Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Ședință extraordinară 13.01.2022

  PH privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot (data publicarii: ianuarie 12, 2022 4:18 pm | descarcari: 5)

  PH privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în ADI „ECO” Sibiu să voteze respingerea solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare (data publicarii: ianuarie 12, 2022 4:15 pm | descarcari: 4)

Ședință extraordinară 06.01.2022

  2.PH acoperire deficit bugetar sectiune dezvoltare din excedent (data publicarii: ianuarie 4, 2022 4:37 pm | descarcari: 6)

  1.Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2022 (data publicarii: ianuarie 4, 2022 4:37 pm | descarcari: 11)

Ședință ordinară 16.12.2021

  Anexa PH privind aprobarea planului de lucrări în vederea efectuării orelor de muncăstabilite de Legea 416-2001 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:40 am | descarcari: 33)

  PH privind aprobarea planului de lucrări în vederea efectuării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416-2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:40 am | descarcari: 12)

  Anexa PH privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:39 am | descarcari: 13)

  PH privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele condamnate și a celor sancționate contravențional, pentru anul 20 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:38 am | descarcari: 14)

  PH privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:37 am | descarcari: 18)

  PH privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:37 am | descarcari: 22)

  PH privind aprobarea prelungirii contractului nr.1 - 03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:36 am | descarcari: 11)

  PH pentru modificarea și completarea HCL nr. 135-2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:35 am | descarcari: 9)

  Anexa_2-_PH_privind_aprobarea_asocierii_n_participaie_ntre_Oraul_Avrig_i_SC_Local_Outmedia_SRL_respectiv_ntre_Oraul_Avrig_i_SC_Urban_View_Media_SRL_n_vederea_exploatrii.pdf (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:34 am | descarcari: 20)

  Anexa 1- PH privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC Local Outmedia SRL, respectiv între Orașul Avrig și SC Urban View Media SRL, în vederea exploatării (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:34 am | descarcari: 25)

  PH privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC Local Outmedia SRL, respectiv între Orașul Avrig și SC Urban View Media SRL, în vederea exploatării (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:19 am | descarcari: 18)

  PH privind amplasarea unor stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Avrig (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:17 am | descarcari: 8)

  Anexa 2- PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:17 am | descarcari: 10)

  Anexa 1- PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:16 am | descarcari: 10)

  PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:15 am | descarcari: 9)

  Anexa 2- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:14 am | descarcari: 11)

  Anexa 1- PH privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:13 am | descarcari: 16)

  PH privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:13 am | descarcari: 16)

  PH privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice decedate și persoane juridice, radiate din Registrul Comerţului (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:12 am | descarcari: 12)

  Anexa 5- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:11 am | descarcari: 18)

  Anexa 4- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:11 am | descarcari: 6)

  Anexa 3- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:10 am | descarcari: 9)

  Anexa 2- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:10 am | descarcari: 9)

  Anexa 1- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:08 am | descarcari: 9)

  PH privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:07 am | descarcari: 6)

  PH privind rectificare buget local DEC 2021 (data publicarii: decembrie 14, 2021 8:04 am | descarcari: 7)

Ședință ordin]ară 25.11.2021

  Anexa la HCL Protocol colaborare „Ilie Micu” Sibiu.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:51 am | descarcari: 14)

  PH privind încheierea unui protocolul de colaborare între Orașul Avrig și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:50 am | descarcari: 23)

  PROTOCOL DE COLABORARE privind transmiterea actelor administrative în format electronic.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:50 am | descarcari: 15)

  PH privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și BRD- Groupe Société Générale S.A., privind transmiterea actelor administrative în format electronic.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:49 am | descarcari: 17)

  Amenajament particulari.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:49 am | descarcari: 15)

  Amenajament Consiliul Local.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:48 am | descarcari: 22)

  PH aprobare amenajament pastoral UAT Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:48 am | descarcari: 32)

  Anexa nr. 2 la PH privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Cimitirului orășenesc Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:47 am | descarcari: 21)

  Anexa 1b la PH licitatie publica cimitir.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:46 am | descarcari: 18)

  Anexa 1a la PH inchiriere licitatie publica.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:41 am | descarcari: 20)

  PH Privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situat în incinta Cimitirului orășenesc Avrig, proprietate publică a orașului Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:40 am | descarcari: 26)

  PH privind acordul de principiu pentru întocmirea documentației de dezmembrare a imobilelor teren înscrise în CF 103342 Avrig, respectiv CF nr. 14009 Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:39 am | descarcari: 16)

  ANEXA NR. 1 SI 2 la PH acord principiu schimb terenuri.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:39 am | descarcari: 18)

  PH acord de principiu schimb teren între Orașul Avrig și dl Gheorghe Daniel STOICA.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:38 am | descarcari: 19)

  Anexă PH modificare stat funcții.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:34 am | descarcari: 25)

  PH modificare stat funcții aparatul de specialitate al Primarului orașului Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:33 am | descarcari: 16)

  PH stabilirea unor măsuri pentru încurajarea turismului în orașul Avrig.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:32 am | descarcari: 14)

  SDL Avrig, Sibiu final.pdf 1.pdf (data publicarii: noiembrie 25, 2021 2:33 pm | descarcari: 20)

  PH aprobare Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Avrig perioada 2021-2030.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:30 am | descarcari: 14)

  PH prelungire drept de folosință gratuit asupra microbuzului școlar de către Liceul Tehnologic Mârșa.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:29 am | descarcari: 19)

  PH acordare cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:28 am | descarcari: 21)

  PH decont navetă cadre didactice luna octombrie 2021.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:27 am | descarcari: 9)

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicarii: noiembrie 23, 2021 9:27 am | descarcari: 11)

Ședință extraordinară 12.11.2021 

  Anexa PH eficienta energetica.pdf (data publicarii: noiembrie 11, 2021 4:41 pm | descarcari: 15)

  PH privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf (data publicarii: noiembrie 11, 2021 4:39 pm | descarcari: 26)

Ședință ordinară 27.10.2021

  PH acordare ajutor de urgență pt copilul Ciorsac Antonio.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:50 pm | descarcari: 21)

  PH aprobare modificare HCL nr. 50-2021.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:50 pm | descarcari: 31)

  Anexă la HCL incheiere protocol de colaborare cu comuna Carta.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:49 pm | descarcari: 28)

  Anexă la HCL incheiere protocol de colaborare cu comuna Carta.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:49 pm | descarcari: 24)

  PH aprobare acord de principiu achiztionarea unor bunuri aflate în proprietatea SC FAbrica de Sticla SA.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:48 pm | descarcari: 22)

  PH încheiere act adițional prelungire contract deszăpezire SC GOA SA.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:48 pm | descarcari: 19)

  PH validare membri în CA SC GOA SA.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:46 pm | descarcari: 19)

  Anexă la PH modificare Regulament amplasare mijloace de publicitate.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:46 pm | descarcari: 23)

  PH completare și modificare Regulament amplasare mijloace de publicitate.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:45 pm | descarcari: 19)

  ANexa 2 indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:45 pm | descarcari: 17)

  ANexă acord parteneriat CJ.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:44 pm | descarcari: 14)

  PH aprobare indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:43 pm | descarcari: 16)

  ANexă acord parteneriat CJ.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:43 pm | descarcari: 17)

  PH aprobare indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:42 pm | descarcari: 21)

  Anexă indicatori Casa de cultură.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:42 pm | descarcari: 20)

  PH aprobare indicatori tehnico economici actualizați Casa de cultură.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:41 pm | descarcari: 22)

  PH privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului pt executarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, Dotare și Extindere Asezământ cultural Avrig.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:40 pm | descarcari: 18)

  PH modificare HCL nr. 123-2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:38 pm | descarcari: 18)

  Anexă listă de repartizare.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:38 pm | descarcari: 25)

  PH privind aprobarea listei de repartizare ANL.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:37 pm | descarcari: 18)

  Anexa nr. 3 Stat funcții.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:37 pm | descarcari: 18)

  Anexa nr. 2 Stat funcții.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:37 pm | descarcari: 16)

  Anexa nr. 1 Stat functii.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:36 pm | descarcari: 15)

  PH privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului AVrig și al Serviciilor Publice.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:36 pm | descarcari: 17)

  PH privind prelungirea unor contracte de închiriere.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:35 pm | descarcari: 30)

  PH privind completarea HCL Avrig nr. 118-2021.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:34 pm | descarcari: 18)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:33 pm | descarcari: 15)

  PH privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr. 126-2021.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:33 pm | descarcari: 18)

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicarii: octombrie 25, 2021 3:32 pm | descarcari: 16)

Ședință ordinară 30.09.2021

  PH privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții”.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:36 pm | descarcari: 25)

  PH privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:35 pm | descarcari: 165)

  PH privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 102237 Avrig, nr. top 1307-1-1-1-1.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:34 pm | descarcari: 33)

  Anexa nr. 2 la PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:34 pm | descarcari: 28)

  Anexa nr. 1 la PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:33 pm | descarcari: 27)

  PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:29 pm | descarcari: 26)

  PH privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:29 pm | descarcari: 30)

  POZIȚIA NR. 165 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APRȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI AVRIG.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:27 pm | descarcari: 30)

  PH privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 165.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:27 pm | descarcari: 37)

  Anexă privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:25 pm | descarcari: 27)

  PH privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:25 pm | descarcari: 28)

  PH privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul SC BIAMI PROD SRL, persoană juridică, radiată din Registrul Comerţului.pdf (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:22 pm | descarcari: 30)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicarii: septembrie 27, 2021 3:20 pm | descarcari: 20)

Ședință extraordinară 23.09.2021

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicarii: septembrie 21, 2021 1:52 pm | descarcari: 34)

Ședință ordinară 31.08.2021

  Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe de teren închiriate în Piața Agroalimentară Avrig (data publicarii: august 26, 2021 2:27 pm | descarcari: 54)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avr (data publicarii: august 26, 2021 2:26 pm | descarcari: 50)

  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/2021 privind continuarea prestării serviciului public de salubrizare a orașului Avrig de către S.C. GOA S.A (data publicarii: august 26, 2021 2:23 pm | descarcari: 36)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Comuna Porumbacu de Jos pentru reabilitarea Drumului Comunal 51 (data publicarii: august 26, 2021 2:22 pm | descarcari: 45)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Valea Avrigului pentru dezvoltarea și promovarea zonei turistice Valea Avrigului (data publicarii: august 26, 2021 2:21 pm | descarcari: 50)

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Adm (data publicarii: august 26, 2021 2:21 pm | descarcari: 45)

  Proiect de hotărâre privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului (data publicarii: august 26, 2021 2:18 pm | descarcari: 46)

Ședință ordinară 29.07.2021

  PH pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 31-2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:18 pm | descarcari: 60)

  Stat functii Politia Locală (data publicarii: iulie 26, 2021 1:18 pm | descarcari: 57)

  Stat functii Primaria Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:17 pm | descarcari: 56)

  PH privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:17 pm | descarcari: 58)

  Anexă ROF Primăria Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:16 pm | descarcari: 63)

  PH privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei orașului Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:16 pm | descarcari: 52)

  Model atestat (data publicarii: iulie 26, 2021 1:15 pm | descarcari: 55)

  Cerere atestare administrator (data publicarii: iulie 26, 2021 1:15 pm | descarcari: 53)

  Anexă Regulament atestare administrator condominii (data publicarii: iulie 26, 2021 1:14 pm | descarcari: 58)

  PH pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicarii: iulie 26, 2021 1:13 pm | descarcari: 50)

  PH privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 17586-13.07.2021 formulată de către dl Vasile-Vilhelm GRAMA (data publicarii: iulie 26, 2021 1:11 pm | descarcari: 64)

  PH privind atribuirea a două autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul orașului Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:10 pm | descarcari: 52)

  PH privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 16481-30.06.2021 formulată de către S.C. MARC PALM S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig nr. 59-2021 (data publicarii: iulie 26, 2021 1:10 pm | descarcari: 53)

  ANEXA NR. 1 Deviz - alei Marsa 2021-1 (data publicarii: iulie 26, 2021 1:09 pm | descarcari: 51)

  PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare alei în localitatea Mârșa” – orașul Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 1:08 pm | descarcari: 55)

  Anexă DALI imobil nr. 31 (data publicarii: iulie 26, 2021 1:08 pm | descarcari: 50)

  ANEXA NR 1 DEVIZ (data publicarii: iulie 26, 2021 1:07 pm | descarcari: 50)

  PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 31 – Corp B” (data publicarii: iulie 26, 2021 1:06 pm | descarcari: 45)

  Anexă contract consistoriu (data publicarii: iulie 26, 2021 1:06 pm | descarcari: 62)

  PH privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spațiul situat în orașul Avrig, str. Sașilor, nr. 12, înscris în CF 105994 Avrig, top 410,411 (data publicarii: iulie 26, 2021 1:05 pm | descarcari: 53)

  Anexa plan amplasament (data publicarii: iulie 26, 2021 1:00 pm | descarcari: 54)

  PH privind închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 40 mp, situat în Mârșa, str. Călțun, bl G5, proprietate publică a orașului Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 12:59 pm | descarcari: 61)

  Anexă Nomenclator stradal (data publicarii: iulie 26, 2021 12:58 pm | descarcari: 59)

  PH privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Avrig (data publicarii: iulie 26, 2021 12:55 pm | descarcari: 52)

  Formulare (data publicarii: iulie 26, 2021 12:55 pm | descarcari: 56)

  Plan de interviu (data publicarii: iulie 26, 2021 12:54 pm | descarcari: 54)

  Matrice (data publicarii: iulie 26, 2021 12:54 pm | descarcari: 59)

  Profil consiliu si matrice (data publicarii: iulie 26, 2021 12:53 pm | descarcari: 52)

  Scrisoare de asteptari (data publicarii: iulie 26, 2021 12:52 pm | descarcari: 44)

  Anexă componenta integrală (data publicarii: iulie 26, 2021 12:51 pm | descarcari: 50)

  PH privind definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală, al membrilor Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: iulie 26, 2021 12:50 pm | descarcari: 59)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunii iunie 2021 (data publicarii: iulie 26, 2021 12:49 pm | descarcari: 47)

Ședință ordinară 30.06.2021

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru organizarea și administrarea pajiştilor permanente proprietate privată a orașului Avrig (data publicarii: iunie 25, 2021 8:42 am | descarcari: 71)

  Anexa 4 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:42 am | descarcari: 54)

  Anexa 3 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:41 am | descarcari: 59)

  Anexa 2 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:41 am | descarcari: 60)

  Anexa 1 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:40 am | descarcari: 58)

  Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 3 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL al orașului Avrig și alte UAT-uri (data publicarii: iunie 25, 2021 8:39 am | descarcari: 66)

  Anexa 4 - Plan de situația Glâmboaca (data publicarii: iunie 25, 2021 8:39 am | descarcari: 57)

  Anexa 3- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.3.pdf anexa 3 (1) (data publicarii: iunie 25, 2021 8:38 am | descarcari: 56)

  Anexa 2- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.2.pdf Anexa 2 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:38 am | descarcari: 59)

  Anexa 1- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.1.pdf anexa 1 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:35 am | descarcari: 55)

  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 120-2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului Avrig (data publicarii: iunie 25, 2021 8:35 am | descarcari: 61)

  Anexă PH piață Sticla (data publicarii: iunie 25, 2021 8:35 am | descarcari: 50)

  Proiect de hotărâre privind desființarea Pieței Agroalimentare Colonia Sticla (data publicarii: iunie 25, 2021 8:34 am | descarcari: 62)

  Anexa nr. 1 și nr. 2 la PH amplasare puncte colectare selectivă a deșeurilor menajere (data publicarii: iunie 25, 2021 8:28 am | descarcari: 58)

  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru facilitarea colectării selective a deșeurilor menajere în orașul Avrig (data publicarii: iunie 25, 2021 8:27 am | descarcari: 61)

  Anexă la PH privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicarii: iunie 25, 2021 8:27 am | descarcari: 59)

  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicarii: iunie 25, 2021 8:27 am | descarcari: 72)

  Proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 pentru activități nonprofit de interes local (data publicarii: iunie 25, 2021 8:26 am | descarcari: 56)

  Proiect de hotărâre privind privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aferente lunilor aprilie-mai 2021 (data publicarii: iunie 25, 2021 8:25 am | descarcari: 59)

Ședință extraordinară 16.06.2021

  PH privind modificarea HCL nr. 64-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții (data publicarii: iunie 14, 2021 11:42 am | descarcari: 57)

  PH privind aprobarea executării unor lucrări de reparații a drumului de acces strada Lacului din Avrig și tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului - str. Unirii din Avrig (data publicarii: iunie 14, 2021 11:41 am | descarcari: 60)

  Anexa la HCL trecere imobil in dom public al jud Sibiu (data publicarii: iunie 14, 2021 11:42 am | descarcari: 73)

  PH privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109636 Avrig, nr. cadastral 109636, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicarii: iunie 14, 2021 11:35 am | descarcari: 58)

Ședință ordinară 31.05.2021

  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 46-2020 privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club S (data publicarii: mai 28, 2021 9:48 am | descarcari: 61)

  PUD-Construire Hală Service Auto (data publicarii: mai 28, 2021 10:36 am | descarcari: 61)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD-Construire hală service auto, beneficiar Elena MANIȚIU (data publicarii: mai 28, 2021 9:47 am | descarcari: 90)

  PUZ - Construire Ferma Bovine (data publicarii: mai 28, 2021 9:56 am | descarcari: 67)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament local de urbanism -Construire fermă bovine, beneficiar S.C. Belmont Properties SRL (data publicarii: mai 28, 2021 9:46 am | descarcari: 55)

  Anexa repartizare locuinte (data publicarii: mai 28, 2021 9:44 am | descarcari: 57)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: mai 28, 2021 9:44 am | descarcari: 69)

  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 94-01.06.2015 încheiat cu dna Cătălina PRODEA și schimbarea locuinței atribuite dnei Ionela MITOCARU cu o locuință vacantă (data publicarii: mai 28, 2021 9:43 am | descarcari: 83)

  Anexa la PH prelungire contracte închiriere ANL (data publicarii: mai 28, 2021 9:42 am | descarcari: 59)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicarii: mai 28, 2021 9:42 am | descarcari: 55)

  Anexa la HCL acces NSA (data publicarii: mai 28, 2021 9:42 am | descarcari: 59)

  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și balastiera Mârșa pentru SC Total NSA SRL (data publicarii: mai 28, 2021 9:41 am | descarcari: 54)

  Anexă protocol de colaborare Boița (data publicarii: mai 28, 2021 9:41 am | descarcari: 118)

  Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Boița, pentru gestionarea câinilor fără stăpân (data publicarii: mai 28, 2021 9:40 am | descarcari: 63)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2021” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicarii: mai 28, 2021 9:39 am | descarcari: 85)

  Contract cadru închiriere (data publicarii: mai 28, 2021 9:56 am | descarcari: 72)

  Fișă de date închiriere 3 mp (data publicarii: mai 28, 2021 9:55 am | descarcari: 78)

  Formulare închiriere spații (data publicarii: mai 28, 2021 9:54 am | descarcari: 80)

  Fișă de date închiriere 6 mp (data publicarii: mai 28, 2021 9:54 am | descarcari: 79)

  Anexa nr. 3 la inchieriere prin lictatie publică (data publicarii: mai 28, 2021 9:53 am | descarcari: 56)

  Anexele nr. 1 si nr. 2 la închiriere (data publicarii: mai 28, 2021 9:49 am | descarcari: 60)

  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren proprietate publică a orașului Avrig (data publicarii: mai 28, 2021 9:38 am | descarcari: 62)

  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig (data publicarii: mai 28, 2021 9:37 am | descarcari: 57)

  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară MONTE FĂGĂRAȘ BÎLEA-CAPRA (data publicarii: mai 28, 2021 9:37 am | descarcari: 85)

  Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicarii: mai 28, 2021 9:36 am | descarcari: 53)

  Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii constituite la nivelul Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: mai 28, 2021 9:35 am | descarcari: 60)

Ședință extraordinară 13.05.2021

  Anexă restricționare circulație pentru Triada MTB 21-23 mai 2021 (data publicarii: mai 11, 2021 8:08 am | descarcari: 58)

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig (data publicarii: mai 11, 2021 8:08 am | descarcari: 62)

  Anexă Lista de priorități pentru anul 2021 - locuințe pentru tineri ANL (data publicarii: mai 11, 2021 8:08 am | descarcari: 61)

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: mai 11, 2021 8:07 am | descarcari: 68)

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului înscris în CF nr. 109636-Avrig (data publicarii: mai 11, 2021 7:54 am | descarcari: 76)

Ședință ordinară 21.04.2021 

  7. PH Privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, in orașul Avrig (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:51 am | descarcari: 89)

  6. PH Privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Avrig (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:50 am | descarcari: 88)

  5. PH Privind desemnarea Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:50 am | descarcari: 98)

  4. PH Privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Aurel FLOREA (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:49 am | descarcari: 87)

  3. PH Privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunii martie 2021 (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:48 am | descarcari: 97)

  2. PH Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:47 am | descarcari: 101)

  1. PH Privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021 (data publicarii: aprilie 16, 2021 8:37 am | descarcari: 89)

Ședință ordinară 31.03.2021

  TABEL NOMINAL alegere președinte sedinta (data publicarii: martie 26, 2021 1:07 pm | descarcari: 106)

  23. PH stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:06 pm | descarcari: 107)

  Anexa la îndreptarea eroare materială HCL 17-2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:06 pm | descarcari: 98)

  22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale în anexa la HCL 17-2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:05 pm | descarcari: 113)

  21. PH însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu (data publicarii: martie 26, 2021 1:04 pm | descarcari: 90)

  Plan de ordine si siguranta publica 2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:03 pm | descarcari: 117)

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică 2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:02 pm | descarcari: 84)

  Anexă PAAR 2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:02 pm | descarcari: 116)

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PAAR 2021 (data publicarii: martie 26, 2021 1:01 pm | descarcari: 103)

  18. PH declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi (data publicarii: martie 26, 2021 1:01 pm | descarcari: 118)

  17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului CF 108188 Săcădate (data publicarii: martie 26, 2021 1:00 pm | descarcari: 93)

  Documentatie (data publicarii: martie 26, 2021 12:59 pm | descarcari: 84)

  Fise Date (data publicarii: martie 26, 2021 12:59 pm | descarcari: 85)

  Formulare (data publicarii: martie 26, 2021 12:57 pm | descarcari: 92)

  16. PH aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren 109590 (data publicarii: martie 26, 2021 12:55 pm | descarcari: 124)

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilelor teren CF 109156 și CF 109604 aferente unei construcții proprietate privată (data publicarii: martie 26, 2021 12:54 pm | descarcari: 101)

  14. PH modificarea și completarea HCL nr. 114 din 2020 (data publicarii: martie 26, 2021 12:54 pm | descarcari: 96)

  13. PH Privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 108550 Avrig, nr. cadastral 108550, proprietate privată al orașului Avrig , județul Sibiu (data publicarii: martie 26, 2021 12:52 pm | descarcari: 100)

  Anexa masuri RA (data publicarii: martie 26, 2021 12:52 pm | descarcari: 103)

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere în RA (data publicarii: martie 26, 2021 12:50 pm | descarcari: 93)

  Regulament publicitate (data publicarii: martie 26, 2021 12:50 pm | descarcari: 106)

  11. PH Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate (data publicarii: martie 26, 2021 12:49 pm | descarcari: 86)

  Regulament cimitire (data publicarii: martie 26, 2021 12:47 pm | descarcari: 119)

  10. PH aprobare regulament organizare și funcționare cimitire (data publicarii: martie 26, 2021 12:46 pm | descarcari: 103)

  Anexa parteneriat (data publicarii: martie 26, 2021 12:46 pm | descarcari: 100)

  9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociția „Timp și Suflet” (data publicarii: martie 26, 2021 12:45 pm | descarcari: 94)

  REGULAMENT CCC (data publicarii: martie 26, 2021 12:44 pm | descarcari: 92)

  8 Anexa COMPONENȚĂ CONSILIU CONSULTATIV COMUNITAR AL ORAȘULUI AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:43 pm | descarcari: 94)

  8. PH Privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Avrig (data publicarii: martie 26, 2021 12:42 pm | descarcari: 91)

  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CL în Club sportiv FC Avrig (data publicarii: martie 26, 2021 12:42 pm | descarcari: 130)

  6. PH Reprezentant CL Comisie licitatie (data publicarii: martie 26, 2021 12:41 pm | descarcari: 107)

  5. PH Privind aprobarea devizulului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig (data publicarii: martie 26, 2021 12:40 pm | descarcari: 102)

  STUDIU DE OPORTUNITATE - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:39 pm | descarcari: 116)

  STUDIU DE FUNDAMENTARE - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:39 pm | descarcari: 89)

  STRATEGIA DE CONTRACTARE - ZONA 2 AVRG (data publicarii: martie 26, 2021 12:38 pm | descarcari: 89)

  FORMULARE NR. 0-14 - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:37 pm | descarcari: 79)

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:37 pm | descarcari: 100)

  CONTRACT DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GEST ACT DE COLECTARE SI TRANSPORT - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:36 pm | descarcari: 81)

  CAIET DE SARCINI - ZONA 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:34 pm | descarcari: 112)

  Anexa 7 la Contract -- Zona 2 AVRIG (data publicarii: martie 26, 2021 12:33 pm | descarcari: 89)

  4. Proiect de hotărâre privind avizarea strategiei de contractare... pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale din zona 2 (data publicarii: martie 26, 2021 12:32 pm | descarcari: 83)

  .Anexa BVC GOA (data publicarii: martie 26, 2021 12:31 pm | descarcari: 88)

  3. PH Privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Gospodărirea Orășenească S.A. (data publicarii: martie 26, 2021 12:30 pm | descarcari: 95)

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse pentru elevi și cuantumul acestora pentru anul școlar 2020-2021 (data publicarii: martie 26, 2021 12:26 pm | descarcari: 97)

  1. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice (data publicarii: martie 26, 2021 12:26 pm | descarcari: 89)

Ședință ordinară 24.02.2021

  Regulament CL Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 11:51 am | descarcari: 137)

  Anexa Deviz General indicatori actualizati (data publicarii: februarie 22, 2021 9:06 am | descarcari: 119)

  ANEXA 1 CE CHELTUIELI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:06 am | descarcari: 103)

  ANEXA 1 CE VENITURI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:07 am | descarcari: 117)

  ANEXA 2 CE CHELTUIELI 02 SF 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:07 am | descarcari: 109)

  ANEXA 2 CE VENITURI 02 SF 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:07 am | descarcari: 99)

  ANEXA 3 CE CHELTUIELI 02 SD 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:07 am | descarcari: 98)

  ANEXA 3 CE VENITURI 02 SD 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 101)

  ANEXA 4 CE CHELTUIELI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 112)

  ANEXA 4 CE VENITURI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 103)

  ANEXA 5 CE CHELTUIELI 10 SF 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 109)

  ANEXA 5 CE VENITURI 10 SF 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 93)

  ANEXA 6 CE CHELTUIELI 10 SD 31.12.2020 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:08 am | descarcari: 101)

  ANEXA 7 BILANT 31.12.2020 + ANEXE (data publicarii: februarie 22, 2021 9:09 am | descarcari: 106)

  Anexă BVC OSIF (data publicarii: februarie 22, 2021 9:09 am | descarcari: 125)

  Anexa nr. 1 plan situatie Piata agroalimentara si Hala de carne (data publicarii: februarie 22, 2021 9:09 am | descarcari: 119)

  Anexa PH închiriere spațiu piata agroalimentară DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE (data publicarii: februarie 22, 2021 9:09 am | descarcari: 116)

  PH pentru modificarea HCL nr. 6-2021 privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL (data publicarii: februarie 22, 2021 9:09 am | descarcari: 125)

  PH privind alegerea președintelui de ședință pentru luna Martie 2021 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:10 am | descarcari: 111)

  PH Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. (data publicarii: februarie 22, 2021 9:10 am | descarcari: 91)

  PH privind aprobarea contului anual deexecuție al bugetului local încheiat la data de 31.12.2021 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:10 am | descarcari: 107)

  PH privind aprobarea devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” (data publicarii: februarie 22, 2021 9:11 am | descarcari: 109)

  PH privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:11 am | descarcari: 125)

  PH privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a orașului Avrig și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:11 am | descarcari: 105)

  PH privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:12 am | descarcari: 124)

  PH privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2021-2022 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:12 am | descarcari: 107)

  PH Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a orașului Avrig, aflate în administrarea Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:12 am | descarcari: 105)

  PH privind continuarea serviciului de salubrizare GOA (data publicarii: februarie 22, 2021 9:12 am | descarcari: 110)

  PH privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi disponibile conform Registrului special al autorizațiilor (data publicarii: februarie 22, 2021 9:13 am | descarcari: 100)

  PH privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu și în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. GOA Avrig S.A. (data publicarii: februarie 22, 2021 9:13 am | descarcari: 97)

  PH privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situat în Piața Agroalimentară Avrig- Hala de carne, proprietate publică a orașului Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:13 am | descarcari: 113)

  PH privind menținerea Protocolul de colaborare încheiat între orașul Avrig și comuna Turnu Roșu pentru gestionarea câinilor fărăr stăpân (data publicarii: februarie 22, 2021 9:13 am | descarcari: 117)

  PH privind modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului “ Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” și a cheltuielilor legate de proiect (data publicarii: februarie 22, 2021 9:14 am | descarcari: 108)

  PH privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:14 am | descarcari: 115)

  PH privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 109584-Avrig, (data publicarii: februarie 22, 2021 9:14 am | descarcari: 106)

  PH privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Avrig (data publicarii: februarie 22, 2021 9:15 am | descarcari: 116)

  PH privind trecerea imobilului teren -drum- înscris în CF nr. 109280 Avrig, nr. cadastral 109280, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicarii: februarie 22, 2021 9:15 am | descarcari: 108)

  Plan de actiune servicii sociale 2021 (data publicarii: februarie 22, 2021 9:15 am | descarcari: 119)

 

 

Ședință ordinară 27.01.2021

  22. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție (data publicarii: ianuarie 27, 2021 7:05 am | descarcari: 149)

  21. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului (data publicarii: ianuarie 27, 2021 7:05 am | descarcari: 155)

  20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pt luna februarie 2021 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:50 am | descarcari: 139)

  Anexa la PH nr. 19 - aprobare PUZ (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:50 am | descarcari: 142)

  19. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de urbanism - PUZ Aftode Ioan (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:49 am | descarcari: 144)

  Anexa nr. 4 la PH nr. 18- actualizare preturi evidenta populației (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:49 am | descarcari: 148)

  Anexă nr. 3 la PH nr. 18 - actualizare prețuri evidența populației (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:48 am | descarcari: 153)

  Anexa nr. 1 la PH nr. 18- actualizare tarife evdența populației (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:48 am | descarcari: 125)

  Anexa la PH nr. 1 Validare Dispoziție rectificare buget local anul 2020 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:47 am | descarcari: 128)

  18. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL Avrig și CL al comunelor Arpsu de Jos, Cârța, Cârțișoara și Porumbacu de Jos (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:46 am | descarcari: 147)

  17. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pt serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:45 am | descarcari: 124)

  18. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL Avrig și CL al comunelor Arpsu de Jos, Cârța, Cârțișoara și Porumbacu de Jos (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:39 am | descarcari: 145)

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11 din 2020 privind trecerea din domeniul public al or. Avrig în domeniul public al statului a imobilului CF 102223 Avrig (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:39 am | descarcari: 135)

  15. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației Sălii de Sport a Liceului Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig , în structură medicală-centru de vaccinare împotriva Covid-19 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:38 am | descarcari: 134)

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea nr. maxim de posturi pt asistenții personali ai persoanelor cu handicap pt anul 2021 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:38 am | descarcari: 160)

  13. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință fără plată a microbuzului marca Opel către Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avig (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:37 am | descarcari: 122)

  12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect pajiștea privată a orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:36 am | descarcari: 140)

  11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pt locuința situată în Mîrșa, ANL (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:36 am | descarcari: 137)

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:35 am | descarcari: 129)

  Anexa nr 2 PH nr. 9 - DALI Prundu Mic (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:35 am | descarcari: 144)

  Anexa nr. 1 la PH nr. 9 - Deviz general - strada Prundu Mic (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:34 am | descarcari: 129)

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția ”Modernizare str. Prundu Mic, în orașul Avrig” (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:33 am | descarcari: 133)

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare acesteia (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:32 am | descarcari: 131)

  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism Avrig aprobată prin HCL Avrig nr. 45 din 2018 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:32 am | descarcari: 130)

  6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor ANL (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:31 am | descarcari: 123)

  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe acordate cetățenilor de către consilierii locali (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:29 am | descarcari: 124)

  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprez. CL în comisia de evaluare a performanțelor prof. indiv. ale secretarului gen. al orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:28 am | descarcari: 144)

  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale (anulare accesorii) aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:28 am | descarcari: 150)

  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pt anul 2021 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:27 am | descarcari: 144)

  Anexa la PH nr. 1 Validare Dispoziție rectificare buget local anul 2020 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:26 am | descarcari: 137)

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 521 din 2020 privind rectificarea Bugetului local pt anul 2020 (data publicarii: ianuarie 22, 2021 10:17 am | descarcari: 142)

Ședință extraordinară 30.12.2020

  Proiect de hotărâre pentru menținerea valabilității „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020”, și completarea HCL Avrig nr. 50-120-2016 (data publicarii: ianuarie 12, 2021 6:00 am | descarcari: 148)

Ședință ordinară 23.12.2020 

  Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui pentru luna ianuarie 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:23 am | descarcari: 168)

  PLAN ACTIUNI vmg 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:22 am | descarcari: 173)

  Proiect de hotărâre peivind aprobarea planului de lucrări VMG, pentru anul 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:22 am | descarcari: 198)

  PLAN ACTIUNI 2021 persoane condamnate (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:21 am | descarcari: 177)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări, persoane condamnate, anul 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:20 am | descarcari: 163)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Avrig la Programul privind creșterea eficienței energiei energetice..... (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:20 am | descarcari: 274)

  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită echipamente IT Lic Gh Lazăr (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:19 am | descarcari: 166)

  Anexa PH contract sponsorizare (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:19 am | descarcari: 165)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare SC Octano Downstream SRL (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:18 am | descarcari: 280)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asistenta juridica (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:18 am | descarcari: 166)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:17 am | descarcari: 169)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract ANL (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:17 am | descarcari: 244)

  Calcul chirie 2020 ANL - anexa 1 si 2 (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:16 am | descarcari: 203)

  Proiect de hotărâre actualizare chirie locuințe pentru tineri (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:15 am | descarcari: 168)

  Proiect de hotărâre stabilire statii taxi pe raza orașului Avrig (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:14 am | descarcari: 176)

  Anexe_regulament (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:14 am | descarcari: 98)

  REGULAMENT trafic greu (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:13 am | descarcari: 187)

  nota_fundamentare_trafic_greu_regulament (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:13 am | descarcari: 172)

  Studiu_de_trafic (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:12 am | descarcari: 164)

  Proiect_hot_-Regulament_regim_acces_circulatie_vehicule_peste_35_tone_in_orasul_Avrig_trafic (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:11 am | descarcari: 159)

  Anexă la PH comisie circulație, Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de circulație a orasului Avrig (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:11 am | descarcari: 107)

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de circulatie (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:10 am | descarcari: 167)

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de ordine publică (data publicarii: decembrie 18, 2020 10:08 am | descarcari: 151)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse pentru OSIF Avrig (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:57 am | descarcari: 169)

  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în ADI APĂ și APĂ CANAL (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:56 am | descarcari: 170)

  Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:56 am | descarcari: 159)

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:55 am | descarcari: 158)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:55 am | descarcari: 148)

  Anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:54 am | descarcari: 99)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:54 am | descarcari: 166)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:53 am | descarcari: 264)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:53 am | descarcari: 228)

  Anexă la PH validare dispoziție rectificare buget local 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:52 am | descarcari: 170)

  Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției de rectificare a bugetului local pentru anul 2021 (data publicarii: decembrie 18, 2020 9:51 am | descarcari: 157)

Sedință Extraordinară 09.12.2020

  PH privind înfiintarea serviciului de iluminat public al orașului Avrig (data publicarii: decembrie 9, 2020 1:05 pm | descarcari: 198)

  PH privind aprobarea punerii la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată” a terenurilor necesare (data publicarii: decembrie 9, 2020 1:05 pm | descarcari: 195)

  PH privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 - 2020”, (data publicarii: decembrie 9, 2020 1:04 pm | descarcari: 188)

  PH alegere viceprimar al orașului Avrig (data publicarii: decembrie 9, 2020 12:58 pm | descarcari: 177)

  PH privind constituirea comisiei de validare si verificare a voturilor (data publicarii: decembrie 9, 2020 12:57 pm | descarcari: 200)

Ședință extraordinară 26.11.2020

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat anexă la HCL 97 din 29.08.2018 (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:17 pm | descarcari: 216)

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 92 din 2020 (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:17 pm | descarcari: 184)

  5. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren CF 109355 în domeniul public al județului Sibiu (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:16 pm | descarcari: 192)

  4. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire autorizații taxi (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:16 pm | descarcari: 191)

  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:14 pm | descarcari: 194)

  2. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:13 pm | descarcari: 172)

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 (data publicarii: noiembrie 25, 2020 6:11 pm | descarcari: 200)

Ședință extraordinară 23.09.2020

  Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru pentru asezări informale (data publicarii: septembrie 23, 2020 11:33 am | descarcari: 588)

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPTEMBRIE 2020 (data publicarii: septembrie 23, 2020 11:32 am | descarcari: 192)

Ședință ordinară 31.08.2020

  Proiect hot-alegere președinte ședință luna Septembrie 2020 (data publicarii: august 26, 2020 12:19 pm | descarcari: 199)

  Proiect hot - Abrogare HCL 24 din 2019 TAXA CASATORIE - initiatori consilierii locali PMP (data publicarii: august 26, 2020 12:18 pm | descarcari: 272)

  222.Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanale pe domeniul forestier-padure domeniul public (data publicarii: august 26, 2020 12:17 pm | descarcari: 209)

  Proiect hot.-aviz favorabil ridicare troita intersectia Sacadate (data publicarii: august 26, 2020 12:16 pm | descarcari: 208)

  ANEXA - REGULAMENT TAXE URGENTA AUTORIZATIE CONSTRUIRE (data publicarii: august 26, 2020 12:16 pm | descarcari: 391)

  Proiect hot- instituirea unei taxe speciale de urgenta pt eliberare autorizatie de construire (data publicarii: august 26, 2020 12:15 pm | descarcari: 165)

  Proiect hot - modificare HCL 24/2019 taxa Stare Civila (data publicarii: august 26, 2020 12:14 pm | descarcari: 210)

  Stat functii Serv.pol.loc.iulie.2020 (data publicarii: august 26, 2020 12:13 pm | descarcari: 219)

  Stat functii Dir.asist.soc.iulie.2020 (data publicarii: august 26, 2020 12:13 pm | descarcari: 211)

  Stat functii Ap.primar iulie 2020 (data publicarii: august 26, 2020 12:12 pm | descarcari: 219)

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate primar si servicii subordonate (data publicarii: august 26, 2020 12:12 pm | descarcari: 207)

  Anexa ph aprobare documentatie cadastrala de dezmembrare a imobilului CF 109277 (data publicarii: august 26, 2020 12:04 pm | descarcari: 208)

  Proiect hot -aprobare documentatie dezmembrare CF 109277 Statie epurare (data publicarii: august 26, 2020 11:59 am | descarcari: 228)

  ANEXA - Deviz DELGAZ GRID-extindere retea gaz str Unirii (data publicarii: august 26, 2020 11:58 am | descarcari: 227)

  Proiect hot- extindere conducta gaz presiune redusa str.Unirii localitatea Avrig (data publicarii: august 26, 2020 11:58 am | descarcari: 219)

  Anexa 1 si 2 - Deviz general si indicatori specifici - extindere conducta de gaze naturale - Dutina (data publicarii: august 26, 2020 11:57 am | descarcari: 215)

  Proiect hot- extindere retea alimentare cu gaze naturale in zona Dutina oras Avrig (data publicarii: august 26, 2020 11:56 am | descarcari: 199)

  ANEXA - SF mixt Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Asezamant Cultural din orasul Avrig (data publicarii: august 26, 2020 11:56 am | descarcari: 221)

  Anexa - DEVIZ Reabilitare si modernizare Casa de cultura Avrig (data publicarii: august 26, 2020 11:55 am | descarcari: 218)

  Parte scrisa - DALI (data publicarii: august 26, 2020 12:23 pm | descarcari: 210)

  Proiect hot - aprobare indicatori tehnico-economici SF mixt Reabilitare Casa de cultura Avrig (data publicarii: august 26, 2020 11:34 am | descarcari: 195)

  Anexa deviz Modernizare drum Bradu (data publicarii: august 26, 2020 12:19 pm | descarcari: 198)

  Proiect hot - aprobare indicatori investitie Modernizare drum Primaria veche Bradu (data publicarii: august 26, 2020 11:34 am | descarcari: 211)

  ANEXA -Acord de parteneriat actualizat Marsa Proiect Imbunatatirea calitatii vietii loc Marsa (data publicarii: august 26, 2020 11:29 am | descarcari: 243)

  Proiect hot-aprobarea modificarii Acordului de parteneriat pt realizarea proiectului Imbunatatirea calitatii vietii populatiei (data publicarii: august 26, 2020 11:28 am | descarcari: 204)

  Anexa- Devize generale Proiect Imbunatatirea vietii localitatea Marsa (data publicarii: august 26, 2020 11:27 am | descarcari: 235)

  Proiect hot - aprobarea indicatorilor actualizati pt obiectiv Reabilitarea, modernizarea si dotarea gradinitei Marsa (data publicarii: august 26, 2020 11:26 am | descarcari: 205)

  Proiect hot- aprobarea proiectului si a cheltuielilor Imbunatatirea calitatii vietii in loc.Marsa (data publicarii: august 26, 2020 11:26 am | descarcari: 241)

  Proiect hot -scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice insolvabile August 2020 (data publicarii: august 26, 2020 11:25 am | descarcari: 219)

  ANEXA - Procedura acordare facilitati fiscale (data publicarii: august 26, 2020 11:24 am | descarcari: 234)

  Proiect hot-acordare facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora (data publicarii: august 26, 2020 11:23 am | descarcari: 212)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie - Iunie 2020 (data publicarii: august 26, 2020 11:21 am | descarcari: 211)

  Proiect de hotarare rectificare buget local AUG 2020 (data publicarii: august 26, 2020 11:14 am | descarcari: 205)

Ședință ordinară 30.06.2020

  Proiect hot-alegere președinte ședință luna Iulie 2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:46 pm | descarcari: 247)

  Anexa - Protocol de colaborare oras Avrig si Scoala de Arta si Meserii Sibiu (data publicarii: iunie 25, 2020 2:45 pm | descarcari: 231)

  Proiect hot - incheiere Protocol colaborare intre orasul Avrig si Scoala Populara de Arte si Meserii Sibiu (data publicarii: iunie 25, 2020 2:45 pm | descarcari: 264)

  Anexa - Protocol IPJ SIBIU-UAT AVrig- (data publicarii: iunie 25, 2020 2:44 pm | descarcari: 267)

  Proiect hot -Protocol colaborare intre orasul Avrig-Politia Local si Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu (data publicarii: iunie 25, 2020 2:43 pm | descarcari: 247)

  Proiect hot - aprobare documentatie cadastrala prin diminuare teren intravilan 60 mp Marsa CF 101547 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:43 pm | descarcari: 238)

  Proiect hot - restrictionare circulatie in orasul Avrig (data publicarii: iunie 25, 2020 2:42 pm | descarcari: 189)

  Proiect hot - actualizare componenta Comisie circulatie oras Avrig (data publicarii: iunie 25, 2020 2:42 pm | descarcari: 246)

  Proiect hot-repartizare in regim inchiriere apartament bloc ANL Marsa (data publicarii: iunie 25, 2020 2:41 pm | descarcari: 226)

  Anexa -strategia sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:41 pm | descarcari: 250)

  Anexa -formulare sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:40 pm | descarcari: 230)

  Anexa -caiet sarcini sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:40 pm | descarcari: 238)

  Anexa - indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:39 pm | descarcari: 181)

  Anexa - indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:38 pm | descarcari: 236)

  Anexa - fisa de date sura 18,06,2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:38 pm | descarcari: 227)

  Anexa - contract Sura (data publicarii: iunie 25, 2020 2:36 pm | descarcari: 174)

  Proiect hot -abrogare HCL 50-2020 si aprobare documentatie licitatie Statii SORTARE SI COMPOSTARE (data publicarii: iunie 25, 2020 2:35 pm | descarcari: 257)

  Proiect hot - modificarea HCL 146-2019 Regulament taxa speciala salubrizare (data publicarii: iunie 25, 2020 2:34 pm | descarcari: 230)

  Proiect hot - acordare mandat primar in AGA ADI Apa tarife apa si canal 01.07. 2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:32 pm | descarcari: 244)

  Anexa nr.1 - Metodologia acordare ajutor financiar bone (1) (data publicarii: iunie 25, 2020 2:29 pm | descarcari: 267)

  Anexa 2 la Metodologie acordare servicii buna -declarație proprie răspundere-1 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:28 pm | descarcari: 231)

  ANEXA 1 la -Metodologia acordare ajutor financiar bone (data publicarii: iunie 25, 2020 2:27 pm | descarcari: 231)

  Proiect hot - aprobare Metodologie pt acordare ajutor financiar familiilor pt bone (data publicarii: iunie 25, 2020 2:26 pm | descarcari: 232)

  Anexa 3 la raport standardul minim de cost (data publicarii: iunie 25, 2020 2:26 pm | descarcari: 269)

  Anexa 2 Tipuri de servicii- plata (data publicarii: iunie 25, 2020 2:23 pm | descarcari: 249)

  Proiect hot - modificare anexe servicii sociale acordate persoanelor varstnice la domiciliu (data publicarii: iunie 25, 2020 2:22 pm | descarcari: 215)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Liceu Gh Lazar Avrig -martie, aprilie, mai 2020 (data publicarii: iunie 25, 2020 2:19 pm | descarcari: 224)

Ședință ordinară 27.05.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020 (data publicarii: mai 22, 2020 8:11 am | descarcari: 224)

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanale în fondul forestier-padure domeniul public (data publicarii: mai 22, 2020 8:09 am | descarcari: 261)

  Anexa la HCL nr.____2020-actualizare date pozitie nr 65 bunuri domeniul public oras Avrig (data publicarii: mai 22, 2020 8:08 am | descarcari: 257)

  Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig (data publicarii: mai 22, 2020 8:06 am | descarcari: 264)

  DALI Mihai Eminescu si Prundu Mare (data publicarii: mai 22, 2020 8:05 am | descarcari: 372)

  Deviz AVRIG M.Eminescu si Prundu Mare - general (data publicarii: mai 22, 2020 8:03 am | descarcari: 264)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare străzi, Mihai Eminescu și Prundu Mare, oraș Avrig” (data publicarii: mai 22, 2020 8:01 am | descarcari: 252)

  Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte încheiate între Orașul Avrig și S.C. ENEV Avrig SRL (data publicarii: mai 22, 2020 8:00 am | descarcari: 237)

  Anexa 2 prelungire conditionata inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicarii: mai 22, 2020 7:59 am | descarcari: 241)

  Anexa 1 prelungire contracte inchiriere apartamente ANL Marsa (data publicarii: mai 22, 2020 7:58 am | descarcari: 261)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL-T2 Mârșa, str. Carpați nr. 2 (data publicarii: mai 22, 2020 7:56 am | descarcari: 263)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr. 32/09.06.2010 încheiat între Orașul Avrig și S.C. Telekom România Communications S.A. (data publicarii: mai 22, 2020 7:54 am | descarcari: 247)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acesteia, pentru anul 2020 (data publicarii: mai 22, 2020 7:52 am | descarcari: 261)

  Anexa INDICATORI PERFORMANTA OSIF 2020 (data publicarii: mai 22, 2020 7:51 am | descarcari: 250)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A., pentru anul 2020 (data publicarii: mai 22, 2020 7:49 am | descarcari: 221)

  Anexa - Program masuri eficientizare activitate inscriere date in Registrul Agricol (data publicarii: mai 22, 2020 7:48 am | descarcari: 257)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol al orașului Avrig (data publicarii: mai 22, 2020 7:46 am | descarcari: 285)

  Anexa la HCL MAI 2020 scoatere din evidenta persoane decedate 05.2020 (data publicarii: mai 22, 2020 7:46 am | descarcari: 250)

  Anexa LA HCL scoatere din evidenta fiscala MAI 2020 mutare domiciliu (data publicarii: mai 22, 2020 7:44 am | descarcari: 237)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicarii: mai 22, 2020 7:43 am | descarcari: 255)

  Anexa - Procedura DAREA IN PLATA (data publicarii: mai 22, 2020 7:41 am | descarcari: 326)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată (data publicarii: mai 22, 2020 7:40 am | descarcari: 266)

  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8 % (data publicarii: mai 22, 2020 7:37 am | descarcari: 245)

  ANEXA 7 SITUAȚII FINANCIARE (data publicarii: mai 22, 2020 7:37 am | descarcari: 261)

  ANEXA 6 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE DEZVOLTARE (data publicarii: mai 22, 2020 7:36 am | descarcari: 234)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicarii: mai 22, 2020 7:35 am | descarcari: 228)

  ANEXA 5 CE VENITURI PROPRII SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicarii: mai 22, 2020 7:34 am | descarcari: 235)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (2) (data publicarii: mai 22, 2020 7:33 am | descarcari: 232)

  ANEXA 4 CE BUGET VENITURI PROPRII TOTAL (1) (data publicarii: mai 22, 2020 7:32 am | descarcari: 226)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (2) (data publicarii: mai 22, 2020 7:31 am | descarcari: 217)

  ANEXA 3 CE BUGET LOCAL SECTIUNE DEZVOLTARE (1) (data publicarii: mai 22, 2020 7:30 am | descarcari: 219)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (2) (data publicarii: mai 22, 2020 7:29 am | descarcari: 213)

  ANEXA 2 CE BUGET LOCAL SECTIUNE FUNCTIONARE (1) (data publicarii: mai 22, 2020 7:27 am | descarcari: 179)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (2) (data publicarii: mai 22, 2020 7:26 am | descarcari: 212)

  ANEXA 1 CE BUGET LOCAL TOTAL (1) (data publicarii: mai 22, 2020 7:23 am | descarcari: 235)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019 (data publicarii: mai 22, 2020 7:15 am | descarcari: 226)

  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig, pe anul 2020 (data publicarii: mai 22, 2020 7:12 am | descarcari: 230)

Ședință ordinară 29.04.2020

  PH privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Aprilie 2020 (data publicarii: aprilie 24, 2000 3:07 pm | descarcari: 360)

  PH privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei de inchiriere pașunat alpin (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:09 pm | descarcari: 391)

  Anexa la PH privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:11 pm | descarcari: 285)

  PH privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:13 pm | descarcari: 285)

  Anexa la ph privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:15 pm | descarcari: 274)

  PH privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020” (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:16 pm | descarcari: 195)

  PH privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2020” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:17 pm | descarcari: 270)

  privind trecerea unui imobil –teren si constructii administrative si social culturale, din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Judetului Sibiu (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:18 pm | descarcari: 261)

  PH privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Direcția pentru Evidența Persoanelor (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:20 pm | descarcari: 248)

  PH privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:27 pm | descarcari: 265)

  Anexa la ph privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:29 pm | descarcari: 256)

  PH privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu (data publicarii: aprilie 24, 2020 3:30 pm | descarcari: 263)

Ședință ordinară 25.03.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Aprilie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 261)

  Proiect de hotărâre privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club Sportiv „Viitorul Șelimbăr ” (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 261)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de așternere tratamente bituminoase (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 244)

  Proiect de hotărâre privind acordare drept de uz și servitute în favoarea Vodafone România. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 256)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în administrarea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 270)

  Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 241)

  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării în regim de închiriere, apartamente situate în bloc T2 – A.N.L., str. Carpați nr. 2, localitatea Mârșa (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 266)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuintelor de tip ANL aflate în proprietatea private a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 254)

  Proiect de hotărâre privind menținerea protocoalelor de colaborare între orașul Avrig și unitățile administrative teritoriale cu care avem încheiate protocoale de colaborare (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 179)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat, la Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 266)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 250)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 262)

  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de către domnul Ciovână Dumitru și doamna Marcu Iuliana (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 278)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea Asociației PROIECTELE PANDOREI. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 251)

  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 1 la HCL nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 248)

  Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, intocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 234)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 249)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 258)

Ședință ordinară 19.02.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Martie 2020. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 255)

  Proiect de hotărâre privind interzicerea executării de drumuri artizanale în fondul forestier, pădure, proprietatea publică a orașului Avrig. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 268)

  Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general Orașului Avrig, pentru activitatea desfășurată in anul (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 190)

  Anexa criterii cadru (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 246)

  Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 263)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 250)

  Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 250)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 267)

  Anexa nr. 2 Stat funcții (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 256)

  Anexa nr. 1 Stat funcții (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 247)

  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 259)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Avrig, pentru anul 2020. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 262)

Ședință ordinară 29.01.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Februarie 2020. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 249)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 317)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism – Construire casă de locuit (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 268)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 272)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Ana Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul F. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 254)

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 301)

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 309)

  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 302)

  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 275)

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/ (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 242)

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 260)

  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 280)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 345)

  Anexă la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 242)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 250)

  Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa, (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 288)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 282)

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 187)

  Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr.558/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 174)

  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 263)

Ședință extraordinară  09.01.2020

  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 259)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close