Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri ale autorității deliberative

Anul 2021

 

Ședință ordinară 31.08.2021

  HCL nr. 124-2021 privind suplimentarea unor suprafețe de teren închiriate în Piața Agroalimentară Avrig (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:35 pm | descarcari: 25)

  HCL nr. 123-2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:33 pm | descarcari: 22)

  HCL nr. 122-2021 aprobarea continuarii prestarii servciului de catre GOA (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:33 pm | descarcari: 21)

  Anexă Parteneriat cu Porumbacu de Jos (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:32 pm | descarcari: 20)

  HCL nr. 121-2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Comuna Porumbacu de Jos (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:32 pm | descarcari: 19)

  Anexă Parteneriat cu Asociația Valea Avrigului (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:32 pm | descarcari: 19)

  HCL nr. 120-2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Valea Avrigului (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:31 pm | descarcari: 24)

  HCL nr. 119-2021 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul ADI Asociația de Apă Sibiu a UAT-urilor Boița și Orlat (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:30 pm | descarcari: 17)

  HCL nr. 118-2021 privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat (data publicarii: septembrie 3, 2021 12:30 pm | descarcari: 21)

Ședință ordinară 29.07.2021

  HCL nr. 117-2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 31-2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local (data publicarii: august 13, 2021 10:11 am | descarcari: 35)

  Anexa nr. 2 stat de funcții (data publicarii: august 13, 2021 10:11 am | descarcari: 26)

  Anexa 1 stat functii (data publicarii: august 13, 2021 10:08 am | descarcari: 25)

  hCL 116-2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig (data publicarii: august 13, 2021 10:07 am | descarcari: 39)

  Anexă ROF Primărie (data publicarii: august 13, 2021 10:06 am | descarcari: 29)

  HCL 115-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei orașului Avrig (data publicarii: august 16, 2021 10:13 am | descarcari: 23)

  Atestat certificat administrator condominii (data publicarii: august 13, 2021 10:02 am | descarcari: 26)

  Cerere eliberare atestat (data publicarii: august 13, 2021 10:01 am | descarcari: 22)

  Regulament privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicarii: august 13, 2021 10:00 am | descarcari: 24)

  HCL nr. 114-2021 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicarii: august 13, 2021 10:00 am | descarcari: 21)

  HCL nr. 113-2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 17586-13.07.2021 formulată de către dl Vasile-Vilhelm GRAMA împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:59 am | descarcari: 23)

  HCL nr. 112-2021 privind atribuirea a două autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul orașului Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:59 am | descarcari: 22)

  HCL nr. 111-2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 16481-30.06.2021 formulată de către S.C. MARC PALM S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:57 am | descarcari: 34)

  Anexa nr. 2 D.A.L.I. Amenajare alei in localitatea Marsa (data publicarii: august 13, 2021 9:56 am | descarcari: 26)

  ANEXA NR. 1 Deviz - alei Marsa 2021 (data publicarii: august 13, 2021 9:56 am | descarcari: 22)

  HCL nr. 110-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare alei în localitatea Mârșa” – orașul Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:54 am | descarcari: 40)

  Anexă DALI imobil nr. 31 (data publicarii: august 13, 2021 9:53 am | descarcari: 22)

  ANEXA NR 1 DEVIZ imobil nr 31 (data publicarii: august 13, 2021 9:52 am | descarcari: 17)

  HCL nr. 109-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 31 (data publicarii: august 13, 2021 9:52 am | descarcari: 22)

  Anexă contract (data publicarii: august 13, 2021 9:51 am | descarcari: 24)

  HCL 108-2021 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spațiul situat în orașul Avrig, str. Sașilor, nr. 12, înscris în CF 105994 Avrig, top 410,411, școală și teren (data publicarii: august 13, 2021 9:50 am | descarcari: 22)

  FORMULARE (data publicarii: august 13, 2021 9:49 am | descarcari: 34)

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI (data publicarii: august 13, 2021 9:49 am | descarcari: 25)

  DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE (data publicarii: august 13, 2021 9:48 am | descarcari: 18)

  Anexa nr. 1 amplasament (data publicarii: august 13, 2021 9:47 am | descarcari: 23)

  hCL 107-2021 privind închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 40 mp, situat în Mârșa, str. Călțun, bl G5, proprietate publică a orașului Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:46 am | descarcari: 28)

  Anexe 1-5 nomenclator (data publicarii: august 13, 2021 9:45 am | descarcari: 22)

  HCL 106-2021 Privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Avrig (data publicarii: august 13, 2021 9:45 am | descarcari: 32)

  Anexa formulare procedura (data publicarii: august 13, 2021 9:44 am | descarcari: 25)

  Plan interviu (data publicarii: august 13, 2021 9:44 am | descarcari: 20)

  Matricea profilului Consiliului de Administrație (data publicarii: august 13, 2021 9:43 am | descarcari: 32)

  SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI (data publicarii: august 13, 2021 9:43 am | descarcari: 16)

  PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ȘI AL CANDIDATULUI LA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC GOA SA (data publicarii: august 13, 2021 9:42 am | descarcari: 13)

  PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru desemnarea membrilor CONSIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: august 13, 2021 9:42 am | descarcari: 21)

  HCL 105-2021 privind definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală, al membrilor Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: august 13, 2021 9:41 am | descarcari: 19)

  HCL nr. 104-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, (data publicarii: august 13, 2021 9:40 am | descarcari: 17)

Ședință ordinară 30.06.2021

  HCL nr. 103-2021 privind constituirea comisiei pentru organizarea și administrarea pajiştilor permanente proprietate privată a orașului Avrig (data publicarii: iulie 7, 2021 8:18 am | descarcari: 33)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 102-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:18 am | descarcari: 37)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 102-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:19 am | descarcari: 25)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 102-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:17 am | descarcari: 32)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 102-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:16 am | descarcari: 29)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 102-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:16 am | descarcari: 27)

  HCL nr. 102-2021 privind încheierea actului adițional nr. 3 la Contractele de prestări servicii, încheiate între CL Avrig și CL unor comune învecinate (data publicarii: iulie 7, 2021 8:15 am | descarcari: 25)

  Anexa 4 - Plan de situația Glâmboaca (data publicarii: iulie 7, 2021 8:14 am | descarcari: 23)

  Anexa 3- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.3.pdf (data publicarii: iulie 7, 2021 8:14 am | descarcari: 28)

  Anexa 2- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.2.pdf (data publicarii: iulie 7, 2021 8:13 am | descarcari: 24)

  Anexa 1- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.1.pdf (data publicarii: iulie 7, 2021 8:13 am | descarcari: 29)

  HCL nr. 101-2021 pentru completarea HCL nr. 120-2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului Avrig (data publicarii: iulie 7, 2021 8:12 am | descarcari: 37)

  Anexa nr. 2 la HCL 100-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:12 am | descarcari: 30)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 100-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:11 am | descarcari: 26)

