BIROUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

Telefon fix:       0269 523 101 Interior 26
Telefon mobil: 0732 950 340

Cristina Aldea
cristina.aldea@primaria-avrig.ro

Dorina Alecusan 0735 301 913
dorina.alecusan@primaria-avrig.ro

 

Biroul pentru Proiecte cu Finanţare Europeană are următoarele atribuţii specifice:

 • participă la culegerea şi transmiterea datelor necesare elaborării planurilor care vizează dezvoltarea oraşului;
 • identifică sursele de finanţare externă pentru proiectele de dezvoltare;
 • identifică parteneri pentru proiectele de cooperare internaţională iniţiate de Primăria oraşului Avrig;
 • participă la pregătirea documentaţiei cererii de finanţare în vederea depunerii, în formatul/forma solicitată prin Ghidul de finanţare, pentru proiectele cu finanţare internaţională;
 • pregătirea documentelor necesare semnării contractelor de finanţare din fonduri nerambursabile;
 • colaborează cu Organismele Intermediare şi Autorităţile de Management responsabile cu gestionarea programelor de finanţare internaţionale;
 • colaborează cu toate structurile din aparatul de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă ce se află în implementare;
 • implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • gestionează şi arhivează documentele elaborate în cadrul proiectelor implementate de oraşul Avrig;
 • punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor referitoare la proiectele aflate in implementare;
 • dezvoltarea unor noi parteneriate prin proiecte, schimburi de experienţă, colaborări, etc;
 • gestionează contractele de achiziţii care se încheie în cadrul proiectelor cu finanţare internaţională;
 • elaborează referatele de oportunitate sau de specialitate cu privire la proiectele cu finanţare internatională.

  Proiecte in lucru

  Proiecte finalizate

 

Strategia de dezvoltare Durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015 – 2020

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşul Avrig 2015 – 2020 a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor de Oraşe din România. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România” a fost finanţat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 27520 şi s-a derulat în perioada 26.02.2014 – 26.11.2015.

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşul Avrig 2015 – 2020 a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/120 din data de 28 septembrie 2016

  Strategia de dezvoltare durabilă a oraşul Avrig 2015 – 2020 aprobata prin HCL 50-120-2016

Aldea Cristina

MARIME FONT
CONTRAST