Ședință ordinară 29.04.2020

  HCL 59 - 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Mai 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 58 - 2020 privind stabilirea unor măsuri legate de plata taxei speciale de salubrizare în anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 57 - 2020 privind prorogarea termenului de plată a chiriei/redevenței pentru titularii de contracte de închiriere/concesiune având ca obiect spații proprietate a Orașului Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 56 - 2020 privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei de închiriere pășunat alpin (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa la HCL nr. 55 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 55 - 2020 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexele 1 si 2 la HCL 54 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 54 - 2020 privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015- 2020” (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 53 - 2020 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2020” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr 2 la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa la HCL 52 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 52 - 2020 privind trecerea unui imobil –teren si constructii administrative si social culturale, din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Judetului Sibiu (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa la HCL 51 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 51 - 2020 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 fisa de date a achizitiei (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 Contractul de delegare (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 caiet de sarcini (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 indicatori performanta (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 4 la HCL 50 din 29.04.2020 formulare FDA (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 3 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 2 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 1 la HCL 50 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr. 50 - 2020 privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 1 la HCL 49 din 29.04.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL 49 - 2020 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

Ședință ordinară 25.03.2020

  HCL nr.48-2020-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Aprilie 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.47-2020-completare Regulament organizare si functionare Consiliu Local Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.46-2020-Acord favorabil al Consiliului local Avrig pt Club Sportiv Viitorul Selimbar (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.45-2020-executie lucrari tratament bituminos (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.44-2020-acordare drept de uz si servitute in favoarea Vodafone Romania (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.43-2020-masuri in administrarea pasunilor proprietate privata a orasului Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.42-2020 - insusire raport consultare si informare public PUZ beneficiar Aftode Ioan (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.41-2020- repartizare locuinte ANL Marsa (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  ANEXA la HCL nr.40-2020- Regulament vanzare locuinte anl (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.40-2020-Regulament vanzare locuinte tip ANL (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.39-2020-mentinerea Protocoalelor cu UAT-urile vecine pt gestionarea cainilor fara stapan (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.38-2020- participare oras Avrig in calitate de lider de parteneriat la Program pilot (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.37 -2020- aprobarea Planului de ordine si siguranta publica oras Avrig 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  ANEXA la HCL nr.37-2020- Planul de ordine si siguranta 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.36 - 2020 - aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  ANEXA la HCL nr.36-2020-plan de actiune servicii sociale 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.35-2020 - acceptare oferta donatie imobil apartament facuta de Ciovana Dumitru si Ciovana Iuliana (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.34-2020 - aprobarea contractului de sponsorizare si accept. spons. Asociatiei Proiectele Pandorei (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  HCL nr.33-2020-indreptare eroare materiala din cuprinsul anexei 1 la HCL 145-2019-impozite si taxe 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  H O T Ă R Â R E A NR.32 / 2020 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, întocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  H O T Ă R Â R E A NR.31 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  H O T Ă R Â R E A NR.30/ 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

Sedință ordinară 19.02.2020

  H O T Ă R Â R E A NR.29 / 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Martie 2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 9:09 )

  H O T Ă R Â R E A NR.28 / 2020 privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Avrig (data publicarii: 28 februarie 2020 9:07 )

  Anexa la HCL 27/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 9:18 )

  H O T Ă R Â R E A NR.27 / 2020 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL (data publicarii: 28 februarie 2020 9:05 )

  H O T Ă R Â R E A NR.26 / 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 9:04 )

  H O T Ă R Â R E A NR.25 / 2020 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig, pentru anul școlar 2019 -2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 9:02 )

  H O T Ă R Â R E A NR.24 / 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig (data publicarii: 28 februarie 2020 9:01 )

  Anexa nr. 4 la HCL 23/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:53 )

  Anexa nr. 3 la HCL 23/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:52 )

  Anexa nr. 2 la HCL 23/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:51 )

  Anexa nr. 1 la HCL 23/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:50 )

  H O T Ă R Â R E A NR.23 / 2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicarii: 28 februarie 2020 8:48 )

  Anexa Proiecte fonduri nerambursabile HCL 22/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:59 )

  Anexa nr. III la HCL 22/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:57 )

  Anexa nr II la HCL 22/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:56 )

  Anexa nr. I la HCL 22/2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:56 )

  H O T Ă R Â R E A NR. 22 / 2020 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2020 (data publicarii: 28 februarie 2020 8:46 )

Ședință ordinară 29.01.2020

  Hotărârea nr. 21/2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Februarie 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 2 la HCL 20/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 20/2020 privind modificarea Anexelor la HCL Avrig nr.136/2019 și la HCL Avrig nr.137/2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 19/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiția „Reabilitare str.Nouă, Str.Oltului, str.Griviței în Orașul Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor Prundu Mare și Mihai Eminescu - Orașul Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea numărului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 16/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, aferent zonei de studiu situată în extravilanul orașului Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexă la HCL nr. 15/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 15/2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 14/2020 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 13/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 12/2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 11/2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexă la HCL nr. 10/2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa la HCL nr. 9/29.01.2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 9/2020 privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 8/2020 privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 6/2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 5/2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 4 /2020 privind validarea Dispoziției nr. 558/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr. 3/2020 privind actualizarea componenței Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social – culturale, culte, protecția copilului și a familiei (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Hotărârea nr.2 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

Ședință extraordinară 09.01.2020

  HCL nr. 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 Primarul (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

MARIME FONT
CONTRAST