  HCL nr. 100-2021 privind desființarea Pieței Agroalimentare Colonia Sticla (data publicarii: iulie 7, 2021 8:11 am | descarcari: 25)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 99-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:10 am | descarcari: 19)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 99-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:10 am | descarcari: 28)

  HCL nr. 99-2021 privind stabilirea unor măsuri pentru facilitarea colectării selective a deșeurilor menajere în orașul Avrig (data publicarii: iulie 7, 2021 8:04 am | descarcari: 27)

  Anexa la HCL nr. 98-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:03 am | descarcari: 27)

  HCL nr. 98-2021 privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicarii: iulie 7, 2021 8:02 am | descarcari: 30)

  ANEXĂ LA HCL NR. 97-2021 (data publicarii: iulie 7, 2021 8:02 am | descarcari: 23)

  HCL nr. 97-2021 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 pentru activități nonprofit de interes local (data publicarii: iulie 7, 2021 8:01 am | descarcari: 22)

  HCL nr. 96-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicarii: iulie 7, 2021 7:58 am | descarcari: 29)

Ședință extraordinară 16.06.2021

  HCL nr. 95-2021 privind modificarea HCL nr. 64-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții în domeniul ordinii publice și gospodăririi (data publicarii: iunie 18, 2021 10:20 am | descarcari: 56)

  HCL nr. 94-2021 privind aprobarea executării unor lucrări de reparații a drumului de acces strada Lacului din Avrig și tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului - str. Unirii din Avrig (data publicarii: iunie 18, 2021 10:19 am | descarcari: 29)

  Anexa la HCL trecere imobil in dom public al jud Sibiu (data publicarii: iunie 18, 2021 10:18 am | descarcari: 28)

  HCL nr. 93-2021 privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109636 Avrig, nr. cadastral 109636, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicarii: iunie 18, 2021 10:18 am | descarcari: 37)

Ședință ordinară 31.05.2021

  HCL nr. 92 privind asocierea Orașului Avrig cu Asociația Proprietarilor de terenuri Bradu, orașul Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:37 pm | descarcari: 40)

  HCL nr. 91-2021 pentru modificarea și completarea HCL nr. 46-2020 privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:37 pm | descarcari: 26)

  HCL nr. 90-2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUD-Construire hală service auto, beneficiar Elena MANIȚIU (data publicarii: iunie 14, 2021 12:36 pm | descarcari: 55)

  HCL nr. 89-2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament local de urbanism -Construire fermă bovine, beneficiar S.C. Belmont Properties SRL (data publicarii: iunie 14, 2021 12:36 pm | descarcari: 46)

  Anexă repartizare locuințe (data publicarii: iunie 14, 2021 12:36 pm | descarcari: 24)

  HCL nr. 88-2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:35 pm | descarcari: 32)

  HCL nr. 87-2021 privind încetarea contractului de închiriere nr. 94-01.06.2015 încheiat cu dna Cătălina PRODEA și schimbarea locuinței atribuite dnei Ionela MITOCARU cu o locuință vacantă (data publicarii: iunie 14, 2021 12:33 pm | descarcari: 40)

  Anexă prelungire contracte (data publicarii: iunie 14, 2021 12:32 pm | descarcari: 44)

  HCL nr. 86-2021 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:31 pm | descarcari: 25)

  HCL nr. 85-2021 privind acordarea dreptului de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și balastiera Mârșa pentru SC Total NSA SRL (data publicarii: iunie 14, 2021 12:25 pm | descarcari: 29)

  Anexă la HCL nr. 84-2021 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:25 pm | descarcari: 24)

  HCL nr. 84 privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Boița, pentru gestionarea câinilor fără stăpân (data publicarii: iunie 14, 2021 12:23 pm | descarcari: 53)

  HCL nr. 83-2021 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2021” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:19 pm | descarcari: 24)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 82-2021 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:19 pm | descarcari: 49)

  Anexa 3 la HCL nr. 82-2021 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:18 pm | descarcari: 53)

  Anexele nr. 1 si nr. 2 LA hcl NR. 82-2021 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:18 pm | descarcari: 47)

  HCL nr. 82-2021 privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren proprietate publică a orașului Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:18 pm | descarcari: 27)

  Anexă la HCL nr. 81 (data publicarii: iunie 14, 2021 12:17 pm | descarcari: 59)

  HCL nr. 81 privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:17 pm | descarcari: 27)

  HCL nr. 80-2021 privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară MONTE FĂGĂRAȘ BÎLEA-CAPRA (data publicarii: iunie 14, 2021 12:16 pm | descarcari: 19)

  HCL nr. 79-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicarii: iunie 14, 2021 12:15 pm | descarcari: 19)

  HCL nr. 78-2021 privind modificarea unor comisii constituite la nivelul Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 12:15 pm | descarcari: 34)

Ședință extraordinară 15.05.2021

  HCL nr. 77-2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în cadrul comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă (data publicarii: iunie 15, 2021 5:24 am | descarcari: 21)

  Anexă la HCL nr. 76 -2021 (data publicarii: iunie 15, 2021 5:24 am | descarcari: 48)

  HCL nr. 76-2021 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig (data publicarii: iunie 15, 2021 5:23 am | descarcari: 41)

  Anexă la HCL nr. 75-2021 (data publicarii: iunie 15, 2021 5:23 am | descarcari: 34)

  HCL nr. 75-2021 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: iunie 15, 2021 5:22 am | descarcari: 33)

  HCL nr. 74-2021 privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului înscris în CF nr. 109636-Avrig (data publicarii: iunie 15, 2021 5:21 am | descarcari: 25)

Ședință ordinară 21.04.2021

  Anexă la HCL nr. 73-2021 SC-AVRIG_MEMORIU-DALI-SEMNAT (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:14 am | descarcari: 121)

  HCL nr. 73-2021 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:13 am | descarcari: 107)

  Anexă la HCL nr. 72-2021 - PIEE Avrig 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:12 am | descarcari: 94)

  HCL nr. 72-2021 privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice al orașului Avrig – actualizat în anul 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:12 am | descarcari: 51)

  HCL nr. 71-2021 Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 16-2020 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:12 am | descarcari: 93)

  Caiet de sarcini iluminat public (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:11 am | descarcari: 95)

  Regulament iluminat public (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:10 am | descarcari: 55)

  Studiu de oportunitate iluminat public (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:10 am | descarcari: 91)

  HCL nr. 70-2021 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Avrig (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:09 am | descarcari: 49)

  HCL nr. 69-2021 privind desemnarea Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:09 am | descarcari: 100)

  HCL nr. 68-2021 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Aurel FLOREA (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:08 am | descarcari: 92)

  HCL nr. 67-2021 decontare navetă cadre didactice luna martie (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:08 am | descarcari: 50)

  HCL nr. 66-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:08 am | descarcari: 56)

  ANEXA III BUGET VENITURI PROPRII 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:07 am | descarcari: 96)

  ANEXA II PROGRAMUL DE INVESTITII BUGET LOCAL 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:07 am | descarcari: 98)

  ANEXA I BUGET LOCAL 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:06 am | descarcari: 86)

  HCL nr. 65-2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021 (data publicarii: aprilie 29, 2021 6:05 am | descarcari: 99)

Ședință ordinară 31.03.2021

  Anexă la HCL nr. 64-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:57 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 64-2021 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:57 am | descarcari: 53)

  Anexă la HCL 63-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:57 am | descarcari: 56)

  HCL nr. 63-2021 Pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în anexa la HCL nr. 17-2021 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:56 am | descarcari: 89)

  ANexă la hCL nr. 62-2021 Raportul informării (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:56 am | descarcari: 44)

  HCL nr. 62-2021 Privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru proiectul – „Construire Hală service (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:55 am | descarcari: 42)

  Anexă la HCL nr. 61-2021 Plan de ordine și siguranță publică (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:55 am | descarcari: 44)

  HCL nr. 61-2021 Privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig pentru anul 2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:55 am | descarcari: 88)

  Anexă la HCL nr. 60-2021 PLan de riscuri (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:54 am | descarcari: 84)

  HCL nr. 60-2021 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:54 am | descarcari: 47)

  HCL nr. 59-2021 Privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi disponibile conform Registrului special al autorizațiilor (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:53 am | descarcari: 101)

  Anexă la HCL nr. 58-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:53 am | descarcari: 89)

  HCL nr. 58-2021 Privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 108188 Avrig nr. top 52,53,54 și însușirea documentației cadastrale de rectificare suprafață (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:52 am | descarcari: 80)

  Anexe la HCL nr. 57-2021 vânzare la licitație publică (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:52 am | descarcari: 59)

  HCL nr. 57-2021 Privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 109590, nr. cadastral 109590 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:51 am | descarcari: 100)

  Anexele nr. 1, 2 și 3 la HCL nr 56-2021 vanzare catre dl Dumitru PADUREAN (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:51 am | descarcari: 86)

  HCL nr. 56-2021 Privind aprobarea vânzării imobilelor teren înscrise în CF nr. 109596 Avrig nr.top 22578-71-2-22, respectiv CF nr. 109604 Avrig , nr. top 22578-71-2-23 aferente unei construcții (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:50 am | descarcari: 48)

  HCL nr. 55-2021 Pentru modificarea și completarea HCL nr. 114-2020 privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109355 Avrig, nr. cadastral 109355 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:49 am | descarcari: 44)

  Anexe 1,2,3, 4 ȘI 5 hcl 54-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:49 am | descarcari: 45)

  HCL nr. 54 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 108550 Avrig (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:45 am | descarcari: 56)

  Anexă la HCL 53-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:44 am | descarcari: 45)

  HCL nr. 53-2021 Privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:44 am | descarcari: 87)

  Anexa la HCL nr. 52-2021 Regulament publicitate (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:43 am | descarcari: 46)

  HCL nr. 52-2021 Privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate în unitatea administrativ teritorială Avrig (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:43 am | descarcari: 89)

  ANexa la HCL nr. 51-2021 Regulament cimitir (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:42 am | descarcari: 122)

  HCL nr. 51-2021 Privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a orașului Avrig și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:42 am | descarcari: 51)

  Anexa la hCL nr. 50-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:41 am | descarcari: 49)

  HCL nr. 50-2021 Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și suflet” (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:41 am | descarcari: 88)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 49-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:40 am | descarcari: 44)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 49-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:39 am | descarcari: 49)

  HCL nr. 49-2021 Privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Avrig (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:38 am | descarcari: 48)

  HCL nr. 48-2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Clubului Sportiv ”Fotbal Club Avrig” (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:36 am | descarcari: 84)

  HCL nr. 47-2021 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații privind bunurile aparținând domeniului public și privat (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:34 am | descarcari: 81)

  Anexă la HCL nr. 46-2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:30 am | descarcari: 42)

  HCL nr. 46 Privind aprobarea devizulului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, întocmite de OSIF (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:25 am | descarcari: 75)

  Documentație atribuire (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:25 am | descarcari: 44)

  ANEXA NR. 3 LA HCL 45-2021 STUDIU DE OPORTUNITATE - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:24 am | descarcari: 87)

  ANEXA NR. 1 LA HCL 45-2021 STRATEGIA DE CONTRACTARE - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:22 am | descarcari: 79)

  HCL nr. 45-2021 privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deseurilor municipale din zona 2 Avrig (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:22 am | descarcari: 89)

  Anexa la HCL nr. 44-2021 BVC GOA (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:21 am | descarcari: 82)

  HCL nr. 44-2021 Privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Gospodărire Orășenească S.A. (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:20 am | descarcari: 40)

  Anexă la HCL nr. 43-2021 burse elevi (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:20 am | descarcari: 90)

  HCL nr. 43-2021 Privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig aferente anului 2021 (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:19 am | descarcari: 40)

  HCL nr. 42-2021 Privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicarii: aprilie 28, 2021 11:18 am | descarcari: 50)

Ședință ordinară 24.02.2021

  HCL nr. 41 alegere președinte luna martie 2021 (data publicarii: martie 10, 2021 11:22 am | descarcari: 77)

  HCL nr. 40 privind menținerea protocolului cu Turnu Rosu Caini fara stapan (data publicarii: martie 10, 2021 11:21 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 39 stabilire perioadă inventariere (data publicarii: martie 10, 2021 11:21 am | descarcari: 87)

  Anexa-plan de actiune servicii sociale 2021 (data publicarii: martie 10, 2021 11:17 am | descarcari: 92)

  HCL nr. 38 privind aprobarea planului anual de asistenta sociala (data publicarii: martie 10, 2021 11:17 am | descarcari: 79)

  HCL nr. 37 privind trecerea unui imobil în domeniul public al jud. Sibiu (data publicarii: martie 10, 2021 11:16 am | descarcari: 74)

  HCL nr. 36 inchiriere spatiu piata agroalimentară (data publicarii: martie 10, 2021 11:16 am | descarcari: 97)

  HCL nr. 35 privind desemnarea reprezentantului în AGA ADI ECO si GOA (data publicarii: martie 10, 2021 11:15 am | descarcari: 82)

  HCL nr. 34 privind modificarea HCL 6-2021 comisia sociala si de analiza (data publicarii: martie 10, 2021 11:14 am | descarcari: 84)

  HCL nr. 33 modificare HCL nr. 13-2019aprobare proiect creșă (data publicarii: martie 10, 2021 11:14 am | descarcari: 82)

  Anexa Deviz General indicatori actualizati (data publicarii: martie 10, 2021 11:13 am | descarcari: 87)

  HCL nr. 32 aprobare deviz general actualizat construire creșă în orașul Avrig (data publicarii: martie 10, 2021 11:13 am | descarcari: 98)

  Regulament CL Avrig (data publicarii: martie 10, 2021 11:12 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 31 aprobare Regulament CL Avrig (data publicarii: martie 10, 2021 9:43 am | descarcari: 87)

  Anexa 4 - Stat functii Dir.asist.soc. feb. 2021 (data publicarii: martie 10, 2021 9:42 am | descarcari: 72)

  Anexa nr 3- Stat functii Serv.pol.loc.feb.2021 (data publicarii: martie 10, 2021 9:41 am | descarcari: 86)

  Anexa nr 2 - Stat functii Serv.evid.pers feb.2021 (data publicarii: martie 10, 2021 9:40 am | descarcari: 77)

  Anexa 1 - Stat functii Ap spec.primar feb.2021 (data publicarii: martie 10, 2021 9:34 am | descarcari: 71)

  HCL nr. 30 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicarii: martie 10, 2021 9:34 am | descarcari: 92)

  HCL nr. 29 privind continuitatea prestării serviciului GOA (data publicarii: martie 10, 2021 9:33 am | descarcari: 96)

  HCL nr. 28 privind constituirea fondului de accesibilizare OSIF (data publicarii: martie 10, 2021 9:32 am | descarcari: 71)

  BVC OSIF (data publicarii: martie 10, 2021 9:32 am | descarcari: 79)

  HCL nr. 27 privind aprobarea BVC OSIF 2021 (data publicarii: martie 10, 2021 9:31 am | descarcari: 76)

  HCL nr. 26 privind reglementarea situatiei juridice Școala Glamboaca (data publicarii: martie 10, 2021 9:31 am | descarcari: 101)

  HCL nr. 25 privind decontarea navetei cadrelor didactice (data publicarii: martie 10, 2021 9:29 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 24 aprobare rețea școlară pe raza UAT Avrig (data publicarii: martie 10, 2021 9:28 am | descarcari: 88)

  ANEXA 7 BILANT 31.12.2020 + ANEXE (data publicarii: martie 10, 2021 9:28 am | descarcari: 104)

  ANEXA 6 CE CHELTUIELI 10 SD 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:27 am | descarcari: 77)

  ANEXA 5 CE VENITURI 10 SF 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:26 am | descarcari: 80)

  ANEXA 5 CE CHELTUIELI 10 SF 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:26 am | descarcari: 95)

  ANEXA 4 CE VENITURI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:25 am | descarcari: 78)

  ANEXA 4 CE CHELTUIELI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:24 am | descarcari: 84)

  ANEXA 3 CE VENITURI 02 SD 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:23 am | descarcari: 80)

  ANEXA 3 CE CHELTUIELI 02 SD 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:22 am | descarcari: 83)

  ANEXA 2 CE VENITURI 02 SF 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:21 am | descarcari: 70)

  ANEXA 2 CE CHELTUIELI 02 SF 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:21 am | descarcari: 81)

  ANEXA 1 CE VENITURI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:20 am | descarcari: 88)

  ANEXA 1 CE CHELTUIELI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: martie 10, 2021 9:19 am | descarcari: 92)

  HCL nr. 23-2021 cont execuție bugetară (data publicarii: martie 10, 2021 9:14 am | descarcari: 69)

Ședință ordinară 27.01.2021

  HCL nr. 22 privind alegerea președintelui pe luna februarie 2021 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:58 am | descarcari: 102)

  HCL nr. 21 privind actualizarea echipei mobile de intervenție, violență domestică (data publicarii: februarie 9, 2021 10:57 am | descarcari: 81)

  HCL nr. 20 privind stabilirea salariilor funcționarilor publici și a aparatului de specialitate (data publicarii: februarie 9, 2021 10:56 am | descarcari: 91)

  HCL nr. 19 privind aprobarea documentației de urbanism-Aftode Ioan (data publicarii: februarie 9, 2021 10:55 am | descarcari: 92)

  Anexa nr. 4 la HCL nr. 18 (data publicarii: februarie 9, 2021 11:06 am | descarcari: 87)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 18 (data publicarii: februarie 9, 2021 11:06 am | descarcari: 88)

  Anexa nr. 2 la HCL nr 18 (data publicarii: februarie 9, 2021 11:05 am | descarcari: 77)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 18 (data publicarii: februarie 9, 2021 11:04 am | descarcari: 95)

  HCL nr. 18 privind încheierea actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii între Consiliul local al orașului Avrig și Consilii Locale ale UAT-urilor vecine (data publicarii: februarie 9, 2021 10:55 am | descarcari: 98)

  Anexă la HCL nr. 17 privind actualizarea tarifelor de ecarisaj (data publicarii: februarie 9, 2021 11:03 am | descarcari: 71)

  HCL nr. 17 privind actualizarea tarifelor pentru serviciul de ecarisaj (data publicarii: februarie 9, 2021 10:54 am | descarcari: 82)

  Anexă la HCL nr. 16 privind modificarea HCL nr. 11-2020 (data publicarii: februarie 9, 2021 11:02 am | descarcari: 85)

  HCL nr. 16 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11-2020 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:54 am | descarcari: 84)

  HCL nr. 15 privind schimbarea temporara a destinatiei Sălii de sport oraș Avrig in centru vaccinare împotriva COVID-19 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:53 am | descarcari: 93)

  HCL nr. 14 privind aprobarea numărului maxim de posturi pt asistenți personalipt anul 2021 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:52 am | descarcari: 77)

  HCL nr. 13 privind prelungirea dreptului de folosință gratuită a microbuzului marca Opel, de către Liceul Teoretic Gh. Lazăr Avrig (data publicarii: februarie 9, 2021 10:52 am | descarcari: 98)

  HCL nr. 12 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pajiște proprietate privată a orașului Avrig (data publicarii: februarie 9, 2021 10:51 am | descarcari: 105)

  HCL nr. 11 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 107-25.01.2016 pt locuința situată în Mârșa, str. Carpați , nr. 2, bl T2 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:51 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 10 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicarii: februarie 9, 2021 10:50 am | descarcari: 78)

  Anexa nr 2 PH - DALI Prundu Mic (data publicarii: februarie 9, 2021 11:01 am | descarcari: 91)

  Anexa nr. 1 - Deviz general - strada Prundu Mic (data publicarii: februarie 9, 2021 10:59 am | descarcari: 78)

  HCL nr. 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare str. Prundu Mic, în orașul Avrig” (data publicarii: februarie 9, 2021 10:50 am | descarcari: 80)

  HCL nr. 8 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă și modalitatea de valorificare a acesteia pentru anul 2021 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:49 am | descarcari: 76)

  HCL nr. 7 privind actualizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism (data publicarii: februarie 9, 2021 10:49 am | descarcari: 83)

  HCL nr. 6 privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de ANL (data publicarii: februarie 9, 2021 10:48 am | descarcari: 85)

  HCL nr. 5 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali (data publicarii: februarie 9, 2021 10:48 am | descarcari: 81)

  HCL nr. 4 privind desemnarea reprezentanților CL în comisia de evaluare a performanțelor secretarului general al UAT Avrig (data publicarii: februarie 9, 2021 10:47 am | descarcari: 81)

  HCL nr. 3 privind prelungirea termenului de acordare a facilități (data publicarii: februarie 9, 2021 10:47 am | descarcari: 86)

  HCL nr. 2 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru anul 2021 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:46 am | descarcari: 84)

  ANexă la HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției nr. 521-2020 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:42 am | descarcari: 89)

  HCL nr. 1 privind validarea Dispoziției nr. 521-21.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicarii: februarie 9, 2021 10:42 am | descarcari: 89)

Ședință extraordinară  30.12.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 142-2020 privind menținerea valabilității „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” și completarea HCL Avrig nr. 50-120-2016 (data publicarii: ianuarie 12, 2021 5:59 am | descarcari: 117)

Ședință ordinară 23.12.2020

  HOTĂRÂREA NR. 141-2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:30 am | descarcari: 98)

  ANEXĂ LA HCL 140-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:29 am | descarcari: 102)

  HOTĂRÂREA NR. 140-2020 privind aprobarea Planului de lucrări pentru anul 2021 pentru persoanele beneficiare VMG (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:29 am | descarcari: 102)

  ANEXĂ LA HCL 139-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:28 am | descarcari: 100)

  HOTĂRÂREA NR. 139-2020 privind aprobarea Planului de lucrări pt anul 2021 persoane condamnate și sancționate contravențional (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:22 am | descarcari: 96)

  HOTĂRÂREA NR. 138-2020 privind aprobarea participării UAT Avrig la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile cu destinație de unități de învă (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:20 am | descarcari: 105)

  HOTĂRÂREA NR. 137-2020 privind darea în folosință gratuită a unui număr de 10 calculatoare către Licrul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:20 am | descarcari: 106)

  Anexa la HCL nr. 136-2020 contract sponsorizare (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:20 am | descarcari: 101)

  HOTĂRÂREA NR. 136-2020 privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizării din partea SC Octano Dowstream SRL. (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:19 am | descarcari: 109)

  HOTĂRÂREA NR. 135-2020 privind aprobarea prelungirii contractului nr. 1-03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:19 am | descarcari: 111)

  HOTĂRÂREA NR. 134-2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:15 am | descarcari: 119)

  HOTĂRÂREA NR. 133-2020 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 106-01.12.2015 pentru locuința situată în localitatea Mârșa, str. Carpați, nr. 2 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:14 am | descarcari: 103)

  Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la HCL 132-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:14 am | descarcari: 107)

  HOTĂRÂREA NR. 132-2020 privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, situate în blocul ANL-T2 Mârșa, str. Carpați, nr. 2 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:14 am | descarcari: 92)

  HOTĂRÂREA NR. 131-2020 privind stabilirea amplasamentelor pentru stațiile de taxi de pe raza orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:13 am | descarcari: 100)

  Anexe la Regulament acces și circulație vehicule cu MMA mai mare de 3,5 tone (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:08 am | descarcari: 141)

  Anexa la HCL 130-2020 Regulament acces și circulație vehicule MMA mai mare de 3,5 tone (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:08 am | descarcari: 126)

  H O T Ă R Â R E A NR. 130-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație al vehiculelor cu MMA mai mare de 3,5 tone (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:07 am | descarcari: 124)

  Anexă la HCL nr. 129-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:06 am | descarcari: 131)

  HOTĂRÂREA NR. 129-2020 privind constituirea Comisiei de circulație a orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:06 am | descarcari: 98)

  HOTĂRÂREA NR. 128-2020 privind constituirea comisiei locale de ordine publică a orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:05 am | descarcari: 123)

  Anexă la HCL NR.127-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:04 am | descarcari: 147)

  HOTĂRÂREA NR. 127-2020 privind aprobarea unor măsuri dispuse de Legea nr. 46-2008 privind Codul Silvic, Regiei Publice Locale OSIF R.A. (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:04 am | descarcari: 128)

  HOTĂRÂREA NR. 126-2020 privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în AGA ADI Asociația de Apă și în AGA SC Apă Canal S.A. Sibiu (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:03 am | descarcari: 107)

  HOTĂRÂREA NR. 125-2020 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de SC GOA SA, începând cu 01.01.2021 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:03 am | descarcari: 103)

  Anexa 5 la HCL nr. 124-2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:03 am | descarcari: 117)

  ANEXA nr. 4 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:02 am | descarcari: 114)

  Anexa nr. 3 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:02 am | descarcari: 105)

  Anexa nr.2 la HCL nr. 124 - 2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:01 am | descarcari: 102)

  Anexa nr. 1 Taxe și impozite pentru anul 2021 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:01 am | descarcari: 127)

  HOTĂRÂREA NR. 124-2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 9:00 am | descarcari: 123)

  Anexă la HCL 123-2020 validare dispoziție rectificare buget local 2021 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 8:59 am | descarcari: 98)

  HOTĂRÂREA NR. 123-2020 pentru validarea Dispoziției nr. 509-2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicarii: ianuarie 6, 2021 8:45 am | descarcari: 114)

Ședință extraordinară 09.12.2020

  HOTĂRÂREA NR. 122 din 2020 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Avrig (data publicarii: decembrie 22, 2020 8:05 am | descarcari: 111)

  HOTĂRÂREA NR. 121 din 2020 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a terenurilor necesare pentru realizarea investițiilor (data publicarii: decembrie 22, 2020 8:04 am | descarcari: 120)

  HOTĂRÂREA NR. 120 din 2020 privind aprobarea SF pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.....” (data publicarii: decembrie 22, 2020 8:04 am | descarcari: 109)

  HOTĂRÂREA NR. 119 din 2020 privind alegerea viceprimarului orașului Avrig (data publicarii: decembrie 22, 2020 8:04 am | descarcari: 110)

  HOTĂRÂREA NR. 118 din 2020 privind constituirea comisiei de validare și de numărare a voturilor exercitate în mod secret în cadrul ședințelor CL Avrig (data publicarii: decembrie 22, 2020 8:03 am | descarcari: 114)

Ședință extraordinară 26.11.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 117 din 2020 privind alegerea președintelui pentru luna decembrie 2020 (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:59 am | descarcari: 113)

  HOTĂRÂREA NR. 116 din 2020 privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului proiectului ” Îmbunătățirea calității vieții populației în loc. .Mârșa” (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:58 am | descarcari: 72)

  HOTĂRÂREA NR. 115 din 2020 pentru modificarea HCL nr. 92 din 2020 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației din loc. Mârșa” (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:57 am | descarcari: 111)

  HOTĂRÂREA NR. 114 din 2020 privind trecerea unui imobil în domeniul public al județului Sibiu (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:57 am | descarcari: 125)

  HOTĂRÂREA NR. 113 din 2020 privind desemnarea reprezentantilor CL în CA scoli (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:28 am | descarcari: 103)

  HOTĂRÂREA NR. 112 din 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:27 am | descarcari: 110)

  H O T Ă R Â R E A NR. 111 din 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:26 am | descarcari: 117)

Ședință extraordinară 19.11.2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 110 din 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Avrig (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:25 am | descarcari: 111)

  H O T Ă R Â R E A NR. 109 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pt luna noiembrie 2020 (data publicarii: decembrie 22, 2020 7:24 am | descarcari: 96)

Ședință extraordinară 23.09.2020

  Hotărârea nr. 108 constituire grup de lucru în vederea identificării așezărilor informale din UAT Avrig (data publicarii: septembrie 25, 2020 7:58 am | descarcari: 150)

  HOTĂRÂREA NR. 107- rectificare buget local SEPT 2020 (data publicarii: septembrie 25, 2020 7:51 am | descarcari: 162)

Ședință ordinară 31.08.2020

  HOTĂRAREA NR. 106 privind alegerea presedintelui de sedinte pentru luna septembrie 2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:46 pm | descarcari: 165)

  HOTĂRAREA NR. 105 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan „TRIADA MTB Avrig”, in orasul Avrig (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:45 pm | descarcari: 136)

  HOTĂRAREA NR. 104 privind acordarea unui Suport alimentar pentru prescolarii si elevii Liceului Teoretic Gh. Lazar Avrig (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:45 pm | descarcari: 168)

  HOTĂRAREA NR. 103 privind acordul ridicării unei troițe în satul Glâmboaca (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:44 pm | descarcari: 138)

  ANEXA HCL 102- REGULAMENT TAXE URGENTA AUTORIZATIE CONSTRUIRE (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:43 pm | descarcari: 184)

  HOTĂRAREA NR. 102 privind instituirea unei taxe speciale pentru emiterea în regim de urgența a autorizațiilor de construire (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:42 pm | descarcari: 137)

  HOTĂRAREA NR. 101 privind modificarea HCL 24 din 2019 taxa stare civilă (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:42 pm | descarcari: 147)

  Stat functii Serv.pol.loc.iulie.2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:40 pm | descarcari: 106)

  Stat functii Dir.asist.soc.iulie.2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:40 pm | descarcari: 128)

  Stat functii Ap.primar iulie 2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:37 pm | descarcari: 161)

  HOTĂRAREA NR. 100 privind modificarea Statului de funcții (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:36 pm | descarcari: 140)

  Anexă HCL 99- privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren intravilan -statia de epurare (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:35 pm | descarcari: 165)

  HOTĂRAREA NR. 99 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren intravilan inscris în CF 109277 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:34 pm | descarcari: 153)

  ANEXA 98 - Deviz DELGAZ GRID-extindere retea gaz str Unirii (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:33 pm | descarcari: 148)

  HOTĂRAREA NR. 98 privind extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale pe str Unirii (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:33 pm | descarcari: 151)

  Anexa 1 si 2 HCL 97- Deviz general si indicatori specifici - extindere conducta de gaze naturale - Dutina (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:32 pm | descarcari: 150)

  HOTĂRAREA NR. 97 privind extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale in zona Dutina (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:31 pm | descarcari: 155)

  ANEXA HCL 96- SF mixt Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Asezamant Cultural din orasul Avrig (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:29 pm | descarcari: 215)

  Anexa HCL 96 - DEVIZ Reabilitare si modernizare Casa de cultura Avrig (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:28 pm | descarcari: 128)

  HOTĂRAREA NR. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici SF mixt Casa de cultură (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:28 pm | descarcari: 154)

  ANEXA 95- Deviz drum cu podete Modernizare drum Bradu (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:26 pm | descarcari: 154)

  ANEXA HCL 95 - Parte scrisa - DALI Modernizare drum Bradu (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:25 pm | descarcari: 112)

  HOTĂRAREA NR. 95 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drum primăria veche” (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:22 pm | descarcari: 145)

  ANEXA HCL 94 -Acord de parteneriat actualizat Marsa Proiect Imbunatatirea calitatii vietii loc Marsa (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:21 pm | descarcari: 172)

  HOTĂRAREA NR. 94 privind aprobarea modificarii Acordului de parteneriat proiect Marsa (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:21 pm | descarcari: 145)

  Anexa HCL 93-Devize generale Proiect Imbunatatirea vietii localitatea Marsa (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:20 pm | descarcari: 163)

  HOTĂRAREA NR. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect Mârșa (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:17 pm | descarcari: 140)

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației...Mârșa” și cheltuielilor legate de proiect (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:13 pm | descarcari: 139)

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind scăderea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:12 pm | descarcari: 151)

  ANEXA HCL 90 - Procedura acordare facilitati fiscale (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:12 pm | descarcari: 201)

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:11 pm | descarcari: 172)

  HOTĂRÂREA NR. 89 Decontare cheltuieli de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant Martie-Iunie 2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:09 pm | descarcari: 146)

  HOTĂRÂREA NR. 88 - rectificare buget local AUGUST 2020 (data publicarii: septembrie 10, 2020 12:09 pm | descarcari: 130)

Ședință ordinară 30.06.2020

  HCL nr.87-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iulie 2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 1:14 pm | descarcari: 165)

  Anexa la HCL nr.86-2020-aprobare documentatie cadastrala de prima inregistrare prin diminuare imobil (data publicarii: iulie 16, 2020 1:13 pm | descarcari: 184)

  HCL nr.86-2020-aprobare documentatie cadastrala de prima inregistrare prin diminuare imobil (data publicarii: iulie 16, 2020 1:13 pm | descarcari: 176)

  HCL nr.85-2020-completare HCL 138-2018 schimbare destinatie imobil Liceu Marsa (data publicarii: iulie 16, 2020 1:12 pm | descarcari: 151)

  Anexa la HCL 84-2020- Protocol de colaborare oras Avrig si Scoala de Arta si Meserii Sibiu (data publicarii: iulie 16, 2020 1:12 pm | descarcari: 202)

  HCL nr.84-2020-Protocol colaborare oras Avrig si Scoala Populara de Arte si Meserii Ilie Micu (data publicarii: iulie 16, 2020 1:11 pm | descarcari: 153)

  Anexa la HCL 83 - 2020- Protocol IPJ SIBIU si Politia Locala Avrig (data publicarii: iulie 16, 2020 1:11 pm | descarcari: 279)

  HCL nr.83-2020-Protocol colaborare Politia Locala si IPJ Sibiu (data publicarii: iulie 16, 2020 1:10 pm | descarcari: 206)

  Anexa la HCL 82-2020-aprobarea documentatiei cadastrale prin diminuare suprafata Marsa CF 108136-2-7 (data publicarii: iulie 16, 2020 1:00 pm | descarcari: 192)

  HCL nr.82-2020-documentatie cadastrala dezmembrare 60 mp Marsa CF 108136 (data publicarii: iulie 16, 2020 1:00 pm | descarcari: 166)

  HCL nr.81-2020-stabilire restrictii circulatie in orasul Avrig (data publicarii: iulie 16, 2020 12:59 pm | descarcari: 181)

  HCL nr.80-2020-actualizarea componentei comisiei de circulatie a orasului Avrig (data publicarii: iulie 16, 2020 12:59 pm | descarcari: 168)

  HCL nr.79-2020-aprobare repartizare apartament bloc ANL Marsa (data publicarii: iulie 16, 2020 12:58 pm | descarcari: 158)

  Anexa 8 la HCL 78- 2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:56 pm | descarcari: 180)

  ANEXA 7 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:55 pm | descarcari: 159)

  ANEXA 6 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:55 pm | descarcari: 168)

  ANEXA 5 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:54 pm | descarcari: 179)

  ANEXA 4 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:53 pm | descarcari: 144)

  ANEXA 3 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:53 pm | descarcari: 177)

  ANEXA 2 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:52 pm | descarcari: 201)

  ANEXA 1 la HCL 78-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:09 pm | descarcari: 182)

  HCL nr.78-2020-avizarea Strategiei, Studiului de fundamentare, Documentatia de atribuire contract (data publicarii: iulie 16, 2020 12:08 pm | descarcari: 174)

  HCL nr.77-2020-modificarea Regulamentului de instituire si adminisrrarea a taxei speciale (data publicarii: iulie 16, 2020 12:08 pm | descarcari: 185)

  ANEXA 3 la HCL 76-2020 -Angajament de plată anexa nr. 3 la metodologie-1 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:07 pm | descarcari: 318)

  Anexa 2 la Metodologie acordare servicii buna -declarație proprie răspundere-1-HCL 76-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:06 pm | descarcari: 175)

  ANEXA 1 la Metodologia acordare ajutor financiar bone- HCL 76-2020 (data publicarii: iulie 16, 2020 12:06 pm | descarcari: 171)

  HCL nr.76-2020-Metodologie acordare ajutor financiar pt plata servicii de bona (data publicarii: iulie 16, 2020 12:04 pm | descarcari: 174)

  Anexa 2 la HCL 75-2020 l standardul minim de cost ingrijire la domiciliu persoane varstnice (data publicarii: iulie 16, 2020 12:04 pm | descarcari: 198)

  Anexa 1 la HCL 75-2020-Tipuri de servicii- plata (data publicarii: iulie 16, 2020 12:03 pm | descarcari: 191)

  HCL nr.75-2020-modificarea Anexelor 2 si 3 la HCL 42-2018 servicii ingrijire persoane la domiciliu (data publicarii: iulie 16, 2020 12:00 pm | descarcari: 158)

  HCL 74-2020-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Liceu Teoretic Gh Lazar Avrig (data publicarii: iulie 16, 2020 11:59 am | descarcari: 181)

Ședință ordinară 27.05.2020

  HCL nr.73-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iunie 2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:45 am | descarcari: 183)

  Anexa la HCL nr.72-2020-actualizare date pozitie nr 65 bunuri domeniul public oras Avrig (data publicarii: iunie 11, 2020 11:44 am | descarcari: 194)

  HCL nr.72-2020-modificare pozitie inventar bunuri domeniul public nr inventar 65 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:43 am | descarcari: 203)

  DALI Mihai Eminescu si Prundu Mare (data publicarii: iunie 11, 2020 11:40 am | descarcari: 227)

  Deviz AVRIG M.Eminescu si Prundu Mare - general (data publicarii: iunie 11, 2020 11:40 am | descarcari: 193)

  HCL nr.71-2020-aprobare indicatori tehnico-economici investitie Reabilitare str M Eminescu, Prundu Mare (data publicarii: iunie 11, 2020 11:46 am | descarcari: 188)

  HCL nr.70-2020-incetare contracte incheiate cu Enev Avrig SRL (data publicarii: iunie 11, 2020 11:38 am | descarcari: 207)

  Anexa 2 la HCL nr.69-2020 prelungire conditionata inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicarii: iunie 11, 2020 11:38 am | descarcari: 201)

  Anexa 1 la HCL nr.69-2020 prelungire inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicarii: iunie 11, 2020 11:36 am | descarcari: 193)

  HCL nr.69-2020-prelungire contracte inchiriere locuinte pt tineri bloc ANL Marsa (data publicarii: iunie 11, 2020 11:36 am | descarcari: 208)

  HCL nr.68-2020-prelungire valabilitate contract inchiriere incheiat cu Telekom Romania Communications (data publicarii: iunie 11, 2020 11:35 am | descarcari: 192)

  HCL nr.67-2020-aprobare volum masa lemnoasa si modalitate valorificare pt anul 2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:35 am | descarcari: 187)

  Anexa la HCL nr.66-2020 INDICATORI PERFORMANTA OSIF 2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:34 am | descarcari: 190)

  HCL nr.66-2020-aprobare indicatori performanta finaciari si nefinaciari pt membrii CA Ocol Izvorul Florii (data publicarii: iunie 11, 2020 11:33 am | descarcari: 182)

  Anexa la HCL nr.65-2020- Program masuri eficientizare activitate inscriere date in Registrul Agricol (data publicarii: iunie 11, 2020 11:33 am | descarcari: 193)

  HCL nr.65-2020-aprobare Program masuri activitate inscriere in Registrul Agricol (data publicarii: iunie 11, 2020 11:32 am | descarcari: 203)

  Anexa la HCL nr.64- 2020 scoatere din evidenta fiscala , mutare domiciliu (data publicarii: iunie 11, 2020 11:32 am | descarcari: 202)

  Anexa la HCL nr.64-2020 scoatere din evidenta persoane decedate 05.2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:30 am | descarcari: 186)

  HCL nr.64-2020-scaderea din evidenta fiscala persoane fizice aflate in insolvabilitate (data publicarii: iunie 11, 2020 11:30 am | descarcari: 188)

  Anexa la HCL nr.63-2020-Procedura de analiza pt stingerea a creantelor prin dare in plata (data publicarii: iunie 11, 2020 11:28 am | descarcari: 191)

  HCL nr.63-2020-Procedura de analiza si solutionare cereri stingere creante prin dare in plata (data publicarii: iunie 11, 2020 11:28 am | descarcari: 192)

  HCL nr.62-2020-indexare impozite si taxe locale pt 2021 cu rata inflatiei de 3,8 (data publicarii: iunie 11, 2020 11:27 am | descarcari: 167)

  ANEXA 7 SITUAȚII FINANCIARE (data publicarii: iunie 11, 2020 11:27 am | descarcari: 191)

  ANEXA 6 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE DEZVOLTARE (data publicarii: iunie 11, 2020 11:26 am | descarcari: 197)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:26 am | descarcari: 156)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:25 am | descarcari: 189)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (2) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:16 am | descarcari: 219)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (1) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:16 am | descarcari: 200)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (2) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:12 am | descarcari: 179)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (1) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:10 am | descarcari: 147)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:04 am | descarcari: 192)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:03 am | descarcari: 186)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (2) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:02 am | descarcari: 189)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (1) (data publicarii: iunie 11, 2020 11:01 am | descarcari: 191)

  HCL nr.61-2020-aprobarea contului anual de executie al bugetului local la 31 Decembrie 2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 10:59 am | descarcari: 211)

  HCL nr.60-2020-rectificare buget local Avrig 2020 (data publicarii: iunie 11, 2020 10:58 am | descarcari: 187)

Ședință ordinară 29.04.2020

  HCL 59 - 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Mai 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 207)

  HCL 58 - 2020 privind stabilirea unor măsuri legate de plata taxei speciale de salubrizare în anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 225)

  HCL 57 - 2020 privind prorogarea termenului de plată a chiriei/redevenței pentru titularii de contracte de închiriere/concesiune având ca obiect spații proprietate a Orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 209)

  HCL 56 - 2020 privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei de închiriere pășunat alpin (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 225)

  Anexa la HCL nr. 55 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 196)

  HCL 55 - 2020 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 203)

  Anexele 1 si 2 la HCL 54 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 205)

  HCL 54 - 2020 privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015- 2020” (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 208)

  HCL 53 - 2020 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2020” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 203)

  Anexa nr 2 la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 212)

  Anexa la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 197)

  HCL 52 - 2020 privind trecerea unui imobil –teren si constructii administrative si social culturale, din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Judetului Sibiu (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 249)

  Anexa la HCL 51 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 242)

  HCL 51 - 2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 220)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 fisa de date a achizitiei (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 198)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 Contractul de delegare (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 165)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 caiet de sarcini (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 indicatori performanta (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 200)

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 formulare FDA (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 207)

  Anexa nr. 3 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  Anexa nr. 2 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 212)

  Anexa nr. 1 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 215)

  HCL nr. 50 - 2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 213)

  Anexa nr. 1 la HCL 49 din 29.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 190)

  HCL 49 - 2020 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 184)

Ședință ordinară 25.03.2020

  HCL nr.48-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Aprilie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  HCL nr.47-2020-completare Regulament organizare si functionare Consiliu Local Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 208)

  HCL nr.46-2020-Acord favorabil al Consiliului local Avrig pt Club Sportiv Viitorul Selimbar (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 178)

  HCL nr.45-2020-executie lucrari tratament bituminos (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 219)

  HCL nr.44-2020-acordare drept de uz si servitute in favoarea Vodafone Romania (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 197)

  HCL nr.43-2020-masuri in administrarea pasunilor proprietate privata a orasului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 211)

  HCL nr.42-2020 - insusire raport consultare si informare public PUZ beneficiar Aftode Ioan (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 191)

  HCL nr.41-2020- repartizare locuinte ANL Marsa (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 261)

  ANEXA la HCL nr.40-2020- Regulament vanzare locuinte anl (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 229)

  HCL nr.40-2020-Regulament vanzare locuinte tip ANL (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 207)

  HCL nr.39-2020-mentinerea Protocoalelor cu UAT-urile vecine pt gestionarea cainilor fara stapan (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 198)

  HCL nr.38-2020- participare oras Avrig in calitate de lider de parteneriat la Program pilot (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 200)

  HCL nr.37 -2020- aprobarea Planului de ordine si siguranta publica oras Avrig 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 201)

  ANEXA la HCL nr.37-2020- Planul de ordine si siguranta 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 184)

  HCL nr.36 - 2020 - aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 215)

  ANEXA la HCL nr.36-2020-plan de actiune servicii sociale 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 201)

  HCL nr.35-2020 - acceptare oferta donatie imobil apartament facuta de Ciovana Dumitru si Ciovana Iuliana (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 220)

  HCL nr.34-2020 - aprobarea contractului de sponsorizare si accept. spons. Asociatiei Proiectele Pandorei (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 192)

  HCL nr.33-2020-indreptare eroare materiala din cuprinsul anexei 1 la HCL 145-2019-impozite si taxe 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 202)

  H O T Ă R Â R E A NR.32 / 2020 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, întocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 206)

  H O T Ă R Â R E A NR.31 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 206)

  H O T Ă R Â R E A NR.30/ 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 159)

Sedință ordinară 19.02.2020

  H O T Ă R Â R E A NR.29 / 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Martie 2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 9:09 am | descarcari: 156)

  H O T Ă R Â R E A NR.28 / 2020 privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Avrig (data publicarii: februarie 28, 2020 9:07 am | descarcari: 200)

  Anexa la HCL 27/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 9:18 am | descarcari: 198)

  H O T Ă R Â R E A NR.27 / 2020 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL (data publicarii: februarie 28, 2020 9:05 am | descarcari: 157)

  H O T Ă R Â R E A NR.26 / 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 9:04 am | descarcari: 179)

  H O T Ă R Â R E A NR.25 / 2020 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig, pentru anul școlar 2019 -2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 9:02 am | descarcari: 193)

  H O T Ă R Â R E A NR.24 / 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig (data publicarii: februarie 28, 2020 9:01 am | descarcari: 185)

  Anexa nr. 4 la HCL 23/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:53 am | descarcari: 160)

  Anexa nr. 3 la HCL 23/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:52 am | descarcari: 183)

  Anexa nr. 2 la HCL 23/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:51 am | descarcari: 187)

  Anexa nr. 1 la HCL 23/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:50 am | descarcari: 175)

  H O T Ă R Â R E A NR.23 / 2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicarii: februarie 28, 2020 8:48 am | descarcari: 185)

  Anexa Proiecte fonduri nerambursabile HCL 22/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:59 am | descarcari: 167)

  Anexa nr. III la HCL 22/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:57 am | descarcari: 193)

  Anexa nr II la HCL 22/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:56 am | descarcari: 195)

  Anexa nr. I la HCL 22/2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:56 am | descarcari: 199)

  H O T Ă R Â R E A NR. 22 / 2020 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2020 (data publicarii: februarie 28, 2020 8:46 am | descarcari: 171)

Ședință ordinară 29.01.2020

  Hotărârea nr. 21/2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Februarie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 196)

  Anexa nr. 2 la HCL 20/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 194)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 183)

  Hotărârea nr. 20/2020 privind modificarea Anexelor la HCL Avrig nr.136/2019 și la HCL Avrig nr.137/2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 177)

  Hotărârea nr. 19/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiția „Reabilitare str.Nouă, Str.Oltului, str.Griviței în Orașul Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 176)

  Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor Prundu Mare și Mihai Eminescu - Orașul Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 209)

  Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea numărului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 182)

  Hotărârea nr. 16/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, aferent zonei de studiu situată în extravilanul orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 178)

  Anexă la HCL nr. 15/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 201)

  Hotărârea nr. 15/2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 200)

  Hotărârea nr. 14/2020 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 176)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 182)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 134)

  Hotărârea nr. 13/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 174)

  Hotărârea nr. 12/2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 192)

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 168)

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 149)

  Hotărârea nr. 11/2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 196)

  Anexă la HCL nr. 10/2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 207)

  Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 201)

  Anexa la HCL nr. 9/29.01.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 197)

  Hotărârea nr. 9/2020 privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 185)

  Hotărârea nr. 8/2020 privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 171)

  Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 197)

  Hotărârea nr. 6/2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 164)

  Hotărârea nr. 5/2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 183)

  Hotărârea nr. 4 /2020 privind validarea Dispoziției nr. 558/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 175)

  Hotărârea nr. 3/2020 privind actualizarea componenței Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social – culturale, culte, protecția copilului și a familiei (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 150)

  Hotărârea nr.2 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 177)

Ședință extraordinară 09.01.2020

  HCL nr. 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 Primarul (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 149)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close