Nr. Dată Denumire dispoziție Documente
1 03/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reabilitare a fântânii amplasată pe domeniul public din satul Glâmboaca, orașul Avrig” Nu există fișiere
2 03/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări instalații electrice pentru iluminatul public cu livrare, montare și punere în funcțiune aparate de iluminat stradal 54W, în orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
3 03/01/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna DECEMBRIE 2023 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
4 04/01/2024 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minorul S. Ș. A. Nu există fișiere
5 04/01/2024 Numirea echipei de implementare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
6 08/01/2024 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 08.01.2024 Vizualizare
7 08/01/2024 Prelungirea CIM al dnei B. M. Nu există fișiere
8 08/01/2024 Declararea unui vehicul ca fiind abandonat pe domeniul public, localitatea Mârșa, Orașul Avrig, județul Sibiu Nu există fișiere
9 08/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare a dlui D. A. D. Nu există fișiere
10 08/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare a dlui S. C Nu există fișiere
11 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei P. A. Nu există fișiere
12 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei G. M. Nu există fișiere
13 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei G. M. Nu există fișiere
14 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. D. M. Nu există fișiere
15 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei D. C. M. Nu există fișiere
16 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dlui Ș. M. L. Nu există fișiere
17 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei C. M. Nu există fișiere
18 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Z. D. M. Nu există fișiere
19 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei V. E. L. Nu există fișiere
20 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. A. Nu există fișiere
21 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. E. Nu există fișiere
22 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. G. E. Nu există fișiere
23 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei U. S. M. Nu există fișiere
24 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. A. Nu există fișiere
25 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei T. L. Nu există fișiere
26 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. Nu există fișiere
27 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei Ț. R. P. Nu există fișiere
28 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. S. Nu există fișiere
29 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei S. M. N. Nu există fișiere
30 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui P. F. Nu există fișiere
31 08/01/2024 Stabilirea dreppturilor salariale ale dnei P. V. Nu există fișiere
32 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. I. Nu există fișiere
33 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei P. M. Nu există fișiere
34 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. E. Nu există fișiere
35 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei N. M. Nu există fișiere
36 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. P. Nu există fișiere
37 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. V. S. Nu există fișiere
38 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui I. C. C. Nu există fișiere
39 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei M. M. Nu există fișiere
40 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnie G. I. Nu există fișiere
41 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei H. A. Nu există fișiere
42 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. M. Nu există fișiere
43 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei G. A. Nu există fișiere
44 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei F. R. Nu există fișiere
45 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. I. Nu există fișiere
46 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui D. C. Nu există fișiere
47 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. L. Nu există fișiere
48 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei D. R. G. Nu există fișiere
49 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. M. Nu există fișiere
50 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. P. D. Nu există fișiere
51 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. T. Nu există fișiere
52 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. R. Nu există fișiere
53 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C. Nu există fișiere
54 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. N. Nu există fișiere
55 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei C. C. M. Nu există fișiere
56 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. M. V. Nu există fișiere
57 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei B. E. M. Nu există fișiere
58 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui A. M. Nu există fișiere
59 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale dnei A. V. Nu există fișiere
60 08/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dnei A. M. T. Nu există fișiere
61 08/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru minorul D. A. Nu există fișiere
62 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei L. A. M. Nu există fișiere
63 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei O. A. M. Nu există fișiere
64 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dlui G. M. Nu există fișiere
65 08/01/2024 Stabilirea salariului de bază al dnei M. I. S. Nu există fișiere
66 12/01/2024 Convocarea de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 15.01.2024 Nu există fișiere
67 12/01/2024 Modificarea titularului pentru ajutorul locuinței cu combustibili solizi și suplimentul pentru energie Nu există fișiere
68 12/01/2024 Încetarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru persoana cu handicap accentuat I. G. Nu există fișiere
69 16/01/2024 Aprobarea Planului de servicii întocmit pentru minora B. A. M. Nu există fișiere
70 17/01/2024 Stabilirea drepturilor salariale ale dlui M. M. O., asistent personal, gradația 3 în cadrul Direcției de Asistență Socială Nu există fișiere
71 17/01/2024 Încadrarea dnei D. E. pe postul de asistent personal, gradația 0, precum și stabilirea drepturilor salariale Nu există fișiere
72 19/01/2024 Încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către O. M. A. Nu există fișiere
73 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/suplimentului pentru energie și gaze naturale pentru dl G. S. Nu există fișiere
74 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie pentru cererea dnei V. M. Nu există fișiere
75 22/01/2024 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi/suplimentului pentru energie pentru cererea dnei P. D. Nu există fișiere
76 22/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl VLAICU Mircea-Gheorghe, persoană cu handicap grav Nu există fișiere
77 23/01/2024 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală drum Mârșa” Nu există fișiere
78 25/01/2024 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 31 Ianuarie 2024 Vizualizare
79 26/01/2024 Stabilirea indemnizației lunare acordată persoanei cu handicap grav, plătită din begetul local al orașului Avrig Nu există fișiere
80 26/01/2024 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 și 28 februarie 2024 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef al orașului Avrig Nu există fișiere
81 30/01/2024 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și menținerea suplimentului la gaze naturale și energie electrică pentru numita H. O. Nu există fișiere
82 30/01/2024 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 599/2023 constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului” Nu există fișiere
83 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dl P. D. Nu există fișiere
84 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna B. E., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
85 30/01/2024 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap pentru dna I. A., persoană cu handicap grav Nu există fișiere
86 31/01/2024 Aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 52 titulari Nu există fișiere
87 31/01/2024 Respingerea cererilror de acordare a venitului minim garantat de incluziune pentru 10 titulari Nu există fișiere
88 31/01/2024 Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în treaptă profesională organizat în data de 12 februarie 2024 Nu există fișiere
89 31/01/2024 Acordarea dreptului la stimulent educațional – tichet social pentru grădiniță Nu există fișiere
90 01/02/2024 Acordarea drepturilor salariale în luna IANUARIE 2024 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Nu există fișiere
92 09/02/2024 Constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” Nu există fișiere
93 09/02/2024 Constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare și eficientizare iluminat public stradal prin montare corpuri de iluminat cu LED în orașul Avrig, județul Sibiu” Nu există fișiere
94 13/02/2024 Convocarea Consiliului Local al orașului Avrig în ședință extarordinară la data de 14.02.2024 Vizualizare
95 13/02/2024 Constiturea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind investiția „Lucrări de reparații pentru biroul situat în incinta Primăriei orașului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu” Nu există fișiere
96 14/02/2024 Constituirea Comisiei concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 04 și 06 martie 2024 pentru ocuparea postului unic vacant de îngrijitor clădiri din cadrul Compartimentului Deservire Generală Nu există fișiere
97 14/02/2024 Prelungirea CIM al dnei T A, asistent personal, gradația 0 Nu există fișiere
91 Încadrarea dnei V. E. L. pe postul de asistent personal Nu există fișiere
98 19/02/2024 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 92/2024 constituirea Comisiei de verificare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” Nu există fișiere
99 19/02/2024 Convocare de îndată a CL Avrig în ședință extraordinară la data de 19.02.2024 Vizualizare
100 20/02/2024 Constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 12 și 14 martie 2024 pentru ocuparea postului unic vacant de șef formație muncitori din cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Nu există fișiere
103 23/02/2024 Convocarea Consiliului local al orașului Avrig în ședință ordinară la data de 28.02.2024 Vizualizare
Nr. Dată Denumire dispoziție Documente