Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 03/01/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 76 din 21 august 2008, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe S. Ș. S. și G. E. A. Nu există fișiere
2 04/01/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna DECEMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
3 04/01/2023 Încetarea CIM al dnei K. L. G. I., asistent personal Nu există fișiere
4 05/01/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl T. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
5 05/01/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui I. C. C., asistent personal, geadația 3, în cadrul Direcția de Asistență Socială Nu există fișiere
6 05/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară la data de 09.01.2023 Vizualizare
7 05/01/2023 Sancționarea disciplinară a dlui E. A. Ș., șofer în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
8 05/01/2023 Delegarea dlui D. N. R., administrator la Baza Sportivă Avrig, să desfășoare activități în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartimentului Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
9 06/01/2023 Majorarea indemnizației lunare a Primarului și Viceprimarului orașului Avrig pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile Nu există fișiere
10 09/01/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Avrig, jud. Sibiu” Nu există fișiere
11 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
12 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
13 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
14 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
15 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. K. I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Social Nu există fișiere
16 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
17 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
18 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 1, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
19 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
20 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. I., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
21 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. C., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
22 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei. F. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
23 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
24 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
25 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
26 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
27 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
28 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
29 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
30 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
31 13/01/2023 Stabilire drepturi salariale ale dnei O. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
32 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
33 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
34 13/01/2023 Stabilirea drepturiloe salariale ale dlui P. F., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
35 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
36 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. S., asistent personal, gradația 5 în acdrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
37 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
38 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
39 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Dirceției de Asistență Socială Nu există fișiere
40 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. R. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
41 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
42 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
43 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
44 13/01/2023 Stabilirea drepturilor slariale ale dnei U. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
45 13/01/2023 Stabilirea derpturilor salariale ale dnei U. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
46 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
47 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M., asistent ersonal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
48 13/01/2023 tabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
49 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
50 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
51 13/01/2023 Stabilirea dreptutilor salariale ale dnei B. E. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
52 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
53 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
54 16/01/2023 Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
55 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., gestionar-custode cu 1/4 normă în cadrul Muzeului Avrig Nu există fișiere
56 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., bibliotecar în cadrul Bibliotecii orașului Avrig Nu există fișiere
57 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
58 18/01/2023 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din bugetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
59 18/01/2023 Prelungirea pe perioadă determinată a CIM al dnei B. M., îngrijitor cu 1/4 normă în cadrul centrului de Permanență Avrig Nu există fișiere
60 18/01/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei L. M., inspector, grad profesional principal, gradația 5 în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
61 18/01/2023 Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
62 20/01/2023 tabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
63 20/01/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului L. I., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
64 20/01/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei T. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
65 20/01/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numitul B. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
66 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dna G. E. Nu există fișiere
67 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/supli,mentului pentru energie și gaze naturale pentru dl S. Ș. G. Nu există fișiere
68 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
69 26/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
70 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
71 26/01/2023 tabilirea salariului dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
72 26/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 31.01.2023 Vizualizare
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente