Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
01 – 04.01.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Primarul orașului Avrig Vizualizare
02 – 04.01.2022 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local Primarul orașului Avrig Vizualizare
03 – 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în ADI „ECO” Sibiu să voteze respingerea solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare Primarul orașului Avrig Vizualizare
04 – 11.01.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot Primarul orașului avrig Vizualizare
05 – 11.01.2022 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 465-22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pentru anul 2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
06 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
07 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
08 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind recompensarea doamnei Valeria POPA pentru împlinirea vârstei de 100 de ani Primarul orașului Avrig Vizualizare
09 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
10 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție, prestări servicii Primarul orașului Avrig Vizualizare
11 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 35-24.11.2021, încheiat între Orașul Avrig și COȘCODAR Ioan Primarul orașului Avrig Vizualizare
12 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării de drept și lichidărea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SISTEM AVRIG” Primarul orașului Avrig Vizualizare
13 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Orașul Avrig și Comuna PLOEUC-L’HERMITAGE Primarul orașului Avrig Vizualizare
14 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
15 – 25.01.2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului HCL nr. 159-2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea DC51,, Primarul orașului Avrig Vizualizare
Nr. și dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente