Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 03/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reabilitare a fântânii amplasată pe domeniul public din satul Glâmboaca, orașul Avrig” Nu există fișiere
2 03/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări instalații electrice pentru iluminatul public cu livrare, montare și punere în funcțiune aparate de iluminat stradal 54W, în orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
3 03/01/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna DECEMBRIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
4 04/01/2024 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minorul S. Ș. A. Nu există fișiere
5 04/01/2024 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
6 08/01/2024 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 08.01.2024 Vizualizare
7 08/01/2024 Prelungirea CIM al dnei B. M. Nu există fișiere
8 08/01/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, localitatea Mârșa, Orașul Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
9 08/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare a dlui D. A. D. Nu există fișiere
10 08/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare a dlui S. C Nu există fișiere
11 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei P. A. Nu există fișiere
12 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei G. M. Nu există fișiere
13 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei G. M. Nu există fișiere
14 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. D. M. Nu există fișiere
15 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei D. C. M. Nu există fișiere
16 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. M. L. Nu există fișiere
17 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. M. Nu există fișiere
18 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M. Nu există fișiere
19 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L. Nu există fișiere
20 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. A. Nu există fișiere
21 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. E. Nu există fișiere
22 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E. Nu există fișiere
23 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. S. M. Nu există fișiere
24 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A. Nu există fișiere
25 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L. Nu există fișiere
26 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. Nu există fișiere
27 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Ț. R. P. Nu există fișiere
28 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. S. Nu există fișiere
29 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N. Nu există fișiere
30 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui P. F. Nu există fișiere
31 08/01/2024 Stabilirea dreppturilor salariale ale dnei P. V. Nu există fișiere
32 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I. Nu există fișiere
33 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. Nu există fișiere
34 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. E. Nu există fișiere
35 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M. Nu există fișiere
36 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P. Nu există fișiere
37 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S. Nu există fișiere
38 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C. Nu există fișiere
39 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. M. Nu există fișiere
40 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnie G. I. Nu există fișiere
41 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A. Nu există fișiere
42 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M. Nu există fișiere
43 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A. Nu există fișiere
44 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei F. R. Nu există fișiere
45 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. I. Nu există fișiere
46 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. C. Nu există fișiere
47 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L. Nu există fișiere
48 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G. Nu există fișiere
49 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M. Nu există fișiere
50 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D. Nu există fișiere
51 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T. Nu există fișiere
52 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. R. Nu există fișiere
53 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C. Nu există fișiere
54 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. N. Nu există fișiere
55 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C. M. Nu există fișiere
56 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. M. V. Nu există fișiere
57 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. E. M. Nu există fișiere
58 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. M. Nu există fișiere
59 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale dnei A. V. Nu există fișiere
60 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T. Nu există fișiere
61 08/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul D. A. Nu există fișiere
62 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M. Nu există fișiere
63 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei O. A. M. Nu există fișiere
64 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M. Nu există fișiere
65 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. S. Nu există fișiere
66 12/01/2024 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 15.01.2024 Nu există fișiere
67 12/01/2024 Modificarea titularului pentru ajutorul locuinței cu combustibili solizi și suplimentul pentru energie Nu există fișiere
