Nr.28.005 / 22.11.2019

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

  Referat impozite 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 292)

  Proiect hot - aprobare taxe si impozte pt anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 259)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 206)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 123)

  Anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 118)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 117)

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 123)

 

MARIME FONT
CONTRAST