Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 08/01/2024 Hotărârea nr.1-2024 pentru completarea HCL nr. 206-2023 privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
2 08/01/2024 Hotărârea nr.2-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
3 08/01/2024 Hotărârea nr.3-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
4 15/01/2024 Hotărârea nr.4-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
5 15/01/2024 Hotărârea nr.5-2024 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2024-2025 Vizualizare
6 31/01/2024 Hotărârea nr.6-2024 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare ale S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 Vizualizare
7 31/01/2024 Hotărârea nr.7-2024 privind menținerea, în anul 2024, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” Vizualizare
8 31/01/2024 Hotărârea nr.8-2024 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile Vizualizare
9 31/01/2024 Hotărârea nr.9-2024 privind actualizarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
10 31/01/2024 Hotărârea nr.10-2024 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Avrig Vizualizare
11 31/01/2024 Hotărârea nr.11-2024 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 111544 Avrig nr.top 111544, aferent unei construcții proprietate privată Vizualizare
12 31/01/2024 Hotărârea nr.12-2024 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 111542 Avrig, nr. cadastral 111542 Vizualizare
13 31/01/2024 Hotărârea nr.13-2024 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
14 31/01/2024 Hotărârea nr.14-2024 privind modificarea contractului de închiriere nr. 17 din 17.07.2023 având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
15 31/01/2024 Hotărârea nr.15-2024 privind continuarea contractului de închiriere nr. 59 din 25.09.2020 în beneficiul doamnei Tuța CLOPOTARIU Vizualizare
16 31/01/2024 Hotărârea nr.16-2024 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 Vizualizare
17 31/01/2024 Hotărârea nr.17-2024 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 8-12.05.2003 în favoarea S.C. A.N.F. Beauty Studio S.R.L. Vizualizare
18 31/01/2024 Hotărârea nr.19-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale a serviciilor de piata Vizualizare
19 31/01/2024 Hotărârea nr.19-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale a serviciilor de piata Vizualizare
20 31/01/2024 Hotărârea nr.20-2024 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2024 Vizualizare
21 31/01/2024 Hotărârea nr.21-2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2024 Vizualizare
22 31/01/2024 Hotărârea nr.22-2024 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2024 Vizualizare
23 31/01/2024 Hotărârea nr.23-2024 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a Orașului Avrig, în suprafață de 41.500 mp, înscris în CF 111277 Avrig, nr. cad 111277 Vizualizare
24 31/01/2024 Hotărârea nr.24-2024 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor teren înscrise în CF 111637 Avrig, CF 111638 Avrig, respectiv CF 111639 Avrig, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
25 14/02/2024 Hotărârea nr.25-2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Vizualizare
26 14/02/2024 Hotărârea nr.26-2024 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2024, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350-2005 Vizualizare
27 14/02/2024 Hotărârea nr.27-2024 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2024 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
28 14/02/2024 Hotărârea nr.28-2024 privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Teatrul Muzical „Ambasadorii” în vederea desfășurării proiectului „EDUTAIMENT PENTRU TOTI, EDUTAINMENT ÎMPREUNĂ şi ACASĂ PE ARIPI DE MUZICĂ 2024” Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente