PROIECT HOTARARE -aprobare taxe si impozite 2020

PROIECT HOTARARE -aprobare taxe si impozite 2020

Nr.28.005 / 22.11.2019

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

  Referat impozite 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 647)

  Proiect hot - aprobare taxe si impozte pt anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 459)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 426)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 253)

  Anexa 3 Zonare localitati (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 226)

  Anexa 5 -Regulament (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 346)

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut