BIROUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

Telefon fix:       0269 523 101
Telefon mobil: 0732 950 340

Cristina Aldea
cristina.aldea@primaria-avrig.ro

Dorina Alecusan
dorina.alecusan@primaria-avrig.ro

 

Biroul pentru Proiecte cu Finanţare Europeană are următoarele atribuţii specifice:

 • participă la culegerea şi transmiterea datelor necesare elaborării planurilor care vizează dezvoltarea oraşului;
 • identifică sursele de finanţare externă pentru proiectele de dezvoltare;
 • identifică parteneri pentru proiectele de cooperare internaţională iniţiate de Primăria oraşului Avrig;
 • participă la pregătirea documentaţiei cererii de finanţare în vederea depunerii, în formatul/forma solicitată prin Ghidul de finanţare, pentru proiectele cu finanţare internaţională;
 • pregătirea documentelor necesare semnării contractelor de finanţare din fonduri nerambursabile;
 • colaborează cu Organismele Intermediare şi Autorităţile de Management responsabile cu gestionarea programelor de finanţare internaţionale;
 • colaborează cu toate structurile din aparatul de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă ce se află în implementare;
 • implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • gestionează şi arhivează documentele elaborate în cadrul proiectelor implementate de oraşul Avrig;
 • punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor referitoare la proiectele aflate in implementare;
 • dezvoltarea unor noi parteneriate prin proiecte, schimburi de experienţă, colaborări, etc;
 • gestionează contractele de achiziţii care se încheie în cadrul proiectelor cu finanţare internaţională;
 • elaborează referatele de oportunitate sau de specialitate cu privire la proiectele cu finanţare internatională.

  Proiecte finalizate la 02.09.2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 142)

  Proiecte in lucru la 02.09.2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 152)

 

Aldea Cristina

MARIME FONT
CONTRAST