68 12/01/2024 Încetarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoana cu handicap accentuat I. G. Nu există fișiere
69 16/01/2024 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora B. A. M. Nu există fișiere
70 17/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui M. M. O., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
71 17/01/2024 Încadrarea dnei D. E. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
72 19/01/2024 Încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către O. M. A. Nu există fișiere
73 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl G. S. Nu există fișiere
74 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie pentru cererea dnei V. M. Nu există fișiere
75 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie pentru cererea dnei P. D. Nu există fișiere
76 22/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl VLAICU Mircea-Gheorghe, persoană cu handicap grav Nu există fișiere
77 23/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală drum Mârșa” Nu există fișiere
78 25/01/2024 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31 Ianuarie 2024 Vizualizare
79 26/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din begetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
80 26/01/2024 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 și 28 februarie 2024 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef al orașului Avrig Nu există fișiere
81 30/01/2024 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie electrică pentru numita H. O. Nu există fișiere
82 30/01/2024 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 599/2023 constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului” Nu există fișiere
83 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl P. D. Nu există fișiere
84 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna B. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
85 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna I. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
86 31/01/2024 Aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 52 titulari Nu există fișiere
87 31/01/2024 Respingerea cererilror de acordare a venitului minim garantat de incluziune pentru 10 titulari Nu există fișiere
88 31/01/2024 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în treaptă profesională organizat în data de 12 februarie 2024 Nu există fișiere
89 31/01/2024 Acordarea dreptului la stimulent educațional – tichet social pentru grădiniță Nu există fișiere
90 01/02/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna IANUARIE 2024 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
92 09/02/2024 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” Nu există fișiere
93 09/02/2024 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare și eficientizare iluminat public stradal prin montare corpuri de iluminat cu LED în orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
94 13/02/2024 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extarordinară la data de 14.02.2024 Vizualizare
95 13/02/2024 Constiturea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparații pentru biroul situat în incinta Primăriei orașului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu” Nu există fișiere
96 14/02/2024 Constituirea Comisiei concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 04 și 06 martie 2024 pentru ocuparea postului unic vacant de îngrijitor clădiri din cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
97 14/02/2024 Prelungirea CIM al dnei T A, asistent personal, gradația 0 Nu există fișiere
91 Încadrarea dnei V. E. L. pe postul de asistent personal Nu există fișiere
98 19/02/2024 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 92/2024 constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” Nu există fișiere
99 19/02/2024 Convocare de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 19.02.2024 Vizualizare
100 20/02/2024 Constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 12 și 14 martie 2024 pentru ocuparea postului unic vacant de șef formație muncitori din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
103 23/02/2024 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 28.02.2024 Vizualizare
101 21/02/2024 Constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de furnizare mobilier școlar necesar pentru dotarea obiectivului investițional Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport – componenta 1 a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” Nu există fișiere
102 21/02/2024 Încetarea prin acordul părților a CIM al dnei S. I. Nu există fișiere
104 27/02/2024 Promovarea în treaptă profesională a dnei B. M. M. Nu există fișiere
105 28/02/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dl D. D. Nu există fișiere
106 28/02/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna C. S. Nu există fișiere
107 28/02/2024 Respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna V. M. Nu există fișiere
108 28/02/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna U. A. Nu există fișiere
109 28/02/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna M. N. Nu există fișiere
110 28/02/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna C. A. T. Nu există fișiere
111 29/02/2024 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru copilul C. D. I. Nu există fișiere
112 01/03/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna FEBRUARIE 2024 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
113 05/03/2024 Încetarea prin acordul părților a CIM al dlui P. D. Nu există fișiere
114 06/03/2024 Convocarea de îndată a Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 07.03.2024 Nu există fișiere
115 07/03/2024 Încadrarea dnei Ș. M. M. pe postul de îngrijitor în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Deservire Generală Nu există fișiere
116 08/03/2024 Acordarea indemnizației lunare pentru dna G. M., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
117 08/03/2024 Numirea dnei H. F. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism – Compartiment Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
118 08/03/2024 Numirea dnai A. C. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
119 08/03/2024 Modificarea raportului de serviciu al dnei C. L. G. inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism prin mutare definirivă în cadrul Serviciul Impozite și Taxe Locale, Autorizare – Compartiment Protecția Mediului și Salubrizare Nu există fișiere
120 08/03/2024 Modificarea raportului de serviciu al dnei S. V. M. referent, clasa III, grad profesional superior, în acdrul Serviciul Impozite și Taxe Locale, Autorizare – Compartiment Constatare și Impunere Persoane Fizice și Juridice prin mutarea definitivă în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare – Compartiment Protecția Mediului și Salubrizare Nu există fișiere
121 08/03/2024 Modificarea raportului de serviciu al dlui P. A. C. consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional pricipal, în cadrul Comaprtimentului Achiziții Publice și Licitații prin mutare definitivă în cadrul Serviciul Impozite și Taxe Locale, Autorizare – Compartiment Protecția Mediului și Salubrizare Nu există fișiere
122 08/03/2024 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora H. A. G. Nu există fișiere
123 12/03/2024 Numirea dnei B. M. în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului Financiar Nu există fișiere
124 12/03/2024 Numirea dlui P. L. D. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment Buget-Contabilitate Nu există fișiere
125 12/03/2024 Numirea dnei V. N. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment Buget-Contabilitate Nu există fișiere
126 12/03/2024 Numirea dnei S. A. M. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment Buget-Contabilitate Nu există fișiere
127 12/03/2024 Numirea dnei V. E. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Comaprtiment Organizare și Gestionare a Resurselor Umane Nu există fișiere
128 12/03/2024 Numirea dnei U. V. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Comaprtiment Organizare și Gestionare a Resurselor Umane Nu există fișiere
129 12/03/2024 Numirea dnei P. M. I. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Comaprtiment pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
130 12/03/2024 Numirea dnei A. D. în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Comaprtiment pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Nu există fișiere
131 12/03/2024 Numirea dnei M. D. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional pricipal în cadrul Serviciului de Arhitectură și Urbanism – Compartiment Lucrări Publice, Administrarea Patrimoniului și Fond Locativ Nu există fișiere
132 12/03/2024 Numirea dnei M. I. D. în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
133 12/03/2024 Numirea dnei S. M. I. în funcția publică de excuție de consilier achiziții publice, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar – Compartiment Achiziții Publice și Licitații Nu există fișiere
134 12/03/2024 Modificarea CIM al dnei P. A. M., inspector de specialitate, treapta profesională II din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice Nu există fișiere
135 12/03/2024 Reîncadrarea dlui N. B. D. în funcția de șofer în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Deservire Generală Nu există fișiere
136 12/03/2024 Reîncadrarea dnei S. V. în funcția de îngrijitor clădiri în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Deservire Generală Nu există fișiere
137 12/03/2024 Reîncadrarea dlui B. D. în funcția de șofer microbuz școlar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Deservire Generală Nu există fișiere
138 15/03/2024 Numirea dnei Ș. D. M. în funcția publică specifică de conducere vacantă de arhitect șef în cadrul Serviciului de Arhirectură și Urbanism Nu există fișiere
139 15/03/2024 Constituirea Comisiei de verificare a activităților specifice arhivării prestate în baza Contractului de prestări servicii nr. 28 din 15.02.2024 Nu există fișiere
140 21/03/2024 Stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească nr. 4, Avrig, județul Sibiu, pentru alegerile locale din anul 2024 Nu există fișiere
141 21/03/2024 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 27.03.2024 Vizualizare
142 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei D. C. M., asistent medical comunitar în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
143 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. M. L., asistent medical comunitar în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
144 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. D. M., asistent medical comunitar în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
145 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
146 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei O. A. M., medic specialiat în cadrul Cabinetului Medical Școlar Nu există fișiere
147 25/03/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. M., asistent medical principal în cadrul Cabinetului Medical Școlar Nu există fișiere
148 25/03/2024 onstituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22 și 24 aprilie 2024 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori necalificați din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
149 25/03/2024 Constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22 și 24 aprilie 2024 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent IA cu 1/2 normă și referent cu 1/4 din cadrul Compertimentului Cultura Nu există fișiere
150 28/03/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a majorării indicatorului social de referință (ISR) cu data de 01.03.2024 Nu există fișiere
151 28/03/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a majorării indicatorului social de referință (ISR) cu data de 01.03.2024 Nu există fișiere
152 28/03/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna G. C., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
153 28/03/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna C. I., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
154 28/03/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna B. I., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
155 28/03/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna N. M. D., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
156 29/03/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna H. A., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
157 29/03/2024 Modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Nu există fișiere
158 29/03/2024 Modificarea prin acordul părților a CIM al dlui C. S. I., încadrat administrator în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
159 29/03/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minora D. A. I. persoană cu handicap grav Nu există fișiere
160 29/03/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna S. F., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
161 29/03/2024 Încadrarea dlui C. S. I.în funcția contractuală de șef formație muncitori în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului public și Privat Nu există fișiere
162 29/03/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelro cu handicap pentru dl D. I., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
163 29/03/2024 Acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei GH. V., muncitor necalificat, gradația 2, în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
164 29/03/2024 Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei P. A., îngrijitor la domiciliu, gradația 4, în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
165 29/03/2024 Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei L. A., inspector asistent, gradația 4, în cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, Autorizare Nu există fișiere
166 29/03/2024 Încadrarea dlui P. F. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
167 29/03/2024 Încadrarea dnei S. A. A. pe postul de asistent personal, gradația 3, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
168 03/04/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna MARTIE 2024 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
169 03/04/2024 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul„Amenajare alei bl. 12-13-14-15, oraș Avrig” Nu există fișiere
170 03/04/2024 Desemnarea persoanei împuternicită în relația cu AFM în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate Nu există fișiere
171 Constituirea grupului de lucru pentru implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, județul Sibiu, pentru perioada 2021-2030 Nu există fișiere
172 04/04/2024 Convocarea de îndată a Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de 04.04.2024 Nu există fișiere
173 12/04/2024 Prelungirea CIM al dnei U. S. M., asistent personal, gradațía 3 Nu există fișiere
174 12/04/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul R. O. N., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
175 12/04/2024 Încetarea acordării indemnizației cuvenită dlui P. D., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
176 16/04/2024 Desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească nr. 4 Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
177 16/04/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, Orașul Avrig, bl. 27, Orașul Avrig, str. Cloșca, județul Sibiu Nu există fișiere
178 16/04/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, Orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 28, județul Sibiu Nu există fișiere
179 16/04/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, localitatea Mârșa, str. Corneliu Coposu, bl. T4, Orașul Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
180 16/04/2024 Numirea unui curator special care să asiste/reprezinte pe minora B. R. I. la dezbaterea succesiunii ca urmare a decesului bunicului acesteia, C. G. Nu există fișiere
181 17/04/2024 Încetarea de drept a CIM al dlui G. V., muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
182 19/04/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna U. A., domiciliată în Orașul Avrig, sat Mârșa Nu există fișiere
183 19/04/2024 Aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru dna O. G. M., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
184 19/04/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune pentru dna Z. M. C. cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
185 19/04/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune pentru dna C. M. C. cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
186 19/04/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune pentru dna P. O. cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
187 19/04/2024 Menținerea dreptului la venitul minim de incluziune pentru dna S. B. cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
188 22/04/2024 Desemnarea persoanelor autorizate să efectueze oprațiuni în Registrul Electoral Nu există fișiere
189 22/04/2024 onstituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 07 și 09 mai 2024 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
190 22/04/2024 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 169/2024 privind constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare alei bl. 12-13-14-15, oraș Avrig” Nu există fișiere
191 22/04/2024 Stabilirea locurilor de afisare Nu există fișiere
192 23/04/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, Orașul Avrig, str. Cloșca, bl. 28, județul Sibiu Nu există fișiere
193 24/04/2024 Suspendarea acordării venitulu8i minim de incluziune componenta ajutor de incluziune pentru dna G. C. Nu există fișiere
194 24/04/2024 Suspendarea acordării venitului minim de incluziune aomponența ajutor de incluziune pentru dna N. M. Nu există fișiere
195 24/04/2024 Delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de secretar general al orașului Avrig, județul Sibiu, dnei S. G. I. Nu există fișiere
196 24/04/2024 Încadrarea dnei B. M. L. în funcția contractuală de referent IA în cadrul Compartimentului Cultura Nu există fișiere
197 24/04/2024 Încadrarea dlui D. C. I. A. în funcția contractuală de referent în cadrul Compartimentului Cultură Nu există fișiere
198 24/04/2024 Modificarea CIM al dnei V. E. L., asistent personal, gradația 5 Nu există fișiere
199 25/04/2024 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 30.04.2024 Vizualizare
200 29/04/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna APRILIE 2024 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
201 30/04/2024 Încadrarea dlui O. G. în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
202 30/04/2024 Încadrarea dlui M. N. în funcția contractuală de muncitor necalificat în acdrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
203 30/04/2024 Încadrarea dnei R. E. în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
204 30/04/2024 Încadrarea dlui V. A. în funcția contractuală de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
205 08/05/2024 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de refacere gură intrare pentru 3 fântâni cu acoperiș și tambur din satul Glâmboaca, orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
206 09/05/2024 Menținerea dnei B. D. în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor – Compartimentul Stare Civilă Nu există fișiere
207 09/05/2024 Încetarea acordării indemnizației cuvenită minorei S. A. B., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
208 09/05/2024 Aducerea la cunoștință publică a numărului Circumscripției Electorale Avrig precum și a delimitării și numerotării secțiilor de votare organizate în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 Nu există fișiere
209 13/05/2024 Constituirea Comisiei de exemen și de soluționare a contestațiilor pentru exeamenul de promovare în grad profesional organizat în data de 17 și 19 iunie 2024 Nu există fișiere
210 13/05/2024 Constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 04 și 06 iunie 2024 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer din cadrul Serviciului de Administrare a Domneiului Public și Privat Nu există fișiere
211 13/05/2024 Constituire Comisie de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de covor tartan pentru locul de joacă din localitatea Mârșa, strada Suru, orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
212 14/05/2024 Rectificarea actului de căsătorie nr. 57 din 15 iunie 1984, înregistrat în registrele de căsătorii ale localității Avrig, județul Sibiu ex. I și II Nu există fișiere
213 20/05/2024 Încetarea dreptului la stimulentul pentru combustibili solizi și energie electrică dlui T. G., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
214 20/05/2024 ncetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și energie electrică dlui M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
215 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și energie electrică dlui B. J. cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
216 20/05/2024 Încetarea dreptului la sulimentul pentru combustibili solizi și energie electrică dlui T. L., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
217 20/05/2024 Încetarea la suplimentul pentru combustibili soizi și energie electrică dnei I. M., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
218 20/05/2024 Încetarea dreptului la stimulentul pentru combustibili solizi și energie elctrică dlui R. N., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
219 20/05/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna B. L., domiciliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
220 20/05/2024 Încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru dna N. L., domciiliată în Orașul Avrig Nu există fișiere
221 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și energie electrică dlui D. I. cu domciiliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
222 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și energie elctrică dlui T. I., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
223 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie și gaze naturale pentru dna L. F., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
224 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie și gaze natutrale pentru dl P. N. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
225 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie și gaze naturale pentru dl D. V., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
226 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul panreu energie elctrică și gaze naturale pentru dna F. E., cu domiciliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
227 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie și gaze naturale pentru dl C. V. cu domciiliul în Orașul Avrig Nu există fișiere
228 20/05/2024 Încetarea dreptului la suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dna Z. M., cu domiciliul în orașul Avrig Nu există fișiere
229 22/05/2024 Virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al oarșului Avrig pe anul 2024 Nu există fișiere
230 23/05/2024 Convocare Consiliul Local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 29.05.2024 Vizualizare
231 24/05/2024 Încetarea acordării indemizației cuvenită dnei S. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente