Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 03/01/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 76 din 21 august 2008, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe S. Ș. S. și G. E. A. Nu există fișiere
2 04/01/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna DECEMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
3 04/01/2023 Încetarea CIM al dnei K. L. G. I., asistent personal Nu există fișiere
4 05/01/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl T. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
5 05/01/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui I. C. C., asistent personal, geadația 3, în cadrul Direcția de Asistență Socială Nu există fișiere
6 05/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară la data de 09.01.2023 Vizualizare
7 05/01/2023 Sancționarea disciplinară a dlui E. A. Ș., șofer în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
8 05/01/2023 Delegarea dlui D. N. R., administrator la Baza Sportivă Avrig, să desfășoare activități în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartimentului Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
9 06/01/2023 Majorarea indemnizației lunare a Primarului și Viceprimarului orașului Avrig pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile Nu există fișiere
10 09/01/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Avrig, jud. Sibiu” Nu există fișiere
11 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
12 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
13 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
14 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
15 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. K. I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Social Nu există fișiere
16 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
17 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
18 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 1, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
19 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
20 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. I., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
21 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. C., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
22 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei. F. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
23 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
24 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
25 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
26 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
27 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
28 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
29 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
30 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
31 13/01/2023 Stabilire drepturi salariale ale dnei O. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
32 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
33 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
34 13/01/2023 Stabilirea drepturiloe salariale ale dlui P. F., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
35 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
36 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. S., asistent personal, gradația 5 în acdrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
37 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
38 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
39 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Dirceției de Asistență Socială Nu există fișiere
40 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. R. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
41 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
42 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
43 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
44 13/01/2023 Stabilirea drepturilor slariale ale dnei U. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
45 13/01/2023 Stabilirea derpturilor salariale ale dnei U. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
46 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
47 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M., asistent ersonal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
48 13/01/2023 tabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
49 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
50 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
51 13/01/2023 Stabilirea dreptutilor salariale ale dnei B. E. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
52 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
53 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
54 16/01/2023 Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
55 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., gestionar-custode cu 1/4 normă în cadrul Muzeului Avrig Nu există fișiere
56 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., bibliotecar în cadrul Bibliotecii orașului Avrig Nu există fișiere
57 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
58 18/01/2023 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din bugetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
59 18/01/2023 Prelungirea pe perioadă determinată a CIM al dnei B. M., îngrijitor cu 1/4 normă în cadrul centrului de Permanență Avrig Nu există fișiere
60 18/01/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei L. M., inspector, grad profesional principal, gradația 5 în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
61 18/01/2023 Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
62 20/01/2023 tabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
63 20/01/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului L. I., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
64 20/01/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei T. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
65 20/01/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numitul B. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
66 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dna G. E. Nu există fișiere
67 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/supli,mentului pentru energie și gaze naturale pentru dl S. Ș. G. Nu există fișiere
68 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
69 26/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
70 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
71 26/01/2023 tabilirea salariului dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
72 26/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 31.01.2023 Vizualizare
73 26/01/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig, Valea Avrigului” Nu există fișiere
74 26/01/2023 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor privind obiectivul de investiții „Lucrări de reparații strada S. Brukenthal, tronson între str. Unirii și str. Cânepii” Nu există fișiere
75 26/01/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 23 februarie 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori necalificați din cadrul Srviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
76 30/01/2023 Desființarea pe cale administrativă a unor construcții, ridicate ilegal, pe domeniul public al orașului Avrig – str. S. Brukenthal, de către dna F. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
77 02/02/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna IANUARIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
78 02/02/2023 Desemnarea reprezentanților UAT Orașul Avrig în Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului „Grădiniță cu program normal cu 3 săli de grupă Avrig”, constituită la nivelul Ministerului Educației, Unitatea de management al proiectelor pentru modernizarea rețelei școlare și universitare Nu există fișiere
79 03/02/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Orașului Avrig” Nu există fișiere
80 03/02/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. V., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
81 03/02/2023 Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui N. B. D., șofer, gradația 4, în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
82 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
83 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl C. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
84 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna I. A. persoană cu handicap grav Nu există fișiere
85 03/02/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii V. S. E. și V. D. C. D. Nu există fișiere
86 03/02/2023 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu, dnei S. G. I.- Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Administrație Publică și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu există fișiere
87 03/02/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 07.02.2023 Vizualizare
88 07/02/2023 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minora F. A. M. la dezbaterea succesiunii ca urmare a decesului tatălui acesteia, F. L. G. Nu există fișiere
89 08/02/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora M. A. D. Nu există fișiere
90 09/02/2023 Rectificarea actului de naștere exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe C. N. Nu există fișiere
91 13/02/2023 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor privind obiectivul de investiții „Modernizare drum de acces Săcădate” Nu există fișiere
92 13/02/2023 Suspendarea raportului de serviciu al dnei G. D. I., inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Diorecției de Asistență Socială Nu există fișiere
93 13/02/2023 Suspendarea raportului de serviciu al dnei G. D. I., inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Diorecției de Asistență Socială Nu există fișiere
94 13/02/2023 Sancționarea disciplinară a dlui R. I. B., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
95 13/02/2023 Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al dlui N. O., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
96 15/02/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei O. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
97 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numia N. P., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 38 Nu există fișiere
98 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita S. L., domiciliată în Bradu, nr. 137 Nu există fișiere
99 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita P. S., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 64 Nu există fișiere
100 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei B. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Sticlarilor, nr. 6 Nu există fișiere
101 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei D. A., domicialită în Orașul Avrig, sat Mârșa, bl. A, ap. 4 Nu există fișiere
102 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. E., domiciliată în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 4 Nu există fișiere
103 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. T. R., domiciliată în Orașul Avrig, sat Mârșa, bl. T6, ap. 97 Nu există fișiere
104 15/02/2023 Modificarea cuntumului alocației pentru susținerea familiei numitei L. M., domiciliată în Orașul Avrig, sat Săcădate, nr. 203 Nu există fișiere
105 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei H. J., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 118 Nu există fișiere
106 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei N. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90H Nu există fișiere
107 15/02/2023 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei numitei L. I., domiciliată în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A4, ap. 79 Nu există fișiere
108 15/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei C. M. F., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 196 Nu există fișiere
109 15/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul de încălzire cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui F. D. M., domiciliat în loc. Mârșa, str. Suru, bl. C1, ap. 30, jud. Sibiu Nu există fișiere
110 17/02/2023 Încetarea dreptului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui G. I., domiciliat în loc. Mârșa Nu există fișiere
111 17/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui S. V., domiciliat în loc. Mârșa Nu există fișiere
112 17/02/2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie electrică Nu există fișiere
113 17/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dnei N. L., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
114 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei J. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
115 17/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl F. G. Nu există fișiere
116 17/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl S. M. Nu există fișiere
117 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei J. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
118 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei R. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
119 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului U. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
120 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei A. G., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
121 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
122 20/02/2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, menținerea suplimentului de energie și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi Nu există fișiere
123 20/02/2023 Modificarea Dispozițiilor nr. 365/2022, nr. 542/2022, nr. 581/2022, emise de Primarul orașului Avrig, pentru acordarea drepturilor salariale pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
124 20/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/ suplimentului de energie și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi Nu există fișiere
125 20/02/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul S. M. A. Nu există fișiere
126 20/02/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul P. W. S. Nu există fișiere
127 20/02/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dnei P. F., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
128 20/02/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi dnei M. M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
129 21/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul C. A. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
130 21/02/2023 Prelungirea CIM pe durată determinată al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
131 21/02/2023 Prelungirea CIM al dnei T. A., asistent personal, gradația 0 Nu există fișiere
132 22/02/2023 Stabilirea perioadei în care are loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în Comisia Pritară din cadrul Primăriei orașului Avrig Nu există fișiere
133 22/02/2023 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță persoanlului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Avrig Nu există fișiere
134 23/02/2023 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 28.02.2023 Vizualizare
135 28/02/2023 Încadrarea dlui F. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domneniului Public și Privat Nu există fișiere
136 28/02/2023 Încadrarea dlui O. N. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
137 28/02/2023 Încadrarea dlui N. R. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Admistrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
138 01/03/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna FEBRUARIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
139 03/03/2023 Constituirea Comisiei de discipină pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
140 03/03/2023 Constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
141 03/03/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită minorei G. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
142 03/03/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora N. S. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
143 07/03/2023 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică directă cu anunț publicitar – execuție lucrări pentru „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig” Nu există fișiere
144 08/03/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
145 08/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita T. Z., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
146 08/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei G. D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
147 08/03/2023 odificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numnitei N. E., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
148 08/03/2023 ncetarea prin acordul părților a CIM al dlui N. R., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
149 14/03/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 15.03.2023 Vizualizare
150 20/03/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 19 și 21 aprilie 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori necalificați din cadrul Serviciului e Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
151 21/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie, pentru cererea dlui S. V. Nu există fișiere
152 22/03/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi, energie electrică și gaz dnei S. M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
153 22/03/2023 Modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Nu există fișiere
154 22/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita B. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
155 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
156 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei nimitei C. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
157 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
158 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei nimitei B. L. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
159 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. M. C., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
160 22/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei F. N. P., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
161 22/03/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita M. V., cu domiciliul în orașul Avrig Nu există fișiere
162 22/03/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui M. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
163 23/03/2023 Încadrarea dlui C. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
164 23/03/2023 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 29 Martie 2023 Vizualizare
165 28/03/2023 Modificare cuantum ajutor social Nu există fișiere
166 28/03/2023 Modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei Nu există fișiere
167 28/03/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare dotări în cadrul proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” – 5 Loturi Nu există fișiere
168 30/03/2023 Actualizarea componeneței comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Avrig Nu există fișiere
169 30/03/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
170 31/03/2023 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 31.03.2023 Vizualizare
171 31/03/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna MARTIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
172 05/04/2023 Comisie de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale aparținâns orașului Avrig Nu există fișiere
173 07/04/2023 Constituirea grupului de lucru pentru organizarea evenimentului „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de Primăvară 2023 Nu există fișiere
174 07/04/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl P. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
175 19/04/2023 Rectificarea actului de căsătorie, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe C. J. P. și O. L. Nu există fișiere
176 20/04/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 27 Aprilie 2023 Vizualizare
177 20/04/2023 Încadrarea dnei C. C. M. pe postul de asistent personal, gradația 2, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
178 20/04/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparație a spațiului de depozitare al Căminului Cultural din Sat Săcădate” Nu există fișiere
179 20/04/2023 Rectificarea actului de deces înregistrat în registrele de decese ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe B. A. Nu există fișiere
180 20/04/2023 Rectificarea actului de căsătorie înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe D. V. și C. M. Nu există fișiere
181 24/04/2023 Stabilirea indemnizației lunare a dlui D. A. D., primarul orașului Avrig Nu există fișiere
182 24/04/2023 Stabilirea indemnizației lunare a dlui S. C., viceprimarul orașului Avrig Nu există fișiere
183 24/04/2023 Stabilirea drept la alocația pentru susținerea familiei numitului M. M. V., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
184 24/04/2023 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
185 26/04/2023 Încadrarea dnei M. M. pe postul de asistent personal, gradația 2, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
186 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita R. A. M. I., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
187 26/04/2023 Respingerea cererii de acordare a alocației pentu susținerea familiei pentru dna B. V., domiciliată în orașul Avrig Nu există fișiere
188 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita L. D., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
189 26/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei Z. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
190 26/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei R. D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
191 26/04/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numitul S. V., cu domiciliul în orașul Avrig Nu există fișiere
192 26/04/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
193 26/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. C., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
194 26/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei N. E., domciiliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
195 26/04/2023 Încadrarea dlui C. I. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
196 27/04/2023 Acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui T. D. I. Nu există fișiere
197 27/04/2023 Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui C. C. I. Nu există fișiere
198 28/04/2023 Modificarea Autorizației Taxi Nu există fișiere
199 28/04/2023 Modificarea Autorizației Taxi Nu există fișiere
200 28/04/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul F. A. M. Nu există fișiere
201 28/04/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul L. A. Nu există fișiere
202 28/04/2023 Acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru copilul M. S. A. Nu există fișiere
203 28/04/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul J. N. M. Nu există fișiere
204 28/04/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M. Nu există fișiere
205 28/04/2023 tabilirea salariului de bază al dnei M. I. S. Nu există fișiere
206 28/04/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M. Nu există fișiere
207 28/04/2023 Încetarea dreptului la servicii sociale de îngrijire la domiciliu dlui O. M. Nu există fișiere
208 02/05/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 22 iunie 2023 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic școlar cu 1/2 normă în cadrul Direcției de Asistență Socială – Cabinet Medical Școlar Nu există fișiere
209 02/04/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 24 și 26 Mai 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
210 02/05/2023 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică directă cu anunț publicitar, în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru „Reparații strada Gării, orașul Avrig” Nu există fișiere
211 02/05/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna APRILIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambuesabile Nu există fișiere
212 03/05/2023 Virări credite Nu există fișiere
213 04/05/2023 Convocare Consiliul Local Avrig în ședință extraordinară cu convocare de întată la data de 04.05.2023 Vizualizare
231 18/05/2023 Dispoziția nr.231-2023 privind convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 18.05.2023 Vizualizare
262 25/05/2023 Dispoziția nr.262-2023 privind convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31 Mai 2023 Vizualizare
214 04/05/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Avrig” Nu există fișiere
215 08/05/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora C. S. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
216 08/05/2023 Încetarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu dnei R. R. Nu există fișiere
217 08/05/2023 Încetarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu dnei T. E. Nu există fișiere
218 10/05/2023 Desemnarea persoanelor responsabile, la nivelul orașului Avrig, cu gestionarea aplicației informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru acordarea sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare Nu există fișiere
219 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numitul G. I. D., domiciliat în Avrig Nu există fișiere
220 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita U. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
221 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita G. D. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
222 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita N. L., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
223 10/05/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita J. V., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
224 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita H. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
225 10/05/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita H. R., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
226 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
227 10/05/2023 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita C. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
228 10/05/2023 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul P. V., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
229 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita M. N., domciiliată în Avrig Nu există fișiere
230 10/05/2023 Modificarea numărului de copii luați în calcul la acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita F. E., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
232 16/05/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui C. I. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
233 18/05/2023 Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
234 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
235 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. C. I., tehnician veterinar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
236 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
237 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. S. I., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
238 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
239 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
240 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui F. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
241 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. L. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
242 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
243 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
244 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
245 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
246 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
247 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
248 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
249 18/05/2023 Stabilirea sașariului de bază al dlui T. T., șef formație muncitori în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
250 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
251 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
252 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. I., îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
253 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. N. A., șofer cu 1/2 normă în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
254 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
255 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. G., paznic în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
256 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. N. D., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
257 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. E. A., șofer în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
258 19/05/2023 Prelungirea CIM al dnei P. V., asistent persoanl, gradația 1 Nu există fișiere
259 19/05/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Grădiniță cu program normal Avrig, jud. Sibiu” Nu există fișiere
260 23/05/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
261 24/05/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna C. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
263 25/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita O. E., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
264 25/05/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei S. R. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
265 25/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
266 25/05/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita N. E., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
267 25/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
268 25/05/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei H. A. domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
269 25/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita M. M. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
270 25/05/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul O. D. P. Nu există fișiere
271 25/05/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de eliberare margine drum – acostament pe DJ 105F” Nu există fișiere
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente