2022 Suspendarea dreptului de ajutor social al numitului U. V., domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. 4A, ap.78 Nu există fișiere
117 24/02/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului S. G., domiciliat în Sat Mârșa, bl. K7, ap. 11 Nu există fișiere
118 25/02/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei S. A.-M., inspector, grad profesional principal, gradația 4, în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
119 01/03/2022 Încetare acordare indemnizație cuvenită dlui C. I.-G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
120 01/03/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna Februarie 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
121 02/03/2022 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 01 aprilie 2022 Nu există fișiere
122 02/03/2022 Încetarea de drept a raportului de serviciu al dnei C. M., referent în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare, Liberă inițiativă Nu există fișiere
123 02/03/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei L. A., inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate prin mutarea definitivă în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare, Liberă Inițiativă Nu există fișiere
124 02/03/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul A. V.-S.-M. Nu există fișiere
125 02/03/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul S. A.-E. Nu există fișiere
126 02/03/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul H. K.-F. Nu există fișiere
127 09/03/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl C. V., personaă cu handicap grav Nu există fișiere
128 09/03/2022 Prelungirea acordării indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora B. A.-M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
129 09/03/2022 Constituire grup local de sprijin și asistență umanitară pentru refugiații din Ucraina Nu există fișiere
130 10/03/2022 Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și constituirea grupului de lucru la nivelul orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
131 14/03/2022 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor „Așternere tratament bituminos dublu, drum acces strada Lacului din Avrig, L=650ml, l=6 ml (intrarea din DN 1 până în centrul Coloniei ACH)” și „Așternere tratament bituminos simplu, tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului – strada Unirii din Avrig, L=150 ml, l=6 ml” Nu există fișiere
132 14/03/2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 17.03.2022 Vizualizare
133 14/03/2022 Constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse împotriva propunerilor comisiei de verificare a cererilor de atribuire a pășunii proprietate privată a orașului Avrig Nu există fișiere
134 21/03/2022 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie elctrică a dnei S. A., cu domiciliul în loc. Mârșa, str. Aleea Garoafelor, bl. K7, sc. B, ap. 11, jud. Sibiu Nu există fișiere
135 21/03/2022 Înctare ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, a suplimentului la gaze naturale și a suplimnetului la energie electrică a dnei V. M., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Alexandru Vlahuță, nr. 8, jud. Sibiu Nu există fișiere
136 21/03/2022 Modificare cuantum ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie electrică a dlui B. A., cu domiciliul în loc. Mârșa, str. Aleea Garoafelor, bl. 1, sc. B, ap. 15, jud. Sibiu Nu există fișiere
137 21/03/2022 ncetare drept ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale a suplimentului de energie electrică a dnei B. V., cu domiciliul în orașul Avrig, str. Iazului, nr. 36, jud. Sibiu Nu există fișiere
138 21/03/2022 Încetarea acrodării indemnizației cuvenită minorei B. A.-M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
139 21/03/2022 Constituire Comisie de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., personaș contractual din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
140 21/03/2022 Actualizare componență Comisie pentru probleme de apărare, la nivelul orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
141 23/03/2022 Stabilire drept la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/ suplimentului pentru energie, pentru cererea dlui B. I. Nu există fișiere
142 23/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru numita C. M., domiciliată în Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 18 Nu există fișiere
143 23/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita C. I.-L., domiciliată în orașul Avrig, str. Lacului, nr. 35, ap. 16 Nu există fișiere
144 23/03/2022 Încetare drept la alocația pentru susținerea familiei pentru numita R. A.-M., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 23 Nu există fișiere
145 23/03/2022 Modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în orașul Avrig, str. Cânepi, nr. 22 Nu există fișiere
146 23/03/2022 Stabilire drept la alocația pentru susținerea familiei numitei B. M., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 161 Nu există fișiere
147 23/03/2022 Stabilire drept la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numita P. E.-B., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 27 Nu există fișiere
148 23/03/2022 Stabilire drept la alocația pentru susținerea familiei numitului Z. G., domiciliat în orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 10 Nu există fișiere
149 23/03/2022 Încetare drept la alocația pentru susținerea familiei pentru numita O. D.-N., domiciliată în orașul Avrig, str. A. Iancu, nr. 24 Nu există fișiere
150 23/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita N. L., domiciliată în Avrig, str. Râului, nr. 90H Nu există fișiere
151 23/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita J. V., domiciliată în Avrig, str. Lacului, nr. 13, ap. 6 Nu există fișiere
152 23/03/2022 Modifiocarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita I. E., domiciliată în Avrig, Sat Glâmboaca, nr. 76 Nu există fișiere
153 23/03/2022 Modificarea numărului de copii luați în calcul la acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita S. S., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 90F Nu există fișiere
154 23/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita R. A.-M.-I., domiciliată în Avrig, str. Râului, nr. 23 Nu există fișiere
155 23/03/2022 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita H. A., domiciliată în orașul Avrig, str. Unirii, nr. 88 Nu există fișiere
156 23/03/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita O. G., domiciliată în orașul Avrig, str. Horea, nr. 28 Nu există fișiere
157 23/03/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Nu există fișiere
158 23/03/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social Nu există fișiere
159 23/03/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică doamnei C. I.-L., cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 35/16 Nu există fișiere
160 23/03/2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 30.03.2022 Vizualizare
161 24/03/2022 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică directă cu anunț publicitar – execuție lucrări de reparații strada S. Brukenthal, tronson între Crucea Eroilor și str. Gheorghe Lazăr Nu există fișiere
162 24/03/2022 Încadrarea dlui D. C. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
163 28/03/2022 Actualizarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
164 29/03/2022 Modificarea cuantumului stimulentului educațional Nu există fișiere
165 29/03/2022 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copii O. A.-M. și O. D.-N. Nu există fișiere
166 29/03/2022 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul F. C.-E. Nu există fișiere
167 30/03/2022 Constituire comisie pentru organizarea festivalului-concurs „Florile Oltului” în anul 2022 la nivelul orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
168 31/03/2022 Desfacerea disciplinară a CIM a dlui O. Nu există fișiere
169 01/04/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna Martie 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
170 01/04/2022 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor în vederea promovării în grad a personalului contractual debutant, organizat în data de 18 aprilie 2022 Nu există fișiere
171 04/04/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui P. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
172 04/04/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei L. C.-M., inspector casier, treapta I, gradația 3, în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare, Liberă Inițiativă Nu există fișiere
173 05/04/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei C. M., asistent personal, gradația 4, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
174 06/04/2022 Încetare CIM al dnei F. M. Nu există fișiere
175 06/04/2022 Constituire comisie de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N. și a dnei O. A.-P., personal contractual din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
176 08/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei G. D.-I., inspector, grad profesional principal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
177 11/04/2022 Acordare undemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul M. F.-A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
178 11/04/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanei cu handicap pentru F. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
179 11/04/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanei cu handicap pentru dl A. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
180 11/04/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
181 12/04/2022 Încetarea prin acordul părților a CIM al dnei O. A.-P., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
182 12/04/2022 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
183 12/04/2022 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui S. D., hingher în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
184 12/04/2022 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare din cadrul Programului de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, finanțarea VIII-2022 Nu există fișiere
185 14/04/2022 Constituirea grupului de lucru pentru organizarea evenimentului „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de primăvară 2022 Nu există fișiere
186 18/04/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul M. I.-M. Nu există fișiere
187 19/04/2022 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 27.04.2022 Vizualizare
188 19/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei T. A.-M., polițist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului de Poliție Locală – Compartiment Ordine și Liniște Publică, prin mutare definitivă în cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice Nu există fișiere
189 19/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al dlui O. M.-A., polițist local, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală – Compartiment Circulație pe Drumurile Publice, prin mutare definitivă în cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal Nu există fișiere
190 19/04/2022 Modificarea raportului de serviciu al dlui D. M., polițist local, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală – Compartiemnt Ordine și Liniște Publică, prin mutare definitivă în cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice Nu există fișiere
191 19/04/2022 onstituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dnei R. E., personal contractual din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
192 21/04/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică a dnei B. I., cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Suru, nr. 7 Nu există fișiere
193 21/04/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi a dnei G. S., cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 77 Nu există fișiere
194 21/04/2022 Promovarea în grad profesional imediat superior a dnei P. A.-M., referent, debutant, gradația 3, în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
195 21/04/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dnei S. E., domiciliată în orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 37, ap. 6, județul Sibiu Nu există fișiere
196 21/04/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui N. I.-D., domiciliat în localitatea Mârșa, str. Suru, bl. C1, ap. 11, județul Sibiu Nu există fișiere
197 21/04/2022 Încetarea de drept a CIM al dlui D. N., încadrat sudor în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
198 27/04/2022 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita Z. A., cu domiciliu în orașul Avrig, str. Tudor Vladimirescu, nr. 128, și locuiește fără forme legale în Orașul Avrig, str. Prundu Mare, nr. 55 Nu există fișiere
199 27/04/2022 Stabilire drept la alocația pentru susținerea familiei numitei B. L.-A., domiciliată în Orașul Avrig, sat Mârșa, bl. A, ap. 2 Nu există fișiere
200 27/04/2022 Stabilire drept la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numitul A. C., domiciliat în Orașul Avrig, sat Glâmboaca, nr. 76 Nu există fișiere
201 27/04/2022 Reluarea plății ajutorului social pentru numitul U. V., domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A4, ap. 78 Nu există fișiere
202 27/04/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului P. I., domiciliat în Orașul Avrig, str. Dealului, nr. 24 Nu există fișiere
203 28/04/2022 Aprobare Plan servicii întocmit pentru copilul A. N. Nu există fișiere
204 29/04/2022 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor „Amenajări exterioare blocuri ANL localitatea Mârșa, str. Cindrel, nr. 4, orașul Avrig Nu există fișiere
205 29/04/2022 Încetare acordare indemnizație cuvenită dnei J. N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
206 29/04/2022 Constituire Comisie de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 18 și 20 mai 2022 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
207 29/04/2022 cordarea drepturilor salariale în luna Aprilie 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
208 05/05/2022 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică directă cu anunț publicitar – amenajare curte interioară, construire zid sprijin și asigurarea scurgerii pluviale – Primăria orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, județul Sibiu Nu există fișiere
209 05/05/2022 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul achiziției de servicii de cadastru pentru „Înscrierea sistematică pe sectoare cadastrale în Cartea Funciară a unui număr de 1007 parcele” Nu există fișiere
210 05/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul V. M.-G. Nu există fișiere
211 05/05/2022 Acordare drept stimulent educațional pentru copilul C. G.-C. Nu există fișiere
212 05/05/2022 Rectificare act de naștere nr. 84 din 9 iunie 1970, înregistrat în registrele de naștere ale localității Avrig, județul Sibiu, ex. I și II, privind pe L. S. Nu există fișiere
213 05/05/2022 Prelungirea acordării indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul V. D.-A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
214 05/05/2022 Prelungirea valabilității CIM al dlui P. F., asistent personal al persoanei cu handicap grav Nu există fișiere
215 05/05/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul R. R.-C., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
216 05/05/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul R. O.-N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
217 05/05/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul G. F., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
218 11/05/2022 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul procedurii „Execuție lucrări pentru obiectivul investițional <>, realizat în cadrul proiectului ”Construcții grădinițe Regiunea Centru”, finanțat prin POR 2014-2020, Cod SMIS 125151 – 3 loturi” Nu există fișiere
219 12/05/2022 ncetarea prin acordul părților a CIM al dnei I. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
220 13/05/2022 Încetare de drept a CIM al dnei S. V., încadrată îngrijitor clădiri în cadrul Vasei de Cultură Avrig Nu există fișiere
221 16/05/2022 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
222 16/05/2022 Acordare indemnizație cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna G. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
223 17/05/2022 Convocare Consilul Local în ședință extraordinară cu convocare de îndată Vizualizare
224 19/05/2022 Prelungirea valabilității CIM al dnei G. O., asistent personal al persoanei cu handicap grav Nu există fișiere
225 25/05/2022 Încadrarea dlui M. D. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
226 19/05/2022 Înadrarea dlui P. V. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
227 19/05/2022 Încadrarea dnei C. M. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviicului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
228 23/05/2022 Convocare Consilul Local în ședință extraordinară cu convocare de îndată Vizualizare
229 23/05/2022 Desfacerea disciplinară a CIM a dnei R. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
230 23/05/2022 Acordare drept stimulent educațional pentru copilul J. N.-M. Nu există fișiere
231 23/05/2022 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 22 iunie 2022 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de Aministrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
232 23/05/2022 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 22 iunie 2022 pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor clădiri din cadrul Serviciului de Aministrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
233 23/05/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dlui P. V., consilier, treapta IA, gradația 3 în cadrul Cbinetului Primarului Nu există fișiere
234 25/05/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiecticul de investiții „Lucrări de reparații strada Samuel Brukenthal, tronson Crucea Eroilor – intersecție Gheorghe Lazăr, orașul Avrig” Nu există fișiere
235 26/05/2022 Convocare CL în ședință oradinară în data de 31 Mai 2022 Nu există fișiere
236 27/05/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei F. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
237 27/05/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dlui B. I.-V., cu docmiciliul în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 2 Nu există fișiere
238 27/05/2022 Suspendarea dreptului de ajutor social al numitului V. L., domiciliat în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 1, ap. 12 Nu există fișiere
239 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numitul R. N., domiciliat în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90C Nu există fișiere
240 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentry numita P. V., domiciliată în Orașul Avrig, sat Glâmboaca, nr. 48 Nu există fișiere
241 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita G. A., domiciliată în Orașul Avrig, sat Glâmboaca, nr. 46 Nu există fișiere
242 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita M. S., domiciliată în Orașul Avrig, sat Bradu, nr. 61 Nu există fișiere
243 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul L. M.-A., domiciliat în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 7/5 Nu există fișiere
244 27/05/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita C. E., domiciliată în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 3/156 Nu există fișiere
245 27/05/2022 ncetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita N. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90H Nu există fișiere
246 27/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei S. S., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90F Nu există fișiere
247 27/05/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dlui S. I.-I., cu domiciliul în Orașul Avrig, sat Glâmboaca, nr. 52 Nu există fișiere
248 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul D. A.-T. Nu există fișiere
249 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii G. D.-I., G. R.-A., U. M.-I. Nu există fișiere
250 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii J. A.-I., J. D.-A., J. C.-G., J. M.-M.-C., și J. D.-T. Nu există fișiere
251 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii L. A.-B. și L. D.-S. Nu există fișiere
252 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii P. O.-M. și P. E.-M. Nu există fișiere
253 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul P. L.-G. Nu există fișiere
254 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii H. J.-N., H. I., H. G.-V., H. E., C. D.-A. și C. D.-M. Nu există fișiere
255 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii N. M.-A., N. S.-A., N. F.-N., N. D.-A., N. D.-N. și N. F.-E. Nu există fișiere
256 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul O.-P. A.-N. Nu există fișiere
257 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii M. N.-M., M. M.-A., M. F.-A., M. R.-I., M. M.-E., M. Șt.-A. și M. C.-F. Nu există fișiere
258 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C R-Ș și C V-D Nu există fișiere
259 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul V.-A. Nu există fișiere
260 31/05/2022 probarea Planului de servicii întocmit pentru copiii B Ș-M, B I-D și B A-M Nu există fișiere
261 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii J A-V, J A-I, J D-B, J A-C-A și J-M-S Nu există fișiere
262 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii G. A.-G. și G. D Nu există fișiere
263 31/05/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii G. D.-N., G. A.-M., G. R.-V., G. A.-E. și G. Ș.-D. Nu există fișiere
264 02/06/2022 Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
265 02/06/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna Mai 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
266 02/06/2022 Desemnarea reprezentanților UAT Orașul Avrig în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare pentru contractele aferente etapelor de finanțare VII și VIII, constituită la nivelul OCPI Sibiu Nu există fișiere
267 03/06/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui I. P., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
268 03/06/2022 Încetarea dreptului la stimulentul educațional pentru copilul R. S.-A. Nu există fișiere
269 07/06/2022 Suspendarea raportului de serviciu al domnului P. A.-C., consilier achiziții publice, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
270 07/06/2022 vansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui D. C., asistent personal, gradația 0, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
271 08/06/2022 Convocare CL în ședință extraordinară în data de 09 Iunie 2022 Vizualizare
272 09/06/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora P. C.-M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
273 10/06/2022 Prelungirea CIM al dnei O. G. Nu există fișiere
274 10/06/2022 Prelungirea CIM al dlui P. F. Nu există fișiere
275 15/06/2022 Acordarea unui ajutor de urgență dlui A. C.-A., cu domiciliul în Orașul Avrig, sat Glâmboaca, nr. 76 Nu există fișiere
276 21/06/2022 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 21 și 25 iulie 2022 pentru ocuparea funcției publice vacante de polițist local, clada II, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
277 21/06/2022 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig, județul Sibiu, pentru perioada 2021-2030 Nu există fișiere
278 23/06/2022 Suspendarea CIM al dnei H. A., asistent personal în cadrul DAS Nu există fișiere
279 23/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului S. N., domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, nr. 115 și locuiește fără forme legale în sat Mârșa la grădini Nu există fișiere
280 23/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei D. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Horea, bl. 36A, ap. 4 Nu există fișiere
281 23/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului D. E.-D., domiciliat în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90E Nu există fișiere
282 23/06/2022 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita S. T., cu domiciliul în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A, ap. 5 Nu există fișiere
283 23/06/2022 Modificarea cuantumului și a numelui titularului alocației pentru susținerea familiei numitei A. E.-M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Tudor Vladimirescu, nr. 80 și locuiește fără forme legale în Orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 22A, ap. 9 Nu există fișiere
284 23/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei B. A.-F., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 184A Nu există fișiere
285 23/06/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei N M.-D., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 76 Nu există fișiere
286 23/06/2022 Stabilirea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numita C. I.-L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 35, ap. 16 Nu există fișiere
287 23/06/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. A., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 105 Nu există fișiere
288 23/06/2022 Încetarea dreptului de ajutor social și alocației pentru susținerea familiei numitului A. C., domiciliat în Sat Glâmboaca, nr. 76 Nu există fișiere
289 23/06/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei O. G., domicialită în Orașul Avrig, str. Horea, nr. 28 Nu există fișiere
290 23/06/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita S. D., domiciliată în Orașul Avrig, Sat Mârșa, bl. 19, ap. 1 Nu există fișiere
291 23/06/2022 Acoedarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl G. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
292 23/06/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl C. S., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
293 23/06/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl R. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
294 23/06/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna P. L., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
295 23/06/2022 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 29.06.2022 Vizualizare
296 24/06/2022 Încadrarea dlui P. A. pe postul de munictor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domneiului Public și Privat Nu există fișiere
297 24/06/2022 Încadrarea dlui C. I. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
298 24/06/2022 Încadrarea dlui B. R.-I. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
299 24/06/2022 Încadrarea slui O. N. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
300 24/06/2022 Menținere spor 8% angajați Nu există fișiere
301 29/06/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul B. A-M. Nu există fișiere
302 29/06/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul S. M.-A. Nu există fișiere
303 29/06/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii A. C.-A. și A. Al.-G. Nu există fișiere
304 29/06/2022 Încadrarea doamnei A. M. T. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
305 29/06/2022 Încadrarea doamnei S. S. pe postul de asistent personal, gradația 5, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
306 29/06/2022 Încadrarea doamnei S. V. pe postul de îngrijitor clădiri în cadrul Sălii de nunâi Pavilion Avrig Nu există fișiere
307 30/06/2022 Prelungirea CIM al doamnei T. C., asistent personal, gradația 4 Nu există fișiere
308 04/07/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna IUNIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
309 04/07/2022 Încetarea prin acordul părților CI al domnului P. A., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
310 05/07/2022 cordarea gratuității la transportul în comun pentru A. B. Al. și asistent personal A. M. T. Nu există fișiere
311 05/07/2022 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul achiziției de lucrări pentru „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Nu există fișiere
312 05/07/2022 Prelungirea CIM al doamnei C. C., asistent personal, gradația 3 Nu există fișiere
313 05/07/2022 Constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22 și 24 august 2022 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic școlar cu 1/2 normă în cadrul Direcției de Asistență Socială – Cabinet Medical Școlar Nu există fișiere
314 11/07/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții „Decolmatare și betonare șanț în zona CFR Avrig” Nu există fișiere
315 13/07/2022 Împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, în orașul Avrig, județul Sbibiu Nu există fișiere
316 15/07/2022 Încetarea dreptului lșa suplimentul pentru gaze naturale și a suplimentului de energie electrică a dnei G. M. cu domiciliul în Sat Mârșa, str. Ale. Garoafelor, bl. 1, sc. C, et. 3, ap. 38, județul Sibiu Nu există fișiere
317 15/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru gaze naturale și a suplimentului de energie electrică a dlui Z. F. cu domiciliul în Sat Mârșa, str. Călțun, bl. 19, sc. B, ap. 15, județul Sibiu Nu există fișiere
318 15/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru gaze naturale și a suplimentului de energie electrică a dnei H. M. cu domiciliul în Sat Mârșa, str. Suru, bl. 2, sc. C, et. 4, ap. 42, județul Sibiu Nu există fișiere
319 15/07/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru gaze naturale și a suplimentului de energie electrică a dlui B. M.-Ghe. cu domiciliul în Sat Mârșa, str. Corneliu Coposu, bl. T3, sc. B, et. 2, ap. 33, județul Sibiu Nu există fișiere
320 15/07/2022 Încetarea dreptului la suplimnetul pentru gaze naturale și a suplimnetului de energie electrică a dlui T. D. cu domiciliul în Sat Mârșa, str. Călțun, bl. G5, sc. A, et. 3, ap. 16, județul Sibiu Nu există fișiere
321 18/07/2022 Încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către dl P. A-C., consilier achiziții publice, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
322 19/07/2022 Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dnei C. M., personal contractual din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
323 19/07/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Reabilitare acoperiș Cămin Cultural Glâmboaca, orașul Avrig” Nu există fișiere
324 25/07/2022 Desfacerea disciplinară CIM al dnei C. M, muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
325 27/07/2022 Acordare ajutor de urgență dlui C. E. cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 20 Nu există fișiere
326 27/07/2022 Încetare acordare indemnizație cuvenită dnei C. F., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
327 27/07/2022 Stabilire drept la alocația pentru susținerea familiei numitei O. E.-A.-M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 120 Nu există fișiere
328 27/07/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului V. L., domiciliat în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 1, ap. 12 Nu există fișiere
329 27/07/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei S. A.-M., inspector, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
330 28/07/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei B. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
331 29/07/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna IULIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
332 29/07/2022 Încetarea de drept a CIM al dlui C. I, încadrat muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domneiului Public și Privat Nu există fișiere
333 29/07/2022 Încadrarea dnei U. S.-M. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
334 29/07/2022 ncadrarea dnei COND. P.-D. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
335 29/07/2022 ectificarea actului de căsătorie nr. 21 din 21 mai 2022, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe N. C. și L. O. Nu există fișiere
336 01/08/2022 GIS – grup de lucru, persoană de contact Nu există fișiere
337 01/08/2022 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 04.08.2022 Vizualizare
338 01/08/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de marcaje rutiere pe raza UAT Avrig” Nu există fișiere
339 01/08/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul M. M.-Ghe., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
340 02/08/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită minorului R. O.-N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
341 02/08/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui C. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
342 09/08/2022 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minora ȘERBAN Ștefania-Denisa la dezbaterea succesiunii ca urmare a decesului tatălui acesteia, Ș. D.-Ghe. Nu există fișiere
343 09/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul D. E.-D. domiciliat în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90E Nu există fișiere
344 09/08/2022 Modificare cuantum ajutor social și ASF pentru numita H. A.-M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Lacului, nr. 3, ap. 15 Nu există fișiere
345 09/08/2022 Desemnarea persoanelor responsabile cu derularea programului tichete sociale nou-născuți 2022 Nu există fișiere
346 16/08/2022 Numirea dlui I. I. în funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa II, grad profesional principal, gradația 4 în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, Compartiment Ordine și Liniște Publică Nu există fișiere
347 19/08/2022 Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu, dnei S.-M. T. – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic Nu există fișiere
348 19/08/2022 Delegarea atribuțiilor ce îi sunt conferite primarului orașului Avrig, județul Sibiu, dnei I.-S. M. – Director Economic Nu există fișiere
349 22/08/2022 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dlui C. N. cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 5 Nu există fișiere
350 22/08/2022 Suspendarea dreptului de ajutor social al numitei S. T. domiciliată în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A, ap. 5 Nu există fișiere
351 22/08/2022 Suspendarea dreptului de ajutor social al numitului U. V. domiciliat domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A4, ap. 78 Nu există fișiere
352 22/08/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului C. N., domiciliat în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 5 Nu există fișiere
353 22/08/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul B. G., domiciliat în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 159 Nu există fișiere
354 22/08/2022 tabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei N. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90H Nu există fișiere
355 22/08/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului R. A.-W., domiciliat în Orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 34, ap. 2 Nu există fișiere
356 22/08/2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru gaze naturale și a suplimentului de energie electrică a dlui B. A., cu domiciliul în sat Mârșa, str. Călțun, bl. G5, sc. B, et. 1, ap. 26, județul Sibiu Nu există fișiere
357 24/08/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de împrejmuire și poartă de acces Capela Mârșa, orașul Avrig” Nu există fișiere
358 25/08/2022 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 31.08.2022 Vizualizare
359 29/08/2022 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
360 31/08/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei M. A. E., inspector, grad profesional principal, gradația 4 din cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
361 31/08/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei B. M. M., asistent social specialist, gradația 4 din cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
362 31/08/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui G. D., persoană cu hanicap grav Nu există fișiere
363 31/08/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui G. F., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
364 31/08/2022 Încadrearea dnei B. A. pe postul vacant de medic școlar cu 1/2 normă în cadrul Cabinetului Medical Școlar Nu există fișiere
365 05/09/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna AUGUST 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
366 05/09/2022 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 10 octombrie 2022 Nu există fișiere
367 05/09/2022 Acordarea indemnizației cuvenită pesoanelor cu handicap pentru minora N. S. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
368 06/09/2022 Stabilirea salariului dnei G. M., bibliotecar în cadrul Bibliotecii orașului Avrig Nu există fișiere
369 06/09/2022 Stabilirea salariului dnei G. M., gestionar-custode cu 1/4 normă în cadrul Muzeului Avrig Nu există fișiere
370 06/09/2022 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
371 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M., asistent personal, gradația 5, în cadrul DAS Nu există fișiere
372 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul DAS Nu există fișiere
373 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. S. M., asistent personal, gradația 3, în cadrul DAS Nu există fișiere
374 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. E., asistent personal, gradația 5, în cadrul DAS Nu există fișiere
375 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
376 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
377 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
378 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. R. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
379 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
380 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
381 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
382 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salaraiale ale dnei S. S., asistent personal, gradația 5, în cadrul DAS Nu există fișiere
383 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
384 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui P. F., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
385 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei O. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
386 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
387 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
388 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
389 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. I., asistent personal, gradația 5, în cadrul DAS Nu există fișiere
390 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei K. L. G. I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
391 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
392 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei I. R. D., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
393 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
394 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
395 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei F. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
396 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. C., asistent personal, gradația 2, în cadrul DAS Nu există fișiere
397 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
398 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. E., asistent personal, gradația 5, în cadrul DAS Nu există fișiere
399 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
400 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
401 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. K. I., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
402 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. D. N., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
403 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
404 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
405 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. M. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
406 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. E. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
407 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
408 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
409 06/09/2022 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
410 07/09/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei C. C., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
411 07/09/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei G. M., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
412 08/09/2022 Încetarea CIM al dnei D. E., asistent personal Nu există fișiere
413 08/09/2022 Modificarea Dispoziției nr. 346/2022 privind numirea dlui I. I. în funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa II, grad profesional principal, gradația 4, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, Compartiment Ordine și Liniște Publică Nu există fișiere
414 12/09/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui P. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
415 12/09/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul G. A. M. Nu există fișiere
416 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei A. C., șef birou în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
417 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei A. E., inspector superior în cadrul DAS Nu există fișiere
418 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei A. A. A., inspector în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
419 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei A. D., inspector superior în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
420 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. M., șef serviciu în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
421 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei C. L. G., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
422 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei C. C., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
423 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei F. M. L., inspector principal în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
424 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui G. G., inspector superior în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
425 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M., secretar general al orașului Avrig Nu există fișiere
426 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei H. F., șef birou în cadrul Biroului Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
427 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei I. S. G., inspector principal în cadrul Compartimentului Administrație Publică și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu există fișiere
428 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui I. V., consilier juridic superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
429 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei I. N. M., inspector principal în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
430 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei L. M., inspector principal în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
431 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A., inspector asistent în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
432 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei M. D., inspector asistent în cadrul Biroului Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
433 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. S., director executiv al Direcției Economice Nu există fișiere
434 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei M. A. E., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
435 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. D., consilier achiziții publice superior în cadrul Compartimentul Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
436 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei O. M., inspector superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
437 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei O. M., șef serviciu în cadrul serviciului Impozite și Taxe Locale, Autoizare Nu există fișiere
438 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei P. S., inspector superior în cadrul Serviciului Impozite și taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
439 12/09/2022 Stabilirea saalriului de bază al dnei P. M. I., inspector superior în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
440 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. L. D., inspector superior în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
441 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. A. C., consilier achiziții publice principal în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
442 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei S. M. I., consilier achiziții publice superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
443 12/09/2022 Stabilirea salariuluid e bază al dnei S. V. M., referent superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
444 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei S. A. M., inspector superior în acdrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
445 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei T. S. M., consilier juridic asistent în cadrul Compartimentului Juridic Nu există fișiere
446 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui T. D. I., inspector asistent în cadrul în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
447 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei T. D., inspector superior în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
448 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei U. V., inspector superior în cadrul Compartimentului Organizare și Gestionare Resurse Umane Nu există fișiere
449 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei V. E., inspector superior în cadrul Compartimentului Oraganizare și Gestionare Resurse Umane Nu există fișiere
450 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei V. N., inspector în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
451 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. M. L., consilier în cadrul Cabinetului Primarului Nu există fișiere
452 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei I. D., îngrijitor în cadrul Compatimentului Deservire Generală Nu există fișiere
453 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. M. M., inspector-casier în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
454 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui B. D., șofer microbuz școlar în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
455 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei L. C. M., inspector-casier în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
456 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui M. C., șofer microbuz școlar în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
457 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui N. B. D., șofer în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
458 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., consilier în cadrul Cabinetului Primarului Nu există fișiere
458 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei P. A. M., referent în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
460 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei H. V., consilier superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
461 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei D. M., inspector superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
462 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. D., inspector superior în cadrul Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
463 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei P. C. E., inspector superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
464 12/09/2022 Stabilirea salariului de abză al dlui M. L., șef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
465 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui G. G. G., conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
466 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui H. V., conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
467 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. C., șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
468 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui D.M., polițist local, clasa I, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
469 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui I. I., polițist local, clasa II, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
470 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui M. G, polițist local, clasa III, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
471 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui O. M. A., polițist local, clasa III, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
472 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui S. F. I., polițist local, clasa III, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
473 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui S. L. E., polițist local, clasa III, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
474 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui U. A. I., polițist local, clasa III, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
475 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei T. A. M., polițist local, clasa I, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
476 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
477 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
478 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui G.V., munictor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
479 12/09/2022 Dtabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
480 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază a dlui G. L. M., munictor necalificat în cadrul Serviciului de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
481 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui M. I., administrator cimitir în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
482 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui M. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
483 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui N. I., sudor în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
484 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui O. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
485 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui O. G., munictor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
486 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
487 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
488 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
489 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei P. I., îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
490 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., municitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
491 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. E. A., șofer în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
492 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui T. T., șef formație muncitori în cadrul Serviciului de Administrare a Domaeniului Public și Privat Nu există fișiere
493 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui C. S. I., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
494 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui C. C. I., tehnician veterinar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
495 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
496 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
497 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui P. N. A., șofer cu 1/2 normă în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
498 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dlui R. G., paznic în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
499 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei S. V., îngrijitor clădiri în cadrul Sălii de Nunți Pavilion Avrig Nu există fișiere
500 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei L. D., îngrijitor clădiri cu 1/8 normă în cadrul Căminului Cultural Săcădate Nu există fișiere
501 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei O. L., îngrijitor clădiri cu 1/4 normă în cadrul Căminului Cultural Glâmboaca Nu există fișiere
502 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M., director executiv al Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
503 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei P. N., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
504 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei T. A., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
505 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei G. D. I., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
506 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. M. M., asistent social specialist în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
507 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei I. C., îngrijitor clădiri cu 1/2 normă în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
508 12/09/2022 Stabilirea salariului de bază al dnei B. M., îngrijitor clădiri cu 1/4 normă în cadrul Centrului de Permanență Nu există fișiere
509 13/09/2022 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de amenjare parcare – cartier Sticla, orașul Avrig” Nu există fișiere
510 13/09/2022 Constituire comisie de recepție finală la terminarea lucrărilor privind investiția „Amenajare parc strada Gheorghe Lazăr, nr. 29, orașul Avrig” Nu există fișiere
511 14/09/2022 cordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna D. M. P., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
512 14/09/2022 Constituirea grupului de lucru pentru organizarea evenimentului „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de Toamnă 2022 Nu există fișiere
513 14/09/2022 Încetarea CIM al dnei B. A., medic școlar cu 1/2 normă în cadrul Cabinetului Medical Școlar prin demisie Nu există fișiere
514 21/09/2022 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 27.09.2022 Vizualizare
515 22/09/2022 Încetarea prin acordul părților al CIM al dnei C. D. N., asistent personal Nu există fișiere
516 26/09/2022 Desemnarea reprezentantului Primarului orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig, județul Sibiu, pentru anul școlar 2022-2023 Nu există fișiere
517 26/09/2022 Desemnarea reprezentantului Primarului orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig, județul Sibiu, pentru anul școlar 2022-2023 Nu există fișiere
518 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru numita B. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
519 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita B. L., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
520 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita D. A., domiciliată în Mârșa Nu există fișiere
521 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita S. E. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
522 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita T. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
523 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita H. J., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
524 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita L. I., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
525 27/09/2022 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita U. T. R., domiciliată în Orașul Avrig, sat Mârșa Nu există fișiere
526 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita S. S., domiciliatăîn Orașul Avrig Nu există fișiere
527 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susțienrea familiei pentru numita U. A., domiciliată în Mârșa Nu există fișiere
528 27/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita D. M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
529 27/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita L. G., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
530 27/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susțienrea familiei pentru numitul M. M. V., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
531 27/09/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
532 27/09/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul M. M. A., domiciliat în Orașul Avrig, sat Mârșa Nu există fișiere
533 27/09/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului M. M., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
534 27/09/2022 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita R. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
535 27/09/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna O. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
536 27/09/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl D. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
537 27/09/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul C. A. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
538 28/09/2022 Constituirea comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de catering – pachet alimentar acordat în baza O.U.G. nr. 105/2022 pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig și Școlii Gimnaziale Avrig, jud. Sibiu – unități pilot Nu există fișiere
539 29/09/2022 Acordare drept la stimulent educațional – tichet social pentru grădiniță Nu există fișiere
540 29/09/2022 Încadrarea dnei G. A. pe postul de asistent personal, gradația 4, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
541 03/10/2022 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui O. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
542 03/10/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna SEPTEMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
543 03/10/2022 Încetarea CIM al dlui A. A. V., asistent personal Nu există fișiere
544 06/10/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei C. K. I., asistent personal, gradația 2 în cadrul DAS Nu există fișiere
545 06/10/2022 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 07.10.2022 Vizualizare
546 12/10/2022 Efectuarea lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din patrimoniul orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
547 12/10/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl L. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
548 12/10/2022 Acordarea indemnizației cuvenită personaelor cu handicap pentru dna C. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
549 17/10/2022 Modificarea raportului de serviciu al dlui U. A. I., polițist local, clasa III, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
550 17/10/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei A. A. A., inspector, grad profesional principal, gradați a3, în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
551 17/10/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei F. M. L., inspector, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
552 17/10/2022 Rectificarea actului de căsătorie, înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe D. V. și C. M. Nu există fișiere
553 17/10/2022 Rectificarea actului de căsătorie înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu, ex. I și II, privind pe G. D. și N. S. I. Nu există fișiere
554 17/10/2022 Rectificarea actului de căsătorie înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu, ex. I și II, privind pe D. D. și C. D. Nu există fișiere
555 18/10/2022 Constituirea comisiei de examen și soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 21 noiembrie 2022 Nu există fișiere
556 19/10/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui Ș. N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
557 19/10/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui D. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
558 19/10/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul F. V. Ș., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
559 19/10/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna P. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
560 20/10/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna N. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
561 21/10/2022 Modificarea numelui titularului alocației pentru susținerea familiei din P. G. în C. G. Nu există fișiere
562 21/10/2022 Modificarea numelui titularului alocației pentru susținerea familiei din P. G. în C. G. Nu există fișiere
563 21/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei O. C. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. C1, ap. 4 Nu există fișiere
564 21/10/2022 Reluarea plății ajutorului social pentru numitul U. V., domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A4, ap. 78 Nu există fișiere
565 21/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita N. M. G., domiciliată în Orașul Avrig, Sat Glâmboaca, nr. 45 Nu există fișiere
566 21/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul U. I., domiciliat în Orașul Avrig, Sat Bradu, nr. 354 Nu există fișiere
567 21/10/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita G. A., domicilată în Orașul Avrig, str. Cloșca, b. 20, ap. 20 Nu există fișiere
568 21/10/2022 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei numitei H. A., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 88 Nu există fișiere
569 21/10/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 18 Nu există fișiere
570 21/10/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei L. D., domiciliată în Orașul Avrig, Sat Săcădate, nr. 332 Nu există fișiere
571 21/10/2022 Stabilirea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numita G. C., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 47 Nu există fișiere
572 21/10/2022 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita C. M., cu domiciliul în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 141 Nu există fișiere
573 21/10/2022 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
574 24/10/2022 Recuperarea sumei încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, de către numitul B. A. Nu există fișiere
575 25/10/2022 Încadrarea dnei K. L. G. I. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
576 25/10/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui B. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
577 26/10/2022 Dispozitia nr.577 din 26.10.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2022 Vizualizare
578 26/10/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui L. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
579 28/10/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru alocația pentru susținerea familiei numitei N. E., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
580 31/10/2022 Încadrarea dnei T. A. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
581 01/11/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna OCTOMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
582 01/11/2022 Modificarea Dispoziției nr. 504/2022 privind stabilirea salariului de bază al dnei T. A., inspector superior n cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
583 02/11/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna M. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
584 04/11/2022 Rectificarea actului de naștere, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe C. E. Nu există fișiere
585 09/11/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de colctar eși evacuare ape pluviale executate în incinta Grădiniței nr. 3, str. Samuel Brukenthal, nr. 151, orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
586 10/11/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de amenajare curte interioară, construire zid de sprijin și asigurarea scurgerii pluviale, Primăria orașului Avrig” Nu există fișiere
587 11/11/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul M. P. N. Nu există fișiere
588 17/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei G. A., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 58A Nu există fișiere
589 18/11/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap grav pentru minorul M. F. A. persoană cu handicap grav Nu există fișiere
590 18/11/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei P. D. M., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
591 21/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
592 21/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
593 21/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Z. G., domiciliat în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 10 Nu există fișiere
594 21/11/2022 Încetarea dreptului la stimulet educațional pentru copilul J.R N. M. Nu există fișiere
595 21/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei J. B. B. M., domiciliată în Orașul Avrig, Sat Mârșa, bl. T2, ap. 15 Nu există fișiere
596 21/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului G. I. D., domiciliat în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 14F Nu există fișiere
597 21/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei C. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 114B Nu există fișiere
598 21/11/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei G. D. A., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 152 Nu există fișiere
599 21/11/2022 Respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei numitei C. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 14B Nu există fișiere
600 21/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei T. M., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 106 Nu există fișiere
601 21/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei S. S., domiciliată în Sat Săcădate, nr. 365 și locuiește fără forme legale în Sat Bradu, nr. 137 Nu există fișiere
602 21/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei B. A. domiciliată în Orașul Avrig, str. Sticlarilor, nr. 6 Nu există fișiere
603 21/11/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei A. G., domiciliată în orașul Avrig, str. Râului, nr. 155 Nu există fișiere
604 21/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul C. R., domiciliat în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. F, ap. 13 Nu există fișiere
605 21/11/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita B. R., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 157 Nu există fișiere
606 21/11/2022 Suspendarea dreptului de ajutor social al numitei R. V., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 153 Nu există fișiere
607 21/11/2022 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei S. T., domiciliată în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A, ap. 5 Nu există fișiere
608 21/11/2022 Încetarea CIM al dnei I. R. D., asistent personal Nu există fișiere
609 23/11/2022 Convocare CL în ședință oradinară în data de 29 Noiembrie 2022 Vizualizare
610 29/11/2022 Acordarea drepturilor salariale în luna NOIEMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
611 29/11/2022 Modificarea raportului de serviciu al dlui T. D. I., inspector, grad profesional asistent, gradația 2, în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
612 29/11/2022 Modificarea raportului de serviciu al dnei T.S. M., consilier juridic, grad profesional asistent, gradația 4, în cadrul Compartimentului Juridic Nu există fișiere
613 29/11/2022 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei T. A., inspector, grad profesional superior, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
614 06/12/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna Ș. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
615 06/12/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl A. N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
616 07/12/2022 Convocare Consiliul Local în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, la data de 09.12.2022 Vizualizare
617 08/12/2022 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul B. A. N. Nu există fișiere
618 08/12/2022 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 10 ianuarie 2023 Nu există fișiere
619 08/12/2022 Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui Ș. E. A., șofer în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
620 09/12/2022 Rectificarea actului de naștere, înregistrat în registrele de nașteri ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe B. M. Nu există fișiere
621 09/12/2022 Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 2229/2022 a Curții de Apel Alba Iulia Nu există fișiere
622 12/12/2022 Rectificare BVC Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
623 13/12/2022 Constituire comisiei de recepție a lucrărilor de „Reconstrucție Stâna din Clăbucet” Nu există fișiere
624 15/12/2022 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 21 Decembrie 2022 Vizualizare
625 15/12/2022 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Modernizare strada Prundu Mic, în orașul Avrig” Nu există fișiere
626 15/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita P. F. Nu există fișiere
627 15/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei F. E. Nu există fișiere
628 15/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita R. D. M. Nu există fișiere
629 15/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita R. F. C. Nu există fișiere
630 15/12/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei S. L. Nu există fișiere
631 15/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei C. A. T. Nu există fișiere
632 15/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei R. A. M. Nu există fișiere
633 15/12/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei H. R. Nu există fișiere
634 15/12/2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita T. C. G. Nu există fișiere
635 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul P. L. A. Nu există fișiere
636 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul U. I. C. Nu există fișiere
637 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul P. V. C. Nu există fișiere
638 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C. A. A., C. A. A. și C. R. M. C. Nu există fișiere
639 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul G. E. C. Nu există fișiere
640 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copii R. M. M. R. M. Ș., R. S. N., R. I. I., R. A. D. și R. I. E. Nu există fișiere
641 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul N. O. I. Nu există fișiere
642 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul M. A. G. Nu există fișiere
643 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii înocmit pentru copiii N. F. A. și N. A. E. Nu există fișiere
644 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii G. A., G. K., G. P. Nu există fișiere
645 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul D. G. M. Nu există fișiere
646 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii G. R. M., G. L. I., G. M. I. Nu există fișiere
647 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C. F. A. și M. D. A. Nu există fișiere
648 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C. F. A. și M. D. A. Nu există fișiere
649 15/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C. I. M., C. S. G. și C. G. D. Nu există fișiere
650 16/12/2022 Constituirea Comisiei de recepții parțiale a lucrărilor pentru obiectivul investițional „Grădinița cu program normal Avrig, jud. Sibiu”, realizat în cadrul proiectului „Construcții grădinițe Regiunea Centru”, finanțat prin POR 2014-2020, Cod SMIS 125151 – 3 loturi Nu există fișiere
651 19/12/2022 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
652 20/12/2022 Rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Nu există fișiere
653 21/12/2022 Srabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
654 21/12/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
655 21/12/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei G. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
656 21/12/2022 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei M. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
657 21/12/2022 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul C. D. I., persoană cu hanicap grav Nu există fișiere
658 21/12/2022 Încetarea dreptului la stimulent educaționalpentru copilul R. A. C. Nu există fișiere
659 21/12/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul C. M. A. G. Nu există fișiere
660 21/12/2022 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copii B. C. A. și B. J. A. Nu există fișiere
661 21/12/2022 Încetarea dreptului la srimulent educațional pentru copilul T. N. Nu există fișiere
662 21/12/2022 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul F. A. M. Nu există fișiere
663 21/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii S. P. M. și S. M. A. Nu există fișiere
664 22/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii B. A. A. și B. I. A. Nu există fișiere
665 22/12/2022 Aprobarea Planului deservicii întocmit pentru copilul E. N. M. Nu există fișiere
666 22/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii C. L. G. și C. N. N. Nu există fișiere
667 22/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copilul E. S. S. Nu există fișiere
668 22/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii L. R. A. și L. R. M. Nu există fișiere
669 22/12/2022 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii B. C. A., B. A. A. E. și B. C. A. Nu există fișiere
670 29/12/2022 Încadrarea dlui A. M. pe postul de asistent personal, gradația 2, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
671 29/12/2022 Încadrearea dnei P. D. M. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
672 29/12/2022 Încadrarea dnei P. M. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
673 29/12/2022 Încadrarea dnei C. R. pe postul de asistent personal, gradația 5, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
674 29/12/2022 Încadrarea dnei M. P. pe postul de asistent personal, gradația 4, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
675 29/12/2022 Încadrarea dnei M. E. pe postul de asistent personal, gradați a0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente