Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 03/01/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 76 din 21 august 2008, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe S. Ș. S. și G. E. A. Nu există fișiere
2 04/01/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna DECEMBRIE 2022 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
3 04/01/2023 Încetarea CIM al dnei K. L. G. I., asistent personal Nu există fișiere
4 05/01/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl T. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
5 05/01/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui I. C. C., asistent personal, geadația 3, în cadrul Direcția de Asistență Socială Nu există fișiere
6 05/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară la data de 09.01.2023 Vizualizare
7 05/01/2023 Sancționarea disciplinară a dlui E. A. Ș., șofer în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
8 05/01/2023 Delegarea dlui D. N. R., administrator la Baza Sportivă Avrig, să desfășoare activități în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartimentului Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
9 06/01/2023 Majorarea indemnizației lunare a Primarului și Viceprimarului orașului Avrig pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile Nu există fișiere
10 09/01/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Avrig, jud. Sibiu” Nu există fișiere
11 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
12 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
13 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
14 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
15 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. K. I., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Social Nu există fișiere
16 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
17 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
18 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 1, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
19 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
20 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. I., asistent personal, gradația 5, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
21 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui. D. C., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
22 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei. F. R., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
23 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. I., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
24 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
25 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
26 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
27 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
28 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
29 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
30 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
31 13/01/2023 Stabilire drepturi salariale ale dnei O. G., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
32 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
33 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
34 13/01/2023 Stabilirea drepturiloe salariale ale dlui P. F., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
35 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
36 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. S., asistent personal, gradația 5 în acdrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
37 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
38 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
39 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M., asistent personal, gradația 5 în cadrul Dirceției de Asistență Socială Nu există fișiere
40 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. R. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
41 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
42 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
43 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
44 13/01/2023 Stabilirea drepturilor slariale ale dnei U. A., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
45 13/01/2023 Stabilirea derpturilor salariale ale dnei U. E., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
46 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
47 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M., asistent ersonal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
48 13/01/2023 tabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
49 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
50 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
51 13/01/2023 Stabilirea dreptutilor salariale ale dnei B. E. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
52 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. V., asistent personal, gradația 5 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
53 13/01/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
54 16/01/2023 Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
55 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., gestionar-custode cu 1/4 normă în cadrul Muzeului Avrig Nu există fișiere
56 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. M., bibliotecar în cadrul Bibliotecii orașului Avrig Nu există fișiere
57 16/01/2023 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
58 18/01/2023 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din bugetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
59 18/01/2023 Prelungirea pe perioadă determinată a CIM al dnei B. M., îngrijitor cu 1/4 normă în cadrul centrului de Permanență Avrig Nu există fișiere
60 18/01/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei L. M., inspector, grad profesional principal, gradația 5 în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
61 18/01/2023 Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
62 20/01/2023 tabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie Nu există fișiere
63 20/01/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului L. I., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
64 20/01/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei T. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
65 20/01/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numitul B. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
66 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dna G. E. Nu există fișiere
67 25/01/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/supli,mentului pentru energie și gaze naturale pentru dl S. Ș. G. Nu există fișiere
68 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
69 26/01/2023 Stabilirea salariului dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
70 26/01/2023 Stabilirea salariului dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
71 26/01/2023 tabilirea salariului dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
72 26/01/2023 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 31.01.2023 Vizualizare
73 26/01/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig, Valea Avrigului” Nu există fișiere
74 26/01/2023 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor privind obiectivul de investiții „Lucrări de reparații strada S. Brukenthal, tronson între str. Unirii și str. Cânepii” Nu există fișiere
75 26/01/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 23 februarie 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori necalificați din cadrul Srviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
76 30/01/2023 Desființarea pe cale administrativă a unor construcții, ridicate ilegal, pe domeniul public al orașului Avrig – str. S. Brukenthal, de către dna F. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
77 02/02/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna IANUARIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
78 02/02/2023 Desemnarea reprezentanților UAT Orașul Avrig în Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului „Grădiniță cu program normal cu 3 săli de grupă Avrig”, constituită la nivelul Ministerului Educației, Unitatea de management al proiectelor pentru modernizarea rețelei școlare și universitare Nu există fișiere
79 03/02/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a Orașului Avrig” Nu există fișiere
80 03/02/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. V., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
81 03/02/2023 Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui N. B. D., șofer, gradația 4, în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
82 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
83 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl C. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
84 03/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna I. A. persoană cu handicap grav Nu există fișiere
85 03/02/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru copiii V. S. E. și V. D. C. D. Nu există fișiere
86 03/02/2023 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu, dnei S. G. I.- Inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Administrație Publică și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu există fișiere
87 03/02/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 07.02.2023 Vizualizare
88 07/02/2023 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minora F. A. M. la dezbaterea succesiunii ca urmare a decesului tatălui acesteia, F. L. G. Nu există fișiere
89 08/02/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora M. A. D. Nu există fișiere
90 09/02/2023 Rectificarea actului de naștere exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe C. N. Nu există fișiere
91 13/02/2023 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor privind obiectivul de investiții „Modernizare drum de acces Săcădate” Nu există fișiere
92 13/02/2023 Suspendarea raportului de serviciu al dnei G. D. I., inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Diorecției de Asistență Socială Nu există fișiere
93 13/02/2023 Suspendarea raportului de serviciu al dnei G. D. I., inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Diorecției de Asistență Socială Nu există fișiere
94 13/02/2023 Sancționarea disciplinară a dlui R. I. B., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
95 13/02/2023 Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al dlui N. O., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
96 15/02/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dnei O. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
97 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numia N. P., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 38 Nu există fișiere
98 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita S. L., domiciliată în Bradu, nr. 137 Nu există fișiere
99 15/02/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita P. S., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 64 Nu există fișiere
100 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei B. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Sticlarilor, nr. 6 Nu există fișiere
101 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei D. A., domicialită în Orașul Avrig, sat Mârșa, bl. A, ap. 4 Nu există fișiere
102 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. E., domiciliată în Orașul Avrig, str. Badea Cârțan, nr. 4 Nu există fișiere
103 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. T. R., domiciliată în Orașul Avrig, sat Mârșa, bl. T6, ap. 97 Nu există fișiere
104 15/02/2023 Modificarea cuntumului alocației pentru susținerea familiei numitei L. M., domiciliată în Orașul Avrig, sat Săcădate, nr. 203 Nu există fișiere
105 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei H. J., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 118 Nu există fișiere
106 15/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei N. L., domiciliată în Orașul Avrig, str. Râului, nr. 90H Nu există fișiere
107 15/02/2023 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei numitei L. I., domiciliată în Orașul Avrig, str. S. Brukenthal, bl. A4, ap. 79 Nu există fișiere
108 15/02/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei C. M. F., domiciliată în Orașul Avrig, str. Unirii, nr. 196 Nu există fișiere
109 15/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul de încălzire cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui F. D. M., domiciliat în loc. Mârșa, str. Suru, bl. C1, ap. 30, jud. Sibiu Nu există fișiere
110 17/02/2023 Încetarea dreptului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui G. I., domiciliat în loc. Mârșa Nu există fișiere
111 17/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dlui S. V., domiciliat în loc. Mârșa Nu există fișiere
112 17/02/2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie electrică Nu există fișiere
113 17/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentul pentru energie acordat dnei N. L., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
114 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei J. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
115 17/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl F. G. Nu există fișiere
116 17/02/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl S. M. Nu există fișiere
117 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei J. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
118 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei R. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
119 17/02/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitului U. V., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
120 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei A. G., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
121 17/02/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
122 20/02/2023 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, menținerea suplimentului de energie și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi Nu există fișiere
123 20/02/2023 Modificarea Dispozițiilor nr. 365/2022, nr. 542/2022, nr. 581/2022, emise de Primarul orașului Avrig, pentru acordarea drepturilor salariale pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
124 20/02/2023 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/ suplimentului de energie și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi Nu există fișiere
125 20/02/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul S. M. A. Nu există fișiere
126 20/02/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul P. W. S. Nu există fișiere
127 20/02/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi și energie electrică dnei P. F., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
128 20/02/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi dnei M. M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
129 21/02/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul C. A. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
130 21/02/2023 Prelungirea CIM pe durată determinată al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
131 21/02/2023 Prelungirea CIM al dnei T. A., asistent personal, gradația 0 Nu există fișiere
132 22/02/2023 Stabilirea perioadei în care are loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în Comisia Pritară din cadrul Primăriei orașului Avrig Nu există fișiere
133 22/02/2023 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță persoanlului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Avrig Nu există fișiere
134 23/02/2023 Convocare CL Avrig în ședință ordinară la data de 28.02.2023 Vizualizare
135 28/02/2023 Încadrarea dlui F. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domneniului Public și Privat Nu există fișiere
136 28/02/2023 Încadrarea dlui O. N. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
137 28/02/2023 Încadrarea dlui N. R. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Admistrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
138 01/03/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna FEBRUARIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
139 03/03/2023 Constituirea Comisiei de discipină pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
140 03/03/2023 Constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
141 03/03/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită minorei G. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
142 03/03/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora N. S. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
143 07/03/2023 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică directă cu anunț publicitar – execuție lucrări pentru „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig” Nu există fișiere
144 08/03/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei B. G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
145 08/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita T. Z., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
146 08/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei G. D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
147 08/03/2023 odificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numnitei N. E., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
148 08/03/2023 ncetarea prin acordul părților a CIM al dlui N. R., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
149 14/03/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 15.03.2023 Vizualizare
150 20/03/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 19 și 21 aprilie 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori necalificați din cadrul Serviciului e Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
151 21/03/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie, pentru cererea dlui S. V. Nu există fișiere
152 22/03/2023 Încetarea dreptului de acordare a suplimentului la combustibili solizi, energie electrică și gaz dnei S. M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
153 22/03/2023 Modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Nu există fișiere
154 22/03/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita B. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
155 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
156 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei nimitei C. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
157 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
158 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei nimitei B. L. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
159 22/03/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. M. C., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
160 22/03/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei F. N. P., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
161 22/03/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita M. V., cu domiciliul în orașul Avrig Nu există fișiere
162 22/03/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui M. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
163 23/03/2023 Încadrarea dlui C. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
164 23/03/2023 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 29 Martie 2023 Vizualizare
165 28/03/2023 Modificare cuantum ajutor social Nu există fișiere
166 28/03/2023 Modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei Nu există fișiere
167 28/03/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare dotări în cadrul proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” – 5 Loturi Nu există fișiere
168 30/03/2023 Actualizarea componeneței comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Avrig Nu există fișiere
169 30/03/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna M. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
170 31/03/2023 Convocare CL Avrig în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 31.03.2023 Vizualizare
171 31/03/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna MARTIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
172 05/04/2023 Comisie de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale aparținâns orașului Avrig Nu există fișiere
173 07/04/2023 Constituirea grupului de lucru pentru organizarea evenimentului „Țara Oltului în Produse și Tradiții”, ediția de Primăvară 2023 Nu există fișiere
174 07/04/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl P. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
175 19/04/2023 Rectificarea actului de căsătorie, exemplarul I și II, înregistrat în registrele de stare civilă ale localității Avrig, județul Sibiu, privind pe C. J. P. și O. L. Nu există fișiere
176 20/04/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 27 Aprilie 2023 Vizualizare
177 20/04/2023 Încadrarea dnei C. C. M. pe postul de asistent personal, gradația 2, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
178 20/04/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparație a spațiului de depozitare al Căminului Cultural din Sat Săcădate” Nu există fișiere
179 20/04/2023 Rectificarea actului de deces înregistrat în registrele de decese ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe B. A. Nu există fișiere
180 20/04/2023 Rectificarea actului de căsătorie înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe D. V. și C. M. Nu există fișiere
181 24/04/2023 Stabilirea indemnizației lunare a dlui D. A. D., primarul orașului Avrig Nu există fișiere
182 24/04/2023 Stabilirea indemnizației lunare a dlui S. C., viceprimarul orașului Avrig Nu există fișiere
183 24/04/2023 Stabilirea drept la alocația pentru susținerea familiei numitului M. M. V., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
184 24/04/2023 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
185 26/04/2023 Încadrarea dnei M. M. pe postul de asistent personal, gradația 2, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
186 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita R. A. M. I., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
187 26/04/2023 Respingerea cererii de acordare a alocației pentu susținerea familiei pentru dna B. V., domiciliată în orașul Avrig Nu există fișiere
188 26/04/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita L. D., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
189 26/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei Z. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
190 26/04/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei R. D. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
191 26/04/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numitul S. V., cu domiciliul în orașul Avrig Nu există fișiere
192 26/04/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
193 26/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. C., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
194 26/04/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei N. E., domciiliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
195 26/04/2023 Încadrarea dlui C. I. G. pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
196 27/04/2023 Acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui T. D. I. Nu există fișiere
197 27/04/2023 Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui C. C. I. Nu există fișiere
198 28/04/2023 Modificarea Autorizației Taxi Nu există fișiere
199 28/04/2023 Modificarea Autorizației Taxi Nu există fișiere
200 28/04/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul F. A. M. Nu există fișiere
201 28/04/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul L. A. Nu există fișiere
202 28/04/2023 Acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru copilul M. S. A. Nu există fișiere
203 28/04/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul J. N. M. Nu există fișiere
204 28/04/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M. Nu există fișiere
205 28/04/2023 tabilirea salariului de bază al dnei M. I. S. Nu există fișiere
206 28/04/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M. Nu există fișiere
207 28/04/2023 Încetarea dreptului la servicii sociale de îngrijire la domiciliu dlui O. M. Nu există fișiere
208 02/05/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 20 și 22 iunie 2023 pentru ocuparea postului contractual vacant de medic școlar cu 1/2 normă în cadrul Direcției de Asistență Socială – Cabinet Medical Școlar Nu există fișiere
209 02/04/2023 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 24 și 26 Mai 2023 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
210 02/05/2023 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică directă cu anunț publicitar, în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru „Reparații strada Gării, orașul Avrig” Nu există fișiere
211 02/05/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna APRILIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambuesabile Nu există fișiere
212 03/05/2023 Virări credite Nu există fișiere
213 04/05/2023 Convocare Consiliul Local Avrig în ședință extraordinară cu convocare de întată la data de 04.05.2023 Vizualizare
231 18/05/2023 Dispoziția nr.231-2023 privind convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 18.05.2023 Vizualizare
262 25/05/2023 Dispoziția nr.262-2023 privind convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31 Mai 2023 Vizualizare
214 04/05/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Avrig” Nu există fișiere
215 08/05/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora C. S. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
216 08/05/2023 Încetarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu dnei R. R. Nu există fișiere
217 08/05/2023 Încetarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu dnei T. E. Nu există fișiere
218 10/05/2023 Desemnarea persoanelor responsabile, la nivelul orașului Avrig, cu gestionarea aplicației informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru acordarea sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare Nu există fișiere
219 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numitul G. I. D., domiciliat în Avrig Nu există fișiere
220 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita U. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
221 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita G. D. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
222 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita N. L., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
223 10/05/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita J. V., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
224 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita H. A., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
225 10/05/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita H. R., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
226 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
227 10/05/2023 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita C. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
228 10/05/2023 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul P. V., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
229 10/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru numita M. N., domciiliată în Avrig Nu există fișiere
230 10/05/2023 Modificarea numărului de copii luați în calcul la acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru numita F. E., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
232 16/05/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui C. I. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
233 18/05/2023 Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
234 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B. E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
235 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. C. I., tehnician veterinar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
236 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
237 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. S. I., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
238 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
239 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
240 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui F. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
241 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. L. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
242 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
243 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
244 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
245 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
246 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
247 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L. F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
248 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui O. N., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
249 18/05/2023 Stabilirea sașariului de bază al dlui T. T., șef formație muncitori în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
250 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
251 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
252 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. I., îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
253 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. N. A., șofer cu 1/2 normă în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
254 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
255 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. G., paznic în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
256 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. N. D., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
257 18/05/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. E. A., șofer în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
258 19/05/2023 Prelungirea CIM al dnei P. V., asistent persoanl, gradația 1 Nu există fișiere
259 19/05/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Grădiniță cu program normal Avrig, jud. Sibiu” Nu există fișiere
260 23/05/2023 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui B. R. I., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
261 24/05/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna C. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
263 25/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita O. E., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
264 25/05/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei S. R. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
265 25/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
266 25/05/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita N. E., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
267 25/05/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
268 25/05/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei H. A. domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
269 25/05/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita M. M. M., domiciliată în Avrig Nu există fișiere
270 25/05/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul O. D. P. Nu există fișiere
271 25/05/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de eliberare margine drum – acostament pe DJ 105F” Nu există fișiere
295 22/06/2023 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 28 Iunie 2023 Vizualizare
272 29/05/2023 Modificarea Autorizației Taxi nr. 04 din 08.04.2020 Nu există fișiere
273 29/05/2023 Modificarea Autorizației Taxi nr. 05 din 08.04.2020 Nu există fișiere
274 30/05/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna MAI 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
275 30/05/2023 Încadrarea dlui T. T. pe postul de administrator cimitir în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
276 30/05/2023 Încadrarea dlui M. I. pe postul deadministrator cu 1/4 normă la Sala Pavilion din cadrul Casei de Cultură Avrig Nu există fișiere
277 06/06/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul L. V. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
278 06/06/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 11 din 30 ianuarie 1993, înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II, privind pe T. O. G. și I. E. Nu există fișiere
279 07/06/2023 Completarea atribuțiilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, stabilite prin Dispoziția Primarului nr. 208/2021 privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență cu Activitate Temporară la nivelul orașului Avrig Nu există fișiere
280 07/06/2023 Convocarea Consiliului Local Avrig în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 08.06.2023 Vizualizare
281 09/06/2023 Încadrarea dnei S. S. pe postul de asistent personal, gradația 5, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
282 09/06/2023 Încadrarea dnei C. R. pe postul de asistent personal, gradația 5, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
283 12/06/2023 Desfacerea disciplinară a CIM al dlui N. O., muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Administrarea Piețelor, Târgurilor, Spațiilor Verzi, Clădiri și Drumuri Nu există fișiere
284 12/06/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de demolare anexe și construire zid (împrejmuire) imobil Primăria orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 31, orașul Avrig” Nu există fișiere
285 13/06/2023 Acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și hrana aferente lunii iunie 2023 pentru domnul Z. A., cetățean ucrainian Nu există fișiere
286 14/06/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită minorei C. S. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
287 15/06/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de refacere drum existent – legătura între DJ 105F cu DC51, Calea Porumbacului, orașul Avrig” Nu există fișiere
288 15/06/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei H. G., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
289 15/06/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitului O. F. N., domiciliat în Orașul Avrig Nu există fișiere
290 15/06/2023 Stabilirea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numita C. A. S., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
291 19/06/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul T. S. Nu există fișiere
292 19/06/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul O. F. T. Nu există fișiere
293 20/06/2023 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 24 Iulie 2023 Nu există fișiere
294 21/06/2023 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 24 Iulie 2023 Nu există fișiere
296 27/06/2023 Prelungirea pe perioadă determinată a CIM al dnei V. S., îngrijitor în cadrul Sălii de nunți Pavilion Avrig Nu există fișiere
297 27/06/2023 Modificarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al dnei L. D., încadrată îngrijitor cu 1/8 normă în cadrul Căminului Cultural Săcădate Nu există fișiere
298 28/06/2023 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, str. Lacului, Orașul Avrig Nu există fișiere
299 29/06/2023 Numirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul achiziției directe de lucrări pentru „Amenajare teren sintetic multifunctional la Baza Sportivă din orașul Avrig” Nu există fișiere
300 29/06/2023 Încetarea de drept a CIM al dlui N. I., încadrat sudor în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
301 03/07/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna Iunie 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
302 03/07/2023 Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 03.07.2023 Vizualizare
303 05/07/2023 onstituirea Comisiei de recepțir la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparații strada Gării din orașul Avrig” Nu există fișiere
304 06/07/2023 Acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și hrana aferente lunii iulie 2023 pentru domnul Z. A., cetățean ucrainian Nu există fișiere
305 10/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita S. E. I. Nu există fișiere
306 10/07/2023 Acordarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoana cu handicap accentuat ILIESCU Geta, cu domiciliul în Avrig, sat Mârșa, str. Suru, bl. 2, ap. 33 Nu există fișiere
307 10/07/2023 Stabilirea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, pentru numita P. C. L. Nu există fișiere
308 10/07/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. A. Nu există fișiere
309 10/07/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei G. M. Nu există fișiere
310 10/07/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita O. P. N. Nu există fișiere
311 12/07/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei M. N. Nu există fișiere
312 17/07/2023 Încadrarea dnei C. C. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
313 20/07/2023 Încadrarea dlui G. N. pe postul de sudor în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
314 21/07/2023 Constituirea Comisiei de verificare a materiei impozabile și stabilirea situației fiscale a contribuabililor, la nivelul orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
315 24/07/2023 Convocarea de îndată a Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară, la data de 24.07.2023 Vizualizare
316 24/07/2023 Încetarea CIM al dnei B. G. M., asistent personal Nu există fișiere
317 26/07/2023 Convocarea de îndată a Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară, la data de 25.07.2023 Vizualizare
318 27/07/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei T. A. M., polițist local, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
319 27/07/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei M. D., inspector, grad profesional asistent, gradația 2, în cadrul Biroului Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
320 27/07/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna P. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
321 27/07/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul L. R. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
322 27/07/2023 Concocare Consiliul local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31.07.2023 Vizualizare
335 09/08/2023 Dispoziția nr.335-2023 privind convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 10.08.2023 Vizualizare
323 31/07/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora S. A. B., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
324 31/07/2023 Încetarea de drept a CIM al dnei D. I., îngrijitor în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
325 01/08/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna IULIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
326 02/08/2023 Modificarea Dispozițiilor nr. 351/2021, 484/2022, 247/2023 și acordarea cu caracter retroactiv a drepturilor salariale dlui O. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domneiului Public și Privat Nu există fișiere
327 02/08/2023 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care e prevăzut un nivel de studii superior din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații cu Publicul Nu există fișiere
328 02/08/2023 Constiturea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 29 și 31 august 2023 pentru ocuparea postului unic vacant de îngrijitor clădiri din cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
329 03/08/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Reabilitare și modernizare imobil – construcții proprietatea orașul Avrig, starda Gheorghe Lazăr, nr. 31, corp B” Nu există fișiere
330 04/08/2023 Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei P. V., asistent personal, gradația 1, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
331 04/08/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl B. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
332 07/08/2023 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Nu există fișiere
333 07/08/2023 Acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și hrana aferente lunii august 2023 pentru dl Z. A., cetățen ucrainean Nu există fișiere
334 08/08/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl B. D. O., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
336 11/08/2023 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
337 16/08/2023 Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și energie electrică a dlui C. C., cu domiciliul în Orașul Avrig, Sat Glâmboaca Nu există fișiere
338 16/08/2023 Încadrarea dnei P. M. I. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
339 16/08/2023 Eliberarea din funcție a dlui P. V., consilier în cadrul Cabinetului primarului Nu există fișiere
340 16/08/2023 Numirea dlui P. V. în funcția contractuală de consilier în cadrul Cabinetului viceprimarului orașului Avrig Nu există fișiere
341 17/08/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Avrig” Nu există fișiere
342 18/08/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita J. B. B., domiciliată în Avrig, Sat Mârșa Nu există fișiere
343 18/08/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita P. C., cu domiciliul în orașul Avrig, Sat Mârșa Nu există fișiere
344 18/08/2023 Actualizarea Procedurii de accesare a serviciilor publice la nivelul Primăriei orașului Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
345 22/08/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare dotări în cadrul obiectivului Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport – componenta 1 a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” – 5 Loturi Nu există fișiere
346 29/08/2023 Convocarea de îndată a Consiliul Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 30.08.2023 Vizualizare
347 29/08/2023 Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei I. S. G. Nu există fișiere
348 29/08/2023 Acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dlui J. C., muncitor necalificat, gradație 0, în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
349 30/08/2023 Acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei D. C. M., asistent medical comunitar, gradația 2, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
350 30/08/2023 Suspendarea CIM al dnei H. A., asistent personal în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
351 30/08/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul J. D. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
352 30/08/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul O. V. C., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
353 30/08/2023 Prelungirea CIM al dnei G. A., asistent persoanl, gradația 4 Nu există fișiere
354 30/08/2023 Încadrarea dnei S. I. C. pe postul de îngrijitor clădiri cu 1/2 normă în cadrul Compartiment Deservire Generală Nu există fișiere
355 30/08/2023 Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut nivel de studii superior a dnei P. A. M., referent, treapta II, gradația 3, în cadul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
356 31/08/2023 Constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 02 Octombrie 2023 Nu există fișiere
357 04/09/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna AUGUST 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
358 04/09/2023 Desemnarea reprezentantului Primarului orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig, județul Sibiu, pentru anul școlar 2023-2024 Nu există fișiere
359 08/09/2023 Modificarea Dispozițiilor nr. 351/2021 și nr. 18/2023 privind stabilirea drepturilor salariale și acordarea cu caracter retroactiv a drepturilor salariale dnei D. L., asistent personal, gradația 1, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
360 08/09/2023 Modificarea Dispoziției nr. 21/2023 privind stabilirea drepturilor salariale și acordarea cu caracter retroactiv a drepturilor salariale dlui D. C., asistent personal, gradați a2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
361 08/09/2023 Acordarea gradației 2 dnei M. E., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
362 08/09/2023 Prelungirea CIM al dnei S. M. N., asistent persoanl, gradația 4 Nu există fișiere
363 13/09/2023 Acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea aferente lunii septembrie 2023 pentru dl Z. A., cetățean ucrainean Nu există fișiere
364 13/09/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minorii C. M. F. și M. E. S. Nu există fișiere
365 14/09/2023 Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Nu există fișiere
366 18/09/2023 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 18.09.2023 Vizualizare
368 20/09/2023 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință ordinara la data de 26.09.2023 Vizualizare
369 22/09/2023 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Nu există fișiere
370 22/09/2023 Desemnarea reprezentanților UAT Avrig în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare pentru contractele aferente etapei de finanțare IX, constituită la nivelul OCPI Sibiu Nu există fișiere
371 25/09/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui C. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
372 26/09/2023 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig” Nu există fișiere
373 26/09/2023 ncetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numitul P. V. Nu există fișiere
374 26/09/2023 Suspendarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numitul L. I. Nu există fișiere
375 26/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita I. E. Nu există fișiere
376 26/09/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional-tichet social pentru grădiniță Nu există fișiere
377 26/09/2023 Stabilirea dreptului la ajutor social, pentru numita V. S. Nu există fișiere
378 26/09/2023 Modificarea cuantumului ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei, pentru numita H. A. M. Nu există fișiere
379 26/09/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei P. O. Nu există fișiere
380 26/09/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. A. Nu există fișiere
381 26/09/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. S. M. Nu există fișiere
382 26/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita S. S. Nu există fișiere
383 26/09/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita L. K Nu există fișiere
384 26/09/2023 Modificarea CIM al dnei M. P. Nu există fișiere
385 26/09/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap, pentru minora N. S. A. Nu există fișiere
386 26/09/2023 Acordarea indemnizației cuvenită pesoanelor cu handicap grav, pentru dna P. L. O. Nu există fișiere
387 28/09/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de construire postament pentru amplasare monument de for public „Statuia cărturarului Gheorghe Lazăr” și amenajare parc „La castani”, în orașul Avrig, la intrersecția străzii Sașilor cu drumul de acces spre strada Gheorghe Lazăr” Nu există fișiere
388 02/10/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna SEPTEMBRIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
389 03/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna C. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
390 03/10/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui P. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
391 03/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna B. M. persoană cu handicap grav Nu există fișiere
392 04/10/2023 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, str. Nicolae Bălcescu, Orașul Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
393 04/10/2023 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare mobilier în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Avrig” Nu există fișiere
394 04/10/2023 Acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea aferente lunii octombrie 2023 pentru dl Z. A., cetățean ucrainean Nu există fișiere
395 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
396 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
397 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. S. M., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
398 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
399 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Ț. R. P., asistent persoanl, gradația 4, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
400 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
401 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. V., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
402 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. D. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
403 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui P. F., asistent persoanl, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
404 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M., asistent persoanl, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
405 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I., asistent personal, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
406 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
407 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
408 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 2, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
409 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
410 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. E., asistent personal, gradația 2, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
411 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M., asistent personal, gradația 2 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
412 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M., asistent personal, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
413 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. C., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
414 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G., asistent personal, gradația 3, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
415 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L., asistent personal, gradația 2, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
416 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D., asistent personal, gradația 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
417 06/10/2023 Satbilirea drepturilor salariale ale dnei C. C., asistent personal, gradația 4, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
418 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C. M., asistent personal, gradația 2, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
419 06/10/2023 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. E. M., asistent personal, gradația 4, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
420 06/10/2023 Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 11.10.2023 Nu există fișiere
421 11/10/2023 Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 11.10.2023 Nu există fișiere
422 12/10/2023 Anularea loturilor 3, 4 și 5 din cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de Furnizare dotări, necesare pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport” – componenta 1 a proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” – 5 Loturi Nu există fișiere
423 12/10/2023 Efectuarea lucrărilor de inventariere a elemnetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din patrimoniul orașului Avrig pe anul 2023 Nu există fișiere
424 13/10/2023 Stabilirea salariului dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
425 13/10/2023 Stabilirea salariului dnei T. C., îngrijitor clădiri cu 1/2 normă, gradația 0 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
426 13/10/2023 Stabilirea salariului dnei O. L., îngrirjitor clădiri cu 1/2 normă, gradația 1 în cadrul Căminului Cultural Glâmboaca Nu există fișiere
427 13/10/2023 Modificarea raportului de serviciu al dlui P. A. C., consilier achiziții publice, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
428 13/10/2023 Modificarea raportului de serviciu al dnei C. C., inspector, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
429 13/10/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de canalizare pluvială în curtea Liceului Tehnologic Mârșa, strada Corneliu Coposu, nr. 1, orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
430 16/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl M. P., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
431 16/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl L. I. R., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
432 16/10/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui B. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
433 16/10/2023 Încetarea dreptului la servicii sociale de îngrijire la domiciliu dnei O. M. Nu există fișiere
434 19/10/2023 Aprobarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu al dnei C. L. Nu există fișiere
435 19/10/2023 Prelungirea CIM al dnei T. R. P., asistent personal, gradația 4 Nu există fișiere
436 19/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora R. S. G., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
437 19/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul P. I. V. V., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
438 19/10/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul P. M. P., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
439 23/10/2023 Stabilirea indemnizației lunare acorfată persoanei cu handicap grav, plătită din bugetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
440 25/10/2023 Modificarea componenței familiei și a cuntumului pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei H. J. Nu există fișiere
441 25/10/2023 Modificarea componenței familiei pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei nimitei F. E. Nu există fișiere
442 25/10/2023 Stabilirea dreptului la ajutor social și alocație pentru susținerea familiei pentru numita M. M. Nu există fișiere
443 25/10/2023 Încetarea dreptului de ajutor social al numitei C. A. S. Nu există fișiere
444 25/10/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru numita C. A. S. Nu există fișiere
445 25/10/2023 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei numitei C. M. Nu există fișiere
446 25/10/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei G. I. Nu există fișiere
447 25/10/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei O. G. M. Nu există fișiere
448 25/10/2023 Modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei numitei G. D. M. Nu există fișiere
449 25/10/2023 Modificarea cuntrumului alocației pentru susținerea familiei numitei S. E. M. Nu există fișiere
450 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei J. V. Nu există fișiere
451 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei A. G. Nu există fișiere
452 25/10/2023 Modificarea cuantumului ajutorului social și al alocației pentru susțienrea familiie, pentru numita P. C. L. Nu există fișiere
453 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei H. A. Nu există fișiere
454 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susțienreac familiei numitului M. M. V. Nu există fișiere
455 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei C. E. Nu există fișiere
456 25/10/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitului S. N. Nu există fișiere
457 26/10/2023 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31.10.2023 Vizualizare
458 30/10/2023 Acordarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul C. M. F. Nu există fișiere
459 30/10/2023 Nimirea unui curator special care să asiste/reprzinte pe minora B. B. O. La dezbaterea succesiunii ca urmare a decesului tatălui acesteia B. N. Nu există fișiere
460 31/10/2023 Încadrarea dnei C. N. E. pe postul de asistent personal, gradația 1, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
461 01/11/2023 Constituirea comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de catering – pachet alimentar acordat în baza O.U.G. nr. 77/2023, în anul școlar 2023-2024, pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig și Școlii Gimnaziale Avrig, jud. Sibiu – unități pilot Nu există fișiere
462 02/11/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna OCTOMBRIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
463 08/11/2023 Prelungirea CIM al dlui A. M., asistent personal, gradația 2 Nu există fișiere
464 08/11/2023 Prelungirea CIM al dnei C. C. M. asistent personal, gradația 2 Nu există fișiere
465 14/11/2023 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Nu există fișiere
466 14/11/2023 Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei d evechime în muncă dnei I. N. M. Nu există fișiere
467 14/11/2023 Acoradarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei A. A. A. Nu există fișiere
468 14/11/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl I. V. Nu există fișiere
469 14/11/2023 Actualizarea delimitării unor secții de votare de pe raza administrativ teritorială a orașului Avrig Nu există fișiere
470 16/11/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparații pentru imobilul situat în Avrig, str. Sașilor, nr. 17A, județul Sibiu” Nu există fișiere
471 17/11/2023 Comisie Concurs arhitect Nu există fișiere
472 17/11/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei D. G. L. Nu există fișiere
473 17/11/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei U. A. Nu există fișiere
474 17/11/2023 Stabilirae dreptului de ajutor social pentru numitul P. I. C. Nu există fișiere
475 17/11/2023 Stabilirea dreptului de ajutor social pentru numita C. A. P. Nu există fișiere
476 17/11/2023 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei N. L. Nu există fișiere
477 17/11/2023 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei numitei S. E. I. Nu există fișiere
478 17/11/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita P. C. Nu există fișiere
479 17/11/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita H. R. Nu există fișiere
480 17/11/2023 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita F. N. P. Nu există fișiere
481 17/11/2023 Respingerea cererii de acordare a alocației pentu susținerea familiei pentru dna B. V. Nu există fișiere
482 21/11/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/ suplimentului pentru energie Nu există fișiere
483 21/11/2023 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru enregie Nu există fișiere
484 21/11/2023 Aprobarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu al dnei S. M. Nu există fișiere
485 21/11/2023 Aprobarea dreptului la serviciile sociale de îngrijire la domiciliu dnei C. A. Nu există fișiere
486 22/11/2023 Transferul la cerere al dlui M. C. Nu există fișiere
487 23/11/2023 Convocare Consiliul Local Avrig în ședință ordinară la data de 28 Noiembrie 2023 Vizualizare
488 23/11/2023 Încadrarea dnei D. R. G. pe postul de asistent personal Nu există fișiere
489 23/11/2023 Prelingirea CIM al dnei MUSCALA Emilia, asistent persoanl, gradația 2 Nu există fișiere
490 23/11/2023 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul P. C. Nu există fișiere
491 23/11/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” Nu există fișiere
492 28/11/2023 Rectificarea actului de căsătorie ex. I și II privind pe B. E. și V. E. Nu există fișiere
493 29/11/2023 Încetarea de drept a CIM al dnei S. M. Nu există fișiere
494 29/11/2023 Încetarea de drept a CIM al dlui P. N. A. Nu există fișiere
495 29/11/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna M. A. M. Nu există fișiere
496 29/11/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul C. D. I. Nu există fișiere
497 29/11/2023 Acordarea indemnizației cuvenită persaonelor cu handicap pentru dna Ș. A. Nu există fișiere
498 29/11/2023 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora N. M. A. Nu există fișiere
499 05/12/2023 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 05.12.2023 Vizualizare
500 05/12/2023 Încetarea dreptului la servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru dna C. M. Nu există fișiere
501 05/12/2023 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui L. I. R. Nu există fișiere
502 05/12/2023 Acordarea drepturilor salariale în luna NOIEMBRIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
503 07/12/2023 Încadrarea dnei P. V. pe postul de asistent personal Nu există fișiere
504 08/12/2023 Constituirea de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren sintetic multifuncțional la Baza Sportivă din orașul Avrig” Nu există fișiere
505 08/12/2023 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Nu există fișiere
506 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei A. C., șef birou în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
507 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei A.E., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
508 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei A.D., inspector superior în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
509 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei A.A.A., inspector principal în cadrul Serviciului Impozite și taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
510 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.L., consilier în cadrul Cabinetului priamrului Nu există fișiere
511 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.D., inspector superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Nu există fișiere
512 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.M.M., asistent socialîn cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
513 12/12/2023 Stabilirea salarioului de bază al dnei B.M., șef serviciu în acdrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
514 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.M., îngrijitor clădiri cu 1/4 normă în cadrul Centrului de Permanență Avrig Nu există fișiere
515 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.M.M., inspector-casier în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
516 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui B.D., șofer microbuz școlar în cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
517 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei B.E., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
518 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C.C.I., tehnician veterinar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
519 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei C.L.G., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
520 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei C.C., inspector superior în cadrul Serviciului de Arhirectură și Urbanism Nu există fișiere
521 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui C.S.I., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
522 12/12/2023 Stabiliresa salariului de bază al dlui C.G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
598 13/12/2023 Convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 13.12.2023 Vizualizare
600 14/12/2023 convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 20.decembrie 2023 Vizualizare
523 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei D. M., inspector superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
524 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui D. M., polițist local, clasa I, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
525 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui F. G., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
526 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei F. M. L., inspector principal în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
527 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. G. G., conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
528 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
529 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. N., sudor în cadrul Serviciului de Administrare a Domneiului Public și Privat Nu există fișiere
530 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. L. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
531 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei G. V., muncitor necalificat în caddrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
532 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. G., inspector superior în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
533 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M., secretar general al orașului Avrig Nu există fișiere
534 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei H. F., șef birou în cadrul Biroului Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
535 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei H. V., consilier superior în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Nu există fișiere
536 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui H. V., conducător autospecială în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
537 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei I. N. M., inspector principal în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
538 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui I. V., consilier juridic superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
539 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui I. I., polițist local, clasa II, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție lOcală Nu există fișiere
540 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei I. S.G., inspector principal în cadrul Compartimenului Administrație Publică și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu există fișiere
541 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. C., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
542 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui J. L..F., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrarea Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
543 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. M., inspector superior în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
544 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. C. M., inspector-casier în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
545 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M., director executiv al Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
546 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. D. P., îngrijitor clădiri cu 1/4 normă în cadrul Căminului Cultural Săcădate Nu există fișiere
547 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei M. D., inspector principal în cadrul Biroului Lucrări Publice, Adminiatrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
548 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A., inspector asistent în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
549 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui M. I., administrator 1/4 normă în cadrul Sălii Pavilion Avrig Nu există fișiere
550 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. S., director executiv al Direcției Economice Nu există fișiere
551 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui M. G., clasa III, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
552 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui M. L., șef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nu există fișiere
553 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. D., consilier achiziții publice superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
554 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui N. B. D., șofer în cadrul Comaprtimentului Deservire Generală Nu există fișiere
555 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei O. M., inspector superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
556 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui O. M., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
557 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui O. M., polițist local, clasa I, superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
558 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei O. L., îngijitor clădiri 1/4 normă în cadrul Căminului Cultural Glâmboaca Nu există fișiere
559 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. D., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
560 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. S., inspector superior în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
561 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. M. I., inspector superior în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
562 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. G., zidar în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
563 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. I., îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
564 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. I., îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
565 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. A. C., consilier achiziții publice superior în acdrul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
566 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
567 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. V., consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului Nu există fișiere
568 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui M. I., administrator cimitir în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
569 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei M. A. E., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
570 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei O. M., șef serviciu în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
571 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei P. N., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
572 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. C., șef șerviciu în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
573 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui P. L. D., inspector superior în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
574 12/12/2023 Stabilirea saalriului de bază al dnei P. A. M., inspector de specialitate, grad II în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
575 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. G., paznic în cadrul Serviciului de Adminstrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
576 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui R. N. D., administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
577 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. E. A., șofer în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și privat Nu există fișiere
578 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei S. I. C., îngrijitor clădiri cu 1/2 normă în cadrul Compatimentului Deservire Generală Nu există fișiere
579 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei S. V., îngrijitor clădiri în carul Sălii de Nunți Pvilion Avrig Nu există fișiere
580 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei S. M. I., consilier achiziții publice superior în carul Compartimentului Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
581 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei S. V. M., referent superior în carul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
582 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui S. F. I., polițist local, clasa III, superior în carul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
583 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei S. A. M., inspector superior în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
584 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui S. L. E., polițist local, clasa III, principal în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
585 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei T. A., inspector superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
586 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază T. A. M., polițist local, , clasa I, superior, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
587 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui T. T., administrator cimitir cu 1/4 normă în cadrul Serviciului de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
588 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei T. S. M., consilier juridic principal în cadrul Comaprtilemntului Juridic Nu există fișiere
589 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui T. D. I., inspector principal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism Nu există fișiere
590 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui T. T., șef formație muncitori în cadrul Serviciului de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
591 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei T. C., îngrijitor clădiri cu 1/2 normă în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
592 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei T. D., inspector superior în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru Nu există fișiere
593 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dlui U. A. I., polițist local, clasa III, superior, în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
594 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei U. V., inspector superior în carul Compartimentului Organizare și Gestionare Resurse Umane Nu există fișiere
595 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei V. E., inspector superior în carul Compartimentului Organizare și Gestionare Resurse Umane Nu există fișiere
596 12/12/2023 Stabilirea salariului de bază al dnei V. N., inspector superior în carul Serviciului Buget-Contabilitate Nu există fișiere
597 12/12/2023 Suspendarea raportului de serviciu al dlui O. M. A., polițist locsl I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Nu există fișiere
599 12/12/2023 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului” Nu există fișiere
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente