Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
1 05/01/2023 Proiect de hotărâre nr.1-2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Primarul orașului Avrig Vizualizare
2 05/01/2023 Proiect de hotărâre nr.2-2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
3 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.3-2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
4 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.4-2023 privind menținerea, în anul 2023, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate Primarul orașului Avrig Vizualizare
5 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.5-2023 pentru aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Sibiu – orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
6 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.6-2023 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2023-2024 Primarul orașului avrig Vizualizare
7 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.7-2023 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Avrig, județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
8 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.8-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare Drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” – orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
9 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.9-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig, județul Sibiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului” Primarul orașului Avrig Vizualizare
10 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.10-2023 privind întocmirea documentației de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 103342, nr. top 22578 proprietatea orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
11 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.11-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 8 din 22.01.2013 în beneficiul doamnei Tinca-Mariana LUNGU Primarul orașului Avrig Vizualizare
12 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.12-2023 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2023 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
13 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.13-2023 privind acordarea scutirii la plata chiriei pentru locuința aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, situată în sat Mârșa, strada Cindrel, nr.4 în favoarea dlui George-Sebastian RUSU Primarul orașului Avrig Vizualizare
14 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.14-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 96-2017 privind aprobarea Programului „Reconstrucție ecologică” în oraşul Avrig Consilieri locali PMP Gheorghe-Daniel STOICA Alexandru CĂBUZ Vizualizare
15 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.15-2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
16 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.16-2023 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
17 26/01/2023 Proiect de hotărâre nr.17-2023 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente