Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În atenția persoanelor interesate,

 

vă informăm că Asociația Operatorilor din Agricultrură Ecologică,, Bio România”, cu sediul în Comuna Sâmbăta de Sus, Drum DC79, Mănăstirea Brâncoveanu , Județul Brașov, Cod: 507266, CIF: 24532374, are în desfășurare proiectul intitulat ,,Susținerea dezvoltării

antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up

Centru”, cod SMIS: 103921, finanțat prin Programul Operațional Uman 2014-2020, Contract de finanțare Nr. POCU/82/3/7/103921.

Proiectul ,,Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up Centru” are ca obiectiv încurajarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin încurajarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să inființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 36 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea de dezvoltare Centru, care vor crea un număr minim de 72 noi locuri de muncă sustenabile.

Proiectul prevede sprijinirea, înființarea, menținerea și dezvoltarea a 36 de afaceri în Regiunea Centru, respective a câte cel puțin 2 afaceri în fiecare județ ( Alba, Brașov, Covasna,

Harghita, Mureș, Sibiu) din regiunea de implementare Centru, asigurând astfel dezvoltarea mediului de afaceri local și regional, creșterea gradului de ocupare și scăderea șomajului.

Persoane de contact:

 

Ilona Elena TIRCA, Telefon: 0741 795 403

 

Florin DUMITRACHE, Telefon 0721 643 315

